• Cảm biến chiều cao BMW X1 X5 X6 318i

   Cảm biến chiều cao BMW X1 X5 X6 318i 320i 325-37146853754

  Mã phụ tùng:
  37146853754, 37146785206, 37146778814

  37146785206 (05/26/2008 — 06/13/2013), Exchangeable retrospectively

  37146778814 (03/12/2007 — 06/09/2008)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  3′ E90   (02/2004 — 08/2008)

  3′ E90 LCI   (07/2007 — 12/2011)

  3′ E91   (03/2004 — 08/2008)

  3′ E91 LCI   (07/2007 — 05/2012)

  3′ E92   (05/2005 — 02/2010)

  3′ E92 LCI   (11/2008 — 06/2013)

  X1 E84   (09/2008 — 06/2015)

  X5 E70   (02/2006 — 06/2013)

  X5 E70 LCI   (04/2009 — 06/2013)

  X6 E71   (01/2007 — 06/2014)

  X6 E72 Hybrid   (10/2008 — 10/2011)

  LH: 035.680.8888
 • Biến mô BMW X5 X1 128i 325i 528i

  Biến mô BMW X5 X1 128i 325i 528i 640i E60 E61 -24407588736

  Mã phụ tùng:
  24407588736, 24407577049, 24407565927

  24407577049 (11/13/2006 — 01/31/2012), Exchangeable retrospectively

  24407565927 (10/02/2006 — 04/26/2008)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1′ E81   (02/2006 — 12/2011)

  1′ E87 LCI   (01/2006 — 06/2011)

  3′ E90   (02/2007 — 07/2008)

  3′ E90 LCI   (07/2007 — 12/2011)

  3′ E91   (02/2007 — 08/2008)

  3′ E91 LCI   (03/2008 — 05/2012)

  3′ E92   (06/2005 — 02/2010)

  3′ E92 LCI   (09/2009 — 06/2013)

  3′ E93   (09/2005 — 02/2010)

  3′ E93 LCI   (09/2009 — 09/2013)

  5′ E60 LCI   (11/2005 — 12/2009)

  5′ E61 LCI   (11/2005 — 04/2010)

  6′ E63 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  6′ E64 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  X1 E84   (09/2008 — 08/2011)

  X5 E70   (02/2006 — 03/2010)

  Z4 E89   (01/2008 — 08/2011)

  LH: 035.680.8888
 • Bình lọc than hoạt tính BMW X5 X6 E7

  Bình lọc than hoạt tính BMW X5 X6 E70 E71-16117164407-1611

  Mã phụ tùng:
  16117164407

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  X5 E70   (02/2006 — 06/2013)

  X5 E70 LCI   (04/2009 — 06/2013)

  X6 E71   (01/2007 — 06/2014)

  Make Model Submodel Engine
  BMW E70 X5 M S63 4.4L
  BMW E70 X5 xDrive30i N52 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive35i N55 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive48i N62 4.8L
  BMW E70 X5 xDrive50i N63 4.4L
  BMW E71 X6 35iX N54 3.0L
  BMW E71 X6 50iX N63 4.4L
  BMW E71 X6 50iX S63 4.4L
  BMW E71 X6 M S63 4.4L
  BMW E71 X6 xDrive35i N54 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive35i N55 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive50i N63 4.4L
  LH: 035.680.8888
 • Bình nhiên liệu BMW X5 X6 E70 E71

  Bình nhiên liệu BMW X5 X6 E70 E71-16117195461 (SD)

  16117195461-Đã qua sử dụng
  X5 E70   (02/2006 — 06/2013)

  X5 E70 LCI   (04/2009 — 06/2013)

  X6 E71   (01/2007 — 06/2014)

  LH: 035.680.8888
 • Bình nước làm mát BMW X5 X6 E70 E71

  Bình nước làm mát BMW X5 X6 E70 E71-17138621092 (SD)

  17138621092-Đã qua sử dụng
  17137647290 (07/01/2013 — 10/12/2015), Exchangeable retrospectively

  17137552546 (10/02/2006 — 02/14/2014)

  X5 E70   (02/2006 — 06/2013)

  X5 E70 LCI   (04/2009 — 06/2013)

