• Bầu thoát ống xả sau BMW X5 E70

  Bầu thoát ống xả sau BMW X5 E70-18307584358 (SD)

  18307584358-Đã qua sử dụng

  18107558653 (10/02/2006 — 10/21/2008)

  X5 E70   (02/2006 — 03/2010)

  9800000
 • Biến mô BMW X5 X1 128i 325i 528i

  Biến mô BMW X5 X1 128i 325i 528i 640i E60-24407588736 (SD)

  24407588736-Đã qua sử dụng

  24407577049 (11/13/2006 — 01/31/2012), Exchangeable retrospectively

  24407565927 (10/02/2006 — 04/26/2008)

  Part 24407588736 was found on the following vehicles:

  1′ E81   (02/2006 — 12/2011)

  1′ E87 LCI   (01/2006 — 06/2011)

  3′ E90   (02/2007 — 07/2008)

  3′ E90 LCI   (07/2007 — 12/2011)

  3′ E91   (02/2007 — 08/2008)

  3′ E91 LCI   (03/2008 — 05/2012)

  3′ E92   (06/2005 — 02/2010)

  3′ E92 LCI   (09/2009 — 06/2013)

  3′ E93   (09/2005 — 02/2010)

  3′ E93 LCI   (09/2009 — 09/2013)

  5′ E60 LCI   (11/2005 — 12/2009)

  5′ E61 LCI   (11/2005 — 04/2010)

  6′ E63 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  6′ E64 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  X1 E84   (09/2008 — 08/2011)

  X5 E70   (02/2006 — 03/2010)

  Z4 E89   (01/2008 — 08/2011)

  10500000
 • Bình lọc than hoạt tính BMW X5 X6 E7

  Bình lọc than hoạt tính BMW X5 X6 E70 E71-16117164407 (GN)

  16117164407-Genuine (China)
  X5 E70   (02/2006 — 06/2013)

  X5 E70 LCI   (04/2009 — 06/2013)

  X6 E71   (01/2007 — 06/2014)

  Make     Model    Submodel              Engine

  BMW     E70         X5 M     S63 4.4L

  BMW     E70         X5 xDrive30i        N52 3.0L

  BMW     E70         X5 xDrive35i        N55 3.0L

  BMW     E70         X5 xDrive48i        N62 4.8L

  BMW     E70         X5 xDrive50i        N63 4.4L

  BMW     E71         X6 35iX N54 3.0L

  BMW     E71         X6 50iX N63 4.4L

  BMW     E71         X6 50iX S63 4.4L

  BMW     E71         X6 M     S63 4.4L

  BMW     E71         X6 xDrive35i        N54 3.0L

  BMW     E71         X6 xDrive35i        N55 3.0L

  BMW     E71         X6 xDrive50i        N63 4.4L

  17800000
 • Bình lọc than hoạt tính BMW X5 X6

  Bình lọc than hoạt tính BMW X5 X6 E70 E71-16117164407 (SD)

  16117164407-Đã qua sử dụng
  X5 E70   (02/2006 — 06/2013)

  X5 E70 LCI   (04/2009 — 06/2013)

  X6 E71   (01/2007 — 06/2014)

  Make     Model    Submodel              Engine

  BMW     E70         X5 M     S63 4.4L

  BMW     E70         X5 xDrive30i        N52 3.0L

  BMW     E70         X5 xDrive35i        N55 3.0L

  BMW     E70         X5 xDrive48i        N62 4.8L

  BMW     E70         X5 xDrive50i        N63 4.4L

  BMW     E71         X6 35iX N54 3.0L

  BMW     E71         X6 50iX N63 4.4L

  BMW     E71         X6 50iX S63 4.4L

  BMW     E71         X6 M     S63 4.4L

  BMW     E71         X6 xDrive35i        N54 3.0L

  BMW     E71         X6 xDrive35i        N55 3.0L

  BMW     E71         X6 xDrive50i        N63 4.4L

  15800000
 • Bình nhiên liệu BMW X5 X6 E70 E71

  Bình nhiên liệu BMW X5 X6 E70 E71-16117195461 (SD)

  16117195461-Đã qua sử dụng
  X5 E70   (02/2006 — 06/2013)

  X5 E70 LCI   (04/2009 — 06/2013)

  X6 E71   (01/2007 — 06/2014)

  14500000
 • Bình nước làm mát BMW X5 X6 E70 E71

  Bình nước làm mát BMW X5 X6 E70 E71-17138621092 (SD)

  17138621092-Đã qua sử dụng
  17137647290 (07/01/2013 — 10/12/2015), Exchangeable retrospectively

  17137552546 (10/02/2006 — 02/14/2014)

  X5 E70   (02/2006 — 06/2013)

