• Biến mô BMW X5 X1 128i 325i 528i

  Biến mô BMW X5 X1 128i 325i 528i 640i E60-24407588736 (SD)

  24407588736-Đã qua sử dụng

  24407577049 (11/13/2006 — 01/31/2012), Exchangeable retrospectively

  24407565927 (10/02/2006 — 04/26/2008)

  Part 24407588736 was found on the following vehicles:

  1′ E81   (02/2006 — 12/2011)

  1′ E87 LCI   (01/2006 — 06/2011)

  3′ E90   (02/2007 — 07/2008)

  3′ E90 LCI   (07/2007 — 12/2011)

  3′ E91   (02/2007 — 08/2008)

  3′ E91 LCI   (03/2008 — 05/2012)

  3′ E92   (06/2005 — 02/2010)

  3′ E92 LCI   (09/2009 — 06/2013)

  3′ E93   (09/2005 — 02/2010)

  3′ E93 LCI   (09/2009 — 09/2013)

  5′ E60 LCI   (11/2005 — 12/2009)

  5′ E61 LCI   (11/2005 — 04/2010)

  6′ E63 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  6′ E64 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  X1 E84   (09/2008 — 08/2011)

  X5 E70   (02/2006 — 03/2010)

  Z4 E89   (01/2008 — 08/2011)

  10500000
 • Bình ác quy BMW

  Bình ác quy BMW 200A 12V 12Ah (GN)

  61219394648-GN (China)

  Supersedes:

  61217586977 (01/01/2010 — 12/03/2016)

  Part 61219394648 was found on the following vehicles:

  5′ F07 GT   (09/2008 — 06/2013)

  5′ F07 GT LCI   (08/2012 — 02/2017)

  5′ F10   (01/2009 — 10/2016)

  5′ F10 LCI   (08/2012 — 10/2016)

  5′ F11   (01/2009 — 06/2013)

  5′ F11 LCI   (08/2012 — 02/2017)

  5′ G30   (10/2015 — 12/2019)

  5′ G31   (03/2016 — 12/2019)

  6′ F06 Gran Coupé   (05/2011 — 03/2015)

  6′ F06 Gran Coupé LCI   (05/2014 — 09/2018)

  6′ F12   (10/2009 — 02/2015)

  6′ F12 LCI   (05/2014 — 05/2018)

  6′ F13   (03/2010 — 02/2015)

  6′ F13 LCI   (05/2014 — 10/2017)

  6′ G32 GT   (09/2016 — 12/2019)

  7′ F01 LCI   (05/2011 — 05/2015)

  7′ F02 LCI   (05/2011 — 05/2015)

  7′ F03 LCI   (01/2012 — 03/2015)

  7′ G11   (10/2014 — 02/2019)

  7′ G11 LCI   (01/2018 — 12/2019)

  7′ G12   (10/2014 — 02/2019)

  7′ G12 LCI   (01/2018 — 12/2019)

  Phantom RR11   (09/2016 — 12/2019)

  Phantom EWB RR12   (09/2016 — 11/2019)

  Cullinan RR31   (10/2017 — 12/2019)

  8500000
 • Bình ác quy BMW

  Bình ác quy BMW 200A 12V 12Ah (TT)

  61219394648-GN (China)

  Supersedes:

  61217586977 (01/01/2010 — 12/03/2016)

  Part 61219394648 was found on the following vehicles:

  5′ F07 GT   (09/2008 — 06/2013)

  5′ F07 GT LCI   (08/2012 — 02/2017)

  5′ F10   (01/2009 — 10/2016)

  5′ F10 LCI   (08/2012 — 10/2016)

  5′ F11   (01/2009 — 06/2013)

  5′ F11 LCI   (08/2012 — 02/2017)

  5′ G30   (10/2015 — 12/2019)

  5′ G31   (03/2016 — 12/2019)

  6′ F06 Gran Coupé   (05/2011 — 03/2015)

  6′ F06 Gran Coupé LCI   (05/2014 — 09/2018)

  6′ F12   (10/2009 — 02/2015)

  6′ F12 LCI   (05/2014 — 05/2018)

  6′ F13   (03/2010 — 02/2015)

  6′ F13 LCI   (05/2014 — 10/2017)

  6′ G32 GT   (09/2016 — 12/2019)

  7′ F01 LCI   (05/2011 — 05/2015)

  7′ F02 LCI   (05/2011 — 05/2015)

  7′ F03 LCI   (01/2012 — 03/2015)

  7′ G11   (10/2014 — 02/2019)

  7′ G11 LCI   (01/2018 — 12/2019)

  7′ G12   (10/2014 — 02/2019)

  7′ G12 LCI   (01/2018 — 12/2019)

  Phantom RR11   (09/2016 — 12/2019)

  Phantom EWB RR12   (09/2016 — 11/2019)

  Cullinan RR31   (10/2017 — 12/2019)

  5050000
 • Bơm cao áp BMW X6 135i 335i 535i

  Bơm cao áp BMW X6 135i 335i 535i 740Li E60 E6-13517616170

  Mã phụ tùng:

  13517616170, 13517613933, 13517594943, 13517596123, 13517592881, 13517585655, 13537537320

  13517613933 (14/04/2010 – 15/12/2010), Có thể hoán đổi hồi tố

  13517594943 (12/01/2009 – 22/04/2010), Có thể hoán đổi hồi tố

  13517596123 (12/01/2009 – 16/11/2009), Có thể hoán đổi hồi tố

  13517592881 (08/01/2008 – 21/01/2010), Có thể hoán đổi hồi tố

  13517585655 (06/01/2006 – 28/07/2008), Có thể hoán đổi hồi tố

  13537537320 (06/01/2006 – 12/09/2008)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1 ‘E88 (11/2006 – 10/2013)

  1 ‘E82 (11/2006 – 10/2013)

  3 ‘E90 (03/2006 – 09/2008)

  3 ‘E90 LCI (07/2007 – 12/2011)

  3 ‘E91 (03/2006 – 08/2008)

  3 ‘E91 LCI (07/2007 – 05/2012)

  3 ‘E92 (05/2005 – 02/2010)

  3 ‘E92 LCI (11/2008 – 06/2013)

  3 ‘E93 (09/2005 – 02/2010)

  3 ‘E93 LCI (11/2008 – 10/2013)

  4 ‘F33 (03/2013 – 02/2016)

  5 ‘E60 LCI (11/2005 – 12/2009)

  5 ‘E61 LCI (11/2005 – 05/2010)

  5 ‘F07 GT (09/2008 – 06/2013)

  5 ‘F10 (01/2009 – 06/2013)

  5 ‘F11 (01/2009 – 06/2013)

  5 ‘F18 (08/2009 – 07/2013)

  6 ‘E63 LCI (04/2006 – 07/2010)

  6 ‘E64 LCI (04/2006 – 07/2010)

  6 ‘F12 (10/2009 – 02/2015)

  6 ‘F13 (04/2010 – 02/2015)

  7 ‘F01 (09/2007 – 06/2012)

  7 ‘F02 (09/2007 – 06/2012)

  X1 E84 (04/2009 – 04/2015)

  X3 F25 (07/2009 – 08/2017)

  X5 E70 LCI (04/2009 – 06/2013)

  X6 E71 (01/2007 – 06/2014)

  Z4 E89 (01/2008 – 08/2016)

  Make Model Submodel Engine
  BMW E60 535i N54 3.0L
  BMW E60 535i N55 3.0L
  BMW E60 535xi N54 3.0L
  BMW E61 535xi N54 3.0L
  BMW E71 X6 35iX N54 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive35i N54 3.0L
  BMW E82 1 M Coupe N54 3.0L
  BMW E82 135i N54 3.0L
  BMW E82 135i N55 3.0L
  BMW E88 135i N54 3.0L
  BMW E88 135i N55 3.0L
  BMW E90 335i N54 3.0L
  BMW E90 335i N55 3.0L
  BMW E90 335xi N54 3.0L
  BMW E90 335xi N55 3.0L
  BMW E92 335i N54 3.0L
  BMW E92 335i N55 3.0L
  BMW E92 335is N54 3.0L
  BMW E92 335xi N54 3.0L
  BMW E92 335xi N55 3.0L
  BMW E93 335i N54 3.0L
  BMW E93 335i N55 3.0L
  BMW E93 335is N54 3.0L
  BMW F01 740i N54 3.0L
  BMW F02 740Li N54 3.0L
  BMW F07 535i N55 3.0L
  BMW F07 535i xDrive N55 3.0L
  BMW F10 535i N55 3.0L
  BMW F10 535i xDrive N55 3.0L
  BMW F25 xDrive3.5i N55 3.0L
  BMW Z4 sDrive35i N54 3.0L

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm chân không BMW X5 545i 650i

  Bơm chân không BMW X5 545i 650i 745i 760i E60-11667635657

  Mã phụ tùng:

  11667635657, 11667545384, 11660396829, 11660151054

  11667545384 (01/14/2005 — 03/31/2014), Exchangeable retrospectively

  11660396829 (01/14/2005 — 01/11/2007), Exchangeable retrospectively

  11660151054 (01/02/2003 — 04/22/2005)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  5′ E60   (02/2002 — 02/2007)

  5′ E60 LCI   (11/2005 — 12/2009)

  5′ E61   (11/2002 — 02/2007)

  5′ E61 LCI   (11/2005 — 03/2010)

  6′ E63   (05/2002 — 07/2007)

  6′ E63 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  6′ E64   (09/2002 — 07/2007)

  6′ E64 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  7′ E65   (02/2000 — 07/2008)

  7′ E66   (06/2000 — 07/2008)

  7′ E67   (10/2002 — 06/2008)

  X5 E53   (01/2003 — 09/2006)

  X5 E70   (02/2006 — 03/2010)

  Phantom RR1   (07/2002 — 04/2012)

  Phantom RR1 Series II   (08/2011 — 12/2016)

  Phantom Drophead   (03/2006 — 04/2012)

  Phantom Drophead Series II   (09/2011 — 12/2016)

  Phantom Coupé   (05/2007 — 03/2012)

  Phantom Coupé Series II   (09/2011 — 12/2016)

  Make Model Submodel Engine
  BMW E53 X5 N62 4.4L
  BMW E53 X5 N62 4.8L
  BMW E60 545i N62 4.4L
  BMW E60 550i N62 4.8L
  BMW E63 645Ci N62 4.4L
  BMW E63 650i N62 4.8L
  BMW E64 645Ci N62 4.4L
  BMW E64 650i N62 4.8L
  BMW E65 745i N62 4.4L
  BMW E65 B7 Alpina N62 4.4L
  BMW E65 750i N62 4.8L
  BMW E65 760i N73 6.0L
  BMW E65 760Li N73 6.0L
  BMW E66 745Li N62 4.4L
  BMW E66 750Li N62 4.8L
  BMW E66 760Li N73 6.0L
  BMW E70 X5 N62 4.8L
  BMW E70 X5 xDrive48i N62 4.8L

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm nâng gầm BMW 730i 730dX 740dX

  Bơm nâng gầm BMW 730i 730dX 740dX 740e G1-37206861882

  Mã phụ tùng:

  37206861882, 37206884682, 4154039200, 4154033180, 4154034300

  37206861882 – 37 20 6 884 682 – 37 20 6 861 882 – 37206884682

  4154039200 – 4154033180 – 4154034300

  37206884682 (07/18/2016 — ), nonexchangeable retrospectively

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  7′ G11   (10/2014 — 02/2019)

  7′ G12   (10/2014 — 02/2019)

  Bơm nâng gầm xe BMW 725d, 730d G11, G11N

  Bơm nâng gầm xe BMW 730i, 730dX, 740dX, 740e G11, G11N

  Bơm nâng gầm xe BMW 740i, 745e, 750dX, 750i, 750iX G11, G11N

  Bơm nâng gầm xe BMW Alpina B7, 750LiX, 750Li G12, G12N

  Bơm nâng gầm xe BMW 750LdX, 750iX, 750i, 745Le G12, G12N

  Bơm nâng gầm xe BMW 745LeX, 745eX, 740LiX G12, G12N

  Bơm nâng gầm xe BMW 740Li, 740LeX, 740Le, 740LdX G12, G12N

  Bơm nâng gầm xe BMW 740iX, 740i, 740eX, 730Li, 760Li G12, G12N

  Bơm nâng gầm xe BMW 730LdX, 730Ld, 725Ld, M760Li G12, G12N

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm nâng gầm BMW 740i 750i Alpina B7

  Bơm nâng gầm BMW 740i 750i Alpina B7 535i 55-37206875176

  Mã phụ tùng:

  37206875176, 37206789165, 37206794465, 37206789450, 37206864215, 37206784137

  37206864215 (09/01/2013 – 29/07/2015), Có thể hoán đổi hồi tố

  37206789450 (09/01/2011 – 04/04/2014), Có thể hoán đổi hồi tố

  37206794465 (04/01/2009 – 28/09/2011), Có thể hoán đổi hồi tố

  37206789165 (09/01/2008 – 21/05/2011), Có thể hoán đổi hồi tố

  37206784137 (09/01/2008 – 20/05/2008)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  5 ‘F07 GT (09/2008 – 06/2013)

  5 ‘F07 GT LCI (08/2012 – 02/2017)

  5 ‘F11 (01/2009 – 06/2013)

  5 ‘F11 LCI (08/2012 – 02/2017)

  7 ‘F01 (09/2007 – 04/2012)

  7 ‘F01 LCI (05/2011 – 05/2015)

  7 ‘F02 (07/2007 – 06/2012)

  7 ‘F02 LCI (05/2011 – 05/2015)

  7 ‘F04 Hybrid (10/2008 – 05/2012)

  Make Model Submodel Engine
  BMW F01 740i N54 3.0L
  BMW F01 750i N63 4.4L
  BMW F01 750i xDrive N63 4.4L
  BMW F01 Alpina B7 N63 4.4L
  BMW F01 Alpina B7 xDrive N63 4.4L
  BMW F02 740Ld xDrive N57 3.0L
  BMW F02 740Li N54 3.0L
  BMW F02 740Li xDrive N55 3.0L
  BMW F02 750Li N63 4.4L
  BMW F02 750Li xDrive N63 4.4L
  BMW F02 760Li N74 6.0L
  BMW F02 ActiveHybrid 7 N55 3.0L
  BMW F07 535i N55 3.0L
  BMW F07 535i xDrive N55 3.0L
  BMW F07 550i N63 4.4L
  BMW F07 550i xDrive N63 4.4L


   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm nước BMW X5 X3 525i 530i 323i

  Bơm nước BMW X5 X3 525i 530i 323i 325i 328i 3-11517509985

  Mã phụ tùng:

  11517509985, 11517527910, 11517503884, 11517527799, 11517504040, 11511433828, 11511433712, 11511744243, 11511740241, 11511730414, 11511722536

  11517527910 (10/01/2002 – 04/04/2014), Có thể hoán đổi hồi tố

  11517503884 (21/05/1999 – 13/06/2003), không thể thay đổi hồi tố

  11517527799 (08/01/2002 -), Có thể hoán đổi hồi tố

  11517504040 (09/01/1999 – 23/01/2001), Có thể hoán đổi hồi tố

  11511433828 (22/05/1996 – 15/02/2000), Có thể hoán đổi hồi tố

  11511433712 (22/05/1996 – 22/03/1996), Có thể hoán đổi hồi tố

  11511744243 (21/11/1994 – 31/05/1996), Có thể hoán đổi hồi tố

  11511740241 (07/08/1993 – 01/09/1995), Có thể hoán đổi hồi tố

  11511730414 (01/01/1989 – 02/11/1998), Có thể hoán đổi hồi tố

  11511722536 (09/01/1989 – 05/05/1993)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  3 ‘E46 (04/1997 – 12/2018)

  5 ‘E39 (02/1995 – 12/2003)

  5 ‘E60 (12/2001 – 02/2005)

  5 ‘E61 (10/2002 – 02/2005)

  7 ‘E38 (03/1995 – 07/2001)

  7 ‘E65 (07/2002 – 02/2005)

  7 ‘E66 (09/2002 – 02/2005)

  X3 E83 (01/2003 – 07/2006)

  X5 E53 (08/1999 – 09/2006)

  Z3 E36 (04/1996 – 06/2002)

  Z4 E85 (01/2002 – 11/2005)

  Make    Model   Submodel           Engine

  BMW     E39         525i        M54 2.5L

  BMW     E39         530i        M54 3.0L

  BMW     E46         323Ci     M52 2.5L

  BMW     E46         323i        M52 2.5L

  BMW     E46         328Ci     M52 2.8L

  BMW     E46         328i        M52 2.8L

  BMW     E46         325Ci     M54 2.5L

  BMW     E46         325i        M54 2.5L

  BMW     E46         325xi      M54 2.5L

  BMW     E46         330Ci     M54 3.0L

  BMW     E46         330i        M54 3.0L

  BMW     E46         330xi      M54 3.0L

  BMW     E53         X5           M54 3.0L

  BMW     E60         525i        M54 2.5L

  BMW     E60         530i        M54 3.0L

  BMW     E83         X3           M54 2.5L

  BMW     E83         X3           M54 3.0L

  BMW     Z4           2.5i         M54 2.5L

  BMW     Z4           3.0i         M54 3.0L

  LH: 035.680.8888
 • Bơm nước động cơ BMW X3 230i 330i

  Bơm nước động cơ BMW X3 230i 330i 430i 530i-11518638026-1

  Mã phụ tùng:

  11518638026

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1 ‘F20 LCI (09/2015 – 06/2019)

  1 ‘F21 LCI (10/2015 – 06/2019)

  2 ‘F22 (09/2015 – 06/2017)

  2 ‘F22 LCI (09/2016 – 12/2019)

  2 ‘F23 (09/2015 – 06/2017)

  2 ‘F23 LCI (09/2016 – 12/2019)

  3 ‘F30 LCI (09/2014 – 10/2018)

  3 ‘G20 (01/2018 – 12/2019)

  3 ‘F31 LCI (09/2014 – 06/2019)

  3 ‘F34 GT LCI (09/2015 – 12/2019)

  4 ‘F32 (04/2015 – 02/2017)

  4 ‘F32 LCI (05/2016 – 12/2019)

  4 ‘F33 (03/2015 – 02/2017)

  4 ‘F33 LCI (05/2016 – 12/2019)

  4 ‘F36 Gran Coupé (03/2015 – 03/2017)

  4 ‘F36 Gran Coupé LCI (05/2016 – 12/2019)

  5 ‘G30 (10/2015 – 12/2019)

  5 ‘G31 (03/2016 – 06/2019)

  6 ‘G32 GT (10/2016 – 06/2019)

  7 ‘G11 (12/2014 – 02/2019)

  7 ‘G12 (12/2014 – 02/2019)

  X3 G01 (10/2016 – 10/2019)

  X4 G02 (03/2017 – 07/2019)

  Make Model Submodel Engine
  BMW F22 230i B46 2.0L
  BMW F22 230i xDrive B46 2.0L
  BMW F23 230i B46 2.0L
  BMW F23 230i xDrive B46 2.0L
  BMW F30 330i B48 2.0L
  BMW F30 330i xDrive B48 2.0L
  BMW F32 430i B46 2.0L
  BMW F32 430i xDrive B46 2.0L
  BMW F33 430i B46 2.0L
  BMW F33 430i xDrive B46 2.0L
  BMW G01 X3 xDrive30i B46 2.0L
  BMW G30 530i B48 2.0L
  BMW G30 530i xDrive B48 2.0L

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm nước rửa kính BMW X3 X4 X5 Z3 Z4

  Bơm nước rửa kính BMW X3 X4 X5 Z3 Z4 318i 3-67128362154

  Mã phụ tùng:

  67128362154, 67120154873

  67120154873 (01/01/2003 — 12/14/2006)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1′ E81   (02/2006 — 12/2011)

  1′ E87   (02/2003 — 02/2007)

  1′ E87 LCI   (01/2006 — 06/2011)

  3′ E36   (11/1989 — 08/2000)

  3′ E46   (04/1997 — 08/2006)

  3′ E91   (02/2004 — 08/2008)

  3′ E91 LCI   (07/2007 — 05/2012)

  5′ E39   (02/1995 — 12/2003)

  5′ E60   (12/2001 — 02/2007)

  5′ E61   (10/2002 — 02/2007)

  5′ E61 LCI   (11/2005 — 05/2010)

  5′ F11   (01/2009 — 06/2013)

  5′ F11 LCI   (08/2012 — 02/2017)

  7′ E38   (07/1993 — 07/2001)

  7′ E65   (02/2000 — 07/2008)

  7′ E66   (06/2000 — 07/2008)

  7′ E67   (10/2002 — 06/2008)

  X3 E83   (01/2003 — 07/2006)

  X3 E83 LCI   (02/2006 — 08/2010)

  X3 F25   (06/2009 — 08/2017)

  X4 F26   (05/2013 — 03/2018)

  X5 E53   (10/1998 — 09/2006)

  Z3 E36   (12/1994 — 06/2002)

  Z4 E85   (01/2002 — 08/2008)

  Z4 E86   (10/2005 — 08/2008)

  Z8 E52   (12/1998 — 07/2003)

  Phantom RR1   (07/2002 — 04/2012)

  Phantom RR1 Series II   (08/2011 — 12/2016)

  Phantom Drophead   (03/2006 — 04/2012)

  Phantom Drophead Series II   (09/2011 — 12/2016)

  Phantom Coupé   (05/2007 — 03/2012)

  Phantom Coupé Series II   (09/2011 — 12/2016)

  C1   (10/1999 — 04/2003)

  BMW E36 318i M44 1.9L
  BMW E36 318ic M44 1.9L
  BMW E36 318is M44 1.9L
  BMW E36 323ic M52 2.5L
  BMW E36 323is M52 2.5L
  BMW E36 328i M52 2.8L
  BMW E36 328ic M52 2.8L
  BMW E36 328is M52 2.8L
  BMW E36 M3 S52 3.2L
  BMW E38 740i M62 4.4L
  BMW E38 740iL M62 4.4L
  BMW E38 750i M73 5.4L
  BMW E38 750iL M73 5.4L
  BMW E39 525i M54 2.5L
  BMW E39 528i M52 2.8L
  BMW E39 530i M54 3.0L
  BMW E39 540i M62 4.4L
  BMW E39 M5 S62 5.0L
  BMW E46 323Ci M52 2.5L
  BMW E46 323i M52 2.5L
  BMW E46 325Ci M54 2.5L
  BMW E46 325i M54 2.5L
  BMW E46 325xi M54 2.5L
  BMW E46 328Ci M52 2.8L
  BMW E46 328i M52 2.8L
  BMW E46 330Ci M54 3.0L
  BMW E46 330i M54 3.0L
  BMW E46 330xi M54 3.0L
  BMW E46 M3 S54 3.2L
  BMW E53 X5 M54 3.0L
  BMW E53 X5 M62 4.4L
  BMW E53 X5 M62 4.6L
  BMW E53 X5 N62 4.4L
  BMW E53 X5 N62 4.8L
  BMW E60 525i M54 2.5L
  BMW E60 525i N52 3.0L
  BMW E60 525xi N52 3.0L
  BMW E60 530i M54 3.0L
  BMW E60 530i N52 3.0L
  BMW E60 530xi N52 3.0L
  BMW E60 545i N62 4.4L
  BMW E60 550i N62 4.8L
  BMW E60 M5 S85 5.0L
  BMW E61 530xi N52 3.0L
  BMW E61 535xi N54 3.0L
  BMW E65 745i N62 4.4L
  BMW E66 745Li N62 4.4L
  BMW E83 X3 M54 2.5L
  BMW E83 X3 M54 3.0L
  BMW E83 X3 N52 3.0L
  BMW E91 325i N52 3.0L
  BMW E91 325xi N52 3.0L
  BMW E91 328i N52 3.0L
  BMW E91 328xi N52 3.0L
  BMW F25 X3 sDrive28i N20 2.0L
  BMW F25 X3 xDrive28d N47 2.0L
  BMW F25 X3 xDrive28i N20 2.0L
  BMW F25 xDrive2.8i N52 3.0L
  BMW F25 xDrive3.5i N54 3.0L
  BMW F25 xDrive3.5i N55 3.0L
  BMW Z3 1.9 M44 1.9L
  BMW Z3 2.5i M54 2.5L
  BMW Z3 2.8 M52 2.8L
  BMW Z3 3.0i M54 3.0L
  BMW Z3 M Roadster S52 3.2L
  BMW Z3 M Roadster S54 3.2L
  BMW Z4 2.5i M54 2.5L
  BMW Z4 3.0i M54 3.0L
  BMW Z4 3.0i N52 3.0L
  BMW Z4 3.0Si N52 3.0L
  BMW Z4 M Coupe S54 3.2L
  BMW Z4 M Roadster S54 3.2L

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm trợ lực lái BMW 735i 740i 745i

  Bơm trợ lực lái BMW 735i 740i 745i 750i E65 E66-32416763687

  Mã phụ tùng:

  32416763687, 32416756175

  32416756175 (07/02/2001 — )

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  7′ E65   (03/2000 — 07/2008)

  7′ E66   (06/2000 — 07/2008)

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm xăng BMW 525i 528i 530i 550i

  Bơm xăng BMW 525i 528i 530i 550i E60 E61 E63-16117373503

  Mã phụ tùng:

  16117373503, 16146766150

  16146766150 (09/01/2004 — 01/05/2013)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  5′ E60   (07/2004 — 02/2007)

  5′ E60 LCI   (11/2005 — 12/2009)

  5′ E61   (07/2004 — 02/2007)

  5′ E61 LCI   (11/2005 — 03/2010)

  6′ E63   (02/2004 — 07/2007)

  6′ E63 LCI   (05/2006 — 07/2010)

  6′ E64   (03/2004 — 07/2007)

  6′ E64 LCI   (05/2006 — 07/2010)

  BMW 5′ E60 523i, 525i, 525xi, 530i, 530xi (07/2004 — 02/2007) N52

  BMW 5′ E60 LCI 523i, 525i, 528i, 528xi, 530i, 530xi  (11/2005 — 12/2009) N52N

  BMW 5′ E60 LCI 550i  (11/2005 — 12/2009) N62N

  BMW 5′ E61 523i, 525i, 525xi, 530i, 530xi  (07/2004 — 02/2007) N52

  BMW 5′ E61 LCI 523i, 525i, 530i, 530xi  (11/2005 — 03/2010) N52N

  BMW 6′ E63 630i Coupe (02/2004 — 07/2007) N52

  BMW 6′ E63 LCI 630i Coupe (05/2006 — 07/2010) N52N

  BMW 6′ E64 630i Convertible (03/2004 — 07/2007) N52

  BMW 6′ E64 LCI 630i Convertible (05/2006 — 07/2010) N52N

  Make Model Submodel Engine
  BMW E60 525i M54 2.5L
  BMW E60 525i N52 3.0L
  BMW E60 525xi N52 3.0L
  BMW E60 528i N52 3.0L
  BMW E60 528xi N52 3.0L
  BMW E60 530i M54 3.0L
  BMW E60 530i N52 3.0L
  BMW E60 530xi N52 3.0L
  BMW E60 550i N62 4.8L
  BMW E61 525i M54 2.5L
  BMW E61 530xi N52 3.0L

   

  LH: 035.680.8888

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE

Tư vấn kỹ thuật
Hotline