  X5 F15   (08/2012 — 06/2018)

  X5 M F85   (04/2013 — 06/2018)

  X6 E71   (01/2007 — 06/2014)

  X6 E72 Hybrid   (10/2008 — 10/2011)

  X6 F16   (09/2013 — 05/2019)

  X6 M F86   (10/2013 — 05/2019)

  Make    Model   Submodel           Engine

  BMW     E70         X5 M      S63 4.4L

  BMW     E70         X5 xDrive30i       N52 3.0L

  BMW     E70         X5 xDrive35d      M57 3.0L

  BMW     E70         X5 xDrive35i       N55 3.0L

  BMW     E70         X5 xDrive48i       N62 4.8L

  BMW     E70         X5 xDrive50i       N63 4.4L

  BMW     E71         X6 50iX  N63 4.4L

  BMW     E71         X6 ActiveHybrid N63 4.4L

  BMW     E71         X6 M      S63 4.4L

  LH: 035.680.8888
 • Bộ điều chỉnh trung tâm BMW X5 X6 X4

  Bộ điều chỉnh trung tâm BMW X5 X6 X4 X3 X1 I3 -65829381678

  Mã phụ tùng:

  65829381678, 65826802932, 65829317695, 65829261704

  65826802932 (03/01/2017 — ), nonexchangeable retrospectively

  65829317695 (07/01/2013 — 12/01/2016), nonexchangeable retrospectively

  65829261704 (07/01/2011 — )

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1′ F20   (07/2010 — 02/2015)

  1′ F20 LCI   (05/2014 — 06/2019)

  1′ F21   (07/2010 — 02/2015)

  1′ F21 LCI   (05/2014 — 06/2019)

  2′ F22   (10/2012 — 06/2017)

  2′ F87 M2   (11/2014 — 06/2017)

  2′ F23   (03/2014 — 06/2017)

  2′ F45 Active Tourer   (11/2013 — 02/2018)

  2′ F46 Gran Tourer   (07/2014 — 03/2018)

  3′ F30   (02/2011 — 07/2015)

  3′ F30 LCI   (09/2014 — 10/2018)

  3′ F80 M3   (04/2012 — 06/2015)

  3′ F80 M3 LCI   (01/2015 — 10/2018)

  3′ F31   (07/2011 — 07/2015)

  3′ F31 LCI   (09/2014 — 06/2019)

  3′ F34 GT   (07/2012 — 06/2016)

  3′ F34 GT LCI   (09/2015 — 12/2019)

  4′ F32   (11/2012 — 02/2017)

  4′ F32 LCI   (05/2016 — 12/2019)

  4′ F82 M4   (02/2013 — 02/2017)

  4′ F82 M4 LCI   (05/2016 — 12/2019)

  4′ F33   (03/2013 — 02/2017)

  4′ F33 LCI   (05/2016 — 12/2019)

  4′ F83 M4   (06/2013 — 02/2017)

  4′ F83 M4 LCI   (05/2016 — 12/2019)

  4′ F36 Gran Coupé   (07/2013 — 03/2017)

  4′ F36 Gran Coupé LCI   (05/2016 — 12/2019)

  i3 I01   (01/2013 — 10/2017)

  i3 I01 LCI   (01/2017 — 12/2019)

  X1 F48   (11/2014 — 07/2019)

  X3 F25   (06/2009 — 08/2017)

  X4 F26   (05/2013 — 03/2018)

  X5 F15   (08/2012 — 06/2018)

  X5 M F85   (04/2013 — 06/2018)

  X6 F16   (09/2013 — 05/2019)

  X6 M F86   (10/2013 — 05/2019)

   

   

  LH: 035.680.8888
 • Bộ điều khiển số tự động BMW X5 X6

  Bộ điều khiển số tự động BMW X5 X6 E70 E71 E7-61319168849

  Mã phụ tùng:

  61319168849, 61319197972, 61319228591, 61319162976, 61319149015, 61319147831, 61319135287, 61319132032, 61319129097, 61319124669

  61319197972 (03/01/2009 — 10/06/2009), nonexchangeable retrospectively

  61319228591 (10/01/2009 — ), Bilaterally exchangeable

  61319162976 (09/01/2007 — 08/04/2008), Bilaterally exchangeable

  61319149015 (04/01/2007 — 09/06/2007), Bilaterally exchangeable

  61319147831 (04/01/2007 — 02/02/2007), Bilaterally exchangeable

  61319135287 (10/01/2006 — 03/20/2007), Bilaterally exchangeable

  61319132032 (10/01/2006 — 05/31/2006), Bilaterally exchangeable

  61319129097 (10/01/2006 — 05/16/2006), Bilaterally exchangeable

  61319124669 (10/01/2006 — 05/23/2006)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  X5 E70   (02/2006 — 03/2010)

  X5 E70 LCI   (04/2009 — 06/2013)

  X6 E71   (01/2007 — 06/2014)

  X6 E72 Hybrid   (10/2008 — 10/2011)

  Make Model Submodel Engine
  BMW E70 X5 xDrive30i N52 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive35d M57 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive35i N55 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive48i N62 4.8L
  BMW E70 X5 xDrive50i N63 4.4L
  BMW E71 X6 35iX N54 3.0L
  BMW E71 X6 50iX N63 4.4L
  BMW E71 X6 50iX S63 4.4L
  BMW E71 X6 ActiveHybrid N63 4.4L
  BMW E71 X6 xDrive35i N54 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive35i N55 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive50i N63 4.4L

   

  LH: 035.680.8888
 • Bộ ốp điều khiển cần số BMW X5 X6 E70

  Bộ ốp điều khiển cần số BMW X5 X6 E70 E71 E72-61316975467

  Mã phụ tùng:

  61316975467

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  X5 E70   (02/2006 — 06/2013)

  X5 E70 LCI   (04/2009 — 06/2013)

  X6 E71   (01/2007 — 06/2014)

  X6 E72 Hybrid   (10/2008 — 10/2011)

  LH: 035.680.8888
 • Bơm cao áp BMW X6 135i 335i 535i

  Bơm cao áp BMW X6 135i 335i 535i 740Li E60 E6-13517616170

  Mã phụ tùng:

  13517616170, 13517613933, 13517594943, 13517596123, 13517592881, 13517585655, 13537537320

  13517613933 (14/04/2010 – 15/12/2010), Có thể hoán đổi hồi tố

  13517594943 (12/01/2009 – 22/04/2010), Có thể hoán đổi hồi tố

  13517596123 (12/01/2009 – 16/11/2009), Có thể hoán đổi hồi tố

  13517592881 (08/01/2008 – 21/01/2010), Có thể hoán đổi hồi tố

  13517585655 (06/01/2006 – 28/07/2008), Có thể hoán đổi hồi tố

  13537537320 (06/01/2006 – 12/09/2008)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1 ‘E88 (11/2006 – 10/2013)

  1 ‘E82 (11/2006 – 10/2013)

  3 ‘E90 (03/2006 – 09/2008)

  3 ‘E90 LCI (07/2007 – 12/2011)

  3 ‘E91 (03/2006 – 08/2008)

  3 ‘E91 LCI (07/2007 – 05/2012)

  3 ‘E92 (05/2005 – 02/2010)

  3 ‘E92 LCI (11/2008 – 06/2013)

  3 ‘E93 (09/2005 – 02/2010)

  3 ‘E93 LCI (11/2008 – 10/2013)

  4 ‘F33 (03/2013 – 02/2016)

  5 ‘E60 LCI (11/2005 – 12/2009)

  5 ‘E61 LCI (11/2005 – 05/2010)

  5 ‘F07 GT (09/2008 – 06/2013)

  5 ‘F10 (01/2009 – 06/2013)

  5 ‘F11 (01/2009 – 06/2013)

  5 ‘F18 (08/2009 – 07/2013)

  6 ‘E63 LCI (04/2006 – 07/2010)

  6 ‘E64 LCI (04/2006 – 07/2010)

  6 ‘F12 (10/2009 – 02/2015)

  6 ‘F13 (04/2010 – 02/2015)

  7 ‘F01 (09/2007 – 06/2012)

  7 ‘F02 (09/2007 – 06/2012)

  X1 E84 (04/2009 – 04/2015)

  X3 F25 (07/2009 – 08/2017)

  X5 E70 LCI (04/2009 – 06/2013)

  X6 E71 (01/2007 – 06/2014)

  Z4 E89 (01/2008 – 08/2016)

  Make Model Submodel Engine
  BMW E60 535i N54 3.0L
  BMW E60 535i N55 3.0L
  BMW E60 535xi N54 3.0L
  BMW E61 535xi N54 3.0L
  BMW E71 X6 35iX N54 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive35i N54 3.0L
  BMW E82 1 M Coupe N54 3.0L
  BMW E82 135i N54 3.0L
  BMW E82 135i N55 3.0L
  BMW E88 135i N54 3.0L
  BMW E88 135i N55 3.0L
  BMW E90 335i N54 3.0L
  BMW E90 335i N55 3.0L
  BMW E90 335xi N54 3.0L
  BMW E90 335xi N55 3.0L
  BMW E92 335i N54 3.0L
  BMW E92 335i N55 3.0L
  BMW E92 335is N54 3.0L
  BMW E92 335xi N54 3.0L
  BMW E92 335xi N55 3.0L
  BMW E93 335i N54 3.0L
  BMW E93 335i N55 3.0L
  BMW E93 335is N54 3.0L
  BMW F01 740i N54 3.0L
  BMW F02 740Li N54 3.0L
  BMW F07 535i N55 3.0L
  BMW F07 535i xDrive N55 3.0L
  BMW F10 535i N55 3.0L
  BMW F10 535i xDrive N55 3.0L
  BMW F25 xDrive3.5i N55 3.0L
  BMW Z4 sDrive35i N54 3.0L

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm chân không BMW X5 545i 650i

  Bơm chân không BMW X5 545i 650i 745i 760i E60-11667635657

  Mã phụ tùng:

  11667635657, 11667545384, 11660396829, 11660151054

  11667545384 (01/14/2005 — 03/31/2014), Exchangeable retrospectively

  11660396829 (01/14/2005 — 01/11/2007), Exchangeable retrospectively

  11660151054 (01/02/2003 — 04/22/2005)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  5′ E60   (02/2002 — 02/2007)

  5′ E60 LCI   (11/2005 — 12/2009)

  5′ E61   (11/2002 — 02/2007)

  5′ E61 LCI   (11/2005 — 03/2010)

  6′ E63   (05/2002 — 07/2007)

  6′ E63 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  6′ E64   (09/2002 — 07/2007)

  6′ E64 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  7′ E65   (02/2000 — 07/2008)

  7′ E66   (06/2000 — 07/2008)

  7′ E67   (10/2002 — 06/2008)

  X5 E53   (01/2003 — 09/2006)

  X5 E70   (02/2006 — 03/2010)

  Phantom RR1   (07/2002 — 04/2012)

  Phantom RR1 Series II   (08/2011 — 12/2016)

  Phantom Drophead   (03/2006 — 04/2012)

  Phantom Drophead Series II   (09/2011 — 12/2016)

  Phantom Coupé   (05/2007 — 03/2012)

  Phantom Coupé Series II   (09/2011 — 12/2016)

  Make Model Submodel Engine
  BMW E53 X5 N62 4.4L
  BMW E53 X5 N62 4.8L
  BMW E60 545i N62 4.4L
  BMW E60 550i N62 4.8L
  BMW E63 645Ci N62 4.4L
  BMW E63 650i N62 4.8L
  BMW E64 645Ci N62 4.4L
  BMW E64 650i N62 4.8L
  BMW E65 745i N62 4.4L
  BMW E65 B7 Alpina N62 4.4L
  BMW E65 750i N62 4.8L
  BMW E65 760i N73 6.0L
  BMW E65 760Li N73 6.0L
  BMW E66 745Li N62 4.4L
  BMW E66 750Li N62 4.8L
  BMW E66 760Li N73 6.0L
  BMW E70 X5 N62 4.8L
  BMW E70 X5 xDrive48i N62 4.8L

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm hồi chuẩn đoán rò rỉ nhiên liệuHot

  Bơm hồi chuẩn đoán rò rỉ nhiên liệu BMW X1 X3 X-16137193479

  Mã phụ tùng:

  16137193479, 16130428344

  16130428344 (01/22/2007 — 11/11/2010)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1′ E88   (11/2006 — 10/2013)

  1′ E82   (11/2006 — 10/2013)

  3′ E46   (09/1999 — 08/2006)

  3′ E90   (02/2004 — 09/2008)

  3′ E90 LCI   (07/2007 — 12/2011)

  3′ E91   (02/2004 — 08/2008)

  3′ E91 LCI   (07/2007 — 05/2012)

  3′ E92   (05/2005 — 02/2010)

  3′ E92 LCI   (11/2008 — 06/2013)

  3′ E93   (09/2005 — 02/2010)

  3′ E93 LCI   (11/2008 — 10/2013)

  5′ E39   (07/1995 — 07/2003)

  5′ E60   (01/2002 — 12/2009)

  5′ E60 LCI   (11/2005 — 12/2009)

  5′ E61   (10/2004 — 02/2007)

  5′ E61 LCI   (04/2006 — 03/2010)

  5′ F07 GT   (09/2008 — 06/2013)

  5′ F10   (01/2009 — 06/2013)

  6′ E63   (05/2002 — 07/2010)

  6′ E63 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  6′ E64   (09/2002 — 07/2010)

  6′ E64 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  6′ F12   (10/2009 — 02/2015)

  6′ F12 LCI   (06/2014 — 05/2018)

  6′ F13   (03/2010 — 02/2015)

  7′ E65   (02/2000 — 07/2008)

  7′ E66   (06/2000 — 07/2008)

  7′ F01   (06/2007 — 06/2012)

  7′ F01 LCI   (05/2011 — 05/2015)

  7′ F02   (07/2007 — 06/2012)

  7′ F02 LCI   (05/2011 — 05/2015)

  7′ F04 Hybrid   (10/2008 — 06/2012)

  X1 E84   (04/2009 — 06/2015)

  X3 E83   (01/2003 — 07/2006)

  X3 E83 LCI   (02/2006 — 08/2010)

  X3 F25   (07/2009 — 08/2017)

  X5 E53   (10/1998 — 09/2006)

  X5 E70   (02/2006 — 06/2013)

  X5 E70 LCI   (04/2009 — 06/2013)

  X6 E71   (01/2007 — 06/2014)

  X6 E72 Hybrid   (10/2008 — 10/2011)

  Z3 E36   (09/1999 — 06/2002)

  Z4 E85   (01/2002 — 08/2008)

  Z4 E86   (10/2005 — 08/2008)

  Z4 E89   (01/2008 — 08/2016)

  Z8 E52   (01/1999 — 07/2003)

  MINI R56   (10/2005 — 08/2010)

  MINI R56 LCI   (04/2009 — 11/2013)

  MINI Clubman R55   (10/2006 — 07/2010)

  MINI Clubman R55 LCI   (03/2009 — 06/2014)

  MINI Cabrio R57   (10/2007 — 07/2010)

  MINI Cabrio R57 LCI   (04/2009 — 06/2015)

  MINI Coupé R58   (12/2010 — 05/2015)

  MINI Roadster R59   (01/2011 — 04/2015)

  MINI Countryman R60   (01/2010 — 10/2016)

  MINI Paceman R61   (03/2012 — 09/2016)

  Phantom Drophead   (03/2006 — 04/2012)

  Phantom Drophead Series II   (09/2011 — 12/2016)

  Phantom Coupé   (05/2007 — 03/2012)

  Phantom Coupé Series II   (09/2011 — 12/2016)

  Ghost RR4   (08/2008 — 11/2019)

  Wraith RR5   (11/2012 — 12/2019)

  Dawn RR6   (04/2015 — 11/2019)

  Make Model Submodel Engine
  BMW E39 525i M54 2.5L
  BMW E39 528i M52 2.8L
  BMW E39 530i M54 3.0L
  BMW E39 540i M62 4.4L
  BMW E39 M5 S62 5.0L
  BMW E46 323Ci M52 2.5L
  BMW E46 323i M52 2.5L
  BMW E46 325Ci M54 2.5L
  BMW E46 325i M54 2.5L
  BMW E46 325xi M54 2.5L
  BMW E46 328Ci M52 2.8L
  BMW E46 328i M52 2.8L
  BMW E46 330Ci M54 3.0L
  BMW E46 330i M54 3.0L
  BMW E46 330xi M54 3.0L
  BMW E46 M3 S54 3.2L
  BMW E53 X5 M54 3.0L
  BMW E53 X5 M62 4.4L
  BMW E53 X5 M62 4.6L
  BMW E53 X5 N62 4.4L
  BMW E53 X5 N62 4.8L
  BMW E60 525i M54 2.5L
  BMW E60 525i N52 3.0L
  BMW E60 525xi N52 3.0L
  BMW E60 528i N52 3.0L
  BMW E60 528xi N52 3.0L
  BMW E60 530i M54 3.0L
  BMW E60 530i N52 3.0L
  BMW E60 530xi N52 3.0L
  BMW E60 535i N54 3.0L
  BMW E60 535i N55 3.0L
  BMW E60 535xi N54 3.0L
  BMW E60 545i N62 4.4L
  BMW E60 550i N62 4.8L
  BMW E60 M5 S85 5.0L
  BMW E61 525i M54 2.5L
  BMW E61 530xi N52 3.0L
  BMW E61 535xi N54 3.0L
  BMW E63 645Ci N62 4.4L
  BMW E63 650i N62 4.8L
  BMW E63 M6 S85 5.0L
  BMW E64 645Ci N62 4.4L
  BMW E64 650i N62 4.8L
  BMW E64 M6 S85 5.0L
  BMW E65 745i N62 4.4L
  BMW E65 750i N62 4.8L
  BMW E65 760i N73 6.0L
  BMW E65 760Li N73 6.0L
  BMW E65 B7 Alpina N62 4.4L
  BMW E66 745Li N62 4.4L
  BMW E66 750Li N62 4.8L
  BMW E66 760Li N73 6.0L
  BMW E70 X5 M57 3.0L
  BMW E70 X5 N52 3.0L
  BMW E70 X5 N55 3.0L
  BMW E70 X5 N62 4.8L
  BMW E70 X5 S63 4.4L
  BMW E70 X5 M S63 4.4L
  BMW E70 X5 xDrive30i N52 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive35d M57 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive35i N55 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive48i N62 4.8L
  BMW E70 X5 xDrive50i N63 4.4L
  BMW E71 X6 S63 4.4L
  BMW E71 X6 35iX N54 3.0L
  BMW E71 X6 50iX N63 4.4L
  BMW E71 X6 50iX S63 4.4L
  BMW E71 X6 ActiveHybrid N63 4.4L
  BMW E71 X6 M S63 4.4L
  BMW E71 X6 xDrive35i N54 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive35i N55 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive50i N63 4.4L
  BMW E82 1 M Coupe N54 3.0L
  BMW E82 128i N52 3.0L
  BMW E82 135i N54 3.0L
  BMW E82 135i N55 3.0L
  BMW E83 X3 M54 2.5L
  BMW E83 X3 M54 3.0L
  BMW E83 X3 N52 3.0L
  BMW E88 128i N52 3.0L
  BMW E88 135i N54 3.0L
  BMW E88 135i N55 3.0L
  BMW E90 325i N52 3.0L
  BMW E90 325xi N52 3.0L
  BMW E90 328i N52 3.0L
  BMW E90 328xi N52 3.0L
  BMW E90 330i N52 3.0L
  BMW E90 330xi N52 3.0L
  BMW E90 335d M57 3.0L
  BMW E90 335i N54 3.0L
  BMW E90 335i N55 3.0L
  BMW E90 335xi N54 3.0L
  BMW E90 335xi N55 3.0L
  BMW E90 M3 S65 4.0L
  BMW E91 325i N52 3.0L
  BMW E91 325xi N52 3.0L
  BMW E91 328i N52 3.0L
  BMW E91 328xi N52 3.0L
  BMW E92 328i N52 3.0L
  BMW E92 328xi N52 3.0L
  BMW E92 335i N54 3.0L
  BMW E92 335i N55 3.0L
  BMW E92 335is N54 3.0L
  BMW E92 335xi N54 3.0L
  BMW E92 335xi N55 3.0L
  BMW E92 M3 S65 4.0L
  BMW E93 328i N52 3.0L
  BMW E93 335i N54 3.0L
  BMW E93 335i N55 3.0L
  BMW E93 335is N54 3.0L
  BMW E93 M3 S65 4.0L
  BMW F01 740i N54 3.0L
  BMW F01 750i N63 4.4L
  BMW F01 750i xDrive N63 4.4L
  BMW F01 Alpina B7 N63 4.4L
  BMW F01 Alpina B7 xDrive N63 4.4L
  BMW F02 740Ld xDrive N57 3.0L
  BMW F02 740Li N54 3.0L
  BMW F02 740Li xDrive N55 3.0L
  BMW F02 750Li N63 4.4L
  BMW F02 750Li xDrive N63 4.4L
  BMW F02 760Li N74 6.0L
  BMW F02 ActiveHybrid 7 N55 3.0L
  BMW F07 535i N55 3.0L
  BMW F07 535i xDrive N55 3.0L
  BMW F07 550i N63 4.4L
  BMW F07 550i xDrive N63 4.4L
  BMW F10 528i N20 2.0L
  BMW F10 528i N52 3.0L
  BMW F10 528i xDrive N20 2.0L
  BMW F10 535d N57 3.0L
  BMW F10 535d xDrive N57 3.0L
  BMW F10 535i N55 3.0L
  BMW F10 535i xDrive N55 3.0L
  BMW F10 550i N63 4.4L
  BMW F10 550i xDrive N63 4.4L
  BMW F10 ActiveHybrid 5 N55 3.0L
  BMW F10 M5 S63 4.4L
  BMW F25 X3 sDrive28i N20 2.0L
  BMW F25 X3 xDrive28d N47 2.0L
  BMW F25 X3 xDrive28i N20 2.0L
  BMW F25 xDrive2.8i N52 3.0L
  BMW F25 xDrive3.5i N54 3.0L
  BMW F25 xDrive3.5i N55 3.0L
  BMW Z3 2.5i M54 2.5L
  BMW Z3 3.0i M54 3.0L
  BMW Z3 M Coupe S54 3.2L
  BMW Z3 M Roadster S54 3.2L
  BMW Z4 2.5i M54 2.5L
  BMW Z4 3.0i M54 3.0L
  BMW Z4 3.0i N52 3.0L
  BMW Z4 3.0Si N52 3.0L
  BMW Z4 M Coupe S54 3.2L
  BMW Z4 M Roadster S54 3.2L
  BMW Z4 sDrive28i N20 2.0L
  BMW Z4 sDrive30i N52 3.0L
  BMW Z4 sDrive35i N54 3.0L
  BMW Z4 sDrive35is N54 3.0L
  MINI All All All

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm nâng gầm sau BMW X5 X6 E70 E71

  Bơm nâng gầm sau BMW X5 X6 E70 E71 E72-37206859714-37

  Mã phụ tùng:
  37206859714, 37206799419, 37206789938, 37226785506, 37226775479

  37206799419 (05/01/2011 — 05/01/2012), Exchangeable retrospectively

  37206789938 (05/20/2009 — 07/26/2011), Exchangeable retrospectively

  37226785506 (04/22/2008 — 04/30/2009), Exchangeable retrospectively

  37226775479 (09/25/2006 — 03/13/2008)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  X5 E70   (02/2006 — 06/2013)

  X5 E70 LCI   (04/2009 — 06/2013)

  X6 E71   (01/2007 — 06/2014)

  X6 E72 Hybrid   (10/2008 — 10/2011)

  Make Model Submodel Engine
  BMW E70 X5 M S63 4.4L
  BMW E70 X5 xDrive30i N52 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive35d M57 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive35i N55 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive48i N62 4.8L
  BMW E70 X5 xDrive50i N63 4.4L
  BMW E71 X6 ActiveHybrid N63 4.4L
  BMW E71 X6 M S63 4.4L
  BMW E71 X6 xDrive35i N54 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive35i N55 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive50i N63 4.4L
  LH: 035.680.8888

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE

Tư vấn kỹ thuật
Hotline