• Bộ lọc nhiên liệu than hoạt tính

  Bộ lọc nhiên liệu thanh hoạt tính thuộc hệ thống thu hồi hơi xăng trong hệ thống nhiên liệu. Có nhiệm vụ xử lý mùi hơi xăng và các chất độc hại cho môi trường.

  • Nhiệm vụ:Bầu than hoạt tính là một bộ phận quan trọng của hệ thống kiểm soát hơi xăng EVAP. Bầu than hoạt tính có chức năng nhận hơi nhiên liệu từ bình xăng thông qua van thu hồi hơi xăng sau đó hấp thụ xử lý mùi xăng và các hóa chất độc hại có trong xăng, Và đưa hơi xăng trở lại buồng đốt.
  • .Vi trí: Bầu than hoạt tính thường nằm sát với bình xăng. Được nối với bình xăng qua ống dây và van thông hơi bình xăng. Bầu than hoạt tính liên kết với các bộ phận khác của hệ thống kiểm soát hơi xăng thông qua các đường ống.

  Dấu hiệu nhận biết hư hỏng:

  • Đèn báo CHECK ENGINE.
  • Ngửi thấy mùi xăng xung quanh môi trường.
  • Khó đổ đầy bình xăng.

  PHỤ TÙNG XE SANG

  LH: 035.680.8888
 • Gạt mưa trước-Mercedes

  Gạt mưa trước-Mercedes C 204 M272 W156

  A2048201300 – 2048201300 – A 204 820 13 00 – 204 820 13 00
  A2048200945 – 2048200945 – A 204 820 09 45 – 204 820 09 45
  A2048201145 – 2048201145 – A 204 820 11 45 – 204 820 11 45
  A2048201945 – 2048201945 – A 204 820 19 45 – 204 820 19 45
  A2128201900 – 2128201900 – A 212 820 19 00 – 212 820 19 00
  A2128201045 – 2128201045 – A 212 820 10 45 – 212 820 10 45
  A2128201445 – 2128201445 – A 212 820 14 45 – 212 820 14 45
  A2128201745 – 2128201745 – A 212 820 17 45 – 212 820 17 45
  Mercedes Benz C300 4Matic Luxury V6 3.0L 272.948 2008 204.081
  Mercedes Benz C300 4Matic Luxury V6 3.0L 272.948 2009 204.081
  Mercedes Benz C300 4Matic Luxury V6 3.0L 272.948 2010 204.081
  Mercedes Benz C300 4Matic Luxury V6 3.0L 272.948 2011 204.081
  Mercedes Benz C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2008 204.081
  Mercedes Benz C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2009 204.081
  Mercedes Benz C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2010 204.081
  Mercedes Benz C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2011 204.081
  Mercedes Benz C300 Sang trọng V6 3.0L 272.947 2008 204.054
  Mercedes Benz C300 Sang trọng V6 3.0L 272.947 2009 204.054
  Mercedes Benz C300 Sang trọng V6 3.0L 272.947 2010 204.054
  Mercedes Benz C300 Sang trọng V6 3.0L 272.947 2011 204.054
  Mercedes Benz C300 Thể thao V6 3.0L 272.947 2008 204.054
  Mercedes Benz C300 Thể thao V6 3.0L 272.947 2009 204.054
  Mercedes Benz C300 Thể thao V6 3.0L 272.947 2010 204.054
  Mercedes Benz C300 Thể thao V6 3.0L 272.947 2011 204.054
  Mercedes Benz C350 Thể thao V6 3.5L 272.961 2008 204.056
  Mercedes Benz C350 Thể thao V6 3.5L 272.961 2009 204.056
  Mercedes Benz C350 Thể thao V6 3.5L 272.961 2010 204.056
  Mercedes Benz C350 Thể thao V6 3.5L 272.961 2011 204.056
  Mercedes Benz C63 AMG Căn cứ V8 6.3L 156.985 2008 204.077
  Mercedes Benz C63 AMG Căn cứ V8 6.3L 156.985 2009 204.077
  Mercedes Benz C63 AMG Căn cứ V8 6.3L 156.985 2010 204.077
  Mercedes Benz C63 AMG Căn cứ V8 6.3L 156.985 2011 204.077
  Mercedes Benz C63 AMG Căn cứ V8 6.3L 156.985 2012 204.077
  Mercedes Benz C63 AMG Căn cứ V8 6.3L 156.985 2013 204.077
  Mercedes Benz C63 AMG Căn cứ V8 6.3L 156.985 2014 204.077
  Mercedes Benz E350 Căn cứ V6 3.5L 272.980 2011 207.356
  Mercedes Benz E350 Căn cứ V6 3.5L 272.980 2011 207.456
  Mercedes Benz E350 Căn cứ V6 3.5L 272.988 2010 207.356
  Mercedes Benz E350 Căn cứ V6 3.5L 272.988 2011 207.356
  Mercedes Benz E350 Căn cứ V6 3.5L 272.988 2011 207.456
  Mercedes Benz E550 Căn cứ V8 5.5L 273.966 2010 207.372
  Mercedes Benz E550 Căn cứ V8 5.5L 273.966 2011 207.372
  Mercedes Benz E550 Căn cứ V8 5.5L 273.966 2011 207.472
  Mercedes Benz E550 Căn cứ V8 5.5L 273.971 2011 207.372
  Mercedes Benz E550 Căn cứ V8 5.5L 273.971 2011 207.472
  950,000.00
0356808888

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE