Phớt cát đăng Mercedes W203 W204 W211 (GN)

1,250,000.00

A0259970047-GN(china)

  • 0249974247
Make Model Submodel Engine Year Chasis
Mercedes Benz 260E Base L6 2.6L 1987 124.026
Mercedes Benz 260E Base L6 2.6L 1988 124.026
Mercedes Benz 260E Base L6 2.6L 1989 124.026
Mercedes Benz 300CE Base L6 3.0L 1988 124.050
Mercedes Benz 300CE Base L6 3.0L 1989 124.050
Mercedes Benz 300CE Base L6 3.0L 1990 124.051
Mercedes Benz 300CE Base L6 3.0L 1991 124.051
Mercedes Benz 300CE Base L6 3.0L 1992 124.051
Mercedes Benz 300CE Base L6 3.2L 1993 124.052
Mercedes Benz 300CE Base L6 3.2L 1993 124.066
Mercedes Benz 300D 2.5 L5 2.5L 1990 124.128
Mercedes Benz 300D 2.5 L5 2.5L 1991 124.128
Mercedes Benz 300D 2.5 L5 2.5L 1992 124.128
Mercedes Benz 300D 2.5 L5 2.5L 1993 124.128
Mercedes Benz 300D Base L6 3.0L 1987 124.133
Mercedes Benz 300E 2.6 L6 2.6L 1990 124.026
Mercedes Benz 300E 2.6 L6 2.6L 1991 124.026
Mercedes Benz 300E 2.6 L6 2.6L 1992 124.026
Mercedes Benz 300E 2.8 L6 2.8L 1993 124.028
Mercedes Benz 300E 4Matic L6 3.0L 1990 124.230
Mercedes Benz 300E 4Matic L6 3.0L 1991 124.230
Mercedes Benz 300E 4Matic L6 3.0L 1992 124.230
Mercedes Benz 300E 4Matic L6 3.0L 1993 124.230
Mercedes Benz 300E Base L6 3.0L 1986 124.030
Mercedes Benz 300E Base L6 3.0L 1987 124.030
Mercedes Benz 300E Base L6 3.0L 1988 124.030
Mercedes Benz 300E Base L6 3.0L 1989 124.030
Mercedes Benz 300E Base L6 3.0L 1990 124.030
Mercedes Benz 300E Base L6 3.0L 1991 124.030
Mercedes Benz 300E Base L6 3.0L 1992 124.030
Mercedes Benz 300E Base L6 3.2L 1993 124.032
Mercedes Benz 300SD Base L6 3.4L 1992 140.134
Mercedes Benz 300SD Base L6 3.4L 1993 140.134
Mercedes Benz 300SE Base L6 3.2L 1992 140.032
Mercedes Benz 300SE Base L6 3.2L 1993 140.032
Mercedes Benz 300TD Base L6 3.0L 1987 124.193
Mercedes Benz 300TE 4Matic L6 3.0L 1990 124.290
Mercedes Benz 300TE 4Matic L6 3.0L 1991 124.290
Mercedes Benz 300TE 4Matic L6 3.0L 1992 124.290
Mercedes Benz 300TE 4Matic L6 3.0L 1993 124.290
Mercedes Benz 300TE Base L6 3.0L 1988 124.090
Mercedes Benz 300TE Base L6 3.0L 1989 124.090
Mercedes Benz 300TE Base L6 3.0L 1990 124.090
Mercedes Benz 300TE Base L6 3.0L 1991 124.090
Mercedes Benz 300TE Base L6 3.0L 1992 124.090
Mercedes Benz 300TE Base L6 3.2L 1993 124.092
Mercedes Benz 400E Base V8 4.2L 1992 124.034
Mercedes Benz 400E Base V8 4.2L 1993 124.034
Mercedes Benz 400SE Base V8 4.2L 1992 140.042
Mercedes Benz 400SEL Base V8 4.2L 1993 140.043
Mercedes Benz 500E Base V8 5.0L 1992 124.036
Mercedes Benz 500E Base V8 5.0L 1993 124.036
Mercedes Benz C220 Base L4 2.2L 1994 202.022
Mercedes Benz C220 Base L4 2.2L 1995 202.022
Mercedes Benz C220 Base L4 2.2L 1996 202.022
Mercedes Benz C230 Base L4 2.3L 1997 202.023
Mercedes Benz C230 Base L4 2.3L 111.974 1998 202.023
Mercedes Benz C230 Kompressor L4 1.8L 2003 203.040
Mercedes Benz C230 Kompressor L4 1.8L 2003 203.740
Mercedes Benz C230 Kompressor L4 1.8L 2004 203.040
Mercedes Benz C230 Kompressor L4 1.8L 2004 203.740
Mercedes Benz C230 Kompressor L4 1.8L 2005 203.040
Mercedes Benz C230 Kompressor L4 1.8L 2005 203.740
Mercedes Benz C230 Kompressor L4 2.3L 111.975 1999 202.024
Mercedes Benz C230 Kompressor L4 2.3L 111.975 2000 202.024
Mercedes Benz C230 Kompressor L4 2.3L 111.981 2002 203.747
Mercedes Benz C230 Sport V6 2.5L 272.920 2006 203.052
Mercedes Benz C230 Sport V6 2.5L 272.920 2007 203.052
Mercedes Benz C240 4Matic V6 2.6L 112.916 2003 203.081
Mercedes Benz C240 4Matic V6 2.6L 112.916 2003 203.281
Mercedes Benz C240 4Matic V6 2.6L 112.916 2004 203.081
Mercedes Benz C240 4Matic V6 2.6L 112.916 2004 203.281
Mercedes Benz C240 4Matic V6 2.6L 112.916 2005 203.081
Mercedes Benz C240 4Matic V6 2.6L 112.916 2005 203.281
Mercedes Benz C240 Base V6 2.6L 2001 203.061
Mercedes Benz C240 Base V6 2.6L 112.912 2002 203.061
Mercedes Benz C240 Base V6 2.6L 112.912 2003 203.061
Mercedes Benz C240 Base V6 2.6L 112.912 2003 203.261
Mercedes Benz C240 Base V6 2.6L 112.912 2004 203.061
Mercedes Benz C240 Base V6 2.6L 112.912 2004 203.261
Mercedes Benz C240 Base V6 2.6L 112.912 2005 203.061
Mercedes Benz C240 Base V6 2.6L 112.912 2005 203.261
Mercedes Benz C280 4Matic V6 3.0L 272.941 2006 203.092
Mercedes Benz C280 4Matic V6 3.0L 272.941 2007 203.092
Mercedes Benz C280 Base L6 2.8L 1994 202.028
Mercedes Benz C280 Base L6 2.8L 1995 202.028
Mercedes Benz C280 Base L6 2.8L 1996 202.028
Mercedes Benz C280 Base L6 2.8L 1997 202.028
Mercedes Benz C280 Base V6 2.8L 1998 202.029
Mercedes Benz C280 Base V6 2.8L 112.920 1999 202.029
Mercedes Benz C280 Base V6 2.8L 112.920 2000 202.029
Mercedes Benz C300 4Matic Luxury V6 3.0L 272.948 2008 204.081
Mercedes Benz C300 4Matic Luxury V6 3.0L 272.948 2009 204.081
Mercedes Benz C300 4Matic Luxury V6 3.0L 272.948 2010 204.081
Mercedes Benz C300 4Matic Luxury V6 3.0L 272.948 2011 204.081
Mercedes Benz C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2008 204.081
Mercedes Benz C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2009 204.081
Mercedes Benz C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2010 204.081
Mercedes Benz C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2011 204.081
Mercedes Benz C300 Luxury V6 3.0L 272.947 2008 204.054
Mercedes Benz C300 Luxury V6 3.0L 272.947 2009 204.054
Mercedes Benz C300 Luxury V6 3.0L 272.947 2010 204.054
Mercedes Benz C300 Luxury V6 3.0L 272.947 2011 204.054
Mercedes Benz C300 Sport V6 3.0L 272.947 2008 204.054
Mercedes Benz C300 Sport V6 3.0L 272.947 2009 204.054
Mercedes Benz C300 Sport V6 3.0L 272.947 2010 204.054
Mercedes Benz C300 Sport V6 3.0L 272.947 2011 204.054
Mercedes Benz C320 4Matic V6 3.2L 2005 203.084
Mercedes Benz C320 4Matic V6 3.2L 112.946 2003 203.084
Mercedes Benz C320 4Matic V6 3.2L 112.946 2003 203.284
Mercedes Benz C320 4Matic V6 3.2L 112.946 2004 203.084
Mercedes Benz C320 4Matic V6 3.2L 112.946 2004 203.284
Mercedes Benz C350 4Matic V6 3.5L 272.970 2006 203.087
