• Má phanh sau A4, A4 Quattro

  • 8K0698451B
  • Má phanh sau xe Audi A4, A4 Quattro
   Má phanh  sau xe Audi A5, A5 Quattro
   Má phanh  sau xe Audi A6, A6 Quattro
   Má phanh  sau xe Audi allroad, Q5
   Má phanh  sau xe Audi S4, S5, RS4

  *TRW công ty con trực thuộc tập đoàn khổng lồ ZF Group.Tập đoàn ZF sản xuất đại đa số các hệ thống Hộp Số Tự Động,Hộp Cầu Truyền Động,Hệ Thống Lái,Dầu số tự động ZF và TRW sản xuất Hệ Thống Phanh như Caliper,Đĩa Phanh,Má Phanh,Cảm Biến…
  *Tập đoàn ZF group và TRW được Mercedes Benz,BMW,Volkwagen,Audi,Porsches tin tưởng lựa chọn là nhà sản xuất một số thiết bị Gốc hay còn gọi là Genuine ( chính hãng ) cho các thương hiệu xe số 1 thế giới này.

  1,470,000.00
 • Má phanh sau Audi A5, A5 Quattro

  • 8K0698451A
  • Má phanh sau xe Audi A4, A4 Quattro
   Má phanh  sau xe Audi A5, A5 Quattro
   Má phanh  sau xe Audi A6, A6 Quattro
   Má phanh  sau xe Audi allroad, Q5
   Má phanh  sau xe Audi S4, S5, RS4

  *TRW công ty con trực thuộc tập đoàn khổng lồ ZF Group.Tập đoàn ZF sản xuất đại đa số các hệ thống Hộp Số Tự Động,Hộp Cầu Truyền Động,Hệ Thống Lái,Dầu số tự động ZF và TRW sản xuất Hệ Thống Phanh như Caliper,Đĩa Phanh,Má Phanh,Cảm Biến…
  *Tập đoàn ZF group và TRW được Mercedes Benz,BMW,Volkwagen,Audi,Porsches tin tưởng lựa chọn là nhà sản xuất một số thiết bị Gốc hay còn gọi là Genuine ( chính hãng ) cho các thương hiệu xe số 1 thế giới này.

  1,470,000.00
 • Má phanh sau Audi A6, A6Quattro

  • 8K0698451E
  • Má phanh sau xe Audi A4, A4 Quattro
   Má phanh  sau xe Audi A5, A5 Quattro
   Má phanh  sau xe Audi A6, A6 Quattro
   Má phanh  sau xe Audi allroad, Q5
   Má phanh  sau xe Audi S4, S5, RS4

  *TRW công ty con trực thuộc tập đoàn khổng lồ ZF Group.Tập đoàn ZF sản xuất đại đa số các hệ thống Hộp Số Tự Động,Hộp Cầu Truyền Động,Hệ Thống Lái,Dầu số tự động ZF và TRW sản xuất Hệ Thống Phanh như Caliper,Đĩa Phanh,Má Phanh,Cảm Biến…
  *Tập đoàn ZF group và TRW được Mercedes Benz,BMW,Volkwagen,Audi,Porsches tin tưởng lựa chọn là nhà sản xuất một số thiết bị Gốc hay còn gọi là Genuine ( chính hãng ) cho các thương hiệu xe số 1 thế giới này.

  1,470,000.00
 • Má phanh sau Audi allroad, Q5

  • 8K0698451
  • Má phanh sau xe Audi A4, A4 Quattro
   Má phanh  sau xe Audi A5, A5 Quattro
   Má phanh  sau xe Audi A6, A6 Quattro
   Má phanh  sau xe Audi allroad, Q5
   Má phanh  sau xe Audi S4, S5, RS4

  *TRW công ty con trực thuộc tập đoàn khổng lồ ZF Group.Tập đoàn ZF sản xuất đại đa số các hệ thống Hộp Số Tự Động,Hộp Cầu Truyền Động,Hệ Thống Lái,Dầu số tự động ZF và TRW sản xuất Hệ Thống Phanh như Caliper,Đĩa Phanh,Má Phanh,Cảm Biến…
  *Tập đoàn ZF group và TRW được Mercedes Benz,BMW,Volkwagen,Audi,Porsches tin tưởng lựa chọn là nhà sản xuất một số thiết bị Gốc hay còn gọi là Genuine ( chính hãng ) cho các thương hiệu xe số 1 thế giới này.

