• Bản lề đỡ capo phải Audi Q7

  Bản lề đỡ capo phải Audi Q7 2010-2015-4L0823302-4L0823302

  Mã phụ tùng:

  4L0823302

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2015 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2013 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2012 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2011 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2010 Audi Q7 Base, Premium, Prestige, TDI 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2009 Audi Q7 Base, Premium, TDI 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2008 Audi Q7 Base, Premium 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2007 Audi Q7 Base, Premium 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Bản lề đỡ capo trái Audi Q7

  Bản lề đỡ capo trái Audi Q7 2010-2015-4L0823301-4L0-823-301

  Mã phụ tùng:

  4L0823301

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2015 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2013 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2012 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2011 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2010 Audi Q7 Base, Premium, Prestige, TDI 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2009 Audi Q7 Base, Premium, TDI 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2008 Audi Q7 Base, Premium 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2007 Audi Q7 Base, Premium 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Bảng điều khiển đèn trần và cửa nóc

  Bảng điều khiển đèn trần và cửa nóc Audi Q7-4L0947135-4L094

  Mã phụ tùng:

  4L0947135

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Bảng điều khiển đèn trần và cửa nóc Audi Q7

  LH: 035.680.8888
 • Bình nước phụ Audi Q7 Volkswagen Tou

  Bình nước phụ Audi Q7 Volkswagen Touareg Porsc-7L0121407E

  Mã phụ tùng:

  7L0121407F, 7L0121407E, 7L0121407C

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Model Submodel Engine
  Audi Q7 All TDI
  Audi Q7 All V6
  Audi Q7 All V8
  Volkswagen Touareg 1 All TDI
  Volkswagen Touareg 1 All V6
  Volkswagen Touareg 1 All V8
  Volkswagen Touareg 2 All TDI
  Volkswagen Touareg 2 All V10 TDI
  Volkswagen Touareg 2 All V6
  Volkswagen Touareg 2 All V6 TDI
  Volkswagen Touareg 2 All V8

   

  LH: 035.680.8888
 • Ca lăng Audi Q5 2017-2020

  Ca lăng Audi Q5 2017-2020-80A853651, 80A853651C, 80A8536

  Mã phụ tùng:

  80A853651, 80A853651C, 80A853651H, 80A-853-651-H

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2020 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2020 Audi Q5 PHEV Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Electric/Gas
  2019 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas
  2018 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Calăng Audi Q5 Quattro

  Calăng Audi Q5 Quattro 2.0T 3.0TDI-8R0853651R-8R0853651R

  Mã phụ tùng:

  8R0853651R

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Model Submodel Engine
  Audi Q5 Quattro 2.0T
  Audi Q5 Quattro 3.0 TDI

   

   

  LH: 035.680.8888
 • Cần gạt mưa sau Audi Q7 2007-2015-4L09554071P9

  Cần gạt mưa sau Audi Q7 2007-2015-4L09554071P9 (GN)

  4L09554071P9-Genuine (China)

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2015 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2013 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2012 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2011 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2010 Audi Q7 Base, Premium, Prestige, TDI 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2009 Audi Q7 Base, Premium, TDI 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2008 Audi Q7 Base, Premium 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2007 Audi Q7 Base, Premium 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  1400000
 • Cần gạt mưa sau Audi Q8 SQ8 2019-202

  Cần gạt mưa sau Audi Q8 SQ8 2019-2020-4K9955407B-4K9955

  Mã phụ tùng:

  4K9955407B, 4K9955407B1P9

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2020 Audi Q8 Premium, Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Electric/Gas
  2020 Audi SQ8 Premium Plus, Prestige 4.0L V8 – Electric/Gas
  2019 Audi Q8 Premium, Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Electric/Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Cần gạt mưa trước phải Audi Q7 2007

  Cần gạt mưa trước phải Audi Q7 2007-2015-4L1955408B-4L195

  Mã phụ tùng:

  4L1955408B

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2015 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2013 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2012 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2011 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2010 Audi Q7 Base, Premium, Prestige, TDI 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2009 Audi Q7 Base, Premium, TDI 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2008 Audi Q7 Base, Premium 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2007 Audi Q7 Base, Premium 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Cản trước Audi Q5 2013-2016

  Cản trước Audi Q5 2013-2016-8R0807065-8R0807065-8R08070

  Mã phụ tùng:

  8R0807065

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2017 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2016 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Premium Plus S-Line, TDI Prestige, TDI Prestige S-Line 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2015 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2013 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Cản trước Audi Q5 2018-2020

  Cản trước Audi Q5 2018-2020-80A807107E-80A807108E-80

  Mã phụ tùng:

  80A807107E, 80A807108E

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Audi Q5 2018-2020

  LH: 035.680.8888
 • Cao su hãm hành trình đóng capo Audi

  Cao su hãm hành trình đóng capo Audi Q7 2007-2-3D0823429A

  Mã phụ tùng:

  3D0823429A, 4B0823481

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2018 Audi A6 Premium, Premium Plus, Sport 2.0L L4 – Gas
  2018 Audi A6 Quattro Premium, Premium Plus, Prestige, Sport 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas
  2018 Audi A7 Quattro Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2018 Audi RS7 Base, Performance 4.0L V8 – Gas
  2018 Audi S6 Premium Plus, Prestige 4.0L V8 – Gas
  2018 Audi S7 Premium Plus, Prestige 4.0L V8 – Gas
  2017 Audi A6 Premium, Premium Plus 2.0L L4 – Gas
  2017 Audi A6 Quattro Competition, Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas
  2017 Audi A7 Quattro Competition, Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2017 Audi RS7 Base, Performance 4.0L V8 – Gas
  2017 Audi S6 Premium Plus, Prestige 4.0L V8 – Gas
  2017 Audi S7 Premium Plus, Prestige 4.0L V8 – Gas
  2016 Audi A6 Premium, Premium Plus 2.0L L4 – Gas
  2016 Audi A6 Quattro Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2016 Audi A7 Quattro Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2016 Audi RS7 Base, Performance 4.0L V8 – Gas
  2016 Audi S6 Premium Plus, Prestige 4.0L V8 – Gas
  2016 Audi S7 Base 4.0L V8 – Gas
  2015 Audi A6 Premium, Premium Plus 2.0L L4 – Gas
  2015 Audi A6 Quattro Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2015 Audi A7 Quattro Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2015 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2015 Audi RS7 Base 4.0L V8 – Gas
  2015 Audi S6 Base 4.0L V8 – Gas
  2015 Audi S7 Base 4.0L V8 – Gas
  2015 Audi TT Quattro Base, S 2.0L L4 – Gas
  2015 Audi TTS Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2014 Audi A6 Premium, Premium Plus 2.0L L4 – Gas
  2014 Audi A6 Quattro Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi A7 Quattro Base, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi RS7 Base 4.0L V8 – Gas
  2014 Audi S6 Base 4.0L V8 – Gas
  2014 Audi S7 Base 4.0L V8 – Gas
  2014 Audi TT Quattro Base, S 2.0L L4 – Gas
  2014 Audi TTS Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2013 Audi A6 Premium, Premium Plus 2.0L L4 – Gas
  2013 Audi A6 Quattro Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas
  2013 Audi A7 Quattro Base 3.0L V6 – Gas
  2013 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2013 Audi S6 Base 4.0L V8 – Gas
  2013 Audi S7 Base 4.0L V8 – Gas
  2013 Audi TT Quattro Premium Plus, Prestige, RS, S 2.0L L4 – Gas, 2.5L L5 – Gas
  2013 Audi TT RS Quattro Base 2.5L L5 – Gas
  2013 Audi TTS Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2012 Audi A6 Premium, Premium Plus 2.0L L4 – Gas
  2012 Audi A6 Quattro Premium, Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2012 Audi A7 Quattro Base 3.0L V6 – Gas
  2012 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
  2012 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2012 Audi TT Quattro Premium Plus, Prestige, RS, S 2.0L L4 – Gas, 2.5L L5 – Gas
  2012 Audi TT RS Quattro Base 2.5L L5 – Gas
  2012 Audi TTS Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2011 Audi A6 Base 3.2L V6 – Gas
  2011 Audi A6 Quattro Avant, Base 3.0L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2011 Audi A8 Quattro Base, L 4.2L V8 – Gas
  2011 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
  2011 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2011 Audi S6 Base 5.2L V10 – Gas
  2011 Audi TT Quattro Base, S 2.0L L4 – Gas
  2011 Audi TTS Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2010 Audi A6 Base 3.2L V6 – Gas
  2010 Audi A6 Quattro Avant, Base 3.0L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2010 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 3.2L V6 – Gas
  2010 Audi Q7 Base, Premium, Prestige, TDI 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2010 Audi S6 Base 5.2L V10 – Gas
  2010 Audi TT Quattro Base, S 2.0L L4 – Gas
  2010 Audi TTS Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2009 Audi A6 Base 3.2L V6 – Gas
  2009 Audi A6 Quattro Avant, Base 3.0L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2009 Audi A8 Quattro L 6.0L W12 – Gas
  2009 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 3.2L V6 – Gas
  2009 Audi Q7 Base, Premium, TDI 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2009 Audi S6 Base 5.2L V10 – Gas
  2009 Audi S8 Base 5.2L V10 – Gas
  2009 Audi TT Base 2.0L L4 – Gas
  2009 Audi TT Quattro Base, S 2.0L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
  2009 Audi TTS Quattro Base 2.0L L4 – Gas
  2008 Audi A4 Base, Cabriolet 2.0L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
  2008 Audi A4 Quattro Avant, Base, Cabriolet 2.0L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
  2008 Audi A6 Base 3.2L V6 – Gas
  2008 Audi A6 Quattro Avant, Base 3.2L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2008 Audi A8 Quattro L 6.0L W12 – Gas
  2008 Audi Q7 Base, Premium 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2008 Audi RS4 Base, Cabriolet 4.2L V8 – Gas
  2008 Audi S4 Avant, Base, Cabriolet 4.2L V8 – Gas
  2008 Audi S6 Base 5.2L V10 – Gas
  2008 Audi S8 Base 5.2L V10 – Gas
  2008 Audi TT Base 2.0L L4 – Gas
  2008 Audi TT Quattro Base 3.2L V6 – Gas
  2007 Audi A4 Base, Cabriolet 2.0L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
  2007 Audi A4 Quattro Avant, Base, Cabriolet 2.0L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
  2007 Audi A6 Base 3.2L V6 – Gas
  2007 Audi A6 Quattro Avant, Base 3.2L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2007 Audi A8 Quattro L 6.0L W12 – Gas
  2007 Audi Q7 Base, Premium 3.6L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2007 Audi RS4 Base 4.2L V8 – Gas
  2007 Audi S4 Avant, Base, Cabriolet 4.2L V8 – Gas
  2007 Audi S6 Base 5.2L V10 – Gas
  2007 Audi S8 Base 5.2L V10 – Gas
  2006 Audi A4 Base 2.0L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
  2006 Audi A4 Quattro Avant, Base, Cabriolet 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas, 3.2L V6 – Gas
  2006 Audi A6 Base 3.2L V6 – Gas
  2006 Audi A6 Quattro Avant, Base 3.2L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2006 Audi A8 Quattro L 6.0L W12 – Gas
  2006 Audi S4 Avant, Base, Cabriolet 4.2L V8 – Gas
  2005 Audi A4 Base 2.0L L4 – Gas
  2005 Audi A4 Quattro Avant, Base, Cabriolet 1.8L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas, 3.2L V6 – Gas
  2005 Audi A6 Quattro Base 3.2L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas
  2005 Audi S4 Avant, Base, Cabriolet 4.2L V8 – Gas

   

   

  LH: 035.680.8888

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE

No products in the cart.

Filter Products

Tư vấn kỹ thuật
Hotline