Mercedes Benz C350 4Matic V6 3.5L 272.970 2007 203.087
Mercedes Benz C36 AMG Base L6 3.6L 1995 202.028
Mercedes Benz C36 AMG Base L6 3.6L 1996 202.028
Mercedes Benz C36 AMG Base L6 3.6L 1997 202.028
Mercedes Benz E300 Base L6 3.0L 1995 124.131
Mercedes Benz E300 Base L6 3.0L 1996 210.020
Mercedes Benz E300 Base L6 3.0L 1997 210.020
Mercedes Benz E320 Base L6 3.2L 1994 124.032
Mercedes Benz E320 Base L6 3.2L 1994 124.052
Mercedes Benz E320 Base L6 3.2L 1994 124.066
Mercedes Benz E320 Base L6 3.2L 1994 124.092
Mercedes Benz E320 Base L6 3.2L 1995 124.032
Mercedes Benz E320 Base L6 3.2L 1995 124.052
Mercedes Benz E320 Base L6 3.2L 1995 124.066
Mercedes Benz E320 Base L6 3.2L 1995 124.092
Mercedes Benz E350 4Matic V6 3.5L 2006 211.087
Mercedes Benz E350 4Matic V6 3.5L 272.972 2007 211.087
Mercedes Benz E350 4Matic V6 3.5L 272.972 2008 211.087
Mercedes Benz E350 4Matic V6 3.5L 272.972 2009 211.087
Mercedes Benz E350 4Matic V6 3.5L 272.977 2010 212.087
Mercedes Benz E350 4Matic V6 3.5L 272.977 2011 212.087
Mercedes Benz E420 Base V8 4.2L 1994 124.034
Mercedes Benz E420 Base V8 4.2L 1995 124.034
Mercedes Benz E500 4Matic V8 5.0L 113.969 2004 211.083
Mercedes Benz E500 4Matic V8 5.0L 113.969 2005 211.083
Mercedes Benz E500 4Matic V8 5.0L 113.969 2006 211.083
Mercedes Benz E500 Base V8 5.0L 1994 124.036
Mercedes Benz E550 4Matic V8 5.5L 273.962 2007 211.090
Mercedes Benz E550 4Matic V8 5.5L 273.962 2008 211.090
Mercedes Benz E550 4Matic V8 5.5L 273.962 2009 211.090
Mercedes Benz E550 4Matic V8 5.5L 273.970 2010 212.090
Mercedes Benz E550 4Matic V8 5.5L 273.970 2011 212.090
Mercedes Benz GLK350 4Matic V6 3.5L 272.971 2010 204.987
Mercedes Benz GLK350 4Matic V6 3.5L 272.971 2011 204.987
Mercedes Benz S320 LWB L6 3.2L 1994 140.033
Mercedes Benz S320 LWB L6 3.2L 1995 140.033
Mercedes Benz S320 LWB L6 3.2L 1996 140.033
Mercedes Benz S320 LWB L6 3.2L 1997 140.033
Mercedes Benz S320 LWB L6 3.2L 1998 140.033
Mercedes Benz S320 LWB L6 3.2L 104.994 1999 140.033
Mercedes Benz S320 SWB L6 3.2L 1994 140.032
Mercedes Benz S320 SWB L6 3.2L 1995 140.032
Mercedes Benz S320 SWB L6 3.2L 1996 140.032
Mercedes Benz S320 SWB L6 3.2L 1997 140.032
Mercedes Benz S320 SWB L6 3.2L 1998 140.032
Mercedes Benz S320 SWB L6 3.2L 104.994 1999 140.032
Mercedes Benz S350 Base L6 3.4L 1994 140.134
Mercedes Benz S350 Base L6 3.4L 1995 140.134
Mercedes Benz S420 Base V8 4.2L 1994 140.043
Mercedes Benz S420 Base V8 4.2L 1995 140.043
Mercedes Benz S420 Base V8 4.2L 1996 140.043
Mercedes Benz S420 Base V8 4.2L 1997 140.043
Mercedes Benz S420 Base V8 4.2L 1998 140.043
Mercedes Benz S420 Base V8 4.2L 119.981 1999 140.043
Mercedes Benz SLK280 Base V6 3.0L 272.942 2006 171.454
Mercedes Benz SLK280 Base V6 3.0L 272.942 2007 171.454
Mercedes Benz SLK280 Base V6 3.0L 272.942 2008 171.454
Mercedes Benz SLK300 Base V6 3.0L 272.942 2009 171.454
Mercedes Benz SLK300 Base V6 3.0L 272.942 2010 171.454
Mercedes Benz SLK300 Base V6 3.0L 272.942 2011 171.454
Compare

Phụ tùng mercedes, bmw, audi, Porsche là hỗn loạn bạn cần biết thêm để phân biệt các loại nhóm hàng Genuine, Oem, Aftermaket là như thế nào?

1/ Sự ra đời và thời điểm hiện tại : Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thương hiệu xe hơi và ở Việt Nam gần như có đủ các thương hiệu xe lớn trên thế giới như BMW,VW,AUDI,PORSCHE,MERCEDES ….

1.1/ Ở bài viết này Dautoparts sẽ lấy hãng Mercedes là mục tiêu phân tích. Chiếc Mercedes ra đời năm 1886 và trải qua rất nhiều thời gian thiết kế, thay đổi, hiện đại hóa, tích hợp hóa để ra đời các Model hiện đại như ngày nay.Thế hệ xe đầu tiên được thiết kế so với thế hệ xe thế kỷ 21 là hết sức đơn giản cấu hình cơ bản chỉ có 3 bộ phận chính bao gồm Động Cơ- Kết cấu khung sườn – Hệ thống truyền chuyển động

1.2/ Tới thế kỷ 21 về cơ bản vẫn là 3 bộ phận chính nhưng nó đã được tích hợp nhiều ngàn mã Phụ tùng xe Mercedes lắp rắp liên kết với nhau để cấu hình thành những Model xe rất An toàn và Tiện nghi đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng.


Phớt cát đăng Mercedes W203 W204 W211 (GN) 1
Phớt cát đăng Mercedes W203 W204 W211 (GN) 2
2/ Thiết kế xe hơi thời hiện đại : Quá trình hình thành và phát triển hãng Mercedes nói riêng cũng như của nền công nghiệp xe hơi nói chung của nhân loại là một diễn biến phức tạp tích hợp đa ngành nghề vào trong nền công nghiệp xe hơi, từ kết cấu thép, kết cấu động cơ, kết cấu khung treo, kết cấu điện, kết cấu công nghệ sạch, kết cấu công nghệ 4.0…. tất cả đều được nghiên cứu áp dụng tích hợp vào chiếc xe hiện đại như ngày nay.

2.1/ Với thiết kế phức tạp vô cùng như thế này thì kiến thức của một kỹ sư hay một cá nhân nào là hạn chế rất nhiều. Như vậy cần một quy chuẩn chung cho việc lắp ráp các Phụ tùng xe Mercedes nói riêng cũng như nền công nghiệp xe hơi nói chung.

2.2/ Các hãng các hiệp hội đã ngồi lại với nhau để thống nhất đưa ra các bộ tiêu chuẩn, các bản thiết kế áp dụng riêng, chung cho từng thương hiệu xe hơi để phục vụ việc truy xuất nguồn gốc, bản vẽ thiết kế chiếc xe. Không có tiêu chuẩn này sẽ không thể biết để tìm mã Phụ tùng xe … nhằm sửa chữa hoặc sản xuất phụ tùng thay thế khi hỏng hóc.


Đây là hình ảnh minh họa sơ đồ thiết kế lắp ráp xe Mercedes 

Phớt cát đăng Mercedes W203 W204 W211 (GN) 3

Phớt cát đăng Mercedes W203 W204 W211 (GN) 4

Phớt cát đăng Mercedes W203 W204 W211 (GN) 5
Phớt cát đăng Mercedes W203 W204 W211 (GN) 6

2.3/ Các hình ảnh sơ đồ trên chỉ là tổng quan từ các sơ đồ này sẽ phát triển ra hàng ngàn hàng vạn chi tiết Phụ tùng xe Mercedes ở thời điểm hiện tại và sẽ tiếp tục phát triển phức tạp hơn nữa.

3/ Quy chuẩn các nhóm Phụ tùng xe Mercedes nói riêng và nền công nghiệp xe hơi nói chung , với những chia sẻ cơ bản chúng tôi đã đề cập bên trên vậy câu hỏi của khách hàng hay bất cứ ai muốn tìm hiểu về Phụ Tùng xe Mercedes sẽ như thế nào?Trong quá trình làm việc Dautoparts nhận được nhiều thắc mắc khác nhau ví dụ như

3.1 Xe của tôi bị hỏng tôi cần thay thế một số bộ phận tôi cần hàng chính hãng, tôi tìm hiểu nhưng sao thấy thị trường nhiều chủng loại quá và thuật ngữ là rất khó hiểu và phức tạp tôi đã tìm thấy hàng có ghi tên Genuine or Original, Hàng OEM, Hàng Aftermarket và các chủng loại ghi tên rất lạ? Với câu hỏi này Dautoparts sẽ chia sẻ chút kiến thức nhỏ cùng các bạn. Trước khi lựa chọn phụ tùng thay thế các bạn cần hiểu về khái niệm thuật ngữ của các nhóm hàng  

3.1.1/  Genuine or Original (Chính hãng hay là bản gốc): Mỗi một thương hiệu xe hơi họ có bản quyền độc quyền của mình, ngoài các phụ tùng, linh kiện do chính nhà máy mình sản xuất họ lại tiếp tục ký hợp đồng với các nhà sản xuất khác để sản xuất phụ tùng lắp ráp cho chiếc xe mang thương hiệu của mình ví dụ như Mercedes. Khi đó các mã hàng họ đặt sẽ được đóng dấu mã riêng, logo riêng độc quyền Mercedes. Với các mã phụ tùng như thế này người ta gọi là Genuine or Original. Và nó là duy nhất trên thị trường có xuất xứ gốc là Chính Hãng Mercedes . Nhóm này giá thành cao nhất , chất lượng được đánh giá là tốt nhất.

Phớt cát đăng Mercedes W203 W204 W211 (GN) 7

MÁ PHANH ( BRAKE PAD ) CHÍNH HÃNG ( GENUINE )  MERCEDES

3.1.2/  OEM – Original Equipment Manufacturer (Nhà máy sản xuất thiết bị gốc) : Đây là các nhà máy được các hãng xe hơi ký hợp đồng sản xuất ra phụ tùng chính hãng mang thương hiệu của họ ví dụ như Mercedes ký hợp đồng với tập đoàn ZF và tập đoàn ZF giao cho công ty con TRW sản xuất hệ thống Má Phanh hay các thiết bị khác cho hãng.

3.1.2.1 / Lúc này ZF-TRW được gọi là nhóm OEM của hãng Mercedes vì là nhà máy sản xuất thiết bị gốc. Tuy nhiên sau hợp đồng TRW có thể sản xuất tiếp để cung cấp ra ngoài thị trường nhưng không được phép gắn LOGO thương hiệu Mercedes trừ những sản phẩm nằm trong hợp đồng và được sự đồng ý cho phép của Mercedes.
3.1.2.2/ Như thế về cơ bản chất lượng hàng OEM sẽ được hiểu là gần tương đương với bản gốc hoặc thậm chí là tương đương với bản gốc nhưng giá thành thấp hơn tương đối nhiều.

Phớt cát đăng Mercedes W203 W204 W211 (GN) 8

MÁ PHANH ( BRAKE PAD ) OEM  MERCEDES

3.1.3/ Aftermarket ( Nhóm nhà sản xuất thương mại ) : Để chống độc quyền thì luật thương mại thế giới cần phải duy trì nhóm các nhà sản xuất khác nghĩa là một chiếc xe khi lưu hành trên thị trường thì sẽ có nhiều nhà sản xuất khác nhau có thể sản xuất phụ tùng thay thế cho nó, tuy nhiên chất lượng và giá thành thì phụ thuộc vào từng nhà máy sản xuất.

3.1.3.1/ Miễn là đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn chất lượng còn giá thành do họ tự quyết định. Nhóm thương mại này có thể có chất lượng tương đương hoặc có thể rất thấp điều này phụ thuộc vào chiến lược của mỗi nhà máy. Nhóm này chất lượng được cơ bản đánh giá xếp thứ 3 và giá thành là thấp hơn nhiều so với 2 nhóm trên.Tuy nhiên nếu nói về chất lượng thì nhóm hàng này cần phải đánh giá một cách sâu hơn nữa chi tiết hơn nữa mới có thể nhìn nhận tốt hơn,bao quát hơn và sẽ hiệu quả hơn khi lựa chọn sản phẩm.

3.2/ Với những kiến thức cơ bản về nhóm hàng mặc định của hiệp hội ô tô đã phân loại trên thế giới và được áp dụng trên toàn bộ nền công nghiệp xe hơi,các bạn hiểu được những thuật ngữ này ít nhất bạn đã có một phần kiến thức cơ bản áp dụng cho tất cả các chủng loại phụ tùng hiện nay tuy nhiên hiểu là một chuyện còn lựa chọn là một chuyện khác nhau.

Ma phanh aftermarket for mercedes

MÁ PHANH ( BRAKE PAD ) AFTERMARKET  MERCEDES

4/ Khi bạn đã nắm được khái niệm trên có lẽ bạn đã hiểu phần nào. Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi có vài lời khuyên tới các bạn để sao cho đạt được hiệu quả tối ưu khoản tiền chi phí sửa chữa thay thế phụ tùng xe Mercedes của bạn.

4.1 / Thông thường với những chiếc xe Mercedes bạn cần đánh giá tình trạng giá trị xe của mình, nguồn thu nhập cá nhân để đáp ứng cho việc sửa chữa bảo dưỡng. Trong bài viết này chúng tôi không tư vấn cho những khách hàng luôn dành một số chi phí lớn đủ để mang xe tới Hãng để thực hiện dịch vụ mà chỉ tư vấn cho các khách hàng bị hạn chế nguồn chi phí.

4.2/ Nếu bạn muốn mua hàng Genuine ( chính hãng ) lời khuyên của chúng tôi là nên tới các Service của chính hãng Mercedes tại Việt Nam bởi chỉ nơi đây bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ móc túi chi trả một khoản tiền tương xứng với điều bạn nhận được cả về vật chất lẫn tinh thần.

4.3/ Hiện nay vấn nạn hàng giả hàng nhái hàng tái chế rất đáng quan ngại không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn trên toàn thế giới, tuy nhiên với sự hiểu biết tốt hơn, kinh nghiệm tốt hơn của người tiêu dùng tại các nước có nền công nghiệp xe hơi phát triển như EU,Usa… và sự chặt chẽ trong hoạt động thương mại của các nền kinh tế này nên họ có thể phân biệt ngăn chặn tốt hơn chúng ta. Các công nghệ làm giả làm nhái đã đạt tới đỉnh cao của sự tinh vi, để phân biệt được thật giả là rất rất khó ngay cả với người thợ giỏi hay người có chuyên môn giỏi.

4.4/  Với những chiếc xe đã qua sử dụng từ 5- 15 năm trở ra giá trị xe tại thị trường Việt Nam không còn nhiều, khoảng 60-30% giá trị xe mới, lúc này chiếc xe cần được sửa chữa thay thế phụ tùng nhiều hơn chi phí sẽ lớn hơn vậy bạn có thể lựa chọn sử dụng nhóm hàng OEM hoặc Aftermarket tùy từng tính chất quan trọng của phụ tùng cần thay thế. Bạn sẽ tiết kiệm được khoản tiền không hề nhỏ ví dụ thay vì với số tiền đó bạn chỉ có thể mua được 1 món hàng Genuine nhưng khi sử dụng hàng OEM or Aftermarket bạn có thể mua được tới 3 món mà hiệu quả sử dụng vẫn đạt được.

5/ Tôi cần phải phụ tùng tại đâu và điều gì để chứng minh chất lượng sản phẩm cũng như xuất xứ của nó :

5.1/ Đây là một thắc mắc rất phổ biến trên thị trường hiện nay, không chỉ với Phụ tùng xe Mercedes mà còn với nhiều hãng khác, loại vật chất khác. Để trả lời câu hỏi này chúng tôi cũng có vài lời khuyên đối với người tiêu dùng .

5.2/ Với mỗi một doanh nghiệp hay cá nhân, chiến lược cách thức kinh doanh là khác nhau. Nếu một doanh nghiệp có chiến lược sâu rộng kế hoạch dài hạn cách thức của họ sẽ khác. Họ không thể bán hàng với hình thức mua đứt bán đoạn mà cần phải giữ uy tín xây dựng thương hiệu bởi chi phí cho hoạt động kinh doanh là không hề nhỏ. Nếu để mất uy tín họ sẽ mất tất cả.

5.2.1/ Như vậy hàng hóa của các đơn vị như thế này cung cấp ra bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Kể cả các dịch vụ sau khách hàng cũng sẽ được thực hiện tốt hơn chu đáo hơn.

5.2.2/ Bạn cần nhớ một điều sau đã là hàng hóa thì sẽ có xác suất lỗi từ khâu sản xuất không có hàng hóa nào là tuyệt đối hoàn thiện, có thể trong 1000 món hàng tỷ lệ lỗi là 1% tương đương với 10 sản phẩm, nếu không may sản phẩm đó chính bạn là người mua nó khi này khâu dịch vụ bảo hành chăm sóc sau khách hàng là rất cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi của bạn. Để đảm bảo quyền lợi của mình bạn nên mua hàng của các đơn vị có uy tín có sự bền vững trên thị trường.


5.3/ Như trên đã phân tích việc phân biệt thật giả, chất lượng tốt hay không tốt là rất rất khó để yên tâm sử dụng bạn nên chọn các sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp có uy tín trên thị trường và điều quan trọng nếu doanh nghiệp đó có Ủy Quyền Chính Hãng từ các nhà sản xuất thì đó là điều tuyệt vời.

5.4/ Khi không thể phân biệt được chất lượng tốt hay kém bạn nên đánh giá hàng hóa qua chế độ bảo hành, chế độ bảo hành càng dài hạn chất lượng hàng càng cao và ngược lại. Bởi chỉ những nhà cung cấp mới có thể biết xuất xứ hàng hóa do họ nhập về từ đâu, chất lượng ra sao để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

5.5/ Tuyệt đối không nên mua hàng giả hàng nhái vì đây là loại hàng chất lượng kém nhất, không có chính phủ nào cơ quan nào mà đi kiểm định chất lượng cho hàng giả hàng nhái vì vậy ta hiểu được rằng loại hàng này không được kiểm định về chất lượng.

5.5.1/ Nếu mua loại hàng này thì bạn nên đổi sang mua loại hàng thuộc nhóm Aftermarket có tên tuổi của nhà máy sản xuất, nhà máy sản xuất ra một loại hàng hóa nào đó không phải là hàng giả hàng nhái nó sẽ được kiểm định chất lượng và nhà máy đó cũng cần duy trì uy tín thương hiệu của mình trên thị trường chỉ khác là trong nhóm Aftermarket này loại nào là loại chất lượng tốt hơn mà thôi.

5.5.2/ Thực tế chứng minh nhóm hàng Aftermarket có những nhà máy sản xuất với chất lượng rất rất cao uy tín rất lớn trên thị trường thế giới ví dụ như tập đoàn ZF, TRW, Bosch, Valeo, Denso, Brembo, Nissen, Delphill …. Những thương hiệu này vừa sản xuất bản gốc vừa sản xuất nhóm hàng OEM và Aftermarket tùy theo hợp đồng mã phụ tùng Mercedes ký kết.

6/ Với chút ít kiến thức mà chúng tôi chia sẻ trên với quý khách hàng, Dautoparts hy vọng phần nào trợ giúp được quý khách hàng cho việc chăm sóc sử dụng chiếc xe yêu quý của mình. Khả năng của chúng tôi là có hạn do đó rất mong các đối tác, các nhà chuyên môn hoặc các cá nhân thông cảm nếu có sai sót. Kính đề nghị hãy giúp chúng tôi bổ sung thêm kiến thức nhằm nâng cao chuyên môn tích lũy thêm kinh nghiệm để phục vụ được tốt hơn!

Xin chân thành cám ơn và chào hợp tác!
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Ô Tô Việt Đức – HHD ( Dautoparts )
MST : 0106592525
Địa chỉ chi nhánh phía bắc : Dautoparts – Sảnh A tòa nhà AZsky – Khu C lô 9 Khu ĐTM Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội
Mobil/Zalo : Giám đốc phía bắc/ Mr Tuấn – 0787.35.35.38 or Tư vấn kỹ thuật/ Mr Dũng – 035.680.8888
Địa chỉ chi nhánh phía Nam : Số 76 Đỗ Xuân Hợp – Phước Long A – Quận 9 – TPHCM
Mobil/zalo : Giám đốc phía Nam /Mr Mạnh – 0788.35.35.38 or GĐKD/mr Toản – 0789.35.35.37

 

 

0356808888

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE

Phớt cát đăng Mercedes

Phớt cát đăng Mercedes W203 W204 W211 (GN)

1,250,000.00

Add to Cart