• Bàn đạp ga Audi Q7 Volkswagen

  Bàn đạp ga Audi Q7 Volkswagen Porsche-7L0723507D, 9554230

  Mã phụ tùng:

  7L0723507D, 95542302340, 7L0723507

  Dùng choc các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2015 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2013 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2012 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2011 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Bát bèo giảm sóc sau Audi A3 Q3

  Bát bèo giảm sóc sau Audi A3 Q3 Volkswagen-3C0513353C-3C

  Mã phụ tùng:

  3C0513353C

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Làm Mô hình Mô hình con Động cơ
  Audi 8U Q3 FWD 2.0T
  Audi 8U Q3 Quattro 2.0T
  Audi TT MKII FWD 2.0T
  Audi TT MKII Quattro 2.0T
  Audi TT MKII Quattro 3.2L
  Audi TT MKII TTS 2.0T
  Audi TTS MK2 (2006-2013) 2.0T
  Volkswagen CC 4Motion VR6
  Volkswagen CC FWD 2.0T
  Volkswagen CC FWD VR6
  Volkswagen Golf R Tất cả 2.0T
  Volkswagen Vượt qua B6 4 chuyển động 3.6L
  Volkswagen Vượt qua B6 FWD 2.0T
  Volkswagen Vượt qua B6 FWD 3.6L
  Volkswagen Đạt B7 FWD 1.8T Gen3
  Volkswagen Đạt B7 FWD 2.0T thế hệ 3
  Volkswagen Tiguan 1 4 chuyển động 2.0T
  Volkswagen Tiguan 1 FWD 2.0T
  Volkswagen Tiguan 2 4 chuyển động 2.0T
  Volkswagen Tiguan 2 FWD 2.0T

   

  LH: 035.680.8888
 • Bát bèo giảm sóc trước Audi A3 Q3

  Bát bèo giảm sóc trước Audi A3 Q3 TT Volkswagen-1K0412331B

  Mã phụ tùng:

  1K0412331B, 1K0412331C, 1K0 412 331 C, 1K0412331B, 1K0 412 331 B, 1K0412331, 1K0 412 331

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:
  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2015 Audi TT Quattro Base, S 2.0L L4 – Gas
  2014 Audi TT Quattro Base, S 2.0L L4 – Gas
  2013 Audi A3 Base, TDI 2.0L L4 – Diesel, 2.0L L4 – Gas
  2013 Audi A3 Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2013 Audi TT Quattro Premium Plus, Prestige, RS, S 2.0L L4 – Gas, 2.5L L5 – Gas
  2012 Audi A3 Base, TDI 2.0L L4 – Diesel, 2.0L L4 – Gas
  2012 Audi A3 Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2012 Audi TT Quattro Premium Plus, Prestige, RS, S 2.0L L4 – Gas, 2.5L L5 – Gas
  2011 Audi A3 Base, TDI 2.0L L4 – Diesel, 2.0L L4 – Gas
  2011 Audi A3 Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2011 Audi TT Quattro Base, S 2.0L L4 – Gas
  2010 Audi A3 Base, TDI 2.0L L4 – Diesel, 2.0L L4 – Gas
  2010 Audi A3 Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2010 Audi TT Quattro Base, S 2.0L L4 – Gas
  2009 Audi A3 Base 2.0L L4 – Gas
  2009 Audi A3 Quattro Base 2.0L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
  2009 Audi TT Base 2.0L L4 – Gas
  2009 Audi TT Quattro Base, S 2.0L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
  2008 Audi A3 Base 2.0L L4 – Gas
  2008 Audi A3 Quattro Base 3.2L V6 – Gas
  2008 Audi TT Base 2.0L L4 – Gas
  2008 Audi TT Quattro Base 3.2L V6 – Gas
  2007 Audi A3 Base 2.0L L4 – Gas
  2007 Audi A3 Quattro Base 3.2L V6 – Gas
  2006 Audi A3 Base 2.0L L4 – Gas
  2006 Audi A3 Quattro Base 3.2L V6 – Gas

   

   

  LH: 035.680.8888
 • Bi bát bèo trước Audi A3 Q3 TT

  Bi bát bèo trước Audi A3 Q3 TT Volkswagen-1K0412249B-6N041

  Mã phụ tùng:

  1K0412249B, 6N0412249C

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Model Submodel Engine
  Audi 8U Q3 FWD 2.0T
  Audi 8U Q3 Quattro 2.0T
  Audi A3 8P FWD 2.0T
  Audi A3 8P FWD TDI
  Audi A3 8P Quattro 2.0T
  Audi A3 8P Quattro 3.2L
  Audi A3 8P Quattro V6 3.2L
  Audi TT MK II TTRS 2.5T
  Audi TT MKII FWD 2.0T
  Audi TT MKII Quattro 2.0T
  Audi TT MKII Quattro 3.2L
  Audi TT MKII TTS 2.0T
  Audi TTS MK2 (2006-2013) 2.0T
  Volkswagen Beetle All 1.8T Gen3
  Volkswagen Beetle All 2.0T
  Volkswagen Beetle All 2.0T Gen3
  Volkswagen Beetle All 2.5L
  Volkswagen Beetle All TDI
  Volkswagen CC 4Motion VR6
  Volkswagen CC FWD 2.0T
  Volkswagen CC FWD VR6
  Volkswagen EOS All 2.0T
  Volkswagen EOS All 3.2L
  Volkswagen Golf R All 2.0T
  Volkswagen Golf V All 2.0T
  Volkswagen Golf V All 2.5
  Volkswagen Golf V All TDI
  Volkswagen Golf VI All 2.0T
  Volkswagen Golf VI All 2.5
  Volkswagen Golf VI All TDI
  Volkswagen Jetta V All 2.0T
  Volkswagen Jetta V All 2.5
  Volkswagen Jetta V All TDI
  Volkswagen Jetta VI Sedan 1.4T Hybrid
  Volkswagen Jetta VI Sedan 1.8T Gen3
  Volkswagen Jetta VI Sedan 2.0
  Volkswagen Jetta VI Sedan 2.0T Gen3 GLI
  Volkswagen Jetta VI Sedan 2.5
  Volkswagen Jetta VI Sedan GLI
  Volkswagen Jetta VI Sedan TDI
  Volkswagen Jetta VI Sedan Facelift 1.4T
  Volkswagen Jetta VI Sedan Facelift 1.4T Hybrid
  Volkswagen Jetta VI Sedan Facelift 1.8T Gen3
  Volkswagen Jetta VI Sedan Facelift 2.0L
  Volkswagen Jetta VI Sedan Facelift 2.0T Gen3 GLI
  Volkswagen Jetta VI Sedan Facelift TDI
  Volkswagen Jetta VI Sportwagen 2.0T
  Volkswagen Jetta VI Sportwagen 2.5
  Volkswagen Jetta VI Sportwagen TDI
  Volkswagen Passat B6 4 Motion 3.6L
  Volkswagen Passat B6 FWD 2.0T
  Volkswagen Passat B6 FWD 3.6L
  Volkswagen Passat B7 FWD 1.8T Gen3
  Volkswagen Passat B7 FWD 2.0T Gen3
  Volkswagen R32 MKV All 3.2
  Volkswagen Tiguan 1 4 Motion 2.0T
  Volkswagen Tiguan 1 FWD 2.0T
  Volkswagen Tiguan 2 4 Motion 2.0T
  LH: 035.680.8888
 • Bi may ơ sau Audi A3 TT Volkswagen

  Bi may ơ sau Audi A3 TT Volkswagen-1T0598611B, 3G0598611A

  Mã phụ tùng:

  1T0598611B, 3G0598611A, 1T0598611, 3G0598611, WBK5455Q

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2018 Audi Q3 Premium, Premium Plus 2.0L L4 – Gas
  2018 Audi Q3 Quattro Premium, Premium Plus 2.0L L4 – Gas
  2017 Audi Q3 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2017 Audi Q3 Quattro Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2016 Audi Q3 Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2016 Audi Q3 Quattro Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2015 Audi Q3 Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2015 Audi Q3 Quattro Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2013 Audi A3 Base, TDI 2.0L L4 – Diesel, 2.0L L4 – Gas
  2012 Audi A3 Base, TDI 2.0L L4 – Diesel, 2.0L L4 – Gas
  2011 Audi A3 Base, TDI 2.0L L4 – Diesel, 2.0L L4 – Gas
  2010 Audi A3 Base, TDI 2.0L L4 – Diesel, 2.0L L4 – Gas
  2009 Audi TT Base 2.0L L4 – Gas
  2009 Audi TT Quattro Base, S 2.0L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
  2009 Audi TTS Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2008 Audi TT Base 2.0L L4 – Gas
  2008 Audi TT Quattro Base 3.2L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Bi may ơ trước Audi Q7 Volkswagen

  Bi may ơ trước Audi Q7 Volkswagen Porsche Land -7L0498287

  Mã phụ tùng:

  LR078387, 95534190100, 7L0501287B, LR070453

  LR070453 – LR 070 453 – LR024267 – LR 024 267

  LR078387 – LR 078 387 – RLB000011 – RLB 000 011

  95534190100 – 955 341 901 00 – 7L0498287 – 7L0 498 287

  7L0501287B – 7L0 501 287 B – 805209BB

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Audi Q7 Tất cả 3.0T
  Audi Q7 Tất cả TDI
  Audi Q7 Tất cả V6
  Audi Q7 Tất cả V8
  Porsche Cayenne Căn cứ V6 3.0L
  Porsche Cayenne Căn cứ V6 3.2L
  Porsche Cayenne Căn cứ V6 3.6L
  Porsche Cayenne Căn cứ V6 3.6L M55.01
  Porsche Cayenne Căn cứ V6 3.6L M55.02
  Porsche Cayenne Căn cứ V6 3.6L MCE.YA
  Porsche Cayenne Coupe V6 3.0L
  Porsche Cayenne Dầu diesel V6 3.0L
  Porsche Cayenne Dầu diesel V6 3.0L MCN.RB
  Porsche Cayenne E-Hybrid V6 3.0L
  Porsche Cayenne E-Hybrid Coupe V6 3.0L
  Porsche Cayenne GTS V6 3.6L
  Porsche Cayenne GTS V6 3.6L MCX.ZA
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.02
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.20
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.40
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.51
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.52
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.70
  Porsche Cayenne Phiên bản bạch kim V6 3.6L
  Porsche Cayenne S V6 2.9L
  Porsche Cayenne S V6 3.6L
  Porsche Cayenne S V6 Turbo 3.6L MCU.RA
  Porsche Cayenne S V8 4.5L
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.02
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.20
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.40
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.51
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.52
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.70
  Porsche Cayenne S Coupe V6 2.9L
  Porsche Cayenne S E-Hybrid V6 3.0L
  Porsche Cayenne S E-Hybrid bạch kim V6 3.0L
  Porsche Cayenne S Hybrid V6 3.0L M06.EC
  Porsche Cayenne S Hybrid V6 3.0L MCG.FA
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.0L
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.5L
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L M48.01
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L M48.02
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L M48.20
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L M48.40
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L M48.51
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L M48.52
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L M48.70
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L MCF.TB
  Porsche Cayenne Turbo Coupe V8 4.0L
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.5L
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.01
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.02
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.20
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.40
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.51
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.52
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.70
  Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid V8 4.0L
  Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe V8 4.0L
  Volkswagen Touareg 1 Tất cả TDI
  Volkswagen Touareg 1 Tất cả V6
  Volkswagen Touareg 1 Tất cả V8
  Volkswagen Touareg 2 Tất cả V10 TDI
  Volkswagen Touareg 2 Tất cả V6
  Volkswagen Touareg 2 Tất cả V6 TDI
  Volkswagen Touareg 2 Tất cả V8
  Volkswagen Touareg 3 Hỗn hợp Tất cả
  Volkswagen Touareg 3 Tất cả V6
  Volkswagen Touareg 3 Tất cả V6 TDI

   

  LH: 035.680.8888
 • Bi may ơ trước Audi TT A3 Volkswagen

  Bi may ơ trước Audi TT A3 Volkswagen 2008-2012- 8J0598625,

  Mã phụ tùng:

  8J0598625, 6Q0598477, 1K0498621, 5K0498621, 3C0498621, 1T0498621, 3C0498621

  6Q0598477 – 6Q0 598 477 – 1K0407621D – 1K0 407 621 D

  1K0498621 – 1K0 498 621 – 8J0598625 – 8J0 598 625

  5K0498621 – 5K0 498 621 – 3C0498625 – 3C0 498 625

  3C0498621 – 3C0 498 621

  1T0498621

  3C0498621

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Model Submodel Engine
  Audi 8U Q3 FWD 2.0T
  Audi 8U Q3 Quattro 2.0T
  Audi A3 8P FWD 2.0T
  Audi A3 8P FWD TDI
  Audi A3 8P Quattro 2.0T
  Audi A3 8P Quattro 3.2L
  Audi A3 8P Quattro V6 3.2L
  Audi A3 8P Quattro 2.0T
  Audi A3 8P Quattro 3.2L
  Audi A3 8P Quattro V6 3.2L
  Audi TT MKII FWD 2.0T
  Audi TT MKII Quattro 2.0T
  Audi TT MKII Quattro 3.2L
  Audi TT MKII TTS 2.0T
  Audi TT MKII Quattro 2.0T
  Audi TT MKII Quattro 3.2L
  Audi TT MKII TTS 2.0T
  Audi TTS MK2 (2006-2013) 2.0T
  Volkswagen Beetle All 1.8T Gen3
  Volkswagen Beetle All 2.0T
  Volkswagen Beetle All 2.0T Gen3
  Volkswagen Beetle All 2.5L
  Volkswagen Beetle All TDI
  Volkswagen CC FWD 2.0T
  Volkswagen CC 4Motion VR6
  Volkswagen EOS All 2.0T
  Volkswagen EOS All 3.2L
  Volkswagen Golf R All 2.0T
  Volkswagen Golf V All 2.0T
  Volkswagen Golf V All 2.5
  Volkswagen Golf V All TDI
  Volkswagen Golf VI All 2.0T
  Volkswagen Golf VI All 2.5
  Volkswagen Golf VI All TDI
  Volkswagen Jetta V All 2.0T
  Volkswagen Jetta V All 2.5
  Volkswagen Jetta V All TDI
  Volkswagen Jetta VI Sedan 1.4T Hybrid
  Volkswagen Jetta VI Sedan 1.8T Gen3
  Volkswagen Jetta VI Sedan 2.0
  Volkswagen Jetta VI Sedan 2.0T Gen3 GLI
  Volkswagen Jetta VI Sedan 2.5
  Volkswagen Jetta VI Sedan GLI
  Volkswagen Jetta VI Sedan TDI
  Volkswagen Jetta VI All 1.4T
  Volkswagen Jetta VI All 1.4T Hybrid
  Volkswagen Jetta VI All 1.8T Gen3
  Volkswagen Jetta VI All 2.0
  Volkswagen Jetta VI All 2.0L
  Volkswagen Jetta VI All 2.0T
  Volkswagen Jetta VI All 2.0T Gen3 GLI
  Volkswagen Jetta VI All 2.5
  Volkswagen Jetta VI All GLI
  Volkswagen Jetta VI All TDI
  Volkswagen Jetta VI Sedan All
  Volkswagen Jetta VI Sedan Facelift 1.4T
  Volkswagen Jetta VI Sedan Facelift 1.4T Hybrid
  Volkswagen Jetta VI Sedan Facelift 1.8T Gen3
  Volkswagen Jetta VI Sedan Facelift 2.0L
  Volkswagen Jetta VI Sedan Facelift 2.0T Gen3 GLI
  Volkswagen Jetta VI Sedan Facelift TDI
  Volkswagen Jetta VI Sportwagen 2.0T
  Volkswagen Jetta VI Sportwagen 2.5
  Volkswagen Jetta VI Sportwagen TDI
  Volkswagen Jetta VI Sedan Facelift All
  Volkswagen Jetta VI Sportwagen All
  Volkswagen Passat B6 FWD 2.0T
  Volkswagen Passat B6 4 Motion 3.6L
  Volkswagen Passat B6 FWD 3.6L
  Volkswagen Passat B7 FWD 1.8T Gen3
  Volkswagen Passat B7 FWD 2.0T Gen3
  Volkswagen R32 MKV All 3.2
  Volkswagen Tiguan 1 4 Motion 2.0T
  Volkswagen Tiguan 1 FWD 2.0T
  Volkswagen Tiguan 2 4 Motion 2.0T
  Volkswagen Tiguan 2 FWD 2.0T

   

  LH: 035.680.8888
 • Bi tăng Audi A4 A5 Q5 Volkswagen

  Bi tăng Audi A4 A5 Q5 Volkswagen-06K903133A (GN)

  06K903133A-Genuine ( nhập china)

  06H903133G, 06H 903 133 G,  06H903133,  06H 903 133, 06H903133F, 06H 903 133 F, 39122 950067A

  Cụm tăng dây cu roa xe Audi A5, A4, Q5

  Cụm tăng dây cu roa xe Volkswagen Amaro

  2100000
 • Biến mô hộp số Audi Q7 Porsche Cayen

  Biến mô hộp số Audi Q7 Porsche Cayenne Volksw-95531600121

  Mã phụ tùng:

  95531600121

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  • 2007-2008 Audi Q7 3.6L V6 (from VIN 4L-7-048 001)
  • 2008-2010 Porsche Cayenne 3.6L V6
  • 2007-2010 Volkswagen Touareg 3.6L V6 (from VIN 7L-7-069 001)
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2008 955
  Porsche Cayenne Base All 2008 955
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2008 All
  Porsche Cayenne Base All 2008 All
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2009 955
  Porsche Cayenne Base All 2009 955
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2009 All
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.02 2009 All
  Porsche Cayenne Base All 2009 All
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2010 955
  Porsche Cayenne Base All 2010 955
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2010 All
  Porsche Cayenne Base All 2010 All

   

  LH: 035.680.8888
 • Bộ ly hợp Audi A1 A3 Q3 Volkswagen

  Bộ ly hợp Audi A1 A3 Q3 Volkswagen Golf Jetta P-0AM198140S

  Mã phụ tùng:

  0AM198140S, DQ200 0AM DSG, 7 0AM198140C, 0AM198140B, 0AM198140A, 0AM198140,0AM198140L 0AM198142T 0AM198140K, 0AM198140L, 0AM198141P , 0AM198141T , 0AM198140A , 0AM198140H , 0AM198140S , 0AM198142G , 0AM198142AA , 0AM198140K , 0AM198140R , 0AM198142H , 0AM198142T, 6020006000-N10661601 , WHT005518 , WHT005518A , WHT005518B , WHT005518C , WHT005518D , WHT005518E , WHT005518F , WHT005518G , WHT005518H , WHT005518I , WHT005518J , WHT005518K , 0AM141383 , 0AM141383A , 0AM141383B , 0AM141383C , 0AM141383D , 0AM141383E , 0AM141383F , 0AM141383H , 0AM141383I , 0AM141383J , 0AM141383K ,N10661601 , WHT005618 , N10196103 , 0AM141198G

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Audi A1 A3 Q3

  Volkswagen Golf Jetta Passat Passat CC Polo Scirocco Touran Caddy

  LH: 035.680.8888
 • Bơm cao áp Audi A4 A5 A6 Q5

  Bơm cao áp Audi A4 A5 A6 Q5 Volkswagen-06L127025R, 06L12

  Mã phụ tùng:

  06L127025R, 06L127025P, 06L127025,06L127025K, 06L127025M, 06L127025Q, 06L127025N

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2017 Audi A6 Premium, Premium Plus 2.0L L4 – Gas
  2017 Audi A6 Quattro Premium, Premium Plus 2.0L L4 – Gas
  2016 Audi A3 Quattro Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2016 Audi A6 Premium, Premium Plus 2.0L L4 – Gas
  2016 Audi A6 Quattro Premium Plus 2.0L L4 – Gas
  2016 Audi S3 Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2015 Audi A3 Quattro Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2015 Audi S3 Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  Volkswagen Golf VII Hatchback 2.0T Gen3

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm cao áp nhiên liệu Audi Q7 Porsch

  Bơm cao áp nhiên liệu Audi Q7 Porsche Volkswag-03H127025E

  Mã phụ tùng:

  03H127025E, 03H-127-025-E

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Audi Q7 All V6
  Volkswagen CC 4Motion VR6
  Volkswagen CC FWD VR6
  Volkswagen Passat B6 4 Motion 3.6L
  Volkswagen Passat B6 FWD 3.6L

   

  LH: 035.680.8888

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE

Tư vấn kỹ thuật
Hotline