• Bàn đạp ga Audi Q7 Volkswagen

  Bàn đạp ga Audi Q7 Volkswagen Porsche-7L0723507D, 9554230

  Mã phụ tùng:

  7L0723507D, 95542302340, 7L0723507

  Dùng choc các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2015 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2013 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2012 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2011 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Bi may ơ trước Audi Q7 Volkswagen

  Bi may ơ trước Audi Q7 Volkswagen Porsche Land -7L0498287

  Mã phụ tùng:

  LR078387, 95534190100, 7L0501287B, LR070453

  LR070453 – LR 070 453 – LR024267 – LR 024 267

  LR078387 – LR 078 387 – RLB000011 – RLB 000 011

  95534190100 – 955 341 901 00 – 7L0498287 – 7L0 498 287

  7L0501287B – 7L0 501 287 B – 805209BB

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Audi Q7 Tất cả 3.0T
  Audi Q7 Tất cả TDI
  Audi Q7 Tất cả V6
  Audi Q7 Tất cả V8
  Porsche Cayenne Căn cứ V6 3.0L
  Porsche Cayenne Căn cứ V6 3.2L
  Porsche Cayenne Căn cứ V6 3.6L
  Porsche Cayenne Căn cứ V6 3.6L M55.01
  Porsche Cayenne Căn cứ V6 3.6L M55.02
  Porsche Cayenne Căn cứ V6 3.6L MCE.YA
  Porsche Cayenne Coupe V6 3.0L
  Porsche Cayenne Dầu diesel V6 3.0L
  Porsche Cayenne Dầu diesel V6 3.0L MCN.RB
  Porsche Cayenne E-Hybrid V6 3.0L
  Porsche Cayenne E-Hybrid Coupe V6 3.0L
  Porsche Cayenne GTS V6 3.6L
  Porsche Cayenne GTS V6 3.6L MCX.ZA
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.02
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.20
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.40
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.51
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.52
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.70
  Porsche Cayenne Phiên bản bạch kim V6 3.6L
  Porsche Cayenne S V6 2.9L
  Porsche Cayenne S V6 3.6L
  Porsche Cayenne S V6 Turbo 3.6L MCU.RA
  Porsche Cayenne S V8 4.5L
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.02
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.20
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.40
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.51
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.52
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.70
  Porsche Cayenne S Coupe V6 2.9L
  Porsche Cayenne S E-Hybrid V6 3.0L
  Porsche Cayenne S E-Hybrid bạch kim V6 3.0L
  Porsche Cayenne S Hybrid V6 3.0L M06.EC
  Porsche Cayenne S Hybrid V6 3.0L MCG.FA
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.0L
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.5L
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L M48.01
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L M48.02
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L M48.20
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L M48.40
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L M48.51
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L M48.52
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L M48.70
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L MCF.TB
  Porsche Cayenne Turbo Coupe V8 4.0L
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.5L
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.01
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.02
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.20
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.40
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.51
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.52
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.70
  Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid V8 4.0L
  Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe V8 4.0L
  Volkswagen Touareg 1 Tất cả TDI
  Volkswagen Touareg 1 Tất cả V6
  Volkswagen Touareg 1 Tất cả V8
  Volkswagen Touareg 2 Tất cả V10 TDI
  Volkswagen Touareg 2 Tất cả V6
  Volkswagen Touareg 2 Tất cả V6 TDI
  Volkswagen Touareg 2 Tất cả V8
  Volkswagen Touareg 3 Hỗn hợp Tất cả
  Volkswagen Touareg 3 Tất cả V6
  Volkswagen Touareg 3 Tất cả V6 TDI

   

  LH: 035.680.8888
 • Bi tỳ rãnh Porsche Cayenne Panamera

  Bi tỳ rãnh Porsche Cayenne Panamera GTS S-7PP145276, 9481

  Mã phụ tùng:

  7PP145276, 94810211910, 95510211910, 95814527601

  7PP145276 – 7PP 145 276 – 95814527601 – 958 145 276 01

  94810211910 – 948 102 119 10 – 95510211910 – 955 102 119 10

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2008 955
  Porsche Cayenne GTS All 2008 955
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.02 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.20 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.40 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.51 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.52 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.70 2008 All
  Porsche Cayenne GTS All 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2009 955
  Porsche Cayenne GTS All 2009 955
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.02 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.20 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.40 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.51 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.52 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.70 2009 All
  Porsche Cayenne GTS All 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2010 955
  Porsche Cayenne GTS All 2010 955
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2010 All
  Porsche Cayenne GTS All 2010 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2008 955
  Porsche Cayenne S All 2008 955
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.02 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.20 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.40 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.51 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.52 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.70 2008 All
  Porsche Cayenne S All 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2009 955
  Porsche Cayenne S All 2009 955
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.02 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.20 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.40 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.51 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.52 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.70 2009 All
  Porsche Cayenne S All 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2010 955
  Porsche Cayenne S All 2010 955
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2010 All
  Porsche Cayenne S All 2010 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.02 2011 N/A
  Porsche Cayenne S All 2011 N/A
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.02 2011 All
  Porsche Cayenne S All 2011 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2008 955
  Porsche Cayenne Turbo All 2008 955
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2008 All
  Porsche Cayenne Turbo All 2008 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2009 955
  Porsche Cayenne Turbo All 2009 955
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.01 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.02 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.20 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.40 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.52 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.70 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo All 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2010 955
  Porsche Cayenne Turbo All 2010 955
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2010 All
  Porsche Cayenne Turbo All 2010 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.52 2011 N/A
  Porsche Cayenne Turbo All 2011 N/A
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.52 2011 All
  Porsche Cayenne Turbo All 2011 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.51 2009 955
  Porsche Cayenne Turbo S All 2009 955
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.01 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.02 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.20 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.40 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.51 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.52 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.70 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S All 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.51 2010 955
  Porsche Cayenne Turbo S All 2010 955
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.51 2010 All
  Porsche Cayenne Turbo S All 2010 All
  Porsche Panamera 4S V8 4.8L M48.40 2010 970
  Porsche Panamera 4S All 2010 970
  Porsche Panamera 4S V8 4.8L M48.40 2010 All
  Porsche Panamera 4S All 2010 All
  Porsche Panamera 4S V8 4.8L M48.40 2011 970
  Porsche Panamera 4S All 2011 970
  Porsche Panamera 4S V8 4.8L M48.40 2011 All
  Porsche Panamera 4S All 2011 All
  Porsche Panamera S V8 4.8L M48.20 2010 970
  Porsche Panamera S All 2010 970
  Porsche Panamera S V8 4.8L M48.20 2010 All
  Porsche Panamera S All 2010 All
  Porsche Panamera S V8 4.8L M48.20 2011 970
  Porsche Panamera S All 2011 970
  Porsche Panamera S V8 4.8L M48.20 2011 All
  Porsche Panamera S All 2011 All
  Porsche Panamera Turbo V8 4.8L M48.70 2010 970
  Porsche Panamera Turbo All 2010 970
  Porsche Panamera Turbo V8 4.8L M48.70 2010 All
  Porsche Panamera Turbo All 2010 All
  Porsche Panamera Turbo V8 4.8L M48.70 2011 970
  Porsche Panamera Turbo All 2011 970
  Porsche Panamera Turbo V8 4.8L M48.70 2011 All
  Porsche Panamera Turbo All 2011 All

   

  LH: 035.680.8888
 • Bi tỳ rãnh Porsche Cayenne Panamera

  Bi tỳ rãnh Porsche Cayenne Panamera GTS S-94810211821-94

  Mã phụ tùng:

  948-102-118-21, 94810211821
  Dùng cho các dòng xe và đời xe:
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2008 955
  Porsche Cayenne GTS All 2008 955
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.02 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.20 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.40 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.51 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.52 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.70 2008 All
  Porsche Cayenne GTS All 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2009 955
  Porsche Cayenne GTS All 2009 955
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.02 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.20 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.40 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.51 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.52 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.70 2009 All
  Porsche Cayenne GTS All 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2010 955
  Porsche Cayenne GTS All 2010 955
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2010 All
  Porsche Cayenne GTS All 2010 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2008 955
  Porsche Cayenne S All 2008 955
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.02 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.20 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.40 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.51 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.52 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.70 2008 All
  Porsche Cayenne S All 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2009 955
  Porsche Cayenne S All 2009 955
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.02 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.20 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.40 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.51 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.52 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.70 2009 All
  Porsche Cayenne S All 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2010 955
  Porsche Cayenne S All 2010 955
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2010 All
  Porsche Cayenne S All 2010 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.02 2011 N/A
  Porsche Cayenne S All 2011 N/A
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.02 2011 All
  Porsche Cayenne S All 2011 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2008 955
  Porsche Cayenne Turbo All 2008 955
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2008 All
  Porsche Cayenne Turbo All 2008 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2009 955
  Porsche Cayenne Turbo All 2009 955
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.01 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.02 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.20 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.40 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.52 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.70 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo All 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2010 955
  Porsche Cayenne Turbo All 2010 955
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2010 All
  Porsche Cayenne Turbo All 2010 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.52 2011 N/A
  Porsche Cayenne Turbo All 2011 N/A
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.52 2011 All
  Porsche Cayenne Turbo All 2011 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.51 2009 955
  Porsche Cayenne Turbo S All 2009 955
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.01 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.02 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.20 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.40 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.51 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.52 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.70 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S All 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.51 2010 955
  Porsche Cayenne Turbo S All 2010 955
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.51 2010 All
  Porsche Cayenne Turbo S All 2010 All
  Porsche Panamera 4S V8 4.8L M48.40 2010 970
  Porsche Panamera 4S All 2010 970
  Porsche Panamera 4S V8 4.8L M48.40 2010 All
  Porsche Panamera 4S All 2010 All
  Porsche Panamera 4S V8 4.8L M48.40 2011 970
  Porsche Panamera 4S All 2011 970
  Porsche Panamera 4S V8 4.8L M48.40 2011 All
  Porsche Panamera 4S All 2011 All
  Porsche Panamera S V8 4.8L M48.20 2010 970
  Porsche Panamera S All 2010 970
  Porsche Panamera S V8 4.8L M48.20 2010 All
  Porsche Panamera S All 2010 All
  Porsche Panamera S V8 4.8L M48.20 2011 970
  Porsche Panamera S All 2011 970
  Porsche Panamera S V8 4.8L M48.20 2011 All
  Porsche Panamera S All 2011 All
  Porsche Panamera Turbo V8 4.8L M48.70 2010 970
  Porsche Panamera Turbo All 2010 970
  Porsche Panamera Turbo V8 4.8L M48.70 2010 All
  Porsche Panamera Turbo All 2010 All
  Porsche Panamera Turbo V8 4.8L M48.70 2011 970
  Porsche Panamera Turbo All 2011 970
  Porsche Panamera Turbo V8 4.8L M48.70 2011 All
  Porsche Panamera Turbo All 2011 All

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm cao áp nhiên liệu Audi Q7 Porsch

  Bơm cao áp nhiên liệu Audi Q7 Porsche Volkswag-03H127025E

  Mã phụ tùng:

  03H127025E, 03H-127-025-E

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Audi Q7 All V6
  Volkswagen CC 4Motion VR6
  Volkswagen CC FWD VR6
  Volkswagen Passat B6 4 Motion 3.6L
  Volkswagen Passat B6 FWD 3.6L

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm khí thứ cấp Audi A4 A6 A8 Q7

  Bơm khí thứ cấp Audi A4 A6 A8 Q7 Volkswagen Po-06A959253E

  Mã phụ tùng:

  06A959253E, 06A959253B, 06A959253A, 078906601E, 06A959253E, 06A959253E, 078906601B.

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Audi A4.
  2000-2004: tất cả các mô hình con; Tất cả các động cơ
  2005-2006 – Tất cả các mô hình con; Động cơ 1,8 l và 3,0 l.

  Audi A4 Quattro
  2000-2004: tất cả các mô hình phụ; Tất cả các động cơ
  2005-2006 – Tất cả các mô hình con; Động cơ 1,8 l và 3,0 l.

  Audi A6.
  2000-2001: tất cả các mô hình con;
  2002-2004 Động cơ 2.8L – Tất cả các mô hình phụ; Động cơ 3.0 l.

  Audi A6 Quattro.
  2000-2001: tất cả các mô hình con;
  2002-2004 Động cơ 2.8L – Tất cả các mô hình phụ; Động cơ 3.0 l.
  2005-2006: tất cả các mô hình con; Động cơ 4,2 lít.

  Audi A8 Quattro
  2005-2007: tất cả các mô hình phụ; tất cả các động cơ

  Audi Q7 Quattro
  2007-2008: tất cả các mô hình phụ; Động cơ 4,2 lít.

  Audi TT Quattro
  2004-2006: tất cả các mẫu xe phụ; Động cơ 3.2 lít

  Volkswagen Beetle
  2000-2005: tất cả các mô hình phụ;
  2001-2005 Động cơ 2.0L : Tất cả các mô hình con; Động cơ 1,8 l.

  Volkswagen Cabrio
  2001-2002: tất cả các mô hình phụ; tất cả các động cơ

  Volkswagen Eurovan
  2001-2003: tất cả các mô hình phụ ; tất cả các động cơ

  Volkswagen Golf
  2000-2005: các mẫu GL, GLS và GTI; Động cơ

  Volkswagen Jetta 2.0L
  2000-2005: tất cả các mô hình con;
  2002-2005 Động cơ 2.0L – Tất cả các mô hình phụ; Động cơ 2.8L với ID BDF

  Volkswagen Passat
  2001-2005: tất cả các mô hình phụ ; tất cả các động cơ

  Volkswagen Touareg
  2004-2006: tất cả các mô hình phụ;
  2004-2008 Động cơ 3.2 lít : tất cả các mô hình phụ; Động cơ 4,2 lít

  Make Model Submodel Engine
  Audi B5 A4 FWD 1.8T
  Audi B5 A4 Quattro 1.8T
  Audi B5 A4 FWD V6 30v
  Audi B5 A4 Quattro V6 30v
  Audi B6 A4 FWD 1.8T
  Audi B6 A4 FWD V6 30v
  Audi B6 A4 Quattro 1.8T
  Audi B6 A4 Quattro V6 30v
  Audi C5 A6 FWD V6 3.0L
  Audi C5 A6 Quattro V6 3.0L
  Audi C6 A6 All V6 3.0T
  Audi C6 A6 Quattro V8 4.2L
  Audi D3 A8 Quattro 4.2
  Audi Q7 All V8
  Audi TT MKI Quattro 3.2L
  Volkswagen Cabrio III All 2.0
  Volkswagen Eurovan T4 All VR6 24v
  Volkswagen Golf IV All 2.0
  Volkswagen Golf IV All VR6 24v
  Volkswagen Jetta IV All 2.0
  Volkswagen Jetta IV All VR6 24v
  Volkswagen New Beetle All 1.8T
  Volkswagen New Beetle All 2.0
  Volkswagen Passat B5 4 Motion 1.8T
  Volkswagen Passat B5 FWD 1.8T
  Volkswagen Passat B5 4 Motion V6 30v
  Volkswagen Passat B5 FWD V6 30v
  Volkswagen Passat B5 4 Motion W8
  Volkswagen R32 MKIV All 3.2
  Volkswagen Touareg 1 All V8
  Volkswagen Touareg 2 All V8

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm xăng Audi A4 A5 Q5 Porsche Macan

  Bơm xăng Audi A4 A5 Q5 Porsche Macan 2014-20-8R0919051G

  Mã phụ tùng:

  8R0919051G, 8R0919051F, 95B919051, 95B919051B, 8R0919051E

  8R0919051E – 8R0 919 051 E – 8R0919051 – 8R0 919 051

  8R0 919 051 J – 8R0919051G – 8R0 919 051 G – 8R0919051J

  8R0919051F – 8R0 919 051 F – 8R0919051H – 8R0 919 051 H

  95B919051 – 95B 919 051 – A2C3262120080 – 95B919051A

  95B 919 051 A – 95B919051B – 95B 919 051 B – 95B919051C – 95B 919 051 C

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2014 Audi Q5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2013 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Bóng hơi giảm sóc sau PORSCHE MACAN

  Bóng hơi giảm sóc sau PORSCHE MACAN 2014-2-95B616001C

  Mã phụ tùng:

  95B616001C, 95B616001A

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  PORSCHE MACAN 2014-2017

  LH: 035.680.8888
 • Bugi Audi Q7 Porsche Cayenne

  Bugi Audi Q7 Porsche Cayenne Volkswagen-101905622-101905

  Mã phụ tùng:

  101905622, 101 905 622

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Bugi đánh lửa xe Audi Q7

  Bugi đánh lửa xe Porsche Cayenne

  Bugi đánh lửa xe Volkswagen CC, Passat, EOS

  Bugi đánh lửa xe Volkswagen Phaeton, Touareg

   

  LH: 035.680.8888
 • Cảm biến ABS trước sau phải Audi Q7

  Cảm biến ABS trước sau phải Audi Q7 A3 Q2 Q3 T-7L0927808B

  Mã phụ tùng:

  7L0927808B, WHT003856A, WHT003856B, 95560640612

  WHT003856A – WHT 003 856A – 7L0927808A – 7L0 927 808 A

  7L0927808B – 7L0 927 808 B – 95560640611 – 955 606 406 11

  WHT003856B – WHT 003 856 B –  95560640610 – 955 606 406 10

  95560640612 – 955 606 406 12 – 24071154023

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Cho 2007-2010 Audi Q7 3.6L

  Cho 2007-2010 Audi Q7 4.2L

  Cho 2008-2011 Audi Q7 3.0L

  Cho 2011 Audi Q7 4.1L

  Cho 2012 Audi Q7 3.0L Rear Left & Right

  Cho 2012 Audi Q7 4.1L Rear Left & Right

  Cho 2015 Audi Q7 3.0L

  Cho 2015 Audi Q7 4.1L

  Cho 2015 Audi Q7 4.2L

  Cho 2004 Volkswagen Touareg 4.9L

  Cho 2005-2008 Volkswagen Touareg 5.0L

  Cho 2004-2007 Volkswagen Touareg 3.2L

  Cho 2004-2009 Volkswagen Touareg 4.2L

  Cho 2007 Volkswagen Touareg 4.9L

  Cho 2007-2010 Volkswagen Touareg 3.6L

  Cho 2009-2010 Volkswagen Touareg 3.0L

  Cho 2003-2006 Porsche Cayenne 4.5L

  Cho 2004-2006 Porsche Cayenne 3.2L

  Cho 2008-2010 Porsche Cayenne 3.6L

  Cho 2008-2010 Porsche Cayenne 4.8L

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2020 Audi A3 Premium, Premium Plus 2.0L L4 – Gas
  2020 Audi Q3 Premium, Premium Plus, S-Line Premium, S-Line Premium Plus, S-Line Prestige 2.0L L4 – Gas
  2020 Audi RS3 Base 2.5L L5 – Gas
  2020 Audi S3 Premium, Premium Plus 2.0L L4 – Gas
  2020 Audi TT Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2020 Audi TT RS Quattro Base 2.5L L5 – Gas
  2020 Audi TTS Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2019 Audi A3 Premium, Premium Plus, Prestige, Titanium 2.0L L4 – Gas
  2019 Audi A3 Quattro Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2019 Audi Q3 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2019 Audi RS3 Base 2.5L L5 – Gas
  2019 Audi S3 Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2019 Audi TT Quattro Base, RS, S 2.0L L4 – Gas, 2.5L L5 – Gas
  2019 Audi TT RS Quattro Base 2.5L L5 – Gas
  2019 Audi TTS Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2018 Audi A3 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2018 Audi A3 Quattro Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2018 Audi Q3 Premium, Premium Plus 2.0L L4 – Gas
  2018 Audi Q3 Quattro Premium, Premium Plus 2.0L L4 – Gas
  2018 Audi RS3 Base 2.5L L5 – Gas
  2018 Audi S3 Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2018 Audi TT Quattro Base, RS, S 2.0L L4 – Gas, 2.5L L5 – Gas
  2018 Audi TT RS Quattro Base 2.5L L5 – Gas
  2018 Audi TTS Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2017 Audi A3 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2017 Audi A3 Quattro Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2017 Audi Q3 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2017 Audi Q3 Quattro Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2017 Audi RS3 Base 2.5L L5 – Gas
  2017 Audi S3 Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2017 Audi TT Quattro Base, S 2.0L L4 – Gas
  2017 Audi TTS Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2016 Audi A3 Premium, Premium Plus, Prestige 1.8L L4 – Gas
  2016 Audi A3 Quattro Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2016 Audi Q3 Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2016 Audi Q3 Quattro Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2016 Audi S3 Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2016 Audi TT Quattro Base, S 2.0L L4 – Gas
  2016 Audi TTS Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2015 Audi A3 Premium, Premium Plus, Prestige 1.8L L4 – Gas
  2015 Audi A3 Quattro Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2015 Audi Q3 Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2015 Audi Q3 Quattro Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2015 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2015 Audi S3 Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2014 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2013 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2012 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2011 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2010 Audi Q7 Base, Premium, Prestige, TDI 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2009 Audi Q7 Base, Premium, TDI 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2008 Audi Q7 Base, Premium 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2007 Audi Q7 Base, Premium 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  Volkswagen Alltrack All 1.8T Gen3
  Volkswagen Atlas 4Motion 2.0T Gen3
  Volkswagen Atlas 4Motion 3.6L V6
  Volkswagen Atlas FWD 2.0T Gen3
  Volkswagen Atlas FWD 3.6L V6
  Volkswagen CC 4Motion VR6
  Volkswagen Golf VII Sportwagen 1.8T Gen3
  Volkswagen Golf VII Sportwagen TDI
  Volkswagen Tiguan MQB 4Motion 2.0T Gen3
  Volkswagen Tiguan MQB FWD 2.0T Gen3

   

  LH: 035.680.8888
 • Cảm biến ABS trước sau trái Audi Q7

  Cảm biến ABS trước sau trái Audi Q7 A3 Q2 Q3 TT-7L0927807B

  Mã phụ tùng:

  7L0927807B, 95560640510, 95560640512, WHT003857A

  95560640510 – 955 606 405 10 – 95560640511 – 955 606 405 11

  – 955 606 405 12 – 7L0927807A – 7L0 927 807 A

  7L0927807B – 7L0 927 807 B – WHT003857B – WHT 003 857 B

  WHT003857A – WHT 003 857 A – 24071154013

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Cho 2007-2010 Audi Q7 3.6L

  Cho 2007-2010 Audi Q7 4.2L

  Cho 2008-2011 Audi Q7 3.0L

  Cho 2011 Audi Q7 4.1L

  Cho 2012 Audi Q7 3.0L Rear Left & Right

  Cho 2012 Audi Q7 4.1L Rear Left & Right

  Cho 2015 Audi Q7 3.0L

  Cho 2015 Audi Q7 4.1L

  Cho 2015 Audi Q7 4.2L

  Cho 2004 Volkswagen Touareg 4.9L

  Cho 2005-2008 Volkswagen Touareg 5.0L

  Cho 2004-2007 Volkswagen Touareg 3.2L

  Cho 2004-2009 Volkswagen Touareg 4.2L

  Cho 2007 Volkswagen Touareg 4.9L

  Cho 2007-2010 Volkswagen Touareg 3.6L

  Cho 2009-2010 Volkswagen Touareg 3.0L

  Cho 2003-2006 Porsche Cayenne 4.5L

  Cho 2004-2006 Porsche Cayenne 3.2L

  Cho 2008-2010 Porsche Cayenne 3.6L

  Cho 2008-2010 Porsche Cayenne 4.8L

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2020 Audi A3 Premium, Premium Plus 2.0L L4 – Gas
  2020 Audi Q3 Premium, Premium Plus, S-Line Premium, S-Line Premium Plus, S-Line Prestige 2.0L L4 – Gas
  2020 Audi RS3 Base 2.5L L5 – Gas
  2020 Audi S3 Premium, Premium Plus 2.0L L4 – Gas
  2020 Audi TT Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2020 Audi TT RS Quattro Base 2.5L L5 – Gas
  2020 Audi TTS Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2019 Audi A3 Premium, Premium Plus, Prestige, Titanium 2.0L L4 – Gas
  2019 Audi A3 Quattro Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2019 Audi Q3 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2019 Audi RS3 Base 2.5L L5 – Gas
  2019 Audi S3 Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2019 Audi TT Quattro Base, RS, S 2.0L L4 – Gas, 2.5L L5 – Gas
  2019 Audi TT RS Quattro Base 2.5L L5 – Gas
  2019 Audi TTS Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2018 Audi A3 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2018 Audi A3 Quattro Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2018 Audi Q3 Premium, Premium Plus 2.0L L4 – Gas
  2018 Audi Q3 Quattro Premium, Premium Plus 2.0L L4 – Gas
  2018 Audi RS3 Base 2.5L L5 – Gas
  2018 Audi S3 Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2018 Audi TT Quattro Base, RS, S 2.0L L4 – Gas, 2.5L L5 – Gas
  2018 Audi TT RS Quattro Base 2.5L L5 – Gas
  2018 Audi TTS Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2017 Audi A3 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2017 Audi A3 Quattro Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2017 Audi Q3 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2017 Audi Q3 Quattro Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2017 Audi RS3 Base 2.5L L5 – Gas
  2017 Audi S3 Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2017 Audi TT Quattro Base, S 2.0L L4 – Gas
  2017 Audi TTS Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2016 Audi A3 Premium, Premium Plus, Prestige 1.8L L4 – Gas
  2016 Audi A3 Quattro Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2016 Audi Q3 Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2016 Audi Q3 Quattro Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2016 Audi S3 Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2016 Audi TT Quattro Base, S 2.0L L4 – Gas
  2016 Audi TTS Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2015 Audi A3 Premium, Premium Plus, Prestige 1.8L L4 – Gas
  2015 Audi A3 Quattro Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2015 Audi Q3 Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2015 Audi Q3 Quattro Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2015 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2015 Audi S3 Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2014 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2013 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2012 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2011 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2010 Audi Q7 Base, Premium, Prestige, TDI 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2009 Audi Q7 Base, Premium, TDI 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2008 Audi Q7 Base, Premium 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2007 Audi Q7 Base, Premium 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  Volkswagen Alltrack All 1.8T Gen3
  Volkswagen Atlas 4Motion 2.0T Gen3
  Volkswagen Atlas 4Motion 3.6L V6
  Volkswagen Atlas FWD 2.0T Gen3
  Volkswagen Atlas FWD 3.6L V6
  Volkswagen CC 4Motion VR6
  Volkswagen Golf VII Sportwagen 1.8T Gen3
  Volkswagen Golf VII Sportwagen TDI
  Volkswagen Tiguan MQB 4Motion 2.0T Gen3
  Volkswagen Tiguan MQB FWD 2.0T Gen3

   

  LH: 035.680.8888
 • Cảm biến áp suất nhiên liệu Audi A3

  Cảm biến áp suất nhiên liệu Audi A3 A4 A5 A6 A8 -06D906051C

  Mã phụ tùng:

  06D906051C, 06H906051A, 03C906051D, 06H906051, 06D906051A-06J906051C

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Model Submodel Engine
  Audi A3 8P FWD 2.0T
  Audi B7 A4 FWD 2.0T
  Audi B7 A4 Quattro 2.0T
  Audi B7 A4 Quattro V6 3.2L
  Audi B8 A4 Quattro V6 3.2L
  Audi B8 A5 Quattro V6 3.2L
  Audi C6 A6 FWD V6 3.2L
  Audi C6 A6 Quattro V6 3.2L
  Audi C6 S6 All V10 5.2L
  Audi D3 A8 Quattro 4.2
  Audi D3 S8 Quattro D3 V10
  Audi MK1 R8 Quattro V8 4.2L
  Audi Q5 Quattro 3.2L
  Audi Q7 All V6
  Audi Q7 All V8
  Volkswagen CC 4Motion VR6
  Volkswagen CC FWD VR6
  Volkswagen Golf V All 2.0T
  Volkswagen Jetta V All 2.0T
  Volkswagen Passat B6 FWD 2.0T
  Volkswagen Passat B6 4 Motion 3.6L
  Volkswagen Passat B6 FWD 3.6L
  Volkswagen Touareg 1 All V8
  Volkswagen Touareg 2 All V6

   

  LH: 035.680.8888

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE

Tư vấn kỹ thuật
Hotline