Rotuyl lái ngoài A6-1P1BA

LH: 035.680.8888

fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.0 TFSI 06.05 – 03.11 Saloon 125 170 1984
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.4 05.04 – 10.08 Saloon 130 177 2393
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.4 quattro 01.05 – 10.08 Saloon 130 177 2393
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.8 FSI 10.08 – 03.11 Saloon 140 190 2773
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.8 FSI quattro 10.08 – 03.11 Saloon 140 190 2773
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.8 FSI 11.06 – 10.08 Saloon 154 210 2773
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.8 FSI quattro 06.07 – 10.08 Saloon 154 210 2773
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.8 FSI 10.08 – 03.11 Saloon 162 220 2773
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.8 FSI quattro 10.08 – 03.11 Saloon 162 220 2773
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 3.0 quattro 05.04 – 05.06 Saloon 160 218 2976
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 3.0 TFSI quattro 10.08 – 03.11 Saloon 213 290 2995
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 3.2 FSI 05.04 – 05.09 Saloon 188 255 3123
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 3.2 FSI quattro 05.04 – 10.08 Saloon 188 255 3123
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 4.2 quattro 05.04 – 05.06 Saloon 246 335 4163
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 4.2 FSI quattro 06.06 – 03.11 Saloon 257 350 4163
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – RS6 quattro 09.08 – 08.10 Saloon 426 580 4991
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – S6 03.06 – 03.11 Saloon 320 435 5204
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.0 TDI 07.04 – 03.11 Saloon 100 136 1968
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.0 TDI 07.04 – 10.08 Saloon 103 140 1968
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.0 TDI 11.08 – 03.11 Saloon 125 170 1968
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.7 TDI 11.04 – 03.11 Saloon 120 163 2698
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.7 TDI quattro 06.05 – 03.11 Saloon 120 163 2698
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.7 TDI 11.04 – 10.08 Saloon 132 180 2698
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.7 TDI quattro 11.04 – 10.08 Saloon 132 180 2698
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.7 TDI 10.08 – 03.11 Saloon 140 190 2698
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.7 TDI quattro 10.08 – 03.11 Saloon 140 190 2698
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 3.0 TDI quattro 05.04 – 03.11 Saloon 155 211 2967
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 3.0 TDI quattro 05.04 – 05.06 Saloon 165 225 2967
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 3.0 TDI 06.06 – 03.11 Saloon 171 232 2967
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 3.0 TDI quattro 06.06 – 10.08 Saloon 171 233 2967
fit for AUDI – A6 (4F2, C6) – 3.0 TDI quattro 10.08 – 03.11 Saloon 176 240 2967
fit for AUDI – A6 Avant – 2.0 TFSI 06.05 – 08.11 Estate 125 170 1984
fit for AUDI – A6 Avant – 2.4 03.05 – 10.08 Estate 130 177 2393
fit for AUDI – A6 Avant – 2.4 quattro 03.05 – 10.08 Estate 130 177 2393
fit for AUDI – A6 Avant – 2.8 FSI 10.08 – 08.11 Estate 140 190 2773
fit for AUDI – A6 Avant – 2.8 FSI quattro 10.08 – 08.11 Estate 140 190 2773
fit for AUDI – A6 Avant – 2.8 FSI 11.06 – 10.08 Estate 154 210 2773
fit for AUDI – A6 Avant – 2.8 FSI quattro 06.07 – 10.08 Estate 154 210 2773
fit for AUDI – A6 Avant – 2.8 FSI 10.08 – 08.11 Estate 162 220 2773
fit for AUDI – A6 Avant – 2.8 FSI quattro 10.08 – 08.11 Estate 162 220 2773
fit for AUDI – A6 Avant – 3.0 quattro 03.05 – 05.06 Estate 160 218 2976
fit for AUDI – A6 Avant – 3.0 TFSI quattro 10.08 – 08.11 Estate 213 290 2995
fit for AUDI – A6 Avant – 3.2 FSI 03.05 – 10.08 Estate 188 255 3123
fit for AUDI – A6 Avant – 3.2 FSI quattro 03.05 – 10.08 Estate 188 255 3123
fit for AUDI – A6 Avant – 4.2 quattro 03.05 – 05.06 Estate 246 335 4163
fit for AUDI – A6 Avant – 4.2 FSI quattro 06.06 – 08.11 Estate 257 350 4163
fit for AUDI – A6 Avant – RS6 quattro 04.08 – 08.10 Estate 426 580 4991
fit for AUDI – A6 Avant – S6 03.06 – 08.11 Estate 320 435 5204
fit for AUDI – A6 Avant – 2.0 TDI 09.05 – 06.06 Estate 89 121 1968
fit for AUDI – A6 Avant – 2.0 TDI 06.05 – 08.11 Estate 100 136 1968
fit for AUDI – A6 Avant – 2.0 TDI 06.05 – 10.08 Estate 103 140 1968
fit for AUDI – A6 Avant – 2.0 TDI 10.08 – 08.11 Estate 125 170 1968
fit for AUDI – A6 Avant – 2.7 TDI 03.05 – 08.11 Estate 120 163 2698
fit for AUDI – A6 Avant – 2.7 TDI quattro 06.05 – 08.11 Estate 120 163 2698
fit for AUDI – A6 Avant – 2.7 TDI 03.05 – 10.08 Estate 132 180 2698
fit for AUDI – A6 Avant – 2.7 TDI quattro 03.05 – 10.08 Estate 132 180 2698
fit for AUDI – A6 Avant – 2.7 TDI 10.08 – 08.11 Estate 140 190 2698
fit for AUDI – A6 Avant – 2.7 TDI quattro 10.08 – 08.11 Estate 140 190 2698
fit for AUDI – A6 Avant – 3.0 TDI quattro 03.05 – 08.11 Estate 155 211 2967
fit for AUDI – A6 Avant – 3.0 TDI quattro 03.05 – 05.06 Estate 165 225 2967
fit for AUDI – A6 Avant – 3.0 TDi 06.06 – 08.11 Estate 171 232 2967
fit for AUDI – A6 Avant – 3.0 TDI quattro 06.06 – 10.08 Estate 171 233 2967
fit for AUDI – A6 Avant – 3.0 TDI quattro 10.08 – 08.11 Estate 176 240 2967
fit for AUDI – A6 Allroad – 3.0 TFSI quattro 10.08 – 08.11 Estate 213 290 2995
fit for AUDI – A6 Allroad – 3.2 FSI quattro 05.06 – 10.08 Estate 188 255 3123
fit for AUDI – A6 Allroad – 4.2 FSI quattro 05.06 – 12.10 Estate 257 350 4163
fit for AUDI – A6 Allroad – 2.7 TDI quattro 05.06 – 08.11 Estate 120 163 2698
fit for AUDI – A6 Allroad – 2.7 TDI quattro 05.06 – 10.08 Estate 132 180 2698
fit for AUDI – A6 Allroad – 2.7 TDI quattro 10.08 – 08.11 Estate 140 190 2698
fit for AUDI – A6 Allroad – 3.0 TDI quattro 05.06 – 08.11 Estate 155 211 2967
fit for AUDI – A6 Allroad – 3.0 TDI quattro 05.06 – 10.08 Estate 171 233 2967
fit for AUDI – A6 Allroad – 3.0 TDI quattro 10.08 – 08.11 Estate 176 240 2967
Compare

Thông tin bổ sung

Parts number (OEM)

TÌNH TRẠNG KHO

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE

Rotuyl lái ngoài T ET-48212

Rotuyl lái ngoài A6-1P1BA

LH: 035.680.8888

Add to Cart