• Bàn đạp ga Audi Q7 Volkswagen

  Bàn đạp ga Audi Q7 Volkswagen Porsche-7L0723507D, 9554230

  Mã phụ tùng:

  7L0723507D, 95542302340, 7L0723507

  Dùng choc các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2015 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2013 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2012 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2011 Audi Q7 Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Bánh đà Porsche Cayenne

  Bánh đà Porsche Cayenne 2008-2014-95510232700-955102327

  Mã phụ tùng:

  95510232700

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2008 955
  Porsche Cayenne Base All 2008 955
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2008 All
  Porsche Cayenne Base All 2008 All
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2009 955
  Porsche Cayenne Base All 2009 955
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2009 All
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.02 2009 All
  Porsche Cayenne Base All 2009 All
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2010 955
  Porsche Cayenne Base All 2010 955
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2010 All
  Porsche Cayenne Base All 2010 All
  LH: 035.680.8888
 • Bầu trợ lực phanh Porsche Cayenne Vo

  Bầu trợ lực phanh Porsche Cayenne Volkswagen-95835592300

  Mã phụ tùng:

  95835592300, 95835592301, 95835592310, 95835592350, 95835592351, 7P0612101D

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Bầu trợ lực phanh Porsche Cayenne Volkswagen Touareg 2012-2018

  LH: 035.680.8888
 • Bi may ơ trước Audi Q7 Volkswagen

  Bi may ơ trước Audi Q7 Volkswagen Porsche Land -7L0498287

  Mã phụ tùng:

  LR078387, 95534190100, 7L0501287B, LR070453

  LR070453 – LR 070 453 – LR024267 – LR 024 267

  LR078387 – LR 078 387 – RLB000011 – RLB 000 011

  95534190100 – 955 341 901 00 – 7L0498287 – 7L0 498 287

  7L0501287B – 7L0 501 287 B – 805209BB

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Audi Q7 Tất cả 3.0T
  Audi Q7 Tất cả TDI
  Audi Q7 Tất cả V6
  Audi Q7 Tất cả V8
  Porsche Cayenne Căn cứ V6 3.0L
  Porsche Cayenne Căn cứ V6 3.2L
  Porsche Cayenne Căn cứ V6 3.6L
  Porsche Cayenne Căn cứ V6 3.6L M55.01
  Porsche Cayenne Căn cứ V6 3.6L M55.02
  Porsche Cayenne Căn cứ V6 3.6L MCE.YA
  Porsche Cayenne Coupe V6 3.0L
  Porsche Cayenne Dầu diesel V6 3.0L
  Porsche Cayenne Dầu diesel V6 3.0L MCN.RB
  Porsche Cayenne E-Hybrid V6 3.0L
  Porsche Cayenne E-Hybrid Coupe V6 3.0L
  Porsche Cayenne GTS V6 3.6L
  Porsche Cayenne GTS V6 3.6L MCX.ZA
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.02
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.20
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.40
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.51
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.52
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.70
  Porsche Cayenne Phiên bản bạch kim V6 3.6L
  Porsche Cayenne S V6 2.9L
  Porsche Cayenne S V6 3.6L
  Porsche Cayenne S V6 Turbo 3.6L MCU.RA
  Porsche Cayenne S V8 4.5L
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.02
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.20
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.40
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.51
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.52
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.70
  Porsche Cayenne S Coupe V6 2.9L
  Porsche Cayenne S E-Hybrid V6 3.0L
  Porsche Cayenne S E-Hybrid bạch kim V6 3.0L
  Porsche Cayenne S Hybrid V6 3.0L M06.EC
  Porsche Cayenne S Hybrid V6 3.0L MCG.FA
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.0L
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.5L
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L M48.01
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L M48.02
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L M48.20
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L M48.40
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L M48.51
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L M48.52
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L M48.70
  Porsche Cayenne bộ tăng áp V8 4.8L MCF.TB
  Porsche Cayenne Turbo Coupe V8 4.0L
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.5L
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.01
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.02
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.20
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.40
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.51
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.52
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.70
  Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid V8 4.0L
  Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe V8 4.0L
  Volkswagen Touareg 1 Tất cả TDI
  Volkswagen Touareg 1 Tất cả V6
  Volkswagen Touareg 1 Tất cả V8
  Volkswagen Touareg 2 Tất cả V10 TDI
  Volkswagen Touareg 2 Tất cả V6
  Volkswagen Touareg 2 Tất cả V6 TDI
  Volkswagen Touareg 2 Tất cả V8
  Volkswagen Touareg 3 Hỗn hợp Tất cả
  Volkswagen Touareg 3 Tất cả V6
  Volkswagen Touareg 3 Tất cả V6 TDI

   

  LH: 035.680.8888
 • Bi tỳ rãnh Porsche Cayenne Panamera

  Bi tỳ rãnh Porsche Cayenne Panamera GTS S-7PP145276, 9481

  Mã phụ tùng:

  7PP145276, 94810211910, 95510211910, 95814527601

  7PP145276 – 7PP 145 276 – 95814527601 – 958 145 276 01

  94810211910 – 948 102 119 10 – 95510211910 – 955 102 119 10

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2008 955
  Porsche Cayenne GTS All 2008 955
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.02 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.20 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.40 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.51 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.52 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.70 2008 All
  Porsche Cayenne GTS All 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2009 955
  Porsche Cayenne GTS All 2009 955
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.02 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.20 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.40 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.51 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.52 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.70 2009 All
  Porsche Cayenne GTS All 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2010 955
  Porsche Cayenne GTS All 2010 955
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2010 All
  Porsche Cayenne GTS All 2010 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2008 955
  Porsche Cayenne S All 2008 955
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.02 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.20 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.40 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.51 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.52 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.70 2008 All
  Porsche Cayenne S All 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2009 955
  Porsche Cayenne S All 2009 955
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.02 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.20 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.40 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.51 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.52 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.70 2009 All
  Porsche Cayenne S All 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2010 955
  Porsche Cayenne S All 2010 955
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2010 All
  Porsche Cayenne S All 2010 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.02 2011 N/A
  Porsche Cayenne S All 2011 N/A
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.02 2011 All
  Porsche Cayenne S All 2011 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2008 955
  Porsche Cayenne Turbo All 2008 955
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2008 All
  Porsche Cayenne Turbo All 2008 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2009 955
  Porsche Cayenne Turbo All 2009 955
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.01 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.02 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.20 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.40 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.52 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.70 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo All 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2010 955
  Porsche Cayenne Turbo All 2010 955
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2010 All
  Porsche Cayenne Turbo All 2010 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.52 2011 N/A
  Porsche Cayenne Turbo All 2011 N/A
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.52 2011 All
  Porsche Cayenne Turbo All 2011 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.51 2009 955
  Porsche Cayenne Turbo S All 2009 955
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.01 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.02 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.20 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.40 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.51 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.52 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.70 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S All 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.51 2010 955
  Porsche Cayenne Turbo S All 2010 955
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.51 2010 All
  Porsche Cayenne Turbo S All 2010 All
  Porsche Panamera 4S V8 4.8L M48.40 2010 970
  Porsche Panamera 4S All 2010 970
  Porsche Panamera 4S V8 4.8L M48.40 2010 All
  Porsche Panamera 4S All 2010 All
  Porsche Panamera 4S V8 4.8L M48.40 2011 970
  Porsche Panamera 4S All 2011 970
  Porsche Panamera 4S V8 4.8L M48.40 2011 All
  Porsche Panamera 4S All 2011 All
  Porsche Panamera S V8 4.8L M48.20 2010 970
  Porsche Panamera S All 2010 970
  Porsche Panamera S V8 4.8L M48.20 2010 All
  Porsche Panamera S All 2010 All
  Porsche Panamera S V8 4.8L M48.20 2011 970
  Porsche Panamera S All 2011 970
  Porsche Panamera S V8 4.8L M48.20 2011 All
  Porsche Panamera S All 2011 All
  Porsche Panamera Turbo V8 4.8L M48.70 2010 970
  Porsche Panamera Turbo All 2010 970
  Porsche Panamera Turbo V8 4.8L M48.70 2010 All
  Porsche Panamera Turbo All 2010 All
  Porsche Panamera Turbo V8 4.8L M48.70 2011 970
  Porsche Panamera Turbo All 2011 970
  Porsche Panamera Turbo V8 4.8L M48.70 2011 All
  Porsche Panamera Turbo All 2011 All

   

  LH: 035.680.8888
 • Bi tỳ rãnh Porsche Cayenne Panamera

  Bi tỳ rãnh Porsche Cayenne Panamera GTS S-94810211821-94

  Mã phụ tùng:

  948-102-118-21, 94810211821
  Dùng cho các dòng xe và đời xe:
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2008 955
  Porsche Cayenne GTS All 2008 955
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.02 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.20 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.40 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.51 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.52 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.70 2008 All
  Porsche Cayenne GTS All 2008 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2009 955
  Porsche Cayenne GTS All 2009 955
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.02 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.20 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.40 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.51 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.52 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.70 2009 All
  Porsche Cayenne GTS All 2009 All
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2010 955
  Porsche Cayenne GTS All 2010 955
  Porsche Cayenne GTS V8 4.8L M48.01 2010 All
  Porsche Cayenne GTS All 2010 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2008 955
  Porsche Cayenne S All 2008 955
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.02 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.20 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.40 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.51 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.52 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.70 2008 All
  Porsche Cayenne S All 2008 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2009 955
  Porsche Cayenne S All 2009 955
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.02 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.20 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.40 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.51 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.52 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.70 2009 All
  Porsche Cayenne S All 2009 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2010 955
  Porsche Cayenne S All 2010 955
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.01 2010 All
  Porsche Cayenne S All 2010 All
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.02 2011 N/A
  Porsche Cayenne S All 2011 N/A
  Porsche Cayenne S V8 4.8L M48.02 2011 All
  Porsche Cayenne S All 2011 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2008 955
  Porsche Cayenne Turbo All 2008 955
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2008 All
  Porsche Cayenne Turbo All 2008 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2009 955
  Porsche Cayenne Turbo All 2009 955
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.01 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.02 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.20 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.40 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.52 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.70 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo All 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2010 955
  Porsche Cayenne Turbo All 2010 955
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.51 2010 All
  Porsche Cayenne Turbo All 2010 All
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.52 2011 N/A
  Porsche Cayenne Turbo All 2011 N/A
  Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L M48.52 2011 All
  Porsche Cayenne Turbo All 2011 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.51 2009 955
  Porsche Cayenne Turbo S All 2009 955
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.01 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.02 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.20 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.40 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.51 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.52 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.70 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S All 2009 All
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.51 2010 955
  Porsche Cayenne Turbo S All 2010 955
  Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L M48.51 2010 All
  Porsche Cayenne Turbo S All 2010 All
  Porsche Panamera 4S V8 4.8L M48.40 2010 970
  Porsche Panamera 4S All 2010 970
  Porsche Panamera 4S V8 4.8L M48.40 2010 All
  Porsche Panamera 4S All 2010 All
  Porsche Panamera 4S V8 4.8L M48.40 2011 970
  Porsche Panamera 4S All 2011 970
  Porsche Panamera 4S V8 4.8L M48.40 2011 All
  Porsche Panamera 4S All 2011 All
  Porsche Panamera S V8 4.8L M48.20 2010 970
  Porsche Panamera S All 2010 970
  Porsche Panamera S V8 4.8L M48.20 2010 All
  Porsche Panamera S All 2010 All
  Porsche Panamera S V8 4.8L M48.20 2011 970
  Porsche Panamera S All 2011 970
  Porsche Panamera S V8 4.8L M48.20 2011 All
  Porsche Panamera S All 2011 All
  Porsche Panamera Turbo V8 4.8L M48.70 2010 970
  Porsche Panamera Turbo All 2010 970
  Porsche Panamera Turbo V8 4.8L M48.70 2010 All
  Porsche Panamera Turbo All 2010 All
  Porsche Panamera Turbo V8 4.8L M48.70 2011 970
  Porsche Panamera Turbo All 2011 970
  Porsche Panamera Turbo V8 4.8L M48.70 2011 All
  Porsche Panamera Turbo All 2011 All

   

  LH: 035.680.8888
 • Biến mô hộp số Audi Q7 Porsche Cayen

  Biến mô hộp số Audi Q7 Porsche Cayenne Volksw-95531600121

  Mã phụ tùng:

  95531600121

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  • 2007-2008 Audi Q7 3.6L V6 (from VIN 4L-7-048 001)
  • 2008-2010 Porsche Cayenne 3.6L V6
  • 2007-2010 Volkswagen Touareg 3.6L V6 (from VIN 7L-7-069 001)
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2008 955
  Porsche Cayenne Base All 2008 955
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2008 All
  Porsche Cayenne Base All 2008 All
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2009 955
  Porsche Cayenne Base All 2009 955
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2009 All
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.02 2009 All
  Porsche Cayenne Base All 2009 All
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2010 955
  Porsche Cayenne Base All 2010 955
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2010 All
  Porsche Cayenne Base All 2010 All

   

  LH: 035.680.8888
 • Bộ ly hợp Porsche Cayenne

  Bộ ly hợp Porsche Cayenne 2008-95511601501-95511601501-9

  Mã phụ tùng:

  95511601501

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Bộ ly hợp (lá côn bàn ép) Porsche Cayenne 2008

  LH: 035.680.8888
 • Bộ vi sai cầu sau Porsche Cayenne

  Bộ vi sai cầu sau Porsche Cayenne 2008-2010-95533201010-95

  Mã phụ tùng:

  95533201010, 95533201003, 95533201053, 95533201021, 95533201031, 95533201002, 95533201001, 95533201002, 95533201040

  95533201010-955332010TX

  95533201003-955332010LX

  95533201053-955332010NX

  95533201021-955332010KX

  95533201031-955332010AX

  95533201002-955332010BX

  95533201001-955332010AX

  95533201002-955332010BX

  95533201040-955332010WX

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  LH: 035.680.8888
 • Bơm tăng áp suất nhiên liệu Audi Q7

  Bơm tăng áp suất nhiên liệu Audi Q7 Porsche 20- 95511031601

  Mã phụ tùng:

  95511031601

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Model Submodel Engine Year
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2008
  Porsche Cayenne Base All 2008
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2008
  Porsche Cayenne Base All 2008
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2009
  Porsche Cayenne Base All 2009
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2009
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.02 2009
  Porsche Cayenne Base All 2009
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2010
  Porsche Cayenne Base All 2010
  Porsche Cayenne Base V6 3.6L M55.01 2010
  Porsche Cayenne Base All 2010
  LH: 035.680.8888
 • Bơm xăng Audi A4 A5 Q5 Porsche Macan

  Bơm xăng Audi A4 A5 Q5 Porsche Macan 2014-20-8R0919051G

  Mã phụ tùng:

  8R0919051G, 8R0919051F, 95B919051, 95B919051B, 8R0919051E

  8R0919051E – 8R0 919 051 E – 8R0919051 – 8R0 919 051

  8R0 919 051 J – 8R0919051G – 8R0 919 051 G – 8R0919051J

  8R0919051F – 8R0 919 051 F – 8R0919051H – 8R0 919 051 H

  95B919051 – 95B 919 051 – A2C3262120080 – 95B919051A

  95B 919 051 A – 95B919051B – 95B 919 051 B – 95B919051C – 95B 919 051 C

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2014 Audi Q5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2013 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Bóng hơi giảm sóc sau PORSCHE MACAN

  Bóng hơi giảm sóc sau PORSCHE MACAN 2014-2-95B616001C

  Mã phụ tùng:

  95B616001C, 95B616001A

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  PORSCHE MACAN 2014-2017

  LH: 035.680.8888

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE

Tư vấn kỹ thuật
Hotline