Bơm trợ lực A6 -49514BTL

LH: 035.680.8888

Fit for AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 ALZ Petrol 1595 75 102 2004-2008
Fit for AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI BUL Petrol 1984 162 220 2004-2008
Fit for AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI BGB,BPG,BWE,BWT Petrol 1984 147 200 2004-2008
Fit for AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI BSG Diesel 2698 120 163 2004-2008
Fit for AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI BPP Diesel 2698 132 180 2004-2008
Fit for AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro BKN Diesel 2967 150 204 2004-2008
Fit for AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro ASB Diesel 2967 171 233 2004-2008
Fit for AUDI A4 Estate (8ED, B7) 1.6 ALZ Petrol 1595 75 102 2004-2008
Fit for AUDI A4 Estate (8ED, B7) 2.0 TFSI BUL Petrol 1984 162 220 2004-2008
Fit for AUDI A4 Estate (8ED, B7) 2.0 TFSI BGB,BWE Petrol 1984 147 200 2004-2008
Fit for AUDI A4 Estate (8ED, B7) 2.7 TDi BSG Diesel 2698 120 163 2004-2008
Fit for AUDI A4 Estate (8ED, B7) 2.7 TDI BPP Diesel 2698 132 180 2004-2008
Fit for AUDI A4 Estate (8ED, B7) 3.0 TDI quattro BKN Diesel 2967 150 204 2004-2008
Fit for AUDI A4 Estate (8ED, B7) 3.0 TDI quattro ASB Diesel 2967 171 233 2004-2008
Fit for AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V BWE,BWT Petrol 1984 147 200 2002-2009
Fit for AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI BPP Diesel 2698 132 180 2002-2009
Fit for AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro BKN Diesel 2967 150 204 2002-2009
Fit for AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro ASB Diesel 2967 171 233 2002-2009
Fit for AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BVG Diesel 1968 89 121 2004-2011
Fit for AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BNA,BRF,CAGB Diesel 1968 100 136 2004-2011
Fit for AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BLB,BRE Diesel 1968 103 140 2004-2011
Fit for AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI BPJ,BYK Petrol 1984 125 170 2004-2011
Fit for AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI BSG,CANB Diesel 2698 120 163 2004-2011
Fit for AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI CANA Diesel 2698 140 190 2004-2011
Fit for AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI BPP Diesel 2698 132 180 2004-2011
Fit for AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro BPP Diesel 2698 132 180 2004-2011
Fit for AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro CANC Diesel 2698 140 190 2004-2011
Fit for AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro BSG,CAND Diesel 2698 120 163 2004-2011
Fit for AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI ASB Diesel 2967 171 232 2004-2011
Fit for AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro ASB Diesel 2967 171 233 2004-2011
Fit for AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro CDYA,CDYC Diesel 2967 176 240 2004-2011
Fit for AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro BNG,CDYB Diesel 2967 155 211 2004-2011
Fit for AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro BMK Diesel 2967 165 225 2004-2011
Fit for AUDI A6 Estate (4F5, C6) 2.7 TDI quattro BSG,CAND Diesel 2698 120 163 2006-
Fit for AUDI A6 Estate (4F5, C6) 2.7 TDI quattro BPP Diesel 2698 132 180 2006-
Fit for AUDI A6 Estate (4F5, C6) 3.0 TDI quattro BNG,CDYB Diesel 2967 155 211 2006-
Fit for AUDI A6 Estate (4F5, C6) 3.0 TDI quattro ASB Diesel 2967 171 233 2006-
Fit for AUDI A6 Estate (4F5, C6) 2.0 TDI BVG Diesel 1968 89 121 2005-2011
Fit for AUDI A6 Estate (4F5, C6) 2.0 TDI BNA,BRF,CAGB Diesel 1968 100 136 2005-2011
Fit for AUDI A6 Estate (4F5, C6) 2.0 TDI BLB,BRE Diesel 1968 103 140 2005-2011
Fit for AUDI A6 Estate (4F5, C6) 2.7 TDI quattro CANC Diesel 2698 140 190 2005-2011
Fit for AUDI A6 Estate (4F5, C6) 2.7 TDI quattro BPP Diesel 2698 132 180 2005-2011
Fit for AUDI A6 Estate (4F5, C6) 3.0 TDI quattro ASB Diesel 2967 171 233 2005-2011
Fit for AUDI A6 Estate (4F5, C6) 3.0 TDI quattro CDYA,CDYC Diesel 2967 176 240 2005-2011
Fit for AUDI A6 Estate (4F5, C6) 3.0 TDI quattro BNG,CDYB Diesel 2967 155 211 2005-2011
Compare

Thông tin bổ sung

Parts number (OEM)

TÌNH TRẠNG KHO

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE

Bơm trợ lực A4 ET-49514

Bơm trợ lực A6 -49514BTL

LH: 035.680.8888

Add to Cart