Bơm trợ lực E46,320,325I – 41783BTL

LH: 035.680.8888

Fit for BMW 3 Convertible (E46) 330 Cd 200508
Fit for BMW 3 Convertible (E46) 320 Cd 200502
Fit for BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd 200311
Fit for BMW 3 (E46) 330 xd 200303 – 200502
Fit for BMW 3 Saloon (E46) 330 xd 200303 – 200502
Fit for BMW 3 (E46) 318 d 200303 – 200502
Fit for BMW 3 Saloon (E46) 318 d 200303 – 200502
Fit for BMW 3 (E46) 330 d 200303 – 200502
Fit for BMW 3 Saloon (E46) 330 d 200303 – 200502
Fit for BMW 3 Compact (E46) 318 td 200303 – 200502
Compare

Thông tin bổ sung

Parts number (OEM)

TÌNH TRẠNG KHO

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE

Bơm trợ lực E46 320,325I Et-41783

Bơm trợ lực E46,320,325I - 41783BTL

LH: 035.680.8888

Add to Cart