  1,470,000.00
 • Má phanh sau Audi Q7

  • 7L0698451 – 7L0 698 451 – 7L0698451H – 7L0 698 451 H
   7L0698451A – 7L0 698 451 A – 7L0698451B – 7L0 698 451 B
   7L0698451G – 7L0 698 451 G – 4L0698451D – 4L0 698 451 D – 7L6 698 451
   4L0698451 – 4L0 698 451 – 7L6698451A – 7L6 698 451 A – 7L6698451
  • Má phanh  sau xe Porsche Cayenne, Cayenne S
   Má phanh  sau xe Porsche Cayenne Base, Cayenne GTS
   Má phanh  sau xe Porsche Cayenne Turbo
   Má phanh  sau xe Audi Q7
   Má phanh  sau xe Volkswagen Touareg

  *TRW công ty con trực thuộc tập đoàn khổng lồ ZF Group.Tập đoàn ZF sản xuất đại đa số các hệ thống Hộp Số Tự Động,Hộp Cầu Truyền Động,Hệ Thống Lái,Dầu số tự động ZF và TRW sản xuất Hệ Thống Phanh như Caliper,Đĩa Phanh,Má Phanh,Cảm Biến…
  *Tập đoàn ZF group và TRW được Mercedes Benz,BMW,Volkwagen,Audi,Porsches tin tưởng lựa chọn là nhà sản xuất một số thiết bị Gốc hay còn gọi là Genuine ( chính hãng ) cho các thương hiệu xe số 1 thế giới này.

  1,600,000.00

  Má phanh sau Audi Q7

  1,600,000.00
 • Má phanh sau Audi S4, S5, RS4

  • 8K0698451C
  • Má phanh sau xe Audi A4, A4 Quattro
   Má phanh  sau xe Audi A5, A5 Quattro
   Má phanh  sau xe Audi A6, A6 Quattro
   Má phanh  sau xe Audi allroad, Q5
   Má phanh  sau xe Audi S4, S5, RS4

  *TRW công ty con trực thuộc tập đoàn khổng lồ ZF Group.Tập đoàn ZF sản xuất đại đa số các hệ thống Hộp Số Tự Động,Hộp Cầu Truyền Động,Hệ Thống Lái,Dầu số tự động ZF và TRW sản xuất Hệ Thống Phanh như Caliper,Đĩa Phanh,Má Phanh,Cảm Biến…
  *Tập đoàn ZF group và TRW được Mercedes Benz,BMW,Volkwagen,Audi,Porsches tin tưởng lựa chọn là nhà sản xuất một số thiết bị Gốc hay còn gọi là Genuine ( chính hãng ) cho các thương hiệu xe số 1 thế giới này.

  1,470,000.00
 • Má phanh sau Porsche Cayenne

  • 95535293900 – 955 352 939 00 – 95535293901 – 955 352 939 01
   95535293902 – 955 352 939 02 – 95535293903 – 955 352 939 03
   95535293904 – 955 352 939 04 – 95535293905 – 955 352 939 05
   95535293906 – 955 352 939 06 – 95535293910 – 955 352 939 10
  • Má phanh  sau xe Porsche Cayenne, Cayenne S
   Má phanh  sau xe Porsche Cayenne Base, Cayenne GTS
   Má phanh  sau xe Porsche Cayenne Turbo
   Má phanh  sau xe Audi Q7
   Má phanh  sau xe Volkswagen Touareg

  *TRW công ty con trực thuộc tập đoàn khổng lồ ZF Group.Tập đoàn ZF sản xuất đại đa số các hệ thống Hộp Số Tự Động,Hộp Cầu Truyền Động,Hệ Thống Lái,Dầu số tự động ZF và TRW sản xuất Hệ Thống Phanh như Caliper,Đĩa Phanh,Má Phanh,Cảm Biến…
  *Tập đoàn ZF group và TRW được Mercedes Benz,BMW,Volkwagen,Audi,Porsches tin tưởng lựa chọn là nhà sản xuất một số thiết bị Gốc hay còn gọi là Genuine ( chính hãng ) cho các thương hiệu xe số 1 thế giới này.

  1,600,000.00
 • Má phanh trước A8 S8 Quattro

  4E0698151K
  Audi C6 S6 All V10 5.2L
  Audi D3 A8 Quattro W12
  Audi D3 S8 Quattro D3 V10
  Volkswagen Phaeton 4 Motion V8
  Volkswagen Phaeton 4 Motion W12

   

  *TRW công ty con trực thuộc tập đoàn khổng lồ ZF Group.Tập đoàn ZF sản xuất đại đa số các hệ thống Hộp Số Tự Động,Hộp Cầu Truyền Động,Hệ Thống Lái,Dầu số tự động ZF và TRW sản xuất Hệ Thống Phanh như Caliper,Đĩa Phanh,Má Phanh,Cảm Biến…
  *Tập đoàn ZF group và TRW được Mercedes Benz,BMW,Volkwagen,Audi,Porsches tin tưởng lựa chọn là nhà sản xuất một số thiết bị Gốc hay còn gọi là Genuine ( chính hãng ) cho các thương hiệu xe số 1 thế giới này.

  3,230,000.00
 • Má phanh trước A8 S8 Quattro

  4E0698151E
  Audi C6 S6 All V10 5.2L
  Audi D3 A8 Quattro W12
  Audi D3 S8 Quattro D3 V10
  Volkswagen Phaeton 4 Motion V8
  Volkswagen Phaeton 4 Motion W12

   

  *TRW công ty con trực thuộc tập đoàn khổng lồ ZF Group.Tập đoàn ZF sản xuất đại đa số các hệ thống Hộp Số Tự Động,Hộp Cầu Truyền Động,Hệ Thống Lái,Dầu số tự động ZF và TRW sản xuất Hệ Thống Phanh như Caliper,Đĩa Phanh,Má Phanh,Cảm Biến…
  *Tập đoàn ZF group và TRW được Mercedes Benz,BMW,Volkwagen,Audi,Porsches tin tưởng lựa chọn là nhà sản xuất một số thiết bị Gốc hay còn gọi là Genuine ( chính hãng ) cho các thương hiệu xe số 1 thế giới này.

  3,230,000.00
 • Má phanh trước Audi A4 A5 Q5

  8K0698151J

  A4 A5 S5 S8 Q5(2.0/3.0/3.2)

  *TRW công ty con trực thuộc tập đoàn khổng lồ ZF Group.Tập đoàn ZF sản xuất đại đa số các hệ thống Hộp Số Tự Động,Hộp Cầu Truyền Động,Hệ Thống Lái,Dầu số tự động ZF và TRW sản xuất Hệ Thống Phanh như Caliper,Đĩa Phanh,Má Phanh,Cảm Biến…
  *Tập đoàn ZF group và TRW được Mercedes Benz,BMW,Volkwagen,Audi,Porsches tin tưởng lựa chọn là nhà sản xuất một số thiết bị Gốc hay còn gọi là Genuine ( chính hãng ) cho các thương hiệu xe số 1 thế giới này.

  1,680,000.00
 • Má phanh trước Audi A4 A5 Q5

  4G0698151

  A4 A5 S5 S8 Q5(2.0/3.0/3.2)

  *TRW công ty con trực thuộc tập đoàn khổng lồ ZF Group.Tập đoàn ZF sản xuất đại đa số các hệ thống Hộp Số Tự Động,Hộp Cầu Truyền Động,Hệ Thống Lái,Dầu số tự động ZF và TRW sản xuất Hệ Thống Phanh như Caliper,Đĩa Phanh,Má Phanh,Cảm Biến…
  *Tập đoàn ZF group và TRW được Mercedes Benz,BMW,Volkwagen,Audi,Porsches tin tưởng lựa chọn là nhà sản xuất một số thiết bị Gốc hay còn gọi là Genuine ( chính hãng ) cho các thương hiệu xe số 1 thế giới này.

  1,680,000.00
 • Má phanh trước Audi A4 A5 Q5

  8K0698151

  A4 A5 S5 S8 Q5(2.0/3.0/3.2)

  *TRW công ty con trực thuộc tập đoàn khổng lồ ZF Group.Tập đoàn ZF sản xuất đại đa số các hệ thống Hộp Số Tự Động,Hộp Cầu Truyền Động,Hệ Thống Lái,Dầu số tự động ZF và TRW sản xuất Hệ Thống Phanh như Caliper,Đĩa Phanh,Má Phanh,Cảm Biến…
  *Tập đoàn ZF group và TRW được Mercedes Benz,BMW,Volkwagen,Audi,Porsches tin tưởng lựa chọn là nhà sản xuất một số thiết bị Gốc hay còn gọi là Genuine ( chính hãng ) cho các thương hiệu xe số 1 thế giới này.

  1,680,000.00
0356808888

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE