035.680.8888

Cập nhật Danh mục phụ tùng xe tải Kia Frontier, K2700, K3000 tại Việt Nam

Cập nhật Danh mục phụ tùng xe tải Kia Frontier, K2700, K3000 tại Việt Nam

Danh mục phụ tùng xe tải Kia Frontier, K2700, K3000

XEM THÊM: Lịch bảo dưỡng Phụ tùng xe mercedes c180 đời 2003 bạn cần biết!

TÊN PHỤ TÙNG LOẠI XE
ĂNG TEN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BA ĐỜ XÔNG DỌC (CÓ RÔ TUYN) FRONTIER-140/K165/K3000
BA ĐỜ XÔNG DỌC (CÓ RÔ TUYN) FRONTIER-K250
BA ĐỜ XÔNG NGANG (KHÔNG RÔ TUYN) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN BÁNH ĐÀ FRONTIER-K250
BẠC ĐẠN BÁNH ĐÀ (6202) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN BÁNH RĂNG SỐ LÙI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, NGOÀI (32010XJ) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, NGOÀI (32010XJ;KOYO) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG (32011XJ) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG (32011XJ) FRONTIER125/140
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG + NGOÀI (32009XJ) FRONTIER-125/K135/K190/K2700/K200
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG + NGOÀI (32009XJ) FRONTIER125/140
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI FRONTIER-K200
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI (30205J) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI (30205J; KOYO) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI (32207) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI (32207;KOYO) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, TRONG FRONTIER-125/K135/K190/K2700/K200
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, TRONG (32209J) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, TRONG (32209J;KOYO) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN BI TÊ FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII/PORTER FMC
BẠC ĐẠN BI TÊ – VALEO FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN BI TÊ (32009XJ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN CHỮ THẬP LÁP DỌC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN CÙI THƠM NGOÀI (30306C) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN CÙI THƠM TRONG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BẠC ĐẠN CÙI THƠM TRONG (32307C) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN ĐẦU CƠ HỘP SỐ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BẠC ĐẠN ĐẦU CƠ HỘP SỐ (BẠC ĐẠN THƯỚC TẦNG DƯỚI TRƯỚC, SAU HD72) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN ĐŨA LÒNG CƠ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN ĐŨA SỐ 1 THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN ĐŨA SỐ 3 THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN ĐŨA SỐ 5 THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN ĐŨA TRỤC SỐ LÙI FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN ĐUÔI THƯỚC TẦNG DƯỚI (F-218478) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN GIỮA THƯỚC TẦNG DƯỚI (026-57032) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN HỘP SỐ GIỮA THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN SỌ CẦU (32210J) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC ĐẠN SỌ CẦU (TR458020) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BẠC ĐẠN THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẠC ĐẠN VAN XOAY THƯỚC LÁI (6001) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BẠC MÁY (4 PÍT TÔNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BẠC MÁY (4 PÍT TÔNG) FRONTIER-140/K165/K3000
BẠC MÁY (STD) FRONTIER-K200
BẠC THAU TAY DÊN FRONTIER-140/K165/K3000
BÀN ĐẠP COL FRONTIER-140/K165/K3000
BÀN ĐẠP GA (NHỰA) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BÀN ĐẠP GA CÓ CẢM BIẾN FRONTIER-K250
BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, PHẢI (NHỰA) FRONTIER-140/K165/K3000
BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, PHẢI (NHỰA) FRONTIER-K250
BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRÁI (NHỰA) FRONTIER-140/K165/K3000
BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRÁI (NHỰA) FRONTIER-K250
BÀN ĐẠP THẮNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẢN LỀ BỬNG HÔNG FRONTIER-140/K165
BẢN LỀ CỬA TRÁI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẢN LỀ CỬA, DƯỚI PHẢI FRONTIER-K250
BẢN LỀ CỬA, DƯỚI TRÁI FRONTIER-K250
BẢN LỀ CỬA, TRÊN PHẢI FRONTIER-K250
BẢN LỀ CỬA, TRÊN TRÁI FRONTIER-K250
BẢN LỀ NẮP CA BÔ, PHẢI FRONTIER-K250
BẢN LỀ NẮP CA BÔ, TRÁI FRONTIER-K250
BÁNH ĐÀ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH ĐÀ FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH ĐÀ + VÒNG RĂNG FRONTIER-K250
BÁNH RĂNG BỊ ĐỘNG CÔNG TƠ MÉT FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG BỊ ĐỘNG CÔNG TƠ MÉT FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG BỊ ĐỘNG CÔNG TƠ MÉT FRONTIER-K200/K250
BÁNH RĂNG BƠM CAO ÁP FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG BƠM NHỚT FRONTIER-K250
BÁNH RĂNG CHỦ ĐỘNG CÔNG TƠ MÉT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BÁNH RĂNG CHỦ ĐỘNG CÔNG TƠ MÉT FRONTIER-K200/K250
BÁNH RĂNG CỐT CAM FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BÁNH RĂNG CỐT MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BÁNH RĂNG ĐỒNG TÔC SỐ 5 (36 RĂNG) FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG HÀNH TINH FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG HÀNH TINH & BÁNH RĂNG HỘ TINH FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG HỘ TINH FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG HỘ TINH FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG SỐ 1 THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG SỐ 1 THƯỚC TẦNG TRÊN (BÁNH RĂNG: 39 RĂNG, ĐỒNG TỐC: 42 RĂNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG SỐ 2 THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG SỐ 2 THƯỚC TẦNG TRÊN (BÁNH RĂNG: 33 RĂNG, ĐỒNG TỐC: 42 RĂNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG SỐ 3, 4 THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG SỐ 3, 4 THƯỚC TẦNG TRÊN (BÁNH RĂNG: 26 RĂNG, ĐỒNG TỐC: 39 RĂNG) FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG SỐ 5 THƯỚC TẦNG DƯỚI (N.LỚN: 40 RĂNG, N.NHỎ: 14 RĂNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG SỐ 5 THƯỚC TẦNG DƯỚI (N.LỚN: 41 RĂNG, N.NHỎ: 14 RĂNG) FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG SỐ 5 THƯỚC TẦNG TRÊN (22 RĂNG NGHIÊNG, 36 RĂNG CHUỘT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG SỐ 5 THƯỚC TẦNG TRÊN (BÁNH RĂNG: 20 RĂNG, ĐỒNG TỐC: 36 RĂNG FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG SỐ LÙI THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG SỐ LÙI TRỤC SỐ LÙI (24R) FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG TRUNG GIAN FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG TRUNG GIAN BƠM NHỚT FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG TRUNG GIAN SỐ 2 FRONTIER-140/K165/K3000
BÁNH RĂNG TRUNG GIAN SỐ LÙI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁNH RĂNG XÍCH CAM GIỮA (NHÔNG ĐÔI) FRONTIER-K250
BÁT  BẮT CẢN TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
BÁT  BẮT CẢN TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
BÁT BẮT BƠM CAO ÁP ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250
BÁT BẮT DÈ CHẮN BÙN TRƯỚC, PHÁI FRONTIER-K250
BÁT BẮT DÈ CHẮN BÙN TRƯỚC, PHÁI FRONTIER-K250
BÁT BẮT DÈ CHẮN BÙN TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-K250
BÁT BẮT DÈ CHẮN BÙN TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-K250
BÁT BẮT TRỤC TĂNG ĐƯA CÀNG CHỮ A, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT BẮT TRỤC TĂNG ĐƯA CÀNG CHỮ A, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT CẢN TRƯỚC, PHẢI (BẰNG NHỰA) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT CẢN TRƯỚC, PHẢI (CÓ LỖ BẮT ĐÈN CẢN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT CẢN TRƯỚC, TRÁI (BẰNG NHỰA) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT CHÂN MÁY, TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT ĐẬY TRỤ CHÂN CABIN FRONTIER-140/K165/K3000
BÁT ĐINAMÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT ĐỞ KHUNG TÁP LÔ FRONTIER-K250
BÁT ĐỠ THƯỚC LÁI (BẰNG  SẮT) FRONTIER-K200
BÁT ĐỠ THƯỚC LÁI (BẰNG SẮT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT GÀI DƯỚI GHẾ PHỤ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT GẮN LỐC LẠNH (KHÔNG CÓ PULY) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT HỘP SỐ, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT HỘP SỐ, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT NẮP CA BÔ, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
BÁT NẮP CA BÔ, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT NẮP CA BÔ, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
BÁT NẮP CA BÔ, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT NHÍP FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT NHÍP SAU FRONTIER-140/K165/K3000
BÁT NHÍP TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
BÁT NHÍP TRƯỚC PHÍA SAU, TRÁI, PHẢI FRONTIER-140
BÁT NHÍP TRƯỚC PHÍA TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-140
BÁT SẮT TREO ỐNG BÔ RUNG FRONTIER-140/K165/K3000
BÁT SẮT TREO ỐNG BÔ XẢ (ĐOẠN TRƯỚC) FRONTIER-140/K165/K3000
BÁT TĂNG ĐƯA ĐINAMÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÁT THÙNG DẦU FRONTIER-140/K165/K3000
BẠT TRÙM THÙNG XE FRONTIER-140
BẠT TRÙM THÙNG XE (CÓ BẠC HÔNG – Ô VAN) FRONTIER140/K165
BẠT TRÙM THÙNG XE (MBB) FRONTIER-FRONTIER140
BẠT TRÙM THÙNG XE (MBBM) FRONTIER-165
BẠT TRÙM THÙNG XE (MBBN) FRONTIER-FRONTIER140
BẠT TRÙM THÙNG XE (MBM) FRONTIER-K190
BẠT TRÙM THÙNG XE (MBM) KIA-FRONTIER140
BẠT TRÙM XE FRONTIER-K190
BẦU BÔ E GIÓ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BẦU BÔ E GIÓ FRONTIER-K200/K250
BẦU GIẢM ÂM FRONTIER-140/K165
BẦU GIẢM ÂM FRONTIER-125/K35
BẦU SẸC VÔ THẮNG (CÓ XY LANH) FRONTIER-140/K165/K3000
BẦU SẸC VÔ THẮNG (CÓ XY LANH) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BẦU SẸC VÔ THẮNG KHÔNG XY LANH FRONTIER-K250
BỆ NGHĨ CHÂN TÀI XẾ FRONTIER-K250
BỆ NGHỈ CHÂN TRONG CABIN (BỆ ĐỂ CHÂN GẦN BÀN ĐẠP LY HỢP) FRONTIER-140/K165/K3000
BỆ NGHỈ CHÂN TRONG CABIN (BỆ ĐỂ CHÂN GẦN BÀN ĐẠP LY HỢP) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BIẾN TRỞ QUẠT GIÓ FRONTIER-K200
BIẾN TRỞ QUẠT GIÓ (TRONG Ổ QUẠT LẠNH) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BÌNH CHÂN KHÔNG TRỢ LỰC THẮNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BÌNH DẦU THẮNG FRONTIER-140/K165/K3000
BÌNH DẦU THẮNG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÌNH DẦU TRỢ LỰC TAY LÁI FRONTIER-140/K165/K3000
BÌNH DẦU TRỢ LỰC TAY LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÌNH NƯỚC PHỤ FRONTIER-140/K165/K3000
BÌNH NƯỚC PHỤ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÌNH NƯỚC PHỤ (KHÔNG NẮP) FRONTIER-K200/K250
BÌNH NƯỚC XỊT KÍNH (CÓ MÔ TƠ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BÌNH XỊT NƯỚC KÍNH CÓ MÔ TƠ FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO
BỘ ẮC PHI DÊ FRONTIER-140
BỘ CẢN HÔNG TRÁI, PHẢI FRONTIER- 140/K165
BỘ CẢN HÔNG TRÁI, PHẢI (INOX) FRONTIER-K165
BỘ CẢN HÔNG XE THÙNG ĐÔNG LẠNH FRONTIER-K140/K165
BỘ CÂY KHÓA CỬA HÔNG THÙNG KÍN ( INOX – BAO GỒM CÂY KHÓA, TAY KHÓA, BÁT BẮT, BỘ CAM KHÓA FRONTIER-K165
BỘ CHÌA KHÓA ĐỀ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BỘ CỬA HÔNG THÙNG KÍN (GỒM: 1 CÁNH CỬA ĐÃ GẮN TÔN INOX304, BẢN LỀ, ĐẾ BẢN LỀ, CHỐT BẢN LỀ, TAY MỞ CỬA, CAM KHÓA, KHÓA CHỮ T, ROONG , ỐP TRỤ MỞ CỬA, TRỤ MỞ CỬA). FRONTIER140/K165/K3000
BỘ CỬA HÔNG THÙNG KÍN (GỒM: 1 CÁNH CỬA ĐÃ GẮN TÔN, BẢN LỀ, ĐẾ BẢN LỀ, CHỐT BẢN LỀ, TAY MỞ CỬA, CAM KHÓA, KHÓA CHỮ T, ROONG , ỐP TRỤ MỞ CỬA, TRỤ MỞ CỬA). FRONTIER-140/K165/K3000
BỘ CỬA SAU THÙNG KÍN (HOÀN THIỆN – TÔN ĐEN). FRONTIER-140/K165
BỘ CỬA SAU THÙNG MUI BẠT (GỒM: 2 CÁNH CỬA ĐÃ GẮN TÔN, BẢN LỀ, ĐẾ BẢN LỀ, CHỐT BẢN LỀ, TAY MỞ CỬA, CAM KHÓA, KHÓA CHỮ T, ROONG , ỐP TRỤ MỞ CỬA, TRỤ MỞ CỬA). FRONTIER-K3000
BỘ CÙI DĨA CẦU SAU (11 X 41; Lỗ 12mm) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BỘ CÙI DĨA CẦU SAU (9 X 37) FRONTIER-140/K165/K3000
BỘ DÈ CHẮN BÙN SAU (TRÁI, PHẢI) INOX FRONTIER-K165
BỘ ĐỒ N GHỀ FRONTIER-K250
BỘ ĐỒ NGHỀ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BỘ ĐỒ NGHỀ FRONTIER-140/K165/K3000
BỘ ĐỒNG TỐC SỐ 1 & 2 FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BỘ ĐỒNG TỐC SỐ 1 & 2 FRONTIER-140/K165/K3000
BỘ ĐỒNG TỐC SỐ 3 & 4 FRONTIER-140/K165/K3000
BỘ ĐỒNG TỐC SỐ 5 (RUỘT: 36 RĂNG) FRONTIER-140/K165/K3000
BỘ GHẾ (GHẾ TÀI, GHẾ PHỤ) FRONTIER-125/140
BO GÓC DƯỚI THÙNG ĐÔNG LẠNH FRONTIER-K165
BO GÓC DƯỚI THÙNG KÍN (LOẠI INOX) FRONTIER-140/K165
BO GÓC TRÊN THÙNG KÍN (LOẠI INOX) FRONTIER-140/K165
BỘ HƠI ĐỒNG BỘ (PÍTTÔNG:94,5MM) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BỘ HƠI ĐỒNG BỘ (PÍTTÔNG:98MM) FRONTIER-140/K165/K3000
BỘ KÈO THÙNG MUI BẠT FRONTIER-K165
BỘ NHÍP SAU XE KIA FRONTIER 125 FRONTIER-125
BỘ NHÍP SAU XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
BỘ NHÍP SAU XE KIA K190 FRONTIER-K190
BỘ NHÍP TRƯỚC XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
BỘ ỐNG DẦU THẮNG + LY HỢP CABIN FRONTIER-K250
BỘ SIU BÓT TAY LÁI FRONTIER-140/K165/K3000
BỘ VI SAI CẦU SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BỘ VI SAI CẦU SAU (LOẠI LÁP NGANG 30 THEN HOA) FRONTIER-140/K165/K3000
BỘ XÚC TÁC LÀM ẤM KHÍ XẢ FRONTIER-K250
BỌC GIÓ KÉT GIÀN NÓNG FRONTIER-K200
BỌC GIÓ KÉT NƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
BỌC GIÓ KÉT NƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BƠM CAO ÁP FRONTIER-140/K165/K3000
BƠM CAO ÁP FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BƠM CAO ÁP ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250
BƠM NHỚT MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BƠM NHỚT MÁY FRONTIER-K250
BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ FRONTIER-K200
BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250
BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ (CAO 70) FRONTIER-140/K165/K3000
BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ (CAO 76) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BƠM SẸC VÍT FRONTIER-K200
BƠM SẸC VÍT ĐINAMÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BƠM TRỢ LỰC TAY LÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BƠM TRỢ LỰC TAY LÁI FRONTIER-K200
BÓNG ĐÈN CẢN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÓNG ĐÈN CẢN FRONTIER-K250
BÓNG ĐÈN NHỎ (BÊN TRONG ĐÈN PHA COS) (12V55W) FRONTIER-140/K165/K3000
BÓNG ĐÈN PHA – HALOGEN FRONTIER-K250
BÓNG ĐÈN PHA COS (12V) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BÓT TAY LÁI FRONTIER-140/K165/K3000
BÓT TAY LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BÓT TAY LÁI FRONTIER-K250
BÓT TAY LÁI (LOẠI MỚI) FRONTIER-K165
BU LÔNG BÁNH ĐÀ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BU LÔNG BÁNH ĐÀ FRONTIER-K250
BU LÔNG CHỈNH GÓC CAM BƠ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BU LÔNG CHỐT DẪN HƯỚNG CÀNG THẮNG ĐĨA TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
BU LÔNG CHỐT DẪN HƯỚNG CÀNG THẮNG TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
BU LÔNG CHỐT DẪN HƯỚNG CÀNG THẮNG TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BU LÔNG CỐT MÁY FRONTIER-K250
BU LÔNG ĐÙM THẮNG TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K2700
BU LÔNG LÁP DỌC FRONTIER-140/K165/K3000
BU LÔNG LÁP DỌC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BU LÔNG LÁP NGANG FRONTIER-140/K165/K3000
BU LÔNG LÁP NGANG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BU LÔNG NẮP QUY LÁT (LOẠI DÀI) FRONTIER-140/K165/K3000
BU LÔNG NẮP QUY LÁT (LOẠI NGẮN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BU LÔNG TĂNG CHỈNH CÀNG CHỮ A FRONTIER-K200
BU LÔNG TĂNG CHỈNH ĐỘ CAO TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BU LÔNG THANH TRUYỀN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BU LÔNG THANH XOẮN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BU LÔNG XẢ NHỚT CẦU FRONTIER-140/K165/K3000
BU LÔNG XẢ NHỚT CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000
BU LÔNG XẢ NHỚT MÁY FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BUGI XÔNG FRONTIER-K200/K250
BUGI XÔNG MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
BULONG XẢ NHỚT THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
BỬNG HÔNG THÙNG LỬNG, PHẢI (ED) FRONTIER-125/K135
BỬNG HÔNG THÙNG LỬNG, PHẢI (ED) FRONTIER-140/K165
BỬNG HÔNG THÙNG LỬNG, TRÁI (ED) FRONTIER-125/K135
BỬNG HÔNG THÙNG LỬNG, TRÁI (ED) FRONTIER-140/K165
BỬNG HÔNG TRÁI THÙNG MUI BẠT FRONTIER-K165
BỬNG SAU THÙNG LỬNG (ED) FRONTIER-125/140/K135/K165
BÚP XOA XU PÁP FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CA ĐỠ BẠC ĐẠN ĐŨA LÙI FRONTIER-140
CA ĐỠ BẠC ĐẠN ĐŨA SỐ 2 FRONTIER-125/140
CA LĂNG FRONTIER-140/K165/K3000
CA LĂNG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CA LĂNG FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III
CABIN TỔNG THÀNH (BAO GỒM NỘI THẤT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CABIN TỔNG THÀNH (BAO GỒM NỘI THẤT) FRONTIER-140/K165/K3000
CẠC TE NHỚT FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CẠC TE NHỚT FRONTIER-140/K165/K3000
CẠC TE NHỚT FRONTIER-K250
CẢM BIẾN ÁP SUẤT GA FRONTIER-K200
CẢM BIẾN ÁP SUẤT NHỚT MÁY FRONTIER-140/K165/K3000
CẢM BIẾN ÁP SUẤT NHỚT MÁY FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CẢM BIẾN BÁO ĐÈN LÙI XE FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẢM BIẾN BÁO MO FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẢM BIẾN BÁO MO (2 RACK CẮM) FRONTIER-140/K165/K3000
CẢM BIẾN BÁO NHIỆT ĐỘ NƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
CẢM BIẾN BÁO NƯỚC DƯỚI LỌC DẦU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẢM BIẾN BÁO NƯỚC DƯỚI LỌC DẦU FRONTIER-K200/K250
CẢM BIẾN BÁO SÔI NƯỚC (LOẠI NHỎ, BÊN HÔNG HỘP SỐ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẢM BIẾN CHÊNH LỆCH ÁP SUẤT TRÊN BẦU BÔ XẢ FRONTIER-K200/K250
CẢM BIẾN GIÀN LẠNH FRONTIER-K200
CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG KHÍ NẠP FRONTIER-K250
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ GIÓ TRONG KÉT GIÓ TURBO FRONTIER-K250
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ KHÍ XẢ TRÊN CỔ BẦU BÔ XẢ FRONTIER-K200
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ KHÍ XẢ TRÊN CỔ TURBO FRONTIER-K200/K250
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ MÁY LẠNH FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CẢM BIẾN TỐC ĐỘ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẢM BIẾN TỐC ĐỘ FRONTIER-K200/K250
CẢM BIẾN TUA MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẢM BIẾN VỊ TRÍ CỐT MÁY FRONTIER-K200/K250
CẢM ỨNG NHIỆT MÁY LẠNH CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦN + CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII
CẦN + CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII
CẦN + CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦN + CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CĂN BẠC ĐẠN SỌ CẦU FRONTIER-140/K165/K3000
CẦN BÀN ĐẠP GA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦN SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦN TĂNG BỐ THẮNG SAU, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CẦN TĂNG BỐ THẮNG SAU, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CẦN THẮNG TAY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦN THẮNG TAY TRONG BỐ THẮNG SAU, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦN THẮNG TAY TRONG BỐ THẮNG SAU, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẢN TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
CẢN TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CẢN TRƯỚC FRONTIER-K200
CÀNG BỐ THẮNG BÁNH SAU (4 CÁI) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÀNG BỐ THẮNG BÁNH SAU (HI-Q) (4 CÁI) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÀNG BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC FRONTIER-K200
CÀNG BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC (4 CÁI) FRONTIER-140/K165/K3000
CÀNG BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC (4 CÁI) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÀNG BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC (HI-Q) (4 CÁI) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÀNG BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC (HI-Q) (4 CÁI) FRONTIER-140/K165/K3000
CÀNG BỐ THẮNG SAU FRONTIER-K200
CÀNG CHỮ A, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÀNG CHỮ A, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÀNG CHỮ C HỆ THỐNG LÁI FRONTIER-140/K165/K3000
CÀNG CHỮ I HỆ THỐNG LÁI FRONTIER-140
CÀNG CHỮ I HỆ THỐNG LÁI, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÀNG CHỮ I HỆ THỐNG LÁI, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÀNG CUA BẠC ĐẠN BI TÊ FRONTIER-K250
CÀNG CUA SANG SỐ 5 &  6 FRONTIER-K250
CÀNG CUA SỐ 1 & 2 (LỚN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÀNG CUA SỐ 1 & 2 (NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÀNG CUA SỐ 3 & 4 (LỚN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÀNG CUA SỐ 3 & 4 (NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÀNG CUA SỐ 5 & LÙI (LỚN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÀNG CUA SỐ 5 & LÙI (NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÀNG ĐẨY BẠC ĐẠN BI TÊ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÁNH QUẠT KÉT GIÀN NÓNG FRONTIER 125/140
CÁNH QUẠT KÉT GIÀN NÓNG FRONTIER-K200
CÁNH QUẠT KÉT NƯỚC (KHÔNG CÓ LY TÂM) (KHÔNG CÓ LY TÂM) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÁNH QUẠT KÉT NƯỚC CÓ LY TÂM (15,6mm) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÁNH QUẠT LÀM MÁT KÉT NƯỚC FRONTIER-K200
CAO SU ẮC NHÍP ĐÔI FRONTIER-140/K165/K3000
CAO SU ẮC NHÍP ĐÔI TRƯỚC FRONTIER-K250
CAO SU ẮC NHÍP ĐƠN FRONTIER-140/K165/K3000
CAO SU ẮC NHÍP SAU ĐÔI (CÓ LÕI SẮT, LẮP TRÊN CHASSIS PHÍA NHÍP SAU) FRONTIER-140/K165/K3000
CAO SU CHẮN BÁNH BÙN TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-K250
CAO SU CHẮN BÁNH BÙN TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-K250
CAO SU CHẮN BÙN BÁNH SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CAO SU CHẮN BÙN ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250
CAO SU CHÂN CABIN, TRƯỚC, SAU FRONTIER-K250/125/K135/K190/K2700
CAO SU CHÂN KÉT NƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CAO SU CHÂN MÁY SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC FRONTIER-K200/K250
CAO SU CHỐT DẪN HƯỚNG CÀNG THẮNG TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU CHỤP BỤI BU LÔNG ĐÙM THẮNG FRONTIER-140/K165/K3000
CAO SU CHỤP BỤI CÀNG BỐ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU CHỤP THƯỚC TAY LÁI BẮT VÔ BÓT TAY LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU ĐỆM BÁT ĐỠ THƯỚC LÁI FRONTIER-K200
CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ  I HỆ THỐNG LÁI FRONTIER-K200
CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ A, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ A, PHÍA TRƯỚC FRONTIER-K200
CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ A, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ I FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ I HỆ THỐNG LÁI FRONTIER-K200
CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮA A, PHÍA SAU FRONTIER-K200
CAO SU ĐỆM NẮP CA BÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CAO SU ĐỆM THANH XOẮN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU ĐỆM TRÊN CÁNH GÀ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU ĐỠ BÁT CHÂN CABIN SAU TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000
CAO SU ĐỠ CHÂN CABIN TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000
CAO SU ĐỠ THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU GIỮA THANH XOẮN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU GIỮA THANH XOẮN FRONTIER-K200
CAO SU GỐI NHÍP FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU GỐI NHÍP SAU FRONTIER-140/K165/K3000
CAO SU GỐI NHÍP TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
CAO SU NHÍP SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU ỐP CHÂN BÀN ĐẠP PHANH & LY HỢP FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CAO SU PHUỘC NHÚN SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU PHUỘC NHÚN TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU PHUỘC NHÚN TRƯỚC DƯỚI FRONTIER-140/K165/K3000/K250/140/K165/K3000
CAO SU PHUỘC NHÚN TRƯỚC TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000/K250/140/K165/K3000
CAO SU TAY ĐỞ CÀNG CHỮ I HỆ THỐNG LÁI FRONTIER-K200
CAO SU TAY ĐỠ CÁNH GÀ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CAO SU TREO ĐUÔI BẦU BÔ LỬA FRONTIER-140/K165/K3000
CAO SU TREO GIỮA BẦU BÔ LỬA FRONTIER-140/K165/K3000
CAO SU TREO HỘP SỐ FRONTIER-K200
CAO SU TRỤ CHÂN CABIN TRƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦU CHÌ 10A (LOẠI NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦU CHÌ 15A (LOẠI NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦU CHÌ 20A (LOẠI NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦU CHÌ 30A (LOẠI LỚN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦU CHÌ 30A (LOẠI NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦU CHÌ 60A (LOẠI LỚN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CẦU CHÌ 80A (LOẠI LỚN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÂY CHỐNG CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÂY CHỐNG NẮP CA  BÔ FRONTIER-K250
CÂY CHỐNG NẮP CA BÔ FRONTIER-140/K165/K3000
CÂY CHỐNG NẮP CA BÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÂY ĐÀ ĐUÔI THÙNG KÍN INOX304 FRONTIER-K165
CÂY LỪA SỐ 1 & 2 FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÂY LỪA SỐ 3 & 4 FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÂY LỪA SỐ 5 FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÂY NỐI KHÓA CABIN FRONTIER-140/K165/K3000
CHÂN CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHÂN CABIN, TRÁI, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHÂN ĐỠ CABIN (GIỮA HAI TRỤ CHÂN CABIN) FRONTIER-140/K165/K3000
CHASSIS FRONTIER-140/K165/K3000
CHASSIS FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHE NẮNG, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHE NẮNG, PHẢI FRONTIER-K250
CHE NẮNG, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHÉN CHẶN LÒ XO XU PÁP, DƯỚI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHÉN CHẶN LÒ XO XU PÁP, TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000
CHÉN TAY MỞ CỬA TRONG, PHẢI FRONTIER-K200/K250
CHÉN TAY MỞ CỬA TRONG, TRÁI FRONTIER-K200/K250
CHÌA KHÓA TRẮNG (KHÓA CỬA) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHỔI GẠT MƯA 19 INCH ( 475 mm) FRONTIER-125/140 (PHẢI)
CHỔI GẠT MƯA 21 INCH ( 525 mm) FRONTIER-125/140 (TRÁI)
CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH, TRÁI FRONTIER-K250
CHỐT BẢN LỀ BỮNG HÔNG TRÊN THÙNG MUI BẠC KIA-FRONTIER 1,4/1,25T
CHỐT BÁO GÀI KHÓA CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHỐT BÁO GÀI KHÓA CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHỐT ĐINH GÀI CÀNG BỐ SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHỐT GÀI CHÌA KHÓA REMOTE FRONTIER-K250
CHỐT GIẬT CỬA TRÁI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHỮ “KIA” (LOGO) FRONTIER-140/K165/K3000
CHỮ “KIA” (LOGO) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHỮ “THACO FRONTIER” TRƯỚC ĐẦU XE FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHỮ EURO 4 FRONTIER K250
CHỮ THẬP VI SAI CẦU FRONTIER-140/K165/K3000
CHỤP BỤI BU LÔNG CÀNG PHANH TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHỤP BỤI CẦN ĐẨY BẠC ĐẠN BI TÊ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHỤP BỤI CẦN SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CHỤP BỤI CÀNG CUA BẠC ĐẠN BI TÊ FRONTIER-K250
CHỤP BỤI PÍT TÔNG ĐÙM THẮNG FRONTIER-140/K165/K3000
CHỤP BỤI PÍT TÔNG ĐÙM THẮNG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHỤP BỤI PÍT TÔNG ĐÙM THẮNG ĐĨA TRƯỚC FRONTIER-K200
CHỤP BỤI TĂNG ĐƯA CÀNG BỐ SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHỤP BỤI THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHỤP CHẶN TÁN ĐẦU ĐÓT TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHỤP MÂM SAU (SƠN HOÀN THIỆN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHỤP MÂM TRƯỚC (SƠN HOÀN THIỆN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CHỤP TÁN ĐẤU ĐÓT CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000
CỔ GÓP HÚT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CỔ GÓP HÚT FRONTIER-K250
CỔ GÓP XẢ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CỔ GÓP XẢ FRONTIER-K250
CÒ NHỚT FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÒ NHỚT FRONTIER-140/K165/K3000
CÒ NHỚT FRONTIER-K250
CÓC GIẢI NHIỆT NƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÓC GIẢI NHIỆT NƯỚC LÀM MÁT FRONTIER-K250
COMPA + MÔ TƠ NÂNG HẠ KÍNH CỬA, PHẢI FRONTIER-K200/K250
COMPA + MÔ TƠ NÂNG HẠ KÍNH CỬA, TRÁI FRONTIER-K200/K250
COMPA + MÔ TƠ NÂNG HẠ KÍNH TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
COMPA + MÔ TƠ NÂNG HẠ KÍNH TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CON CÒ CAM FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CON ĐỘI FRONTIER-K250/KIA-K3600 2,5T/FRONTIER
CON ĐỘI (KÍCH) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC A/C FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC BẤM KÍNH CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC BẤM KÍNH CỬA, PHẢI FRONTIER-K200/K250
CÔNG TẮC BẤM KÍNH CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC BẤM KÍNH CỬA, TRÁI FRONTIER-K200
CÔNG TẮC BÁO ĐÈN DE (TRÊN CƠ CẤU SANG SỐ) FRONTIER-K250
CÔNG TẮC BÁO ĐÈN DE (TRÊN HỘP SỐ) FRONTIER-K250
CÔNG TẮC BÁO KHÓA CỬA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC BÁO KHÓA CỬA FRONTIER-K200/K250
CÔNG TẮC ĐỀ PHỤ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC ĐÈN ƯU TIÊN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC GẠT GIÓ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC PHA COS FRONTIER-140/K165/K3000
CÔNG TẮC PHA COS FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÔNG TẮC STOP FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC TÁP LÔ ĐÈN CẢN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC TÁP LÔ ĐÈN LÙI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC TÁP LÔ GIẢ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC ƯU TIÊN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CÔNG TẮC ƯU TIÊN (BÁO NGUY) FRONTIER-K250
CỐT BÁNH RĂNG TRUNG GIAN TRỤC CAM FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CỐT BẮT ẮC NHÍP LỚN FRONTIER-140/K165/K3000
CỐT BẮT TĂNG CHỈNH CÀNG CHỮ A FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CỐT BẮT VÔ ĐẦU ĐÓT, SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CỐT BẮT VÔ ĐẦU ĐÓT, TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CỐT BƠM NHỚT MÁY FRONTIER-K250
CỐT CAM FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CỐT CAM FRONTIER-140/K165/K3000
CỐT CAM XU PAP NẠP (BÊN TRÁI) FRONTIER-K250
CỐT GIÀN CÒ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CỐT MÁY – TRỤC KHUỶU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CỐT MÁY – TRỤC KHUỶU FRONTIER-140/K165/K3000
CỐT TẮC KÊ SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CỐT TẮC KÊ SAU, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
CỐT TẮC KÊ SAU, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
CỐT TẮC KÊ TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CỐT TẮC KÊ TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
CỐT TẮC KÊ TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
CỐT THƯỚC LÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CỬA HÔNG THÙNG KÍN ( TÔN KẼM) FRONTIER-140
CUA NỐI ỐP TRỤ SAU, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CUA NỐI ỐP TRỤ SAU, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CUA ROONG  CÔNG TẮC MÁY LẠNH TÁP LÔ FRONTIER-K250
CUA ROONG CÔNG TẮC GẠT GIÓ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CUA ROONG ĐỒNG HỒ TÁP LÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CUA ROONG ĐỒNG HỒ TÁP LÔ FRONTIER-K250
CỤC CHIA DẦU FRONTIER-140/K165/K3000
CỤC CHIA DẦU 2 LỖ ĐÔI NỐI ỐNG DẦU CHASSIS FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CỤC MỒI THUỐC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CỤM CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN MÁY LẠNH FRONTIER-K250
CỤM CÔNG TẮC GẠT GIÓ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
CỤM DỪNG THẮNG BÁNH SAU, PHẢI FRONTIER-K200
CỤM DỪNG THẮNG BÁNH SAU, TRÁI FRONTIER-K200
CỤM KHỚP NỐI BẮT VÔ BÓT TAY LÁI (CABIN KHÔNG LẬT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CỤM KHỚP NỐI BẮT VÔ BÓT TAY LÁI (CABIN LẬT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
CÚP BEN + CHỤP BỤI XY LANH CON LY HỢP FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DẪN HƯỚNG XÍCH CAM TRONG, DƯỚI FRONTIER-K250
DẪN HƯỚNG XÍCH CAM TRONG, TRÊN FRONTIER-K250
DẪN HƯỚNG XÍCH GIỮA, TRÊN FRONTIER-K250
DẪN HƯỚNG XÍCH GIỮA, XÍCH NGOÀI, DƯỚI FRONTIER-K250
ĐẦU CƠ HỘP SỐ (22 RĂNG NGHIÊNG) FRONTIER-140/K165/K3000
ĐẦU CƠ HỘP SỐ (24 RĂNG NGHIÊNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐẦU ĐÓT DÍ TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
ĐẦU ĐÓT DÍ TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐẦU ĐÓT DÍ TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
ĐẦU ĐÓT DÍ TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐẦU TRÂU HỘP SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DÂY CHỈNH GA TAY FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÂY CU ROA BƠM TRỢ LỰC (A34.4) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DÂY CU ROA BƠM TRỢ LỰC (A-34.4) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DÂY CU ROA ĐINAMÔ (B43) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DÂY CU ROA ĐINAMÔ (B43N3E1A) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DÂY CU ROA LỐC LẠNH (A36.5) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DÂY CU ROA LỐC LẠNH (A-36.5) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DÂY CUA ROA ĐỘNG CƠ (7PK2268) FRONTIER-K250
DÂY ĐIỆN CABIN FRONTIER-140
DÂY ĐIỆN CABIN FRONTIER-125
DÂY ĐIỆN CHASSIS FRONTIER-125
DÂY ĐIỆN CHASSIS FRONTIER-140/K165/K3000
DÂY ĐIỆN CỬA, PHẢI FRONTIER125/140
DÂY ĐIỆN CỬA, TRÁI FRONTIER125/140
DÂY ĐIỆN ĐỘNG CƠ FRONTIER125/140
DÂY ĐIỆN KIM PHUN FRONTIER-K250
DÂY ĐIỆN LA PHÔNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DÂY ĐIỆN TÁP LÔ FRONTIER140
DÂY ĐIỆN TÁP LÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DÂY ĐIỆN TÁP LÔ FRONTIER125
DÂY GA FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÂY GA FRONTIER-140/K165/K3000
DÂY GIẬT MỞ NẮP CA BÔ FRONTIER-K250
DÂY LỪA SỐ FRONTIER-140/K165/K3000
DÂY LỪA SỐ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÂY MỞ NẮP CABÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐÁY SÀN CABIN FRONTIER-K250
DÂY SỐ FRONTIER-140/K165/K3000
DÂY SỐ (LOẠI DÀI) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÂY SỐ (LOẠI NGẮN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÂY SỐ + DÂY LỪA FRONTIER-K200
DÂY THẮNG TAY SAU FRONTIER-K200
DÂY THẮNG TAY TRƯỚC FRONTIER-K200
DÂY THẮNG TAY TRƯỚC (CABIN KHÔNG LẬT, DÀI 297CM) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÂY THẮNG TAY TRƯỚC (DÀI 394CM, LOẠI MỚI) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÂY THẮNG TAY, SAU FRONTIER-140/K165/K3000
DÂY THẮNG TAY, SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÂY THẮNG TAY, TRƯỚC (CABIN LẬT, DÀI 377 CM) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÂY THẮNG TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
DÈ CHẮN BÙN BÁNH SAU (TRƯỚC PHẢI, SAU, TRÁI) FRONTIER-K250
DÈ CHẮN BÙN BÁNH SAU (TRƯỚC TRÁI, SAU, PHẢI) FRONTIER-K250
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-K200
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-K250
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, PHẢI (MODEL 96 – 98) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-K200
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-K250
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, TRÁI (MODEL 96 – 98) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DÈ CHẮN BÙN SAU, PHẢI FRONTIER125/140
DÈ CHẮN BÙN SAU, TRÁI FRONTIER125/140
DÈ CHẮN BÙN THÙNG ĐÔNG LẠNH FRONTIER-K165
ĐỀ MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ĐỀ MÁY FRONTIER-K200/K250
ĐẾ MỒI THUỐC FRONTIER-140/K165/K3000
ĐỆM BỐ THẮNG (4 CÁI) FRONTIER-140/K165/K3000
ĐỆM BỐ THẮNG (4 CÁI) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐÈN CẢN TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐÈN CẢN TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐÈN LA PHÔNG FRONTIER-K250
ĐÈN LÁI SAU, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ĐÈN LÁI SAU, PHẢI FRONTIER-K200
ĐÈN LÁI SAU, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ĐÈN LÁI SAU, TRÁI FRONTIER-K200
ĐÈN PHA COS, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
ĐÈN PHA COS, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐÈN PHA COS, PHẢI FRONTIER-K200
ĐÈN PHA COS, PHẢI FRONTIER-K250
ĐÈN PHA COS, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
ĐÈN PHA COS, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐÈN PHA COS, TRÁI FRONTIER-K200
ĐÈN PHA COS, TRÁI FRONTIER-K250
ĐÈN SOI BIỂN SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ĐÈN SOI BIỂN SỐ FRONTIER-K250
ĐÈN XI NHAN TRƯỚC, PHẢI (12V) FRONTIER-140/K165/K3000
ĐÈN XI NHAN TRƯỚC, TRÁI (12V) FRONTIER-140/K165/K3000
DÍ TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
ĐĨA LY HỢP FRONTIER-K250
ĐĨA LY HỢP (LÁ COL) – VALEO FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ĐĨA LY HỢP (LÁ COL) (240D-21R) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ĐĨA THẮNG TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
ĐĨA THẮNG TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐĨA THẮNG TRƯỚC FRONTIER-K200
DIỀM DƯỚI MẶT DỰNG THÙNG KÍN ( loại inox) FRONTIER-140/K165
DIỀM DƯỚI MẶT DỰNG THÙNG KÍN ( loại nhôm) FRONTIER-140/K165
DIỀM DƯỚI MẶT HÔNG THÙNG KÍN (loại inox) FRONTIER-140/K165
DIỀM DƯỚI MẶT HÔNG THÙNG KÍN (loại nhôm) FRONTIER-140/K165
DIỀM TRÊN MẶT DỰNG THÙNG KÍN (loại inox) FRONTIER-140/K165
DIỀM TRÊN MẶT DỰNG THÙNG KÍN (loại nhôm) FRONTIER-140/K165
DIỀM TRÊN MẶT HÔNG THÙNG KÍN (loại inox) FRONTIER-140/K165
DIỀM TRÊN MẶT HÔNG THÙNG KÍN (NHÔM) FRONTIER140/K165
ĐINAMÔ (MÁY PHÁT ĐIỆN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐINAMÔ (MÁY PHÁT ĐIỆN) FRONTIER-140/K165/K3000
ĐỒNG HỒ BÁO DẦU, BÁO NƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
ĐỒNG HỒ BÁO DẦU, BÁO NƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐỒNG HỒ TÁP LÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ĐỒNG HỒ TÁP LÔ (CÓ ĐỒNG HỒ TUA MÁY) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ FRONTIER-140/K165/K3000
ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐŨA XU PÁP FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ĐÙM THẮNG TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
ĐÙM THẮNG TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐÙM THẮNG TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
ĐÙM THẮNG TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DỪNG THẮNG BÁNH SAU, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DỪNG THẮNG BÁNH SAU, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
DỪNG THẮNG BÁNH TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
DỪNG THẮNG BÁNH TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
DỪNG THẮNG BÁNH TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
DỪNG THẮNG BÁNH TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐUÔI CÁ CẦU SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ĐUÔI CÁ CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000
ĐUÔI CÁ HỘP SỐ FRONTIER-140/K165/K3000
ĐUÔI DÂY ĐIỆN BỘ CHÌA KHÓA ĐỀ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
GẠT TÀN THUỐC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
GHẾT CỬA TRÁI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
GIÁ TRỤC GIÀN CÒ (BẢ DÊ CÒ) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
GIÁ TRỤC GIÀN CÒ (BẢ DÊ CÒ) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
GIÀN TRUYỀN GẠT NƯỚC KÍNH FRONTIER-K250
GIỚI HẠN CỬA, PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII
GIỚI HẠN CỬA, TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII
GÒ MÁ, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
GÒ MÁ, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
GÒ MÁ, PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
GÒ MÁ, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
GÒ MÁ, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
GÒ MÁ, TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI TRÒN SL765 FRONTIER125/140
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, PHẢI (2 MẶT) FRONTIER-K200
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, PHẢI (CÓ GỌNG) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, TRÁI (2 MẶT) FRONTIER-K200
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, TRÁI (CÓ GỌNG) FRONTIER-140/K165/K3000
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, TRÁI (CÓ GỌNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG CABIN (CÓ ĐÈN LA PHÔNG) (CÓ ĐÈN LA PHÔNG) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
GƯƠNG CHIẾU HẬU VUÔNG PHẢI SL648 FRONTIER125/140
GƯƠNG CHIẾU HẬU VUÔNG TRÁI SL658 FRONTIER125/140
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 1 FRONTIER-125/K135/K190/K2700
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 1 & 2 (36 RĂNG, 2 CÁI) FRONTIER-140/K165/K3000
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 2 FRONTIER-125/K135/K190/K2700
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 3 & 4 FRONTIER-140/K165/K3000
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 3 & 4 (39 RĂNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 5 (34 RĂNG) FRONTIER-140/K165/K3000
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ LÙI (33 RĂNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
HỆ THỐNG BỬNG NÂNG (GỒM: BỬNG NÂNG + CƠ CẤU NÂNG + NGUỒN ĐỘNG LỰC) FRONTIER-140/K165
HỘC ĐỰNG TIỀN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
HỘP CẦU CHÌ DƯỚI TÁP LÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
HỘP CẦU CHÌ GẮN CHASSIS FRONTIER-140/K165/K3000
HỘP CỐP GHẾ FRONTIER-K250
HỘP CỐP GIỮA TÁP LÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
HỘP CỐP PHỤ TÁP LÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
HỘP CỐP PHỤ TÁP LÔ FRONTIER-K250
HỘP ĐÈN LÁI SAU PHẢI  FRONTIER-K2700/3000
HỘP ĐÈN LÁI SAU, TRÁI FRONTIER-K2700/3000
HỘP ĐIỀU KHIỂN LẠNH XE ĐÔNG LẠNH (HT100II) FRONTIER165
KÈN ĐIỆN 12V (ÂM CAO) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
KÈN ĐIỆN 12V (ÂM THẤP) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
KÉT GIẢI NHIỆT KHÍ THẢI FRONTIER-K250
KÉT GIẢI NHIỆT NHỚT (CỤM SINH HÀN, CÓ LỌC NHỚT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
KÉT GIẢI NHIỆT NHỚT (CỤM SINH HÀN, KHÔNG LỌC NHỚT) FRONTIER-K250
KÉT GIÀN LẠNH FRONTIER-K200
KÉT GIÀN LẠNH CABIN (MODEL MỚI) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
KÉT GIÀN NÓNG FRONTIER-K200
KÉT GIÀN NÓNG CABIN (MODEL MỚI) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
KÉT GIÓ TURBO FRONTIER-K200
KÉT NƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
KÉT NƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
KÉT NƯỚC FRONTIER-K200
KÉT SƯỞI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
KHÓA CABIN 2 FRONTIER-140/K165/K3000
KHÓA CỬA SAU THÙNG ĐÔNG LẠNH TRÁI FRONTIER-K165
KHÓA DÂY ĐAI AN TOÀN GHẾ TÀI, LƠ FRONTIER-K250
KHÓA DÂY ĐAI AN TOÀN GIỮA FRONTIER-K250
KHÓA GÀI BÁNH RĂNG HỘP SỐ FRONTIER-140/K165/K3000
KHÓA TRONG LÒ XO BỐ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
KHỚP NỐI BU LÔNG CHỈNH ĐỘ CAO FRONTIER-125/K135/K190/K2700
KHỚP NỐI TAY BẮT VÔ BÓT TAY LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
KHUNG DẪN GIÓ KÉT NƯỚC FRONTIER-K200
KHUNG ĐÈN CẢN SAU THÙNG KÍN FRONTIER-140/K165
KHUNG SÀN  CABIN, PHẢI FRONTIER-K250
KHUNG SÀN  CABIN, TRÁI FRONTIER-K250
KHUNG SÀN  CABIN, TRƯỚC FRONTIER-K250
KHUNG SẮT BẮT CẢN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
KHUNG SẮT BẮT CẢN FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III
KHUNG TÁP LÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
KIM PHUN DẦU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
KIM PHUN DẦU FRONTIER-K250/KIA-BONGO
KÍNH CHẮN GIÓ (1472X788) FRONTIER-K250
KÍNH CHẮN GIÓ (1549X737) FRONTIER125/K135/K190/140/K165/K2700/K3000
KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC FRONTIER-K200
KÍNH CỬA PHẢI (926X734) FRONTIER-K250
KÍNH CỬA TRÁI (926X734) FRONTIER-K250
KÍNH CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140
KÍNH CỬA, PHẢI FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGOIII
KÍNH CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140
KÍNH CỬA, TRÁI FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III 1,4T
KÍNH LƯNG (1040X354) FRONTIER-K250
KÍNH LƯNG (934X317) FRONTIER125/K135/K190/140/K165/K2700/K3000
KÍNH LƯNG CABIN FRONTIER-K250
LÁ NHÍP SỐ 3 (1100X70X8) FRONTIER-K190
LÁ NHÍP SỐ 4 (1030X70X8) FRONTIER-K190
LÁ SỐ 1 NHÍP SAU XE FRONTIER K190,LÁ SỐ 1 NHÍP SAU XE FRONTIER FRONTIER 125 FRONTIER-125/K190
LÁ SỐ 1 NHÍP SAU XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 1 NHÍP TRƯỚC XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 2 NHÍP SAU XE FRONTIER K190,LÁ SỐ 2 NHÍP SAU XE FRONTIER FRONTIER 125 FRONTIER-125/K190
LÁ SỐ 2 NHÍP SAU XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 2 NHÍP TRƯỚC XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 3 NHÍP TRƯỚC XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 4 NHÍP SAU XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 4 NHÍP TRƯỚC XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 5 NHÍP SAU XE FRONTIER K190,LÁ SỐ 4 NHÍP SAU XE FRONTIER FRONTIER 125 FRONTIER-125/K190
LÁ SỐ 5 NHÍP SAU XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 5 NHÍP TRƯỚC XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 6 NHÍP SAU XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 6 NHÍP TRƯỚC XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 7 NHÍP SAU XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁ SỐ 7 NHÍP TRƯỚC XE KIA FRONTIER 140 FRONTIER-140
LÁP DỌC FRONTIER-140/K165/K3000
LÁP DỌC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
LÁP NGANG CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000
LÁP NGANG CẦU SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
LÁP NGANG CẦU SAU FRONTIER-K200
LÁP NGANG CẦU SAU (30 THEN) FRONTIER-140/K165/K3000
LÒ XO BỐ THẮNG SAU, DƯỚI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÒ XO CHÂN GA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÒ XO ĐỊNH VỊ BỐ THẮNG SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÒ XO GIỮ CẦN ĐIỀU CHỈNH BỐ THẮNG SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÒ XO HỒI VỊ BỐ THẮNG SAU, TRÊN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÒ XO KÉO BỐ THẮNG SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÒ XO KÉO VAN CHIA DẦU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
LÒ XO MÓC DÂY THẮNG SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÒ XO XU PAP FRONTIER-K250
LÒ XO XU PÁP FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LOA CASSETTE FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LOA KÈN HỘP SỐ FRONTIER-K250
LỌC DẦU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LỌC DẦU FRONTIER-K200/K250
LỌC DẦU (CÓ BƠM TAY + ĐẾ + BÁT + CỤC BÁO DẦU) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LỌC DẦU CÓ ĐẾ FRONTIER-K200
LỌC DẦU CÓ ĐẾ CÓ BƠM TAY FRONTIER-K250
LỌC GA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LỌC GA MÁY LẠNH CABIN (FRONTIER K125/140) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LỌC GIÓ FRONTIER-K200/K250
LỌC GIÓ MÁY LẠNH FRONTIER-K200
LỌC GIÓ MÁY LẠNH CABIN FRONTIER-K250
LỐC LẠNH FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LỐC LẠNH FRONTIER-K200
LỐC LẠNH (TM13-12V, R-404A) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LỐC MÁY FRONTIER-125/K135/K190/K2700
LỌC NHỚT ĐỘNG CƠ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000/K200/K250/125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000/H350
LÕI LỌC GIÓ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÔNG ĐỀN BU LÔNG CHỈNH GÓC CAM FRONTIER-125/K135/K190/K2700
LÔNG ĐỀN CANH TÁN ĐẦU ĐÓT FRONTIER-125/K135/K190/K2700
LÔNG ĐỀN GÀI TÁN ĐẦU ĐÓT SAU (18 LỖ) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
LÔNG ĐỀN GÀI TÁN ĐẦU ĐÓT TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
LÔNG ĐỀN GÀI TÁN ĐẦU ĐÓT, SAU (18 LỖ) FRONTIER-140/K165/K3000
LÔNG NHEO CỬA NGOÀI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÔNG NHEO CỬA NGOÀI, PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
LÔNG NHEO CỬA NGOÀI, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÔNG NHEO CỬA NGOÀI, TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III 1,4T
LÔNG NHEO CỬA TRONG, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÔNG NHEO CỬA TRONG, PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII
LÔNG NHEO CỬA TRONG, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LÔNG NHEO CỬA TRONG, TRÁI FRONTIER-K250
LƯỚI NHỰA CẢN TRƯỚC, DƯỚI FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III 1,4T (4wd)
LƯỚI NHỰA CẢN TRƯỚC, TRÊN FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III 1,4T (4wd)
LY HỢP ĐỀ MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LY TÂM CÁNH QUẠT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
LY TÂM CÁNH QUẠT FRONTIER-K200
LY TÂM CÁNH QUẠT FRONTIER-K250
MÂM BÁNH XE SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MÂM BÁNH XE SAU FRONTIER-140/K165/K3000
MÂM BÁNH XE TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MÂM BÁNH XE TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
MÂM ÉP FRONTIER-K250
MÂM ÉP LY HỢP FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MÂM ÉP LY HỢP – VALEO FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MÁNG XỐI (NẸP CHỮ U, LOẠI INOX) FRONTIER-140/K165
MẶT BÍCH NẮP CAM FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MẶT ĐỀ CAN ĐEN DÁN TRÊN NẮP CA BÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MẶT DỰNG SAU CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MẶT DỰNG THÙNG LỬNG (ED) KIA-K2700/FRONTIER125
MẶT DỰNG THÙNG LỬNG (ED) KIA-K3000/FRONTIER140
MẶT DỰNG TRƯỚC CABIN (PHÍA NGOÀI) FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
MẶT DỰNG TRƯỚC CABIN (PHÍA TRONG) FRONTIER-K250
MẶT DỰNG TRƯỚC CABIN (TRONG  + NGOÀI) FRONTIER-K250
MẶT DỰNG TRƯỚC DƯỚI CABIN (BẰNG SẮT) FRONTIER-140/K165/K3000
MẶT GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI PHẢI (MẶT LỚN) FRONTIER-K200
MẶT GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI TRÁI (MẶT LỚN) FRONTIER-K200
MÁY AUDIO (CD/MP3/USB – FE3100) FRONTIER125/140
MÁY PHÁT ĐIỆN (ĐINAMÔ) FRONTIER-K200/K250
MIẾNG CĂN CỐT MÁY (STD) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MIẾNG CANH BÁNH RĂNG HÀNH TINH FRONTIER-140/K165/K3000
MIẾNG CANH BÁNH RĂNG HỘ TINH FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MIẾNG CHẶN TÁN ĐẦU ĐÓT SAU ( 4 LỖ) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MIẾNG CHẶN TÁN ĐẦU ĐÓT SAU (4 LỖ) FRONTIER-140/K165/K3000
MIẾNG CHỐNG NÓNG CỔ GÓP XẢ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MIỂNG CỐT MÁY (COS 1) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MIỂNG CỐT MÁY (STD) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MIẾNG ĐỆM GÀI CHỐT TRONG DỪNG BỐ SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MIỂNG TAY DÊN FRONTIER-K200
MIỂNG TAY DÊN (COS 1) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MIỂNG TAY DÊN (STD) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MỎ CẢN TRƯỚC, PHẢI (NHỰA) FRONTIER-140/K165/K3000
MỎ CẢN TRƯỚC, TRÁI (NHỰA) FRONTIER-140/K165/K3000
MÕ NHÍP TRƯỚC, PHÁI TRƯỚC FRONTIER-125/140
MÔ TƠ BÌNH XỊT NƯỚC KÍNH FRONTIER-K250
MÔ TƠ GẠT NƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MÔ TƠ GIÀN TRUYỀN GẠT NƯỚC FRONTIER-K250
MÔ TƠ KÉT GIÀN NÓNG FRONTIER-K200
MÔ TƠ KÉT GIÀN NÓNG (MODEL CŨ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MÔ TƠ QUẠT GIÓ CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MÔ TƠ QUẠT GIÓ MÁY LẠNH FRONTIER-K200
MOAY Ơ BÁNH SAU FRONTIER-140/K165/K3000
MOAY Ơ BÁNH TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
MOAY Ơ BÁNH TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MÓC CHỈNH ĐỘ CAO, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MÓC CHỈNH ĐỘ CAO, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MÓNG CHẶN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
MUI CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
MUI CABIN FRONTIER-K250
NẮP BÌNH NƯỚC PHỤ FRONTIER-K200
NẮP BƠM NHỚT MÁY (PHÍA TRƯỚC) FRONTIER-K250
NẮP CABÔ FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III
NẮP CAM NGOÀI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NẮP CAM SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP CAM TRONG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NẮP CAM TRