Mercedes-Benz là một trong những hãng sản xuất xe ô tô, xe buýt, xe tải danh tiếng trên thế giới. Hãng được xem là hãng sản xuất xe hơi lâu đời nhất còn tồn tại đến ngày nay. Khởi đầu, hãng thuộc sở hữu bởi Daimler-Benz. Hiện tại, hãng là một thành viên của công ty mẹ, Daimler AG (tên trước đây là DaimlerChrysler AG). Mercedes-Benz còn là một trong những hãng đi tiên phong trong việc giới thiệu nhiều công nghệ và những sáng kiến về độ an toàn mà sau đó đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới.

Phụ tùng xe Mercedes-Benz

 • Bình nước phụ Mercedes C180 C200 C240 C280 C320 C350 W203 M217-A2035000049 (AF)

   Bình nước phụ Mercedes C180 C200 C240-A2035000049 (AF)

  A2035000049-2035000049-Genuine (China)

  Kompressor       L4 1.8L  2004       203.740

  Mercedes Benz C230      Kompressor       L4 1.8L  2005       203.040

  Mercedes Benz C230      Kompressor       L4 1.8L  2005       203.740

  Mercedes Benz C230      Kompressor       L4 2.3L 111.981  2002       203.747

  Mercedes Benz C230      Sport     V6 2.5L 272.920 2006       203.052

  Mercedes Benz C230      Sport     V6 2.5L 272.920 2007       203.052

  Mercedes Benz C240      Base      V6 2.6L  2001       203.061

  Mercedes Benz C240      Base      V6 2.6L 112.912 2002       203.061

  Mercedes Benz C240      Base      V6 2.6L 112.912 2003       203.061

  Mercedes Benz C240      Base      V6 2.6L 112.912 2003       203.261

  Mercedes Benz C240      All           V6 2.6L 112.912 2003       203.261

  Mercedes Benz C240      Base      V6 2.6L 112.912 2004       203.061

  Mercedes Benz C240      Base      V6 2.6L 112.912 2004       203.261

  Mercedes Benz C240      All           V6 2.6L 112.912 2004       203.261

  Mercedes Benz C240      Base      V6 2.6L 112.912 2005       203.061

  Mercedes Benz C240      Base      V6 2.6L 112.912 2005       203.261

  Mercedes Benz C240      4Matic  V6 2.6L 112.916 2003       203.081

  Mercedes Benz C240      4Matic  V6 2.6L 112.916 2003       203.281

  Mercedes Benz C240      4Matic  V6 2.6L 112.916 2004       203.081

  Mercedes Benz C240      4Matic  V6 2.6L 112.916 2004       203.281

  Mercedes Benz C240      4Matic  V6 2.6L 112.916 2005       203.081

  Mercedes Benz C240      4Matic  V6 2.6L 112.916 2005       203.281

  Mercedes Benz C280      Luxury  V6 3.0L 272.940 2006       203.054

  Mercedes Benz C280      Luxury  V6 3.0L 272.940 2007       203.054

  Mercedes Benz C280      4Matic  V6 3.0L 272.941 2006       203.092

  Mercedes Benz C280      4Matic  V6 3.0L 272.941 2007       203.092

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L  2001       203.064

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L  2005       203.064

  Mercedes Benz C320      4Matic  V6 3.2L  2005       203.084

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L  2005       203.764

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L 112.946 2002       203.064

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L 112.946 2002       203.264

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L 112.946 2003       203.064

  Mercedes Benz C320      4Matic  V6 3.2L 112.946 2003       203.084

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L 112.946 2003       203.264

  Mercedes Benz C320      4Matic  V6 3.2L 112.946 2003       203.284

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L 112.946 2003       203.764

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L 112.946 2004       203.064

  Mercedes Benz C320      4Matic  V6 3.2L 112.946 2004       203.084

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L 112.946 2004       203.264

  Mercedes Benz C320      4Matic  V6 3.2L 112.946 2004       203.284

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L 112.946 2004       203.764

  Mercedes Benz C350      Luxury  V6 3.5L 272.960 2006       203.056

  Mercedes Benz C350      Sport     V6 3.5L 272.960 2006       203.056

  Mercedes Benz C350      Luxury  V6 3.5L 272.960 2007       203.056

  Mercedes Benz C350      Sport     V6 3.5L 272.960 2007       203.056

  Mercedes Benz C350      4Matic  V6 3.5L 272.970 2006       203.087

  Mercedes Benz C350      4Matic  V6 3.5L 272.970 2007       203.087

  Mercedes Benz C55 AMG             Base      V8 5.5L  2005       203.076

  Mercedes Benz C55 AMG             Base      V8 5.5L 113.988 2006       203.076

  Mercedes Benz CLK320  Base      V6 3.2L  2004       209.365

  Mercedes Benz CLK320  Base      V6 3.2L  2005       209.365

  Mercedes Benz CLK320  Base      V6 3.2L 112.955 2003       209.365

  Mercedes Benz CLK350  Base      V6 3.5L 272.960 2006       209.356

  Mercedes Benz CLK350  Base      V6 3.5L 272.960 2007       209.356

  Mercedes Benz CLK350  Base      V6 3.5L 272.960 2008       209.356

  Mercedes Benz CLK350  Base      V6 3.5L 272.960 2009       209.356

  Mercedes Benz CLK500  Base      V8 5.0L  2003       209.375

  Mercedes Benz CLK500  Base      V8 5.0L  2004       209.375

  Mercedes Benz CLK500  Base      V8 5.0L  2005       209.375

  Mercedes Benz CLK500  Base      V8 5.0L 113.968 2006       209.375

  Mercedes Benz CLK55 AMG        Base      V8 5.5L  2003       209.376

  Mercedes Benz CLK55 AMG        Base      V8 5.5L  2004       209.376

  Mercedes Benz CLK55 AMG        Base      V8 5.5L  2005       209.376

  Mercedes Benz CLK550  Base      V8 5.5L 273.967 2007       209.372

  Mercedes Benz CLK550  Base      V8 5.5L 273.967 2008       209.372

  Mercedes Benz CLK550  Base      V8 5.5L 273.967 2009       209.372

  Mercedes Benz CLK63 AMG        Black Series        V8 6.3L 156.982 2008       209.377

   

  1200000
 • Bình nước phụ Mercedes C180 C200 C240 C280 C320 C350 W203 M217-A2035000049 (GN)

   Bình nước phụ Mercedes C180 C200 C240-A2035000049 (GN)

  A2035000049-2035000049-Genuine (China)

  Mercedes Benz C230      Kompressor       L4 1.8L  2003       203.040

  Mercedes Benz C230      Kompressor       L4 1.8L  2003       203.740

  Mercedes Benz C230      Kompressor       L4 1.8L  2004       203.040

  Mercedes Benz C230      Kompressor       L4 1.8L  2004       203.740

  Mercedes Benz C230      Kompressor       L4 1.8L  2005       203.040

  Mercedes Benz C230      Kompressor       L4 1.8L  2005       203.740

  Mercedes Benz C230      Kompressor       L4 2.3L 111.981  2002       203.747

  Mercedes Benz C230      Sport     V6 2.5L 272.920 2006       203.052

  Mercedes Benz C230      Sport     V6 2.5L 272.920 2007       203.052

  Mercedes Benz C240      Base      V6 2.6L  2001       203.061

  Mercedes Benz C240      Base      V6 2.6L 112.912 2002       203.061

  Mercedes Benz C240      Base      V6 2.6L 112.912 2003       203.061

  Mercedes Benz C240      Base      V6 2.6L 112.912 2003       203.261

  Mercedes Benz C240      All           V6 2.6L 112.912 2003       203.261

  Mercedes Benz C240      Base      V6 2.6L 112.912 2004       203.061

  Mercedes Benz C240      Base      V6 2.6L 112.912 2004       203.261

  Mercedes Benz C240      All           V6 2.6L 112.912 2004       203.261

  Mercedes Benz C240      Base      V6 2.6L 112.912 2005       203.061

  Mercedes Benz C240      Base      V6 2.6L 112.912 2005       203.261

  Mercedes Benz C240      4Matic  V6 2.6L 112.916 2003       203.081

  Mercedes Benz C240      4Matic  V6 2.6L 112.916 2003       203.281

  Mercedes Benz C240      4Matic  V6 2.6L 112.916 2004       203.081

  Mercedes Benz C240      4Matic  V6 2.6L 112.916 2004       203.281

  Mercedes Benz C240      4Matic  V6 2.6L 112.916 2005       203.081

  Mercedes Benz C240      4Matic  V6 2.6L 112.916 2005       203.281

  Mercedes Benz C280      Luxury  V6 3.0L 272.940 2006       203.054

  Mercedes Benz C280      Luxury  V6 3.0L 272.940 2007       203.054

  Mercedes Benz C280      4Matic  V6 3.0L 272.941 2006       203.092

  Mercedes Benz C280      4Matic  V6 3.0L 272.941 2007       203.092

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L  2001       203.064

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L  2005       203.064

  Mercedes Benz C320      4Matic  V6 3.2L  2005       203.084

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L  2005       203.764

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L 112.946 2002       203.064

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L 112.946 2002       203.264

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L 112.946 2003       203.064

  Mercedes Benz C320      4Matic  V6 3.2L 112.946 2003       203.084

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L 112.946 2003       203.264

  Mercedes Benz C320      4Matic  V6 3.2L 112.946 2003       203.284

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L 112.946 2003       203.764

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L 112.946 2004       203.064

  Mercedes Benz C320      4Matic  V6 3.2L 112.946 2004       203.084

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L 112.946 2004       203.264

  Mercedes Benz C320      4Matic  V6 3.2L 112.946 2004       203.284

  Mercedes Benz C320      Base      V6 3.2L 112.946 2004       203.764

  Mercedes Benz C350      Luxury  V6 3.5L 272.960 2006       203.056

  Mercedes Benz C350      Sport     V6 3.5L 272.960 2006       203.056

  Mercedes Benz C350      Luxury  V6 3.5L 272.960 2007       203.056

  Mercedes Benz C350      Sport     V6 3.5L 272.960 2007       203.056

  Mercedes Benz C350      4Matic  V6 3.5L 272.970 2006       203.087

  Mercedes Benz C350      4Matic  V6 3.5L 272.970 2007       203.087

  Mercedes Benz C55 AMG             Base      V8 5.5L  2005       203.076

  Mercedes Benz C55 AMG             Base      V8 5.5L 113.988 2006       203.076

  Mercedes Benz CLK320  Base      V6 3.2L  2004       209.365

  Mercedes Benz CLK320  Base      V6 3.2L  2005       209.365

  Mercedes Benz CLK320  Base      V6 3.2L 112.955 2003       209.365

  Mercedes Benz CLK350  Base      V6 3.5L 272.960 2006       209.356

  Mercedes Benz CLK350  Base      V6 3.5L 272.960 2007       209.356

  Mercedes Benz CLK350  Base      V6 3.5L 272.960 2008       209.356

  Mercedes Benz CLK350  Base      V6 3.5L 272.960 2009       209.356

  Mercedes Benz CLK500  Base      V8 5.0L  2003       209.375

  Mercedes Benz CLK500  Base      V8 5.0L  2004       209.375

  Mercedes Benz CLK500  Base      V8 5.0L  2005       209.375

  Mercedes Benz CLK500  Base      V8 5.0L 113.968 2006       209.375

  Mercedes Benz CLK55 AMG        Base      V8 5.5L  2003       209.376

  Mercedes Benz CLK55 AMG        Base      V8 5.5L  2004       209.376

  Mercedes Benz CLK55 AMG        Base      V8 5.5L  2005       209.376

  Mercedes Benz CLK550  Base      V8 5.5L 273.967 2007       209.372

  Mercedes Benz CLK550  Base      V8 5.5L 273.967 2008       209.372

  Mercedes Benz CLK550  Base      V8 5.5L 273.967 2009       209.372

  Mercedes Benz CLK63 AMG        Black Series        V8 6.3L 156.982 2008       209.377

  2450000
 • Ắc quy hybrird Mercedes S500

  Ắc quy hybrird Mercedes S500-2213400600 (SD)

  2213400600-Đã qua sử dụng

  Ắc quy hybrird Mercedes S500

  51800000
 • Âm ly Mercedes C250 C300 E200 E250

  Âm ly Mercedes C250 C300 E200 E250 W204-A2048703090

  Mã phụ tùng:

  A2048703090, A2048708789, 2048703090, 2048708789

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Âm ly Mercedes C250 C300 E200 E250W204 W212

   

  LH: 035.680.8888
 • Âm ly Mercedes S550 S600 CL550

  Âm ly Mercedes S550 S600 CL550 CL600 S63 S6-A2218707789

  Mã phụ tùng:

  A2218707789, 2218707789, 221820678970, 221820678988, 221870508970, 221870778970

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2010 Mercedes-Benz CL 550 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2010 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2009 Mercedes-Benz CL 550 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2009 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2009 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2009 Mercedes-Benz S 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2008 Mercedes-Benz CL 550 Base 5.5L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2008 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2008 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2008 Mercedes-Benz S 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2007 Mercedes-Benz CL 550 Base 5.5L V8 – Gas
  2007 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2007 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2007 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2007 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  LH: 035.680.8888
 • Amply Mercedes S320 S400

  Amply Mercedes S320 S400 W221-A2218207689, 2218207689

  Mã phụ tùng:

  A2218207689, 2218207689, 2218209089, 2218702889, 2219003402, 221900340280

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Mercedes S320 S400 W221

  LH: 035.680.8888
 • Ăng ten Mercedes C200 GLK250 X204-A2048208175

  Ăng ten Mercedes C200 GLK250 X204-A2048208175 (SD)

  A2048208175-Đã qua sử dụng

  Ăng ten Mercedes C200 GLK250 X204 W204 S204 (2010-2015)-A2048208175 (SD)

  3200000
 • Bạc biên trên Mercedes C200 C250 GLA

  Bạc biên trên Mercedes C200 C250 GLA250-2640380100 (GN)

  2640380100-Genuine (china)

  A2640380100 – 2640380100 – A 264 038 01 00 – 264 038 01 00

  A2640380200 – 2640380200 – A 264 038 02 00 – 264 038 02 00

  A2710380110 – 2710380110 – A 271 038 01 10 – 271 038 01 10

  Các dòng xe tương thích:

  Bạc biên xe Mercedes CLA180, CLA200, CLA250, CLK200

  Bạc biên xe Mercedes A160, A180, A200, A250, B160, B180, B200

  Bạc biên xe Mercedes C230, C180, C200, C250, C160, C300, CLC160

  Bạc biên xe Mercedes CLC180, CLC200, E200, E250, GLA180, GLA200

  Bạc biên xe Mercedes GLA250, SLK200, SLK250, SLK300, B250

  600000
 • Bậc bước chân cửa trước phải Mercede

  Bậc bước chân cửa trước phải Mercedes S300 S-A2216800235

  Mã phụ tùng:

  A2216800235, 2216800235

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2013 Mercedes-Benz S 350 Bluetec 4Matic® 3.0L V6 – Diesel
  2013 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2013 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2012 Mercedes-Benz S 350 Bluetec 4Matic® 3.0L V6 – Diesel
  2012 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2012 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2011 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2011 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2011 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2010 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2010 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2009 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2008 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2007 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2007 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Bậc bước chân cửa trước trái Mercede

  Bậc bước chân cửa trước trái Mercedes S300 S4-A2216800135

  Mã phụ tùng:

  A2216800135, 2216800135

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2013 Mercedes-Benz S 350 Bluetec 4Matic® 3.0L V6 – Diesel
  2013 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2013 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2012 Mercedes-Benz S 350 Bluetec 4Matic® 3.0L V6 – Diesel
  2012 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2012 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2011 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2011 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2011 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2010 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2010 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2009 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2008 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2007 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2007 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Bản lề cửa trước dưới bên phải Mer

  Bản lề cửa trước dưới bên phải Mercades GLK20-A2047201237

  Mã phụ tùng:

  A2047201237, 2047201237

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2015 Mercedes-Benz GLK 250 Bluetec 4Matic® 2.1L L4 – Diesel
  2015 Mercedes-Benz GLK 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2014 Mercedes-Benz GLK 250 Bluetec 4Matic® 2.1L L4 – Diesel
  2014 Mercedes-Benz GLK 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2013 Mercedes-Benz GLK 250 Bluetec 4Matic® 2.1L L4 – Diesel
  2013 Mercedes-Benz GLK 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2012 Mercedes-Benz GLK 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2011 Mercedes-Benz GLK 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2010 Mercedes-Benz GLK 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Bản lề cửa trước dưới bên trái Mer

  Bản lề cửa trước dưới bên trái Mercedes GLK200-A2047201137

  Mã phụ tùng:

  A2047201137, 2047201137

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2015 Mercedes-Benz GLK 250 Bluetec 4Matic® 2.1L L4 – Diesel
  2015 Mercedes-Benz GLK 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2014 Mercedes-Benz GLK 250 Bluetec 4Matic® 2.1L L4 – Diesel
  2014 Mercedes-Benz GLK 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2013 Mercedes-Benz GLK 250 Bluetec 4Matic® 2.1L L4 – Diesel
  2013 Mercedes-Benz GLK 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2012 Mercedes-Benz GLK 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2011 Mercedes-Benz GLK 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2010 Mercedes-Benz GLK 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE

Tư vấn kỹ thuật
Hotline