• Bi tăng dây curoa Mercedes W220 W221

  1372000270 – Aftermarket

  • 1372000270
  • Make Model Submodel Engine Year Chasis
   Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 2003 215.376
   Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 2004 215.376
   Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 2005 215.376
   Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 275.950 2006 215.376
   Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2007 216.376
   Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2008 216.376
   Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2009 216.376
   Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2010 216.376
   Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2011 216.376
   Mercedes Benz CL600 Base V12 5.8L 2001 215.378
   Mercedes Benz CL600 Base V12 5.8L 2002 215.378
   Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.980 2005 215.379
   Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.980 2006 215.379
   Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2008 216.379
   Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2009 216.379
   Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2010 216.379
   Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2011 216.379
   Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 2003 220.176
   Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 2004 220.176
   Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 2005 220.176
   Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 2006 220.176
   Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 275.953 2007 221.176
   Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 275.953 2008 221.176
   Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 275.953 2009 221.176
   Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 275.953 2010 221.176
   Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 275.953 2011 221.176
   Mercedes Benz S600 Base V12 5.8L 2001 220.178
   Mercedes Benz S600 Base V12 5.8L 2002 220.178
   Mercedes Benz S65 AMG Base V12 6.0L 275.980 2006 220.179
   Mercedes Benz S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2007 221.179
   Mercedes Benz S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2008 221.179
   Mercedes Benz S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2009 221.179
   Mercedes Benz S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2010 221.179
   Mercedes Benz S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2011 221.179
   Mercedes Benz SL600 Base V12 5.5L 2004 230.476
   Mercedes Benz SL600 Base V12 5.5L 2005 230.476
   Mercedes Benz SL600 Base V12 5.5L 275.951 2006 230.476
   Mercedes Benz SL600 Base V12 5.5L 275.954 2007 230.477
   Mercedes Benz SL600 Base V12 5.5L 275.954 2008 230.477
   Mercedes Benz SL600 Base V12 5.5L 275.954 2009 230.477
   Mercedes Benz SL65 AMG Base V12 6.0L 275.981 2005 230.479
   Mercedes Benz SL65 AMG Base V12 6.0L 275.981 2006 230.479
   Mercedes Benz SL65 AMG Base V12 6.0L 275.981 2007 230.479
   Mercedes Benz SL65 AMG Base V12 6.0L 275.981 2008 230.479
   Mercedes Benz SL65 AMG Base V12 6.0L 275.981 2009 230.479
   Mercedes Benz SL65 AMG Base V12 6.0L 275.981 2011 230.479
   Mercedes Benz SL65 AMG Black Series V12 6.0L 275.981 2009 230.479
  1,750,000.00
 • Bi tỳ dây curoa Mercedes

  Bi tỳ dây curoa Mercedes M275 W221 R230 W216 (GN)

  2772000000 – Genuine (China)

  A0002020819, 0002020819, 0002020719, A0002020719, 2772000000, A2772000000, 5320233100,

  000-202-03-19, 000-202-07-19, 000-202-07-19-64, 275-202-13-19,0002020319,0002020719,2752021319

  2018 Mercedes-Benz G 65 AMG® Căn cứ 6.0L V12 – Gas
  2017 Mercedes-Benz G 65 AMG® Căn cứ 6.0L V12 – Gas
  2016 Mercedes-Benz G 65 AMG® Căn cứ 6.0L V12 – Gas
  2018 Mercedes-Benz S 65 AMG® Căn cứ 6.0L V12 – Gas
  2017 Mercedes-Benz S 65 AMG® Căn cứ 6.0L V12 – Gas
  2018 Mercedes-Benz SL 65 AMG® Căn cứ 6.0L V12 – Gas
  2017 Mercedes-Benz SL 65 AMG® Căn cứ 6.0L V12 – Gas
  2016 Mercedes-Benz SL 65 AMG® Căn cứ 6.0L V12 – Gas
  2015 Mercedes-Benz SL 65 AMG® Căn cứ 6.0L V12 – Gas
  Mercedes-Benz SL 65 AMG® 2014 Căn cứ 6.0L V12 – Gas
  2013 Mercedes-Benz SL 65 AMG® Căn cứ 6.0L V12 – Gas

   

  2,100,000.00
 • Bi tỳ dây curoa Mercedes

  Bi tỳ dây curoa Mercedes M275 W221 R230 W216 (TT)

  2772000000 – Aftermarket

  A0002020819, 0002020819, 0002020719, A0002020719, 2772000000, A2772000000, 5320233100,

  000-202-03-19, 000-202-07-19, 000-202-07-19-64, 275-202-13-19,0002020319,0002020719,2752021319

  2018 Mercedes-Benz G 65 AMG® Căn cứ 6.0L V12 – Gas
  2017 Mercedes-Benz G 65 AMG® Căn cứ 6.0L V12 – Gas
  2016 Mercedes-Benz G 65 AMG® Căn cứ 6.0L V12 – Gas
  2018 Mercedes-Benz S 65 AMG® Căn cứ 6.0L V12 – Gas
  2017 Mercedes-Benz S 65 AMG® Căn cứ 6.0L V12 – Gas
  2018 Mercedes-Benz SL 65 AMG® Căn cứ 6.0L V12 – Gas
  2017 Mercedes-Benz SL 65 AMG® Căn cứ 6.0L V12 – Gas
  2016 Mercedes-Benz SL 65 AMG® Căn cứ 6.0L V12 – Gas
  2015 Mercedes-Benz SL 65 AMG® Căn cứ 6.0L V12 – Gas
  Mercedes-Benz SL 65 AMG® 2014 Căn cứ 6.0L V12 – Gas
  2013 Mercedes-Benz SL 65 AMG® Căn cứ 6.0L V12 – Gas

   

  1,050,000.00
 • Bi tỳ trơn Mercedes W221 M275

  1372020119- Aftermarket

  • 1372020119
  • 1562020519
  • 1562020919
  • 6422000970
  • Make Model Submodel Engine Year Chasis
   Mercedes Benz E320 Bluetec V6 3.0L 642.920 2007 211.022
   Mercedes Benz E320 Bluetec V6 3.0L 642.920 2008 211.022
   Mercedes Benz E320 Bluetec V6 3.0L 642.920 2009 211.022
   Mercedes Benz GL320 CDI V6 3.0L 642.940 2007 164.822
   Mercedes Benz GL320 CDI V6 3.0L 642.940 2008 164.822
   Mercedes Benz ML320 CDI V6 3.0L 642.940 2007 164.122
   Mercedes Benz ML320 CDI V6 3.0L 642.940 2008 164.122
   Mercedes Benz R320 CDI V6 3.0L 642.950 2007 251.122
   Mercedes Benz R320 CDI V6 3.0L 642.950 2008 251.122
  1,200,000.00
 • Bình nước phụ Mercedes C300 C160, C180, C200, C220 W205 (GN)

  2055000049-Genuine (China)

  Các mã sản phẩm dùng chung tương thích:

  A2055000049 – 2055000049 – A 205 500 00 49 – 205 500 00 49

  Các dòng xe tương thích;

  Bình nước phụ xe Mercedes C160, C180, C200, C220 W205

  Bình nước phụ xe Mercedes C250, C300, C350, C400, C450 AMG W205

  Bình nước phụ xe Mercedes C43 AMG, C63 AMG, C63 AMG S W205

  Bình nước phụ xe Mercedes GLC200, GLC220, GLC250, GLC300 X253

  Bình nước phụ xe Mercedes GLC350, GLC43 AMG, GLC63 AMG, GLC63 AMG S

  2,550,000.00
 • Bình nước phụ Mercedes C300 C160, C180, C200, C220 W205 (TT)

  2055000049-Aftermarket

  Các mã sản phẩm dùng chung tương thích:

  A2055000049 – 2055000049 – A 205 500 00 49 – 205 500 00 49

  Các dòng xe tương thích:

  Bình nước phụ xe Mercedes C160, C180, C200, C220 W205
  Bình nước phụ xe Mercedes C250, C300, C350, C400, C450 AMG W205
  Bình nước phụ xe Mercedes C43 AMG, C63 AMG, C63 AMG S W205
  Bình nước phụ xe Mercedes GLC200, GLC220, GLC250, GLC300 X253
  Bình nước phụ xe Mercedes GLC350, GLC43 AMG, GLC63 AMG, GLC63 AMG S
  1,650,000.00
 • Bơm nước (cơ) Mer M272 W211 W203 280 350

  2752000101 – Aftermarket

  275200010170

  Make Model Submodel Engine Year Chasis
  Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 2003 215.376
  Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 2004 215.376
  Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 2005 215.376
  Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 275.950 2006 215.376
  Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2007 216.376
  Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2008 216.376
  Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2009 216.376
  Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2010 216.376
  Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2011 216.376
  Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2013 216.376
  Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2014 216.376
  Mercedes Benz CL600 Base V12 5.8L 2001 215.378
  Mercedes Benz CL600 Base V12 5.8L 2002 215.378
  Mercedes Benz CL600 Base V12 6.0L 275.953 2012 216.376
  Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.980 2005 215.379
  Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.980 2006 215.379
  Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2008 216.379
  Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2009 216.379
  Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2010 216.379
  Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2011 216.379
  Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2012 216.379
  Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2013 216.379
  Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2014 216.379
  Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 2003 220.176
  Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 2004 220.176
  Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 2005 220.176
  Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 2006 220.176
  Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 275.953 2007 221.176
  Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 275.953 2008 221.176
  Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 275.953 2009 221.176
  Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 275.953 2010 221.176
  Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 275.953 2011 221.176
  Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 275.953 2012 221.176
  Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 275.953 2013 221.176
  Mercedes Benz S600 Base V12 5.8L 2001 220.178
  Mercedes Benz S600 Base V12 5.8L 2002 220.178
  Mercedes Benz S65 AMG Base V12 6.0L 275.980 2006 220.179
  Mercedes Benz S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2007 221.179
  Mercedes Benz S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2008 221.179
  Mercedes Benz S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2009 221.179
  Mercedes Benz S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2010 221.179
  Mercedes Benz S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2011 221.179
  Mercedes Benz S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2012 221.179
  Mercedes Benz S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2013 221.179
  Mercedes Benz SL600 Base V12 5.5L 2004 230.476
  Mercedes Benz SL600 Base V12 5.5L 2005 230.476
  Mercedes Benz SL600 Base V12 5.5L 275.951 2006 230.476
  Mercedes Benz SL600 Base V12 5.5L 275.954 2007 230.477
  Mercedes Benz SL600 Base V12 5.5L 275.954 2008 230.477
  Mercedes Benz SL600 Base V12 5.5L 275.954 2009 230.477
  Mercedes Benz SL65 AMG Base V12 6.0L 275.981 2005 230.479
  Mercedes Benz SL65 AMG Base V12 6.0L 275.981 2006 230.479
  Mercedes Benz SL65 AMG Base V12 6.0L 275.981 2007 230.479
  Mercedes Benz SL65 AMG Base V12 6.0L 275.981 2008 230.479
  Mercedes Benz SL65 AMG Base V12 6.0L 275.981 2009 230.479
  Mercedes Benz SL65 AMG Base V12 6.0L 275.981 2011 230.479
  Mercedes Benz SL65 AMG Base V12 6.0L 279.981 2014 231.479
  Mercedes Benz SL65 AMG Black Series V12 6.0L 275.981 2009 230.479
  3,250,000.00
 • Chân số Mercedes W205 W213 X253 (GN)

  A2052402500-GN(china)

  W205 C200L MATIC GLC 200 250MATIC

  Chân số xe Mercedes C180, C200, C250, C220 W205
  Chân số xe Mercedes C300, C350, C400, C450 AMG W205
  Chân số xe Mercedes C63 AMG, C63 AMG S, C43 AMG W205
  Chân số xe Mercedes E200, E250, E300, E350e, E400, E450 W213
  Chân số xe Mercedes E53 AMG, E63 AMG, E63 AMG S W213
  Chân số xe Mercedes E43 AMG, E200d, E220d W213
  Chân số xe Mercedes E300d, E350d, E400d 4Matic W213
  Chân số xe Mercedes GLC63 AMG, GLC63 AMG S, GLC300 X253
  Chân số xe Mercedes GLC43 AMG, GLC350e, GLC250, GLC200 X253
  Chân số xe Mercedes GLC350d, GLC250d, GLC220d X253
  4,500,000.00
 • Chân số Mercedes W205 W213 X253 (TT)

  A2052402500-Thay Thế

  W205 C200L MATIC GLC 200 250MATIC

  Chân số xe Mercedes C180, C200, C250, C220 W205
  Chân số xe Mercedes C300, C350, C400, C450 AMG W205
  Chân số xe Mercedes C63 AMG, C63 AMG S, C43 AMG W205
  Chân số xe Mercedes E200, E250, E300, E350e, E400, E450 W213
  Chân số xe Mercedes E53 AMG, E63 AMG, E63 AMG S W213
  Chân số xe Mercedes E43 AMG, E200d, E220d W213
  Chân số xe Mercedes E300d, E350d, E400d 4Matic W213
  Chân số xe Mercedes GLC63 AMG, GLC63 AMG S, GLC300 X253
  Chân số xe Mercedes GLC43 AMG, GLC350e, GLC250, GLC200 X253
  Chân số xe Mercedes GLC350d, GLC250d, GLC220d X253
  2,200,000.00
 • Chân số Mercedes

  Chân số Mercedes X204 GLK (2013-2015) (GN)

  2042400918-A2042400918-GN (China)

   

  3,700,000.00
 • Chân số Mercedes

  Chân số Mercedes X204 GLK (2013-2015) (TT)

  2042400918-A2042400918-Thay thế

   

  2,750,000.00
 • Két sinh hằng nhiệt Mercedes W204 W212 E Class (TT)

  6511800665-Thay thế

  W204 W212 E Class

  3,500,000.00

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE

Tư vấn kỹ thuật
Hotline