• Cảm biến chiều cao BMW X1 X5 X6 318i

   Cảm biến chiều cao BMW X1 X5 X6 318i 320i 325-37146853754

  Mã phụ tùng:
  37146853754, 37146785206, 37146778814

  37146785206 (05/26/2008 — 06/13/2013), Exchangeable retrospectively

  37146778814 (03/12/2007 — 06/09/2008)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  3′ E90   (02/2004 — 08/2008)

  3′ E90 LCI   (07/2007 — 12/2011)

  3′ E91   (03/2004 — 08/2008)

  3′ E91 LCI   (07/2007 — 05/2012)

  3′ E92   (05/2005 — 02/2010)

  3′ E92 LCI   (11/2008 — 06/2013)

  X1 E84   (09/2008 — 06/2015)

  X5 E70   (02/2006 — 06/2013)

  X5 E70 LCI   (04/2009 — 06/2013)

  X6 E71   (01/2007 — 06/2014)

  X6 E72 Hybrid   (10/2008 — 10/2011)

  LH: 035.680.8888
 • Bầu trợ lực phanh BMW 323i 328i 325i

  Bầu trợ lực phanh BMW 323i 328i 325i 330i-34336779682 (AF)

  34336779682-Aftermarket

  34336779682 – 34 33 6 779 682 – 34336756851 – 34 33 6 756 851 – 03786007024

  34331164076 – 34 33 1 164 076 – 34331164442 – 34 33 1 164 442 – W0133-1836397

  Các dòng xe tương thích:

  BMW 318i, 325i, 323i

  BMW 325i, 328i, 330i

  34336756851 (03/01/2000 — 07/05/2007), Exchangeable retrospectively

  34331164076 (03/01/1998 — 05/04/2001)

  3′ E46   (04/1997 — 08/2006)

  Z4 E85   (04/2002 — 08/2008)

  Z4 E86   (10/2005 — 08/2008)

  Make    Model   Submodel           Engine

  BMW     E46         323Ci     M52 2.5L

  BMW     E46         323i        M52 2.5L

  BMW     E46         325Ci     M54 2.5L

  BMW     E46         325i        M54 2.5L

  BMW     E46         325xi      M54 2.5L

  BMW     E46         328Ci     M52 2.8L

  BMW     E46         328i        M52 2.8L

  BMW     E46         330Ci     M54 3.0L

  BMW     E46         330i        M54 3.0L

  BMW     E46         330xi      M54 3.0L

  6000000
 • Biến mô BMW X5 X1 128i 325i 528i

  Biến mô BMW X5 X1 128i 325i 528i 640i E60 E61 -24407588736

  Mã phụ tùng:
  24407588736, 24407577049, 24407565927

  24407577049 (11/13/2006 — 01/31/2012), Exchangeable retrospectively

  24407565927 (10/02/2006 — 04/26/2008)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1′ E81   (02/2006 — 12/2011)

  1′ E87 LCI   (01/2006 — 06/2011)

  3′ E90   (02/2007 — 07/2008)

  3′ E90 LCI   (07/2007 — 12/2011)

  3′ E91   (02/2007 — 08/2008)

  3′ E91 LCI   (03/2008 — 05/2012)

  3′ E92   (06/2005 — 02/2010)

  3′ E92 LCI   (09/2009 — 06/2013)

  3′ E93   (09/2005 — 02/2010)

  3′ E93 LCI   (09/2009 — 09/2013)

  5′ E60 LCI   (11/2005 — 12/2009)

  5′ E61 LCI   (11/2005 — 04/2010)

  6′ E63 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  6′ E64 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  X1 E84   (09/2008 — 08/2011)

  X5 E70   (02/2006 — 03/2010)

  Z4 E89   (01/2008 — 08/2011)

  LH: 035.680.8888
 • Bộ điều chỉnh trung tâm BMW X5 X6 X4

  Bộ điều chỉnh trung tâm BMW X5 X6 X4 X3 X1 I3 -65829381678

  Mã phụ tùng:

  65829381678, 65826802932, 65829317695, 65829261704

  65826802932 (03/01/2017 — ), nonexchangeable retrospectively

  65829317695 (07/01/2013 — 12/01/2016), nonexchangeable retrospectively

  65829261704 (07/01/2011 — )

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1′ F20   (07/2010 — 02/2015)

  1′ F20 LCI   (05/2014 — 06/2019)

  1′ F21   (07/2010 — 02/2015)

  1′ F21 LCI   (05/2014 — 06/2019)

  2′ F22   (10/2012 — 06/2017)

  2′ F87 M2   (11/2014 — 06/2017)

  2′ F23   (03/2014 — 06/2017)

  2′ F45 Active Tourer   (11/2013 — 02/2018)

  2′ F46 Gran Tourer   (07/2014 — 03/2018)

  3′ F30   (02/2011 — 07/2015)

  3′ F30 LCI   (09/2014 — 10/2018)

  3′ F80 M3   (04/2012 — 06/2015)

  3′ F80 M3 LCI   (01/2015 — 10/2018)

  3′ F31   (07/2011 — 07/2015)

  3′ F31 LCI   (09/2014 — 06/2019)

  3′ F34 GT   (07/2012 — 06/2016)

  3′ F34 GT LCI   (09/2015 — 12/2019)

  4′ F32   (11/2012 — 02/2017)

  4′ F32 LCI   (05/2016 — 12/2019)

  4′ F82 M4   (02/2013 — 02/2017)

  4′ F82 M4 LCI   (05/2016 — 12/2019)

  4′ F33   (03/2013 — 02/2017)

  4′ F33 LCI   (05/2016 — 12/2019)

  4′ F83 M4   (06/2013 — 02/2017)

  4′ F83 M4 LCI   (05/2016 — 12/2019)

  4′ F36 Gran Coupé   (07/2013 — 03/2017)

  4′ F36 Gran Coupé LCI   (05/2016 — 12/2019)

  i3 I01   (01/2013 — 10/2017)

  i3 I01 LCI   (01/2017 — 12/2019)

  X1 F48   (11/2014 — 07/2019)

  X3 F25   (06/2009 — 08/2017)

  X4 F26   (05/2013 — 03/2018)

  X5 F15   (08/2012 — 06/2018)

  X5 M F85   (04/2013 — 06/2018)

  X6 F16   (09/2013 — 05/2019)

  X6 M F86   (10/2013 — 05/2019)

   

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm cao áp BMW X6 135i 335i 535i

  Bơm cao áp BMW X6 135i 335i 535i 740Li E60 E6-13517616170

  Mã phụ tùng:

  13517616170, 13517613933, 13517594943, 13517596123, 13517592881, 13517585655, 13537537320

  13517613933 (14/04/2010 – 15/12/2010), Có thể hoán đổi hồi tố

  13517594943 (12/01/2009 – 22/04/2010), Có thể hoán đổi hồi tố

  13517596123 (12/01/2009 – 16/11/2009), Có thể hoán đổi hồi tố

  13517592881 (08/01/2008 – 21/01/2010), Có thể hoán đổi hồi tố

  13517585655 (06/01/2006 – 28/07/2008), Có thể hoán đổi hồi tố

  13537537320 (06/01/2006 – 12/09/2008)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1 ‘E88 (11/2006 – 10/2013)

  1 ‘E82 (11/2006 – 10/2013)

  3 ‘E90 (03/2006 – 09/2008)

  3 ‘E90 LCI (07/2007 – 12/2011)

  3 ‘E91 (03/2006 – 08/2008)

  3 ‘E91 LCI (07/2007 – 05/2012)

  3 ‘E92 (05/2005 – 02/2010)

  3 ‘E92 LCI (11/2008 – 06/2013)

  3 ‘E93 (09/2005 – 02/2010)

  3 ‘E93 LCI (11/2008 – 10/2013)

  4 ‘F33 (03/2013 – 02/2016)

  5 ‘E60 LCI (11/2005 – 12/2009)

  5 ‘E61 LCI (11/2005 – 05/2010)

  5 ‘F07 GT (09/2008 – 06/2013)

  5 ‘F10 (01/2009 – 06/2013)

  5 ‘F11 (01/2009 – 06/2013)

  5 ‘F18 (08/2009 – 07/2013)

  6 ‘E63 LCI (04/2006 – 07/2010)

  6 ‘E64 LCI (04/2006 – 07/2010)

  6 ‘F12 (10/2009 – 02/2015)

  6 ‘F13 (04/2010 – 02/2015)

  7 ‘F01 (09/2007 – 06/2012)

  7 ‘F02 (09/2007 – 06/2012)

  X1 E84 (04/2009 – 04/2015)

  X3 F25 (07/2009 – 08/2017)

  X5 E70 LCI (04/2009 – 06/2013)

  X6 E71 (01/2007 – 06/2014)

  Z4 E89 (01/2008 – 08/2016)

  Make Model Submodel Engine
  BMW E60 535i N54 3.0L
  BMW E60 535i N55 3.0L
  BMW E60 535xi N54 3.0L
  BMW E61 535xi N54 3.0L
  BMW E71 X6 35iX N54 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive35i N54 3.0L
  BMW E82 1 M Coupe N54 3.0L
  BMW E82 135i N54 3.0L
  BMW E82 135i N55 3.0L
  BMW E88 135i N54 3.0L
  BMW E88 135i N55 3.0L
  BMW E90 335i N54 3.0L
  BMW E90 335i N55 3.0L
  BMW E90 335xi N54 3.0L
  BMW E90 335xi N55 3.0L
  BMW E92 335i N54 3.0L
  BMW E92 335i N55 3.0L
  BMW E92 335is N54 3.0L
  BMW E92 335xi N54 3.0L
  BMW E92 335xi N55 3.0L
  BMW E93 335i N54 3.0L
  BMW E93 335i N55 3.0L
  BMW E93 335is N54 3.0L
  BMW F01 740i N54 3.0L
  BMW F02 740Li N54 3.0L
  BMW F07 535i N55 3.0L
  BMW F07 535i xDrive N55 3.0L
  BMW F10 535i N55 3.0L
  BMW F10 535i xDrive N55 3.0L
  BMW F25 xDrive3.5i N55 3.0L
  BMW Z4 sDrive35i N54 3.0L

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm hồi chuẩn đoán rò rỉ nhiên liệuHot

  Bơm hồi chuẩn đoán rò rỉ nhiên liệu BMW X1 X3 X-16137193479

  Mã phụ tùng:

  16137193479, 16130428344

  16130428344 (01/22/2007 — 11/11/2010)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1′ E88   (11/2006 — 10/2013)

  1′ E82   (11/2006 — 10/2013)

  3′ E46   (09/1999 — 08/2006)

  3′ E90   (02/2004 — 09/2008)

  3′ E90 LCI   (07/2007 — 12/2011)

  3′ E91   (02/2004 — 08/2008)

  3′ E91 LCI   (07/2007 — 05/2012)

  3′ E92   (05/2005 — 02/2010)

  3′ E92 LCI   (11/2008 — 06/2013)

  3′ E93   (09/2005 — 02/2010)

  3′ E93 LCI   (11/2008 — 10/2013)

  5′ E39   (07/1995 — 07/2003)

  5′ E60   (01/2002 — 12/2009)

  5′ E60 LCI   (11/2005 — 12/2009)

  5′ E61   (10/2004 — 02/2007)

  5′ E61 LCI   (04/2006 — 03/2010)

  5′ F07 GT   (09/2008 — 06/2013)

  5′ F10   (01/2009 — 06/2013)

  6′ E63   (05/2002 — 07/2010)

  6′ E63 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  6′ E64   (09/2002 — 07/2010)

  6′ E64 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  6′ F12   (10/2009 — 02/2015)

  6′ F12 LCI   (06/2014 — 05/2018)

  6′ F13   (03/2010 — 02/2015)

  7′ E65   (02/2000 — 07/2008)

  7′ E66   (06/2000 — 07/2008)

  7′ F01   (06/2007 — 06/2012)

  7′ F01 LCI   (05/2011 — 05/2015)

  7′ F02   (07/2007 — 06/2012)

  7′ F02 LCI   (05/2011 — 05/2015)

  7′ F04 Hybrid   (10/2008 — 06/2012)

  X1 E84   (04/2009 — 06/2015)

  X3 E83   (01/2003 — 07/2006)

  X3 E83 LCI   (02/2006 — 08/2010)

  X3 F25   (07/2009 — 08/2017)

  X5 E53   (10/1998 — 09/2006)

  X5 E70   (02/2006 — 06/2013)

  X5 E70 LCI   (04/2009 — 06/2013)

  X6 E71   (01/2007 — 06/2014)

  X6 E72 Hybrid   (10/2008 — 10/2011)

  Z3 E36   (09/1999 — 06/2002)

  Z4 E85   (01/2002 — 08/2008)

  Z4 E86   (10/2005 — 08/2008)

  Z4 E89   (01/2008 — 08/2016)

  Z8 E52   (01/1999 — 07/2003)

  MINI R56   (10/2005 — 08/2010)

  MINI R56 LCI   (04/2009 — 11/2013)

  MINI Clubman R55   (10/2006 — 07/2010)

  MINI Clubman R55 LCI   (03/2009 — 06/2014)

  MINI Cabrio R57   (10/2007 — 07/2010)

  MINI Cabrio R57 LCI   (04/2009 — 06/2015)

  MINI Coupé R58   (12/2010 — 05/2015)

  MINI Roadster R59   (01/2011 — 04/2015)

  MINI Countryman R60   (01/2010 — 10/2016)

  MINI Paceman R61   (03/2012 — 09/2016)

  Phantom Drophead   (03/2006 — 04/2012)

  Phantom Drophead Series II   (09/2011 — 12/2016)

  Phantom Coupé   (05/2007 — 03/2012)

  Phantom Coupé Series II   (09/2011 — 12/2016)

  Ghost RR4   (08/2008 — 11/2019)

  Wraith RR5   (11/2012 — 12/2019)

  Dawn RR6   (04/2015 — 11/2019)

  Make Model Submodel Engine
  BMW E39 525i M54 2.5L
  BMW E39 528i M52 2.8L
  BMW E39 530i M54 3.0L
  BMW E39 540i M62 4.4L
  BMW E39 M5 S62 5.0L
  BMW E46 323Ci M52 2.5L
  BMW E46 323i M52 2.5L
  BMW E46 325Ci M54 2.5L
  BMW E46 325i M54 2.5L
  BMW E46 325xi M54 2.5L
  BMW E46 328Ci M52 2.8L
  BMW E46 328i M52 2.8L
  BMW E46 330Ci M54 3.0L
  BMW E46 330i M54 3.0L
  BMW E46 330xi M54 3.0L
  BMW E46 M3 S54 3.2L
  BMW E53 X5 M54 3.0L
  BMW E53 X5 M62 4.4L
  BMW E53 X5 M62 4.6L
  BMW E53 X5 N62 4.4L
  BMW E53 X5 N62 4.8L
  BMW E60 525i M54 2.5L
  BMW E60 525i N52 3.0L
  BMW E60 525xi N52 3.0L
  BMW E60 528i N52 3.0L
  BMW E60 528xi N52 3.0L
  BMW E60 530i M54 3.0L
  BMW E60 530i N52 3.0L
  BMW E60 530xi N52 3.0L
  BMW E60 535i N54 3.0L
  BMW E60 535i N55 3.0L
  BMW E60 535xi N54 3.0L
  BMW E60 545i N62 4.4L
  BMW E60 550i N62 4.8L
  BMW E60 M5 S85 5.0L
  BMW E61 525i M54 2.5L
  BMW E61 530xi N52 3.0L
  BMW E61 535xi N54 3.0L
  BMW E63 645Ci N62 4.4L
  BMW E63 650i N62 4.8L
  BMW E63 M6 S85 5.0L
  BMW E64 645Ci N62 4.4L
  BMW E64 650i N62 4.8L
  BMW E64 M6 S85 5.0L
  BMW E65 745i N62 4.4L
  BMW E65 750i N62 4.8L
  BMW E65 760i N73 6.0L
  BMW E65 760Li N73 6.0L
  BMW E65 B7 Alpina N62 4.4L
  BMW E66 745Li N62 4.4L
  BMW E66 750Li N62 4.8L
  BMW E66 760Li N73 6.0L
  BMW E70 X5 M57 3.0L
  BMW E70 X5 N52 3.0L
  BMW E70 X5 N55 3.0L
  BMW E70 X5 N62 4.8L
  BMW E70 X5 S63 4.4L
  BMW E70 X5 M S63 4.4L
  BMW E70 X5 xDrive30i N52 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive35d M57 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive35i N55 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive48i N62 4.8L
  BMW E70 X5 xDrive50i N63 4.4L
  BMW E71 X6 S63 4.4L
  BMW E71 X6 35iX N54 3.0L
  BMW E71 X6 50iX N63 4.4L
  BMW E71 X6 50iX S63 4.4L
  BMW E71 X6 ActiveHybrid N63 4.4L
  BMW E71 X6 M S63 4.4L
  BMW E71 X6 xDrive35i N54 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive35i N55 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive50i N63 4.4L
  BMW E82 1 M Coupe N54 3.0L
  BMW E82 128i N52 3.0L
  BMW E82 135i N54 3.0L
  BMW E82 135i N55 3.0L
  BMW E83 X3 M54 2.5L
  BMW E83 X3 M54 3.0L
  BMW E83 X3 N52 3.0L
  BMW E88 128i N52 3.0L
  BMW E88 135i N54 3.0L
  BMW E88 135i N55 3.0L
  BMW E90 325i N52 3.0L
  BMW E90 325xi N52 3.0L
  BMW E90 328i N52 3.0L
  BMW E90 328xi N52 3.0L
  BMW E90 330i N52 3.0L
  BMW E90 330xi N52 3.0L
  BMW E90 335d M57 3.0L
  BMW E90 335i N54 3.0L
  BMW E90 335i N55 3.0L
  BMW E90 335xi N54 3.0L
  BMW E90 335xi N55 3.0L
  BMW E90 M3 S65 4.0L
  BMW E91 325i N52 3.0L
  BMW E91 325xi N52 3.0L
  BMW E91 328i N52 3.0L
  BMW E91 328xi N52 3.0L
  BMW E92 328i N52 3.0L
  BMW E92 328xi N52 3.0L
  BMW E92 335i N54 3.0L
  BMW E92 335i N55 3.0L
  BMW E92 335is N54 3.0L
  BMW E92 335xi N54 3.0L
  BMW E92 335xi N55 3.0L
  BMW E92 M3 S65 4.0L
  BMW E93 328i N52 3.0L
  BMW E93 335i N54 3.0L
  BMW E93 335i N55 3.0L
  BMW E93 335is N54 3.0L
  BMW E93 M3 S65 4.0L
  BMW F01 740i N54 3.0L
  BMW F01 750i N63 4.4L
  BMW F01 750i xDrive N63 4.4L
  BMW F01 Alpina B7 N63 4.4L
  BMW F01 Alpina B7 xDrive N63 4.4L
  BMW F02 740Ld xDrive N57 3.0L
  BMW F02 740Li N54 3.0L
  BMW F02 740Li xDrive N55 3.0L
  BMW F02 750Li N63 4.4L
  BMW F02 750Li xDrive N63 4.4L
  BMW F02 760Li N74 6.0L
  BMW F02 ActiveHybrid 7 N55 3.0L
  BMW F07 535i N55 3.0L
  BMW F07 535i xDrive N55 3.0L
  BMW F07 550i N63 4.4L
  BMW F07 550i xDrive N63 4.4L
  BMW F10 528i N20 2.0L
  BMW F10 528i N52 3.0L
  BMW F10 528i xDrive N20 2.0L
  BMW F10 535d N57 3.0L
  BMW F10 535d xDrive N57 3.0L
  BMW F10 535i N55 3.0L
  BMW F10 535i xDrive N55 3.0L
  BMW F10 550i N63 4.4L
  BMW F10 550i xDrive N63 4.4L
  BMW F10 ActiveHybrid 5 N55 3.0L
  BMW F10 M5 S63 4.4L
  BMW F25 X3 sDrive28i N20 2.0L
  BMW F25 X3 xDrive28d N47 2.0L
  BMW F25 X3 xDrive28i N20 2.0L
  BMW F25 xDrive2.8i N52 3.0L
  BMW F25 xDrive3.5i N54 3.0L
  BMW F25 xDrive3.5i N55 3.0L
  BMW Z3 2.5i M54 2.5L
  BMW Z3 3.0i M54 3.0L
  BMW Z3 M Coupe S54 3.2L
  BMW Z3 M Roadster S54 3.2L
  BMW Z4 2.5i M54 2.5L
  BMW Z4 3.0i M54 3.0L
  BMW Z4 3.0i N52 3.0L
  BMW Z4 3.0Si N52 3.0L
  BMW Z4 M Coupe S54 3.2L
  BMW Z4 M Roadster S54 3.2L
  BMW Z4 sDrive28i N20 2.0L
  BMW Z4 sDrive30i N52 3.0L
  BMW Z4 sDrive35i N54 3.0L
  BMW Z4 sDrive35is N54 3.0L
  MINI All All All

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm nước BMW X3 128i 135i 318i 323i

  Bơm nước BMW X3 128i 135i 318i 323i 328i 330i -11517515778

  Mã phụ tùng:

  11517515778, 11517511221,11517511220

  11517511221 (10/01/2001 — 04/04/2014), Exchangeable retrospectively

  11517511220 (04/01/2001 — 12/18/2003)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1′ E81   (09/2006 — 12/2011)

  1′ E87   (03/2003 — 02/2007)

  1′ E87 LCI   (02/2006 — 06/2011)

  1′ E88   (11/2006 — 10/2013)

  1′ E82   (06/2009 — 10/2013)

  3′ E46   (03/2000 — 08/2006)

  3′ E90   (02/2004 — 09/2008)

  3′ E90 LCI   (07/2007 — 12/2011)

  3′ E91   (03/2004 — 08/2008)

  3′ E91 LCI   (03/2008 — 05/2012)

  3′ E92   (09/2006 — 02/2010)

  3′ E92 LCI   (09/2009 — 06/2013)

  3′ E93   (09/2005 — 02/2010)

  3′ E93 LCI   (09/2009 — 08/2013)

  5′ E60 LCI   (04/2006 — 12/2009)

  X1 E84   (09/2008 — 06/2015)

  X3 E83   (05/2003 — 07/2006)

  X3 E83 LCI   (03/2006 — 08/2010)

  Z4 E85   (06/2004 — 08/2008)

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm nước BMW X3 X4 230i 330i 430i 53

  Bơm nước BMW X3 X4 230i 330i 430i 530i 640i 7-11517644809

  Mã phụ tùng:

  11517644809, 11512367474

  11512367474 (07/01/2015 — 10/05/2016)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1′ F20 LCI   (09/2015 — 06/2019)

  1′ F21 LCI   (10/2015 — 06/2019)

  2′ F22   (09/2015 — 06/2017)

  2′ F22 LCI   (09/2016 — 12/2019)

  2′ F23   (09/2015 — 06/2017)

  2′ F23 LCI   (09/2016 — 12/2019)

  3′ F30 LCI   (09/2014 — 10/2018)

  3′ G20   (01/2018 — 12/2019)

  3′ F31 LCI   (09/2014 — 06/2019)

  3′ F34 GT LCI   (09/2015 — 12/2019)

  4′ F32   (04/2015 — 02/2017)

  4′ F32 LCI   (05/2016 — 12/2019)

  4′ F33   (03/2015 — 02/2017)

  4′ F33 LCI   (05/2016 — 12/2019)

  4′ F36 Gran Coupé   (03/2015 — 03/2017)

  4′ F36 Gran Coupé LCI   (05/2016 — 12/2019)

  5′ G30   (10/2015 — 12/2019)

  5′ G31   (03/2016 — 06/2019)

  6′ G32 GT   (10/2016 — 06/2019)

  7′ G11   (12/2014 — 02/2019)

  7′ G12   (12/2014 — 02/2019)

  X3 G01   (10/2016 — 10/2019)

  X4 G02   (03/2017 — 07/2019)

  Make Model Submodel Engine
  BMW F22 230i B46 2.0L
  BMW F22 230i xDrive B46 2.0L
  BMW F23 230i B46 2.0L
  BMW F23 230i xDrive B46 2.0L
  BMW F30 330i B48 2.0L
  BMW F30 330i xDrive B48 2.0L
  BMW F31 330i B48 2.0L
  BMW F32 430i B46 2.0L
  BMW F32 430i xDrive B46 2.0L
  BMW F33 430i B46 2.0L
  BMW F33 430i xDrive B46 2.0L
  BMW F36 430i B46 2.0L
  BMW F36 430i xDrive B46 2.0L
  BMW G30 530e B48 2.0L
  BMW G30 530e xDrive B48 2.0L
  BMW G30 530i B48 2.0L
  BMW G30 530i xDrive B48 2.0L
  BMW G30 540d xDrive B57 3.0L
  BMW G30 540i B58 3.0L
  BMW G30 540i xDrive B58 3.0L
  BMW G30 M550i xDrive N63 4.4L

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm nước BMW X5 X3 525i 530i 323i

  Bơm nước BMW X5 X3 525i 530i 323i 325i 328i 3-11517509985

  Mã phụ tùng:

  11517509985, 11517527910, 11517503884, 11517527799, 11517504040, 11511433828, 11511433712, 11511744243, 11511740241, 11511730414, 11511722536

  11517527910 (10/01/2002 – 04/04/2014), Có thể hoán đổi hồi tố

  11517503884 (21/05/1999 – 13/06/2003), không thể thay đổi hồi tố

  11517527799 (08/01/2002 -), Có thể hoán đổi hồi tố

  11517504040 (09/01/1999 – 23/01/2001), Có thể hoán đổi hồi tố

  11511433828 (22/05/1996 – 15/02/2000), Có thể hoán đổi hồi tố

  11511433712 (22/05/1996 – 22/03/1996), Có thể hoán đổi hồi tố

  11511744243 (21/11/1994 – 31/05/1996), Có thể hoán đổi hồi tố

  11511740241 (07/08/1993 – 01/09/1995), Có thể hoán đổi hồi tố

  11511730414 (01/01/1989 – 02/11/1998), Có thể hoán đổi hồi tố

  11511722536 (09/01/1989 – 05/05/1993)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  3 ‘E46 (04/1997 – 12/2018)

  5 ‘E39 (02/1995 – 12/2003)

  5 ‘E60 (12/2001 – 02/2005)

  5 ‘E61 (10/2002 – 02/2005)

  7 ‘E38 (03/1995 – 07/2001)

  7 ‘E65 (07/2002 – 02/2005)

  7 ‘E66 (09/2002 – 02/2005)

  X3 E83 (01/2003 – 07/2006)

  X5 E53 (08/1999 – 09/2006)

  Z3 E36 (04/1996 – 06/2002)

  Z4 E85 (01/2002 – 11/2005)

  Make    Model   Submodel           Engine

  BMW     E39         525i        M54 2.5L

  BMW     E39         530i        M54 3.0L

  BMW     E46         323Ci     M52 2.5L

  BMW     E46         323i        M52 2.5L

  BMW     E46         328Ci     M52 2.8L

  BMW     E46         328i        M52 2.8L

  BMW     E46         325Ci     M54 2.5L

  BMW     E46         325i        M54 2.5L

  BMW     E46         325xi      M54 2.5L

  BMW     E46         330Ci     M54 3.0L

  BMW     E46         330i        M54 3.0L

  BMW     E46         330xi      M54 3.0L

  BMW     E53         X5           M54 3.0L

  BMW     E60         525i        M54 2.5L

  BMW     E60         530i        M54 3.0L

  BMW     E83         X3           M54 2.5L

  BMW     E83         X3           M54 3.0L

  BMW     Z4           2.5i         M54 2.5L

  BMW     Z4           3.0i         M54 3.0L

  LH: 035.680.8888
 • Bơm nước động cơ BMW 128i 225i 318i

  Bơm nước động cơ BMW 128i 225i 318i 325i 425i-11518631692

  Mã phụ tùng:

  11518631692

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1 ‘F20 LCI (05/2014 – 06/2019)

  1 ‘F21 LCI (05/2014 – 06/2019)

  2 ‘F22 (06/2014 – 06/2017)

  2 ‘F22 LCI (10/2016 – 12/2019)

  2 ‘F23 (06/2014 – 06/2017)

  2 ‘F23 LCI (10/2016 – 12/2019)

  3 ‘F30 LCI (03/2015 – 10/2018)

  3 ‘F31 LCI (01/2015 – 06/2019)

  4 ‘F32 (05/2015 – 02/2017)

  4 ‘F32 LCI (06/2016 – 11/2019)

  4 ‘F36 Gran Coupé (05/2014 – 02/2017)

  4 ‘F36 Gran Coupé LCI (06/2016 – 12/2019)

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm nước động cơ BMW

  Bơm nước động cơ BMW N20 3.0l (GN)

  11517597715-Genuine (China)

  Supersedes:

  11518635089 (12/01/2013 — ), Exchangeable retrospectively

  11517604027 (03/01/2011 — 03/25/2015)

  Part 11517597715 was found on the following vehicles:

  1′ F20   (07/2010 — 02/2015)

  1′ F20 LCI   (05/2014 — 06/2016)

  1′ F21   (07/2010 — 02/2015)

  1′ F21 LCI   (09/2014 — 06/2016)

  2′ F22   (10/2012 — 06/2016)

  2′ F23   (04/2014 — 06/2016)

  3′ F30   (04/2011 — 07/2015)

  3′ F30 LCI   (12/2014 — 10/2018)

  3′ F31   (07/2011 — 06/2015)

  3′ F34 GT   (07/2012 — 06/2016)

  4′ F32   (04/2013 — 02/2016)

  4′ F33   (11/2013 — 02/2016)

  4′ F36 Gran Coupé   (08/2013 — 12/2016)

  5′ F10   (06/2010 — 06/2013)

  5′ F10 LCI   (10/2012 — 10/2016)

  5′ F11 LCI   (01/2013 — 02/2017)

  X1 E84   (04/2009 — 06/2015)

  X3 F25   (02/2011 — 08/2017)

  X4 F26   (07/2013 — 03/2018)

  Z4 E89   (03/2011 — 08/2016)

  14500000
 • Bơm nước động cơ BMW X3 230i 330i

  Bơm nước động cơ BMW X3 230i 330i 430i 530i-11518638026-1

  Mã phụ tùng:

  11518638026

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1 ‘F20 LCI (09/2015 – 06/2019)

  1 ‘F21 LCI (10/2015 – 06/2019)

  2 ‘F22 (09/2015 – 06/2017)

  2 ‘F22 LCI (09/2016 – 12/2019)

  2 ‘F23 (09/2015 – 06/2017)

  2 ‘F23 LCI (09/2016 – 12/2019)

  3 ‘F30 LCI (09/2014 – 10/2018)

  3 ‘G20 (01/2018 – 12/2019)

  3 ‘F31 LCI (09/2014 – 06/2019)

  3 ‘F34 GT LCI (09/2015 – 12/2019)

  4 ‘F32 (04/2015 – 02/2017)

  4 ‘F32 LCI (05/2016 – 12/2019)

  4 ‘F33 (03/2015 – 02/2017)

  4 ‘F33 LCI (05/2016 – 12/2019)

  4 ‘F36 Gran Coupé (03/2015 – 03/2017)

  4 ‘F36 Gran Coupé LCI (05/2016 – 12/2019)

  5 ‘G30 (10/2015 – 12/2019)

  5 ‘G31 (03/2016 – 06/2019)

  6 ‘G32 GT (10/2016 – 06/2019)

  7 ‘G11 (12/2014 – 02/2019)

  7 ‘G12 (12/2014 – 02/2019)

  X3 G01 (10/2016 – 10/2019)

  X4 G02 (03/2017 – 07/2019)

  Make Model Submodel Engine
  BMW F22 230i B46 2.0L
  BMW F22 230i xDrive B46 2.0L
  BMW F23 230i B46 2.0L
  BMW F23 230i xDrive B46 2.0L
  BMW F30 330i B48 2.0L
  BMW F30 330i xDrive B48 2.0L
  BMW F32 430i B46 2.0L
  BMW F32 430i xDrive B46 2.0L
  BMW F33 430i B46 2.0L
  BMW F33 430i xDrive B46 2.0L
  BMW G01 X3 xDrive30i B46 2.0L
  BMW G30 530i B48 2.0L
  BMW G30 530i xDrive B48 2.0L

   

  LH: 035.680.8888

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE

Tư vấn kỹ thuật
Hotline