• Bình nước phụ BMW X1 Z4 128i 135i

  Bình nước phụ BMW X1 Z4 128i 135i 323i 325i 33-17137640514

  Mã phụ tùng:

  17137640514, 17137607482, 17137567462, 17137543026, 17137519368

  17137607482 (29/03/2010 – 02/09/2018), Có thể hoán đổi hồi tố

  17137567462 (02/05/2007 – 25/06/2010), Có thể hoán đổi hồi tố

  17137543026 (16/06/2005 – 05/05/2007), Có thể hoán đổi hồi tố

  17137519368 (06/01/2004 – 15/09/2005)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1 ‘E81 (02/2006 – 12/2011)

  1 ‘E87 (03/2003 – 02/2007)

  1 ‘E87 LCI (01/2006 – 06/2011)

  1 ‘E88 (11/2006 – 10/2013)

  1 ‘E82 (11/2006 – 10/2013)

  3 ‘E90 (02/2004 – 09/2008)

  3 ‘E90 LCI (07/2007 – 12/2011)

  3 ‘E91 (02/2004 – 08/2008)

  3 ‘E91 LCI (07/2007 – 05/2012)

  3 ‘E92 (05/2005 – 02/2010)

  3 ‘E92 LCI (11/2008 – 06/2013)

  3 ‘E93 (09/2005 – 02/2010)

  3 ‘E93 LCI (11/2008 – 10/2013)

  X1 E84 (09/2008 – 06/2015)

  Z4 E89 (01/2008 – 08/2016)

  Make Model Submodel Engine
  BMW E82 1 M Coupe N54 3.0L
  BMW E82 128i N52 3.0L
  BMW E82 135i N54 3.0L
  BMW E88 128i N52 3.0L
  BMW E88 135i N54 3.0L
  BMW E90 323i All
  BMW E90 325i N52 3.0L
  BMW E90 325xi N52 3.0L
  BMW E90 328i N52 3.0L
  BMW E90 328xi N52 3.0L
  BMW E90 330i N52 3.0L
  BMW E90 330xi N52 3.0L
  BMW E90 335i N54 3.0L
  BMW E90 335xi N54 3.0L
  BMW E91 325i N52 3.0L
  BMW E91 325xi N52 3.0L
  BMW E91 328i N52 3.0L
  BMW E91 328xi N52 3.0L
  BMW E92 328i N52 3.0L
  BMW E92 328xi N52 3.0L
  BMW E92 335i N54 3.0L
  BMW E92 335is N54 3.0L
  BMW E92 335xi N54 3.0L
  BMW E93 All All
  BMW E93 325Ci All
  BMW E93 328Ci All
  BMW E93 328i N52 3.0L
  BMW E93 330Ci All
  BMW E93 335Ci All
  BMW E93 335i N54 3.0L
  BMW E93 335is N54 3.0L
  BMW Z4 sDrive30i N52 3.0L
  BMW Z4 sDrive35i N54 3.0L

   

  LH: 035.680.8888
 • Cao su tăm bông giảm sóc trước

  Cao su tăm bông giảm sóc trước BMW 525i 528i 5-31336764085

  Mã phụ tùng:

  31336764085

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  5′ E60   (12/2001 — 02/2007)

  5′ E60 LCI   (11/2005 — 12/2009)

  5′ E61   (10/2002 — 02/2007)

  5′ E61 LCI   (11/2005 — 05/2010)

  X1 E84   (09/2008 — 06/2015)

  Make Model Submodel Engine
  BMW E60 525i M54 2.5L
  BMW E60 525i N52 3.0L
  BMW E60 528i N52 3.0L
  BMW E60 530i M54 3.0L
  BMW E60 530i N52 3.0L
  BMW E60 535i N54 3.0L
  BMW E60 535i N55 3.0L
  BMW E60 545i N62 4.4L
  BMW E60 550i N62 4.8L
  BMW E84 X1 sDrive28i N20 2.0L
  LH: 035.680.8888
 • Cao su chụp bụi giảm sóc trước BMW

  Cao su và chụp bụi giảm sóc trước BMW F25 F26 N54 N55 (GN)

  31336787104-Genuine (china)

  X3 F25   (06/2009 — 08/2017)

  X4 F26   (05/2013 — 03/2018)

  Make Model Submodel Engine
  BMW F25 xDrive3.5i N54 3.0L
  BMW F25 xDrive3.5i N55 3.0L
  BMW F26 X4 xDrive35i N55 3.0L

   

  1100000
 • Chắn bùn gầm phải BMW X4 X3 F26 F25

  Chắn bùn gầm phải BMW X4 X3 F26 F25-51757213672-517572

  Mã phụ tùng:

  51757213672

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  X3 F25   (07/2009 — 08/2017)

  X4 F26   (05/2013 — 03/2018)

  LH: 035.680.8888
 • Chắn bùn gầm trái BMW X4 X3 F26 F25

  Chắn bùn gầm trái BMW X4 X3 F26 F25-51757213674-5175721

  Mã phụ tùng:

  51757213674

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  X3 F25   (06/2009 — 08/2017)

  X4 F26   (05/2013 — 03/2018)

   

  LH: 035.680.8888
 • Chắn bùn gầm trước BMW X4 X3

  Chắn bùn gầm trước BMW X4 X3 F25 F26-51758059851-51758

  Mã phụ tùng:

  51758059851

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  X3 F25   (07/2009 — 08/2017)

  X4 F26   (05/2013 — 03/2018)

   

  LH: 035.680.8888
 • Chụp bụi thước lái BMW X1 128i 335i

  Chụp bụi thước lái BMW X1 128i 335i E81 E82 E8-32102353823

  Mã phụ tùng:

  32102353823

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1′ E81   (02/2006 — 12/2011)

  1′ E87   (02/2003 — 02/2007)

  1′ E87 LCI   (01/2006 — 06/2011)

  1′ E88   (11/2006 — 10/2013)

  1′ E82   (11/2006 — 10/2013)

  3′ E90   (02/2004 — 09/2008)

  3′ E90 LCI   (07/2007 — 12/2011)

  3′ E91   (02/2004 — 08/2008)

  3′ E91 LCI   (07/2007 — 05/2012)

  3′ E92   (05/2005 — 02/2010)

  3′ E92 LCI   (11/2008 — 06/2013)

  3′ E93   (09/2005 — 02/2010)

  3′ E93 LCI   (11/2008 — 10/2013)

  X1 E84   (09/2008 — 06/2015)

   

   

  LH: 035.680.8888
 • Cơ cấu lên xuống kính trước BMW X3

  Cơ cấu lên xuống kính trước BMW X3 F25 2009-51357382135

  Mã phụ tùng:

  51357382135, 51337267101, 51337205849

  51337205849 (09/01/2010 – 28/01/2016)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  X3 F25 (06/2009 – 08/2017)

   

  LH: 035.680.8888
 • Compa lên kính phải BMW Z4 E85 E86

  Compa lên kính phải BMW Z4 E85 E86-51337198910-51217142

  Mã phụ tùng:

  51337198910, 51217142238, 51337013754

  51217142238 (03/08/2004 – 27/07/2007), Có thể hoán đổi hồi tố

  51337013754 (09/01/2002 – 18/08/2004)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Z4 E85 (01/2002 – 08/2008)

  Z4 E86 (10/2005 – 08/2008)

   

  LH: 035.680.8888
 • Compa lên kính trái BMW Z4 E85 E86

  Compa lên kính trái BMW Z4 E85 E86-51337198909-512171422

  Mã phụ tùng:

  51337198909, 51217142237, 51337013753

  51217142237 (03/08/2004 – 13/09/2007), Có thể hoán đổi hồi tố

  51337013753 (09/01/2002 – 25/10/2004)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Z4 E85 (01/2002 – 08/2008)

  Z4 E86 (10/2005 – 08/2008)

   

  LH: 035.680.8888
 • Công tắc chân phanh BMW X1 X3 X4 X5Hot

  Công tắc chân phanh BMW X1 X3 X4 X5 X6 Z4 Z-61316967601

  Mã phụ tùng:

  61316967601, 61310141214

  61310141214 (04/01/2001 — 01/16/2007)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1′ E81   (02/2006 — 12/2011)

  1′ E87   (02/2003 — 02/2007)

  1′ E87 LCI   (01/2006 — 06/2011)

  1′ E88   (11/2006 — 10/2013)

  1′ E82   (11/2006 — 10/2013)

  3′ E46   (04/1997 — 08/2006)

  3′ E90   (02/2004 — 09/2008)

  3′ E90 LCI   (07/2007 — 12/2011)

  3′ E91   (02/2004 — 08/2008)

  3′ E91 LCI   (07/2007 — 05/2012)

  3′ E92   (05/2005 — 02/2010)

  3′ E92 LCI   (11/2008 — 06/2013)

  3′ E93   (09/2005 — 02/2010)

  3′ E93 LCI   (11/2008 — 10/2013)

  5′ E39   (02/1995 — 12/2003)

  5′ E60   (12/2001 — 12/2009)

  5′ E60 LCI   (10/2005 — 12/2009)

  5′ E61   (10/2002 — 02/2007)

  5′ E61 LCI   (11/2005 — 05/2010)

  5′ F07 GT   (09/2008 — 06/2013)

  5′ F07 GT LCI   (08/2012 — 02/2017)

  5′ F10   (01/2009 — 10/2016)

  5′ F10 LCI   (08/2012 — 10/2016)

  5′ F11   (01/2009 — 06/2013)

  5′ F11 LCI   (08/2012 — 02/2017)

  6′ E63   (05/2002 — 07/2010)

  6′ E63 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  6′ E64   (09/2002 — 07/2010)

  6′ E64 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  6′ F06 Gran Coupé   (05/2011 — 03/2015)

  6′ F06 Gran Coupé LCI   (05/2014 — 09/2018)

  6′ F12   (10/2009 — 02/2015)

  6′ F12 LCI   (05/2014 — 05/2018)

  6′ F13   (03/2010 — 02/2015)

  6′ F13 LCI   (05/2014 — 10/2017)

  7′ E38   (07/1993 — 07/2001)

  7′ E65   (02/2000 — 07/2008)

  7′ E66   (06/2000 — 07/2008)

  7′ E67   (10/2002 — 06/2008)

  7′ F01   (06/2007 — 06/2012)

  7′ F01 LCI   (05/2011 — 05/2015)

  7′ F02   (07/2007 — 06/2012)

  7′ F02 LCI   (05/2011 — 05/2015)

  7′ F03   (04/2008 — 05/2012)

  7′ F03 LCI   (01/2012 — 03/2015)

  7′ F04 Hybrid   (10/2008 — 06/2012)

  X1 E84   (09/2008 — 06/2015)

  X3 E83   (01/2003 — 07/2006)

  X3 E83 LCI   (02/2006 — 08/2010)

  X3 F25   (06/2009 — 08/2017)

  X4 F26   (05/2013 — 03/2018)

  X5 E53   (10/1998 — 09/2006)

  X5 E70   (02/2006 — 06/2013)

  X5 E70 LCI   (04/2009 — 06/2013)

  X6 E71   (01/2007 — 06/2014)

  X6 E72 Hybrid   (10/2008 — 10/2011)

  Z4 E85   (01/2002 — 08/2008)

  Z4 E86   (10/2005 — 08/2008)

  Z4 E89   (01/2008 — 08/2016)

  Z8 E52   (12/1998 — 07/2003)

  MINI R50   (09/2000 — 11/2006)

  MINI R53   (09/2000 — 11/2006)

  MINI R56   (10/2005 — 08/2010)

  MINI R56 LCI   (03/2009 — 11/2013)

  MINI Clubman R55   (10/2006 — 07/2010)

  MINI Clubman R55 LCI   (03/2009 — 06/2014)

  MINI Cabrio R52   (11/2002 — 07/2008)

  MINI Cabrio R57   (10/2007 — 07/2010)

  MINI Cabrio R57 LCI   (04/2009 — 06/2015)

  MINI Coupé R58   (12/2010 — 05/2015)

  MINI Roadster R59   (01/2011 — 04/2015)

  MINI Countryman R60   (01/2010 — 10/2016)

  MINI Paceman R61   (03/2012 — 09/2016)

  Phantom RR1   (07/2002 — 04/2012)

  Phantom RR1 Series II   (08/2011 — 12/2016)

  Phantom Drophead   (03/2006 — 04/2012)

  Phantom Drophead Series II   (09/2011 — 12/2016)

  Phantom Coupé   (05/2007 — 03/2012)

  Phantom Coupé Series II   (09/2011 — 12/2016)

  Ghost RR4   (08/2008 — 11/2019)

  Wraith RR5   (11/2012 — 12/2019)

  Dawn RR6   (04/2015 — 11/2019)

  Make Model Submodel Engine
  BMW E38 740i M60 4.0L
  BMW E38 740i M62 4.4L
  BMW E38 740iL M60 4.0L
  BMW E38 740iL M62 4.4L
  BMW E38 750i M73 5.4L
  BMW E38 750iL M73 5.4L
  BMW E39 525i M54 2.5L
  BMW E39 528i M52 2.8L
  BMW E39 530i M54 3.0L
  BMW E39 540i M62 4.4L
  BMW E39 M5 S62 5.0L
  BMW E46 323Ci M52 2.5L
  BMW E46 323i M52 2.5L
  BMW E46 325Ci M54 2.5L
  BMW E46 325i M54 2.5L
  BMW E46 325xi M54 2.5L
  BMW E46 328Ci M52 2.8L
  BMW E46 328i M52 2.8L
  BMW E46 330Ci M54 3.0L
  BMW E46 330i M54 3.0L
  BMW E46 330xi M54 3.0L
  BMW E46 M3 S54 3.2L
  BMW E52 Z8 S62 5.0L
  BMW E52 Z8 Alpina M62 4.8L
  BMW E53 X5 M54 3.0L
  BMW E53 X5 M62 4.4L
  BMW E53 X5 M62 4.6L
  BMW E53 X5 N62 4.4L
  BMW E53 X5 N62 4.8L
  BMW E60 525i M54 2.5L
  BMW E60 525i N52 3.0L
  BMW E60 525xi N52 3.0L
  BMW E60 528i N52 3.0L
  BMW E60 528xi N52 3.0L
  BMW E60 530i M54 3.0L
  BMW E60 530i N52 3.0L
  BMW E60 530xi N52 3.0L
  BMW E60 535i N54 3.0L
  BMW E60 535i N55 3.0L
  BMW E60 535xi N54 3.0L
  BMW E60 545i N62 4.4L
  BMW E60 550i N62 4.8L
  BMW E60 M5 S85 5.0L
  BMW E61 525i M54 2.5L
  BMW E61 530xi N52 3.0L
  BMW E61 535xi N54 3.0L
  BMW E63 645Ci N62 4.4L
  BMW E63 650i N62 4.8L
  BMW E63 M6 S85 5.0L
  BMW E64 645Ci N62 4.4L
  BMW E64 650i N62 4.8L
  BMW E64 M6 S85 5.0L
  BMW E65 745i N62 4.4L
  BMW E65 750i N62 4.8L
  BMW E65 760i N73 6.0L
  BMW E65 760Li N73 6.0L
  BMW E65 B7 Alpina N62 4.4L
  BMW E66 745Li N62 4.4L
  BMW E66 750Li N62 4.8L
  BMW E66 760Li N73 6.0L
  BMW E70 X5 M57 3.0L
  BMW E70 X5 N52 3.0L
  BMW E70 X5 N55 3.0L
  BMW E70 X5 N62 4.8L
  BMW E70 X5 S63 4.4L
  BMW E70 X5 M S63 4.4L
  BMW E70 X5 xDrive30i N52 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive35d M57 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive35i N55 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive48i N62 4.8L
  BMW E70 X5 xDrive50i N63 4.4L
  BMW E71 X6 S63 4.4L
  BMW E71 X6 35iX N54 3.0L
  BMW E71 X6 50iX N63 4.4L
  BMW E71 X6 50iX S63 4.4L
  BMW E71 X6 ActiveHybrid N63 4.4L
  BMW E71 X6 M S63 4.4L
  BMW E71 X6 xDrive35i N54 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive35i N55 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive50i N63 4.4L
  BMW E82 1 M Coupe N54 3.0L
  BMW E82 128i N52 3.0L
  BMW E82 135i N54 3.0L
  BMW E82 135i N55 3.0L
  BMW E83 X3 M54 2.5L
  BMW E83 X3 M54 3.0L
  BMW E83 X3 N52 3.0L
  BMW E88 128i N52 3.0L
  BMW E88 135i N54 3.0L
  BMW E88 135i N55 3.0L
  BMW E90 325i N52 3.0L
  BMW E90 325xi N52 3.0L
  BMW E90 328i N52 3.0L
  BMW E90 328xi N52 3.0L
  BMW E90 330i N52 3.0L
  BMW E90 330xi N52 3.0L
  BMW E90 335d M57 3.0L
  BMW E90 335i N54 3.0L
  BMW E90 335i N55 3.0L
  BMW E90 335xi N54 3.0L
  BMW E90 335xi N55 3.0L
  BMW E90 M3 S65 4.0L
  BMW E91 325i N52 3.0L
  BMW E91 325xi N52 3.0L
  BMW E91 328i N52 3.0L
  BMW E91 328xi N52 3.0L
  BMW E92 328i N52 3.0L
  BMW E92 328xi N52 3.0L
  BMW E92 335i N54 3.0L
  BMW E92 335i N55 3.0L
  BMW E92 335is N54 3.0L
  BMW E92 335xi N54 3.0L
  BMW E92 335xi N55 3.0L
  BMW E92 M3 S65 4.0L
  BMW E93 328i N52 3.0L
  BMW E93 335i N54 3.0L
  BMW E93 335i N55 3.0L
  BMW E93 335is N54 3.0L
  BMW E93 M3 S65 4.0L
  BMW F01 740i N54 3.0L
  BMW F01 750i N63 4.4L
  BMW F01 750i xDrive N63 4.4L
  BMW F01 Alpina B7 N63 4.4L
  BMW F01 Alpina B7 xDrive N63 4.4L
  BMW F02 740Ld xDrive N57 3.0L
  BMW F02 740Li N54 3.0L
  BMW F02 740Li xDrive N55 3.0L
  BMW F02 750Li N63 4.4L
  BMW F02 750Li xDrive N63 4.4L
  BMW F02 760Li N74 6.0L
  BMW F02 ActiveHybrid 7 N55 3.0L
  BMW F07 535i N55 3.0L
  BMW F07 535i xDrive N55 3.0L
  BMW F07 550i N63 4.4L
  BMW F07 550i xDrive N63 4.4L
  BMW F10 528i N20 2.0L
  BMW F10 528i N52 3.0L
  BMW F10 528i xDrive N20 2.0L
  BMW F10 535d N57 3.0L
  BMW F10 535d xDrive N57 3.0L
  BMW F10 535i N55 3.0L
  BMW F10 535i xDrive N55 3.0L
  BMW F10 550i N63 4.4L
  BMW F10 550i xDrive N63 4.4L
  BMW F10 ActiveHybrid 5 N55 3.0L
  BMW F10 M5 S63 4.4L
  BMW F12 640i N55 3.0L
  BMW F12 640i xDrive N55 3.0L
  BMW F12 650i N63 4.4L
  BMW F12 650iX N63 4.4L
  BMW F12 M6 4.4L
  BMW F12 M6 S63 4.4L
  BMW F13 640i N55 3.0L
  BMW F13 640i xDrive N55 3.0L
  BMW F13 650i N63 4.4L
  BMW F13 650iX N63 4.4L
  BMW F13 M6 S63 4.4L
  BMW F25 X3 sDrive28i N20 2.0L
  BMW F25 X3 xDrive28d N47 2.0L
  BMW F25 X3 xDrive28i N20 2.0L
  BMW F25 xDrive2.8i N52 3.0L
  BMW F25 xDrive3.5i N54 3.0L
  BMW F25 xDrive3.5i N55 3.0L
  BMW Z4 2.5i M54 2.5L
  BMW Z4 3.0i M54 3.0L
  BMW Z4 3.0i N52 3.0L
  BMW Z4 3.0Si N52 3.0L
  BMW Z4 M Coupe S54 3.2L
  BMW Z4 M Roadster S54 3.2L
  BMW Z4 sDrive28i N20 2.0L
  BMW Z4 sDrive30i N52 3.0L
  BMW Z4 sDrive35i N54 3.0L
  BMW Z4 sDrive35is N54 3.0L
  MINI All All All


   

  LH: 035.680.8888
 • Công tắc đơn lên xuống kính BMW X3

  Công tắc đơn lên xuống kính BMW X3 525i 528i 5-61313448654

  Mã phụ tùng:

  61313448654, 61313424595, 61313415652

  61313424595 (03/01/2006 — 01/06/2007), Exchangeable retrospectively

  61313415652 (09/01/2004 — 07/12/2007)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  5′ E60 LCI   (10/2005 — 12/2009)

  5′ E61 LCI   (11/2005 — 05/2010)

  X3 E83   (01/2003 — 07/2006)

  X3 E83 LCI   (02/2006 — 08/2010)

  Tùy màu nội thất xe

   

  LH: 035.680.8888

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE

Tư vấn kỹ thuật
Hotline