• Bộ điều chỉnh trung tâm BMW X5 X6 X3

  Bộ điều chỉnh trung tâm BMW X5 X6 X3 128i-65829381678 (SD)

  65829381678-Đã qua sử dụng

  65826802932 (03/01/2017 — ), nonexchangeable retrospectively

  65829317695 (07/01/2013 — 12/01/2016), nonexchangeable retrospectively

  65829261704 (07/01/2011 — )

  1′ F20   (07/2010 — 02/2015)

  1′ F20 LCI   (05/2014 — 06/2019)

  1′ F21   (07/2010 — 02/2015)

  1′ F21 LCI   (05/2014 — 06/2019)

  2′ F22   (10/2012 — 06/2017)

  2′ F87 M2   (11/2014 — 06/2017)

  2′ F23   (03/2014 — 06/2017)

  2′ F45 Active Tourer   (11/2013 — 02/2018)

  2′ F46 Gran Tourer   (07/2014 — 03/2018)

  3′ F30   (02/2011 — 07/2015)

  3′ F30 LCI   (09/2014 — 10/2018)

  3′ F80 M3   (04/2012 — 06/2015)

  3′ F80 M3 LCI   (01/2015 — 10/2018)

  3′ F31   (07/2011 — 07/2015)

  3′ F31 LCI   (09/2014 — 06/2019)

  3′ F34 GT   (07/2012 — 06/2016)

  3′ F34 GT LCI   (09/2015 — 12/2019)

  4′ F32   (11/2012 — 02/2017)

  4′ F32 LCI   (05/2016 — 12/2019)

  4′ F82 M4   (02/2013 — 02/2017)

  4′ F82 M4 LCI   (05/2016 — 12/2019)

  4′ F33   (03/2013 — 02/2017)

  4′ F33 LCI   (05/2016 — 12/2019)

  4′ F83 M4   (06/2013 — 02/2017)

  4′ F83 M4 LCI   (05/2016 — 12/2019)

  4′ F36 Gran Coupé   (07/2013 — 03/2017)

  4′ F36 Gran Coupé LCI   (05/2016 — 12/2019)

  i3 I01   (01/2013 — 10/2017)

  i3 I01 LCI   (01/2017 — 12/2019)

  X1 F48   (11/2014 — 07/2019)

  X3 F25   (06/2009 — 08/2017)

  X4 F26   (05/2013 — 03/2018)

  X5 F15   (08/2012 — 06/2018)

  X5 M F85   (04/2013 — 06/2018)

  X6 F16   (09/2013 — 05/2019)

  X6 M F86   (10/2013 — 05/2019)

   

  4600000
 • Bơm cao áp BMW X6 135i 335i 535i

  Bơm cao áp BMW X6 135i 335i 535i 740Li E60 E6-13517616170

  Mã phụ tùng:

  13517616170, 13517613933, 13517594943, 13517596123, 13517592881, 13517585655, 13537537320

  13517613933 (14/04/2010 – 15/12/2010), Có thể hoán đổi hồi tố

  13517594943 (12/01/2009 – 22/04/2010), Có thể hoán đổi hồi tố

  13517596123 (12/01/2009 – 16/11/2009), Có thể hoán đổi hồi tố

  13517592881 (08/01/2008 – 21/01/2010), Có thể hoán đổi hồi tố

  13517585655 (06/01/2006 – 28/07/2008), Có thể hoán đổi hồi tố

  13537537320 (06/01/2006 – 12/09/2008)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1 ‘E88 (11/2006 – 10/2013)

  1 ‘E82 (11/2006 – 10/2013)

  3 ‘E90 (03/2006 – 09/2008)

  3 ‘E90 LCI (07/2007 – 12/2011)

  3 ‘E91 (03/2006 – 08/2008)

  3 ‘E91 LCI (07/2007 – 05/2012)

  3 ‘E92 (05/2005 – 02/2010)

  3 ‘E92 LCI (11/2008 – 06/2013)

  3 ‘E93 (09/2005 – 02/2010)

  3 ‘E93 LCI (11/2008 – 10/2013)

  4 ‘F33 (03/2013 – 02/2016)

  5 ‘E60 LCI (11/2005 – 12/2009)

  5 ‘E61 LCI (11/2005 – 05/2010)

  5 ‘F07 GT (09/2008 – 06/2013)

  5 ‘F10 (01/2009 – 06/2013)

  5 ‘F11 (01/2009 – 06/2013)

  5 ‘F18 (08/2009 – 07/2013)

  6 ‘E63 LCI (04/2006 – 07/2010)

  6 ‘E64 LCI (04/2006 – 07/2010)

  6 ‘F12 (10/2009 – 02/2015)

  6 ‘F13 (04/2010 – 02/2015)

  7 ‘F01 (09/2007 – 06/2012)

  7 ‘F02 (09/2007 – 06/2012)

  X1 E84 (04/2009 – 04/2015)

  X3 F25 (07/2009 – 08/2017)

  X5 E70 LCI (04/2009 – 06/2013)

  X6 E71 (01/2007 – 06/2014)

  Z4 E89 (01/2008 – 08/2016)

  Make Model Submodel Engine
  BMW E60 535i N54 3.0L
  BMW E60 535i N55 3.0L
  BMW E60 535xi N54 3.0L
  BMW E61 535xi N54 3.0L
  BMW E71 X6 35iX N54 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive35i N54 3.0L
  BMW E82 1 M Coupe N54 3.0L
  BMW E82 135i N54 3.0L
  BMW E82 135i N55 3.0L
  BMW E88 135i N54 3.0L
  BMW E88 135i N55 3.0L
  BMW E90 335i N54 3.0L
  BMW E90 335i N55 3.0L
  BMW E90 335xi N54 3.0L
  BMW E90 335xi N55 3.0L
  BMW E92 335i N54 3.0L
  BMW E92 335i N55 3.0L
  BMW E92 335is N54 3.0L
  BMW E92 335xi N54 3.0L
  BMW E92 335xi N55 3.0L
  BMW E93 335i N54 3.0L
  BMW E93 335i N55 3.0L
  BMW E93 335is N54 3.0L
  BMW F01 740i N54 3.0L
  BMW F02 740Li N54 3.0L
  BMW F07 535i N55 3.0L
  BMW F07 535i xDrive N55 3.0L
  BMW F10 535i N55 3.0L
  BMW F10 535i xDrive N55 3.0L
  BMW F25 xDrive3.5i N55 3.0L
  BMW Z4 sDrive35i N54 3.0L

   

  LH: 035.680.8888
 • Bom hoi chuan doan rò rỉ

  Bơm hồi chuẩn đoán rò rỉ nhiên liệu

  16137193479-Used đã qua sử dụng
  BMW E70 X5 M S63 4.4L
  BMW E70 X5 xDrive30i N52 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive35i N55 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive48i N62 4.8L
  BMW E70 X5 xDrive50i N63 4.4L
  BMW E71 X6 35iX N54 3.0L
  BMW E71 X6 50iX N63 4.4L
  BMW E71 X6 50iX S63 4.4L
  BMW E71 X6 M S63 4.4L
  BMW E71 X6 xDrive35i N54 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive35i N55 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive50i N63 4.4L
  3500000
 • Bơm nước BMW X1 X2 128i 228i

  Bơm nước BMW X1 X2 128i 228i Mini F55 F56 F5-11518623574

  Mã phụ tùng:

  11518623574

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1 ‘F52 (10/2015 – 08/2019)

  2 ‘F45 Active Tourer (11/2013 – 04/2018)

  2 ‘F45 Active Tourer LCI (06/2017 – 03/2019)

  2 ‘F46 Gran Tourer (07/2014 – 03/2018)

  X1 F48 (11/2014 – 06/2019)

  X1 F48 LCI (-)

  X1 F49 (11/2014 – 08/2019)

  X2 F39 (10/2016 – 11/2019)

  MINI F56 (04/2013 – 07/2019)

  MINI F55 (09/2013 – 06/2019)

  MINI Clubman F54 (11/2014 – 07/2019)

  MINI Cabrio F57 (11/2014 – 06/2019)

  MINI Countryman F60 (11/2015 – 06/2019)

  Make Model Submodel Engine
  BMW F39 X2 sDrive28i B48 2.0L
  BMW F39 X2 xDrive28i B48 2.0L
  BMW F48 X1 sDrive28i B46 2.0L
  BMW F48 X1 xDrive28i B46 2.0L
  MINI All Base All
  MINI All Clubman All
  MINI All Clubman ALL4 All
  MINI All Clubman John Cooper Works ALL4 All
  MINI All Clubman S All
  MINI All Clubman S ALL4 All
  MINI All Cooper ALL4 All
  MINI All John Cooper Works All
  MINI All John Cooper Works ALL4 All
  MINI All S All
  MINI All S ALL4 All
  MINI All S E ALL4 All

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm nước BMW X3 128i 135i 318i 323i

  Bơm nước BMW X3 128i 135i 318i 323i 328i-11517515778 (AF)

  11517515778-Aftermarket

  11517511221 (10/01/2001 — 04/04/2014), Exchangeable retrospectively

  11517511220 (04/01/2001 — 12/18/2003)

  1′ E81   (09/2006 — 12/2011)

  1′ E87   (03/2003 — 02/2007)

  1′ E87 LCI   (02/2006 — 06/2011)

  1′ E88   (11/2006 — 10/2013)

  1′ E82   (06/2009 — 10/2013)

  3′ E46   (03/2000 — 08/2006)

  3′ E90   (02/2004 — 09/2008)

  3′ E90 LCI   (07/2007 — 12/2011)

  3′ E91   (03/2004 — 08/2008)

  3′ E91 LCI   (03/2008 — 05/2012)

  3′ E92   (09/2006 — 02/2010)

  3′ E92 LCI   (09/2009 — 06/2013)

  3′ E93   (09/2005 — 02/2010)

  3′ E93 LCI   (09/2009 — 08/2013)

  5′ E60 LCI   (04/2006 — 12/2009)

  X1 E84   (09/2008 — 06/2015)

  X3 E83   (05/2003 — 07/2006)

  X3 E83 LCI   (03/2006 — 08/2010)

  Z4 E85   (06/2004 — 08/2008)

  3000000
 • Bơm nước BMW X5 X3 525i 530i 323i

  Bơm nước BMW X5 X3 525i 530i 323i 325i 328i 3-11517509985

  Mã phụ tùng:

  11517509985, 11517527910, 11517503884, 11517527799, 11517504040, 11511433828, 11511433712, 11511744243, 11511740241, 11511730414, 11511722536

  11517527910 (10/01/2002 – 04/04/2014), Có thể hoán đổi hồi tố

  11517503884 (21/05/1999 – 13/06/2003), không thể thay đổi hồi tố

  11517527799 (08/01/2002 -), Có thể hoán đổi hồi tố

  11517504040 (09/01/1999 – 23/01/2001), Có thể hoán đổi hồi tố

  11511433828 (22/05/1996 – 15/02/2000), Có thể hoán đổi hồi tố

  11511433712 (22/05/1996 – 22/03/1996), Có thể hoán đổi hồi tố

  11511744243 (21/11/1994 – 31/05/1996), Có thể hoán đổi hồi tố

  11511740241 (07/08/1993 – 01/09/1995), Có thể hoán đổi hồi tố

  11511730414 (01/01/1989 – 02/11/1998), Có thể hoán đổi hồi tố

  11511722536 (09/01/1989 – 05/05/1993)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  3 ‘E46 (04/1997 – 12/2018)

  5 ‘E39 (02/1995 – 12/2003)

  5 ‘E60 (12/2001 – 02/2005)

  5 ‘E61 (10/2002 – 02/2005)

  7 ‘E38 (03/1995 – 07/2001)

  7 ‘E65 (07/2002 – 02/2005)

  7 ‘E66 (09/2002 – 02/2005)

  X3 E83 (01/2003 – 07/2006)

  X5 E53 (08/1999 – 09/2006)

  Z3 E36 (04/1996 – 06/2002)

  Z4 E85 (01/2002 – 11/2005)

  Make    Model   Submodel           Engine

  BMW     E39         525i        M54 2.5L

  BMW     E39         530i        M54 3.0L

  BMW     E46         323Ci     M52 2.5L

  BMW     E46         323i        M52 2.5L

  BMW     E46         328Ci     M52 2.8L

  BMW     E46         328i        M52 2.8L

  BMW     E46         325Ci     M54 2.5L

  BMW     E46         325i        M54 2.5L

  BMW     E46         325xi      M54 2.5L

  BMW     E46         330Ci     M54 3.0L

  BMW     E46         330i        M54 3.0L

  BMW     E46         330xi      M54 3.0L

  BMW     E53         X5           M54 3.0L

  BMW     E60         525i        M54 2.5L

  BMW     E60         530i        M54 3.0L

  BMW     E83         X3           M54 2.5L

  BMW     E83         X3           M54 3.0L

  BMW     Z4           2.5i         M54 2.5L

  BMW     Z4           3.0i         M54 3.0L

  LH: 035.680.8888
 • Bơm nước động cơ BMW 128i 225i 318i

  Bơm nước động cơ BMW 128i 225i 318i 325i 425i-11518631692

  Mã phụ tùng:

  11518631692

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1 ‘F20 LCI (05/2014 – 06/2019)

  1 ‘F21 LCI (05/2014 – 06/2019)

  2 ‘F22 (06/2014 – 06/2017)

  2 ‘F22 LCI (10/2016 – 12/2019)

  2 ‘F23 (06/2014 – 06/2017)

  2 ‘F23 LCI (10/2016 – 12/2019)

  3 ‘F30 LCI (03/2015 – 10/2018)

  3 ‘F31 LCI (01/2015 – 06/2019)

  4 ‘F32 (05/2015 – 02/2017)

  4 ‘F32 LCI (06/2016 – 11/2019)

  4 ‘F36 Gran Coupé (05/2014 – 02/2017)

  4 ‘F36 Gran Coupé LCI (06/2016 – 12/2019)

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm nước động cơ BMW

  Bơm nước động cơ BMW N20 3.0l (GN)

  11517597715-Genuine (China)

  Supersedes:

  11518635089 (12/01/2013 — ), Exchangeable retrospectively

  11517604027 (03/01/2011 — 03/25/2015)

  Part 11517597715 was found on the following vehicles:

  1′ F20   (07/2010 — 02/2015)

  1′ F20 LCI   (05/2014 — 06/2016)

  1′ F21   (07/2010 — 02/2015)

  1′ F21 LCI   (09/2014 — 06/2016)

  2′ F22   (10/2012 — 06/2016)

  2′ F23   (04/2014 — 06/2016)

  3′ F30   (04/2011 — 07/2015)

  3′ F30 LCI   (12/2014 — 10/2018)

  3′ F31   (07/2011 — 06/2015)

  3′ F34 GT   (07/2012 — 06/2016)

  4′ F32   (04/2013 — 02/2016)

  4′ F33   (11/2013 — 02/2016)

  4′ F36 Gran Coupé   (08/2013 — 12/2016)

  5′ F10   (06/2010 — 06/2013)

  5′ F10 LCI   (10/2012 — 10/2016)

  5′ F11 LCI   (01/2013 — 02/2017)

  X1 E84   (04/2009 — 06/2015)

  X3 F25   (02/2011 — 08/2017)

  X4 F26   (07/2013 — 03/2018)

  Z4 E89   (03/2011 — 08/2016)

  14500000
 • Bơm nước động cơ BMW X3 230i 330i

  Bơm nước động cơ BMW X3 230i 330i 430i 530i-11518638026-1

  Mã phụ tùng:

  11518638026

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1 ‘F20 LCI (09/2015 – 06/2019)

  1 ‘F21 LCI (10/2015 – 06/2019)

  2 ‘F22 (09/2015 – 06/2017)

  2 ‘F22 LCI (09/2016 – 12/2019)

  2 ‘F23 (09/2015 – 06/2017)

  2 ‘F23 LCI (09/2016 – 12/2019)

  3 ‘F30 LCI (09/2014 – 10/2018)

  3 ‘G20 (01/2018 – 12/2019)

  3 ‘F31 LCI (09/2014 – 06/2019)

  3 ‘F34 GT LCI (09/2015 – 12/2019)

  4 ‘F32 (04/2015 – 02/2017)

  4 ‘F32 LCI (05/2016 – 12/2019)

  4 ‘F33 (03/2015 – 02/2017)

  4 ‘F33 LCI (05/2016 – 12/2019)

  4 ‘F36 Gran Coupé (03/2015 – 03/2017)

  4 ‘F36 Gran Coupé LCI (05/2016 – 12/2019)

  5 ‘G30 (10/2015 – 12/2019)

  5 ‘G31 (03/2016 – 06/2019)

  6 ‘G32 GT (10/2016 – 06/2019)

  7 ‘G11 (12/2014 – 02/2019)

  7 ‘G12 (12/2014 – 02/2019)

  X3 G01 (10/2016 – 10/2019)

  X4 G02 (03/2017 – 07/2019)

  Make Model Submodel Engine
  BMW F22 230i B46 2.0L
  BMW F22 230i xDrive B46 2.0L
  BMW F23 230i B46 2.0L
  BMW F23 230i xDrive B46 2.0L
  BMW F30 330i B48 2.0L
  BMW F30 330i xDrive B48 2.0L
  BMW F32 430i B46 2.0L
  BMW F32 430i xDrive B46 2.0L
  BMW F33 430i B46 2.0L
  BMW F33 430i xDrive B46 2.0L
  BMW G01 X3 xDrive30i B46 2.0L
  BMW G30 530i B48 2.0L
  BMW G30 530i xDrive B48 2.0L

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm nước rửa kính BMW X3 X4 X5 Z3 Z4

  Bơm nước rửa kính BMW X3 X4 X5 Z3 Z4 318i 3-67128362154

  Mã phụ tùng:

  67128362154, 67120154873

  67120154873 (01/01/2003 — 12/14/2006)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1′ E81   (02/2006 — 12/2011)

  1′ E87   (02/2003 — 02/2007)

  1′ E87 LCI   (01/2006 — 06/2011)

  3′ E36   (11/1989 — 08/2000)

  3′ E46   (04/1997 — 08/2006)

  3′ E91   (02/2004 — 08/2008)

  3′ E91 LCI   (07/2007 — 05/2012)

  5′ E39   (02/1995 — 12/2003)

  5′ E60   (12/2001 — 02/2007)

  5′ E61   (10/2002 — 02/2007)

  5′ E61 LCI   (11/2005 — 05/2010)

  5′ F11   (01/2009 — 06/2013)

  5′ F11 LCI   (08/2012 — 02/2017)

  7′ E38   (07/1993 — 07/2001)

  7′ E65   (02/2000 — 07/2008)

  7′ E66   (06/2000 — 07/2008)

  7′ E67   (10/2002 — 06/2008)

  X3 E83   (01/2003 — 07/2006)

  X3 E83 LCI   (02/2006 — 08/2010)

  X3 F25   (06/2009 — 08/2017)

  X4 F26   (05/2013 — 03/2018)

  X5 E53   (10/1998 — 09/2006)

  Z3 E36   (12/1994 — 06/2002)

  Z4 E85   (01/2002 — 08/2008)

  Z4 E86   (10/2005 — 08/2008)

  Z8 E52   (12/1998 — 07/2003)

  Phantom RR1   (07/2002 — 04/2012)

  Phantom RR1 Series II   (08/2011 — 12/2016)

  Phantom Drophead   (03/2006 — 04/2012)

  Phantom Drophead Series II   (09/2011 — 12/2016)

  Phantom Coupé   (05/2007 — 03/2012)

  Phantom Coupé Series II   (09/2011 — 12/2016)

  C1   (10/1999 — 04/2003)

  BMW E36 318i M44 1.9L
  BMW E36 318ic M44 1.9L
  BMW E36 318is M44 1.9L
  BMW E36 323ic M52 2.5L
  BMW E36 323is M52 2.5L
  BMW E36 328i M52 2.8L
  BMW E36 328ic M52 2.8L
  BMW E36 328is M52 2.8L
  BMW E36 M3 S52 3.2L
  BMW E38 740i M62 4.4L
  BMW E38 740iL M62 4.4L
  BMW E38 750i M73 5.4L
  BMW E38 750iL M73 5.4L
  BMW E39 525i M54 2.5L
  BMW E39 528i M52 2.8L
  BMW E39 530i M54 3.0L
  BMW E39 540i M62 4.4L
  BMW E39 M5 S62 5.0L
  BMW E46 323Ci M52 2.5L
  BMW E46 323i M52 2.5L
  BMW E46 325Ci M54 2.5L
  BMW E46 325i M54 2.5L
  BMW E46 325xi M54 2.5L
  BMW E46 328Ci M52 2.8L
  BMW E46 328i M52 2.8L
  BMW E46 330Ci M54 3.0L
  BMW E46 330i M54 3.0L
  BMW E46 330xi M54 3.0L
  BMW E46 M3 S54 3.2L
  BMW E53 X5 M54 3.0L
  BMW E53 X5 M62 4.4L
  BMW E53 X5 M62 4.6L
  BMW E53 X5 N62 4.4L
  BMW E53 X5 N62 4.8L
  BMW E60 525i M54 2.5L
  BMW E60 525i N52 3.0L
  BMW E60 525xi N52 3.0L
  BMW E60 530i M54 3.0L
  BMW E60 530i N52 3.0L
  BMW E60 530xi N52 3.0L
  BMW E60 545i N62 4.4L
  BMW E60 550i N62 4.8L
  BMW E60 M5 S85 5.0L
  BMW E61 530xi N52 3.0L
  BMW E61 535xi N54 3.0L
  BMW E65 745i N62 4.4L
  BMW E66 745Li N62 4.4L
  BMW E83 X3 M54 2.5L
  BMW E83 X3 M54 3.0L
  BMW E83 X3 N52 3.0L
  BMW E91 325i N52 3.0L
  BMW E91 325xi N52 3.0L
  BMW E91 328i N52 3.0L
  BMW E91 328xi N52 3.0L
  BMW F25 X3 sDrive28i N20 2.0L
  BMW F25 X3 xDrive28d N47 2.0L
  BMW F25 X3 xDrive28i N20 2.0L
  BMW F25 xDrive2.8i N52 3.0L
  BMW F25 xDrive3.5i N54 3.0L
  BMW F25 xDrive3.5i N55 3.0L
  BMW Z3 1.9 M44 1.9L
  BMW Z3 2.5i M54 2.5L
  BMW Z3 2.8 M52 2.8L
  BMW Z3 3.0i M54 3.0L
  BMW Z3 M Roadster S52 3.2L
  BMW Z3 M Roadster S54 3.2L
  BMW Z4 2.5i M54 2.5L
  BMW Z4 3.0i M54 3.0L
  BMW Z4 3.0i N52 3.0L
  BMW Z4 3.0Si N52 3.0L
  BMW Z4 M Coupe S54 3.2L
  BMW Z4 M Roadster S54 3.2L

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm xăng BMW X3 X4 F25 F26

  Bơm xăng BMW X3 X4 F25 F26 2011-2017-16117314804-1611

  Mã phụ tùng:

  16117314804, 16117285443

  16117285443 (09/01/2010 — 06/13/2013)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  X3 F25   (07/2009 — 08/2017)

  X4 F26   (05/2013 — 03/2018)

  LH: 035.680.8888
 • Bơm xăng động cơ BMW X5 E70

  Bơm xăng động cơ BMW X5 E70 N52N-16117195463-16117295

  Mã phụ tùng:

  16117195463, 16117295459

  16117295459 (06/16/2010 — 05/24/2016)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  X5 E70   (02/2006 — 03/2010)

  Make Model Submodel Engine
  BMW E70 X5 N52 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive30i N52 3.0L

   

  LH: 035.680.8888

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE

Tư vấn kỹ thuật
Hotline