• Họng hút gió động cơ Mercedes C230 W

  Họng hút gió động cơ Mercedes C230 W203-A2710900282-2710

  Mã phụ tùng:

  A2710900282 ,2710900282, A2710900382 , 2710900382, A2710900082 , 2710900082

  A2710900282 ,2710900282 – A 271 090 02 82 – 271 090 02 82

  A2710900382 , 2710900382 – A 271 090 03 82 – 271 090 03 82

  A2710900082 , 2710900082 – A 271 090 00 82 – 271 090 00 82

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Ống hút gió động cơ Mercedes C230 W203

  LH: 035.680.8888
 • Ống hút gió động cơ trái Mercedes C1

  Ống hút gió động cơ trái Mercedes C180 C200 C2-A2720901382

  Mã phụ tùng:

  A2710900582, 2710900582, A2720903582, 2720903582, A2720901382, 2720901382

  A2720903582 – 2720903582 – A 272 090 35 82 – 272 090 35 82

  A2720901382 – 2720901382 – A 272 090 13 82 – 272 090 13 82

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Ống hút gió trái xe Mercedes C250, C300, C350 W204

  Ống hút gió trái xe Mercedes C230, C280 W204

  Ống hút gió trái xe Mercedes E250, E300, E350 W212

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2012 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport 3.0L V6 – Gas
  2012 Mercedes-Benz C 350 4Matic®, Base, Sport 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
  2011 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport, Luxury, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2011 Mercedes-Benz C 350 Sport 3.5L V6 – Gas
  2011 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2010 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport, Luxury, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2010 Mercedes-Benz C 350 Sport 3.5L V6 – Gas
  2010 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2009 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport, Luxury, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2009 Mercedes-Benz C 350 Sport 3.5L V6 – Gas
  2008 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport, Luxury, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2008 Mercedes-Benz C 350 Sport 3.5L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Ống hút gió động cơ trái Mercedes C

  Ống hút gió động cơ trái Mercedes C180 C200 E2-A2710900582

  Mã phụ tùng:

  A2710900582, 2710900582, A2720903582, 2720903582, A2720901382, 2720901382

  A2720903582 – 2720903582 – A 272 090 35 82 – 272 090 35 82

  A2720901382 – 2720901382 – A 272 090 13 82 – 272 090 13 82

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Ống hút gió trái xe Mercedes C250, C300, C350 W204

  Ống hút gió trái xe Mercedes C230, C280 W204

  Ống hút gió trái xe Mercedes E250, E300, E350 W212

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2012 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport 3.0L V6 – Gas
  2012 Mercedes-Benz C 350 4Matic®, Base, Sport 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
  2011 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport, Luxury, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2011 Mercedes-Benz C 350 Sport 3.5L V6 – Gas
  2011 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2010 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport, Luxury, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2010 Mercedes-Benz C 350 Sport 3.5L V6 – Gas
  2010 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2009 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport, Luxury, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2009 Mercedes-Benz C 350 Sport 3.5L V6 – Gas
  2008 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport, Luxury, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2008 Mercedes-Benz C 350 Sport 3.5L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Ống nước trái Mercedes C300 C350 E

  Ống nước trái Mercedes C300 C350 E350 GLK35-A2045010382

  Mã phụ tùng:

  A2045010382, 2045010382

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2012 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport 3.0L V6 – Gas
  2012 Mercedes-Benz GLK 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2011 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport, Luxury, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2011 Mercedes-Benz C 350 Sport 3.5L V6 – Gas
  2011 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2011 Mercedes-Benz GLK 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2010 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport, Luxury, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2010 Mercedes-Benz C 350 Sport 3.5L V6 – Gas
  2010 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2010 Mercedes-Benz GLK 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2009 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport, Luxury, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2009 Mercedes-Benz C 350 Sport 3.5L V6 – Gas
  2008 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport, Luxury, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2008 Mercedes-Benz C 350 Sport 3.5L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE

Tư vấn kỹ thuật
Hotline