  X5 E70 LCI   (04/2009 — 06/2013)

  X5 F15   (08/2012 — 06/2018)

  X5 M F85   (04/2013 — 06/2018)

  X6 E71   (01/2007 — 06/2014)

  X6 E72 Hybrid   (10/2008 — 10/2011)

  X6 F16   (09/2013 — 05/2019)

  X6 M F86   (10/2013 — 05/2019)

  Make    Model   Submodel           Engine

  BMW     E70         X5 M      S63 4.4L

  BMW     E70         X5 xDrive30i       N52 3.0L

  BMW     E70         X5 xDrive35d      M57 3.0L

  BMW     E70         X5 xDrive35i       N55 3.0L

  BMW     E70         X5 xDrive48i       N62 4.8L

  BMW     E70         X5 xDrive50i       N63 4.4L

  BMW     E71         X6 50iX  N63 4.4L

  BMW     E71         X6 ActiveHybrid N63 4.4L

  BMW     E71         X6 M      S63 4.4L

  3500000
 • Bộ điều chỉnh trung tâm BMW X5 X6 X3

  Bộ điều chỉnh trung tâm BMW X5 X6 X3 128i-65829381678 (SD)

  65829381678-Đã qua sử dụng

  65826802932 (03/01/2017 — ), nonexchangeable retrospectively

  65829317695 (07/01/2013 — 12/01/2016), nonexchangeable retrospectively

  65829261704 (07/01/2011 — )

  1′ F20   (07/2010 — 02/2015)

  1′ F20 LCI   (05/2014 — 06/2019)

  1′ F21   (07/2010 — 02/2015)

  1′ F21 LCI   (05/2014 — 06/2019)

  2′ F22   (10/2012 — 06/2017)

  2′ F87 M2   (11/2014 — 06/2017)

  2′ F23   (03/2014 — 06/2017)

  2′ F45 Active Tourer   (11/2013 — 02/2018)

  2′ F46 Gran Tourer   (07/2014 — 03/2018)

  3′ F30   (02/2011 — 07/2015)

  3′ F30 LCI   (09/2014 — 10/2018)

  3′ F80 M3   (04/2012 — 06/2015)

  3′ F80 M3 LCI   (01/2015 — 10/2018)

  3′ F31   (07/2011 — 07/2015)

  3′ F31 LCI   (09/2014 — 06/2019)

  3′ F34 GT   (07/2012 — 06/2016)

  3′ F34 GT LCI   (09/2015 — 12/2019)

  4′ F32   (11/2012 — 02/2017)

  4′ F32 LCI   (05/2016 — 12/2019)

  4′ F82 M4   (02/2013 — 02/2017)

  4′ F82 M4 LCI   (05/2016 — 12/2019)

  4′ F33   (03/2013 — 02/2017)

  4′ F33 LCI   (05/2016 — 12/2019)

  4′ F83 M4   (06/2013 — 02/2017)

  4′ F83 M4 LCI   (05/2016 — 12/2019)

  4′ F36 Gran Coupé   (07/2013 — 03/2017)

  4′ F36 Gran Coupé LCI   (05/2016 — 12/2019)

  i3 I01   (01/2013 — 10/2017)

  i3 I01 LCI   (01/2017 — 12/2019)

  X1 F48   (11/2014 — 07/2019)

  X3 F25   (06/2009 — 08/2017)

  X4 F26   (05/2013 — 03/2018)

  X5 F15   (08/2012 — 06/2018)

  X5 M F85   (04/2013 — 06/2018)

  X6 F16   (09/2013 — 05/2019)

  X6 M F86   (10/2013 — 05/2019)

   

  4600000
 • Bộ điều khiển số tự động BMW X5 X6

  Bộ điều khiển số tự động BMW X5 X6 E70-61319168849 (SD)

  61319168849-Đã qua sử dụng

  61319197972 (03/01/2009 — 10/06/2009), nonexchangeable retrospectively

  61319228591 (10/01/2009 — ), Bilaterally exchangeable

  61319162976 (09/01/2007 — 08/04/2008), Bilaterally exchangeable

  61319149015 (04/01/2007 — 09/06/2007), Bilaterally exchangeable

  61319147831 (04/01/2007 — 02/02/2007), Bilaterally exchangeable

  61319135287 (10/01/2006 — 03/20/2007), Bilaterally exchangeable

  61319132032 (10/01/2006 — 05/31/2006), Bilaterally exchangeable

  61319129097 (10/01/2006 — 05/16/2006), Bilaterally exchangeable

  61319124669 (10/01/2006 — 05/23/2006)

  X5 E70   (02/2006 — 03/2010)

  X5 E70 LCI   (04/2009 — 06/2013)

  X6 E71   (01/2007 — 06/2014)

  X6 E72 Hybrid   (10/2008 — 10/2011)

  Make    Model   Submodel           Engine

  BMW     E70         X5 xDrive30i       N52 3.0L

  BMW     E70         X5 xDrive35d      M57 3.0L

  BMW     E70         X5 xDrive35i       N55 3.0L

  BMW     E70         X5 xDrive48i       N62 4.8L

  BMW     E70         X5 xDrive50i       N63 4.4L

  BMW     E71         X6 35iX  N54 3.0L

  BMW     E71         X6 50iX  N63 4.4L

  BMW     E71         X6 50iX  S63 4.4L

  BMW     E71         X6 ActiveHybrid N63 4.4L

  BMW     E71         X6 xDrive35i       N54 3.0L

  BMW     E71         X6 xDrive35i       N55 3.0L

  BMW     E71         X6 xDrive50i       N63 4.4L

  9800000
 • Bơm cao áp BMW X6 135i 335i 535i

  Bơm cao áp BMW X6 135i 335i 535i 740Li E60 E6-13517616170

  Mã phụ tùng:

  13517616170, 13517613933, 13517594943, 13517596123, 13517592881, 13517585655, 13537537320

  13517613933 (14/04/2010 – 15/12/2010), Có thể hoán đổi hồi tố

  13517594943 (12/01/2009 – 22/04/2010), Có thể hoán đổi hồi tố

  13517596123 (12/01/2009 – 16/11/2009), Có thể hoán đổi hồi tố

  13517592881 (08/01/2008 – 21/01/2010), Có thể hoán đổi hồi tố

  13517585655 (06/01/2006 – 28/07/2008), Có thể hoán đổi hồi tố

  13537537320 (06/01/2006 – 12/09/2008)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1 ‘E88 (11/2006 – 10/2013)

  1 ‘E82 (11/2006 – 10/2013)

  3 ‘E90 (03/2006 – 09/2008)

  3 ‘E90 LCI (07/2007 – 12/2011)

  3 ‘E91 (03/2006 – 08/2008)

  3 ‘E91 LCI (07/2007 – 05/2012)

  3 ‘E92 (05/2005 – 02/2010)

  3 ‘E92 LCI (11/2008 – 06/2013)

  3 ‘E93 (09/2005 – 02/2010)

  3 ‘E93 LCI (11/2008 – 10/2013)

  4 ‘F33 (03/2013 – 02/2016)

  5 ‘E60 LCI (11/2005 – 12/2009)

  5 ‘E61 LCI (11/2005 – 05/2010)

  5 ‘F07 GT (09/2008 – 06/2013)

  5 ‘F10 (01/2009 – 06/2013)

  5 ‘F11 (01/2009 – 06/2013)

  5 ‘F18 (08/2009 – 07/2013)

  6 ‘E63 LCI (04/2006 – 07/2010)

  6 ‘E64 LCI (04/2006 – 07/2010)

  6 ‘F12 (10/2009 – 02/2015)

  6 ‘F13 (04/2010 – 02/2015)

  7 ‘F01 (09/2007 – 06/2012)

  7 ‘F02 (09/2007 – 06/2012)

  X1 E84 (04/2009 – 04/2015)

  X3 F25 (07/2009 – 08/2017)

  X5 E70 LCI (04/2009 – 06/2013)

  X6 E71 (01/2007 – 06/2014)

  Z4 E89 (01/2008 – 08/2016)

  Make Model Submodel Engine
  BMW E60 535i N54 3.0L
  BMW E60 535i N55 3.0L
  BMW E60 535xi N54 3.0L
  BMW E61 535xi N54 3.0L
  BMW E71 X6 35iX N54 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive35i N54 3.0L
  BMW E82 1 M Coupe N54 3.0L
  BMW E82 135i N54 3.0L
  BMW E82 135i N55 3.0L
  BMW E88 135i N54 3.0L
  BMW E88 135i N55 3.0L
  BMW E90 335i N54 3.0L
  BMW E90 335i N55 3.0L
  BMW E90 335xi N54 3.0L
  BMW E90 335xi N55 3.0L
  BMW E92 335i N54 3.0L
  BMW E92 335i N55 3.0L
  BMW E92 335is N54 3.0L
  BMW E92 335xi N54 3.0L
  BMW E92 335xi N55 3.0L
  BMW E93 335i N54 3.0L
  BMW E93 335i N55 3.0L
  BMW E93 335is N54 3.0L
  BMW F01 740i N54 3.0L
  BMW F02 740Li N54 3.0L
  BMW F07 535i N55 3.0L
  BMW F07 535i xDrive N55 3.0L
  BMW F10 535i N55 3.0L
  BMW F10 535i xDrive N55 3.0L
  BMW F25 xDrive3.5i N55 3.0L
  BMW Z4 sDrive35i N54 3.0L

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm chân không BMW X5 545i 650i

  Bơm chân không BMW X5 545i 650i 745i 760i E60-11667635657

  Mã phụ tùng:

  11667635657, 11667545384, 11660396829, 11660151054

  11667545384 (01/14/2005 — 03/31/2014), Exchangeable retrospectively

  11660396829 (01/14/2005 — 01/11/2007), Exchangeable retrospectively

  11660151054 (01/02/2003 — 04/22/2005)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  5′ E60   (02/2002 — 02/2007)

  5′ E60 LCI   (11/2005 — 12/2009)

  5′ E61   (11/2002 — 02/2007)

  5′ E61 LCI   (11/2005 — 03/2010)

  6′ E63   (05/2002 — 07/2007)

  6′ E63 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  6′ E64   (09/2002 — 07/2007)

  6′ E64 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  7′ E65   (02/2000 — 07/2008)

  7′ E66   (06/2000 — 07/2008)

  7′ E67   (10/2002 — 06/2008)

  X5 E53   (01/2003 — 09/2006)

  X5 E70   (02/2006 — 03/2010)

  Phantom RR1   (07/2002 — 04/2012)

  Phantom RR1 Series II   (08/2011 — 12/2016)

  Phantom Drophead   (03/2006 — 04/2012)

  Phantom Drophead Series II   (09/2011 — 12/2016)

  Phantom Coupé   (05/2007 — 03/2012)

  Phantom Coupé Series II   (09/2011 — 12/2016)

  Make Model Submodel Engine
  BMW E53 X5 N62 4.4L
  BMW E53 X5 N62 4.8L
  BMW E60 545i N62 4.4L
  BMW E60 550i N62 4.8L
  BMW E63 645Ci N62 4.4L
  BMW E63 650i N62 4.8L
  BMW E64 645Ci N62 4.4L
  BMW E64 650i N62 4.8L
  BMW E65 745i N62 4.4L
  BMW E65 B7 Alpina N62 4.4L
  BMW E65 750i N62 4.8L
  BMW E65 760i N73 6.0L
  BMW E65 760Li N73 6.0L
  BMW E66 745Li N62 4.4L
  BMW E66 750Li N62 4.8L
  BMW E66 760Li N73 6.0L
  BMW E70 X5 N62 4.8L
  BMW E70 X5 xDrive48i N62 4.8L

   

  LH: 035.680.8888
 • Bom hoi chuan doan rò rỉ

  Bơm hồi chuẩn đoán rò rỉ nhiên liệu

  16137193479-Used đã qua sử dụng
  BMW E70 X5 M S63 4.4L
  BMW E70 X5 xDrive30i N52 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive35i N55 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive48i N62 4.8L
  BMW E70 X5 xDrive50i N63 4.4L
  BMW E71 X6 35iX N54 3.0L
  BMW E71 X6 50iX N63 4.4L
  BMW E71 X6 50iX S63 4.4L
  BMW E71 X6 M S63 4.4L
  BMW E71 X6 xDrive35i N54 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive35i N55 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive50i N63 4.4L
  3500000
 • Bơm nâng gầm sau BMW X5 X6 E70 E71

  Bơm nâng gầm sau BMW X5 X6 E70 E71-37206859714 (SD)

  37206859714-Đã qua sử dụng

  37206799419 (05/01/2011 — 05/01/2012), Exchangeable retrospectively

  37206789938 (05/20/2009 — 07/26/2011), Exchangeable retrospectively

  37226785506 (04/22/2008 — 04/30/2009), Exchangeable retrospectively

  37226775479 (09/25/2006 — 03/13/2008)

  X5 E70   (02/2006 — 06/2013)

  X5 E70 LCI   (04/2009 — 06/2013)

  X6 E71   (01/2007 — 06/2014)

  X6 E72 Hybrid   (10/2008 — 10/2011)

  Make    Model   Submodel           Engine

  BMW     E70         X5 M      S63 4.4L

  BMW     E70         X5 xDrive30i       N52 3.0L

  BMW     E70         X5 xDrive35d      M57 3.0L

  BMW     E70         X5 xDrive35i       N55 3.0L

  BMW     E70         X5 xDrive48i       N62 4.8L

  BMW     E70         X5 xDrive50i       N63 4.4L

  BMW     E71         X6 ActiveHybrid N63 4.4L

  BMW     E71         X6 M      S63 4.4L

  BMW     E71         X6 xDrive35i       N54 3.0L

  BMW     E71         X6 xDrive35i       N55 3.0L

  BMW     E71         X6 xDrive50i       N63 4.4L

  7500000

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE

Tư vấn kỹ thuật
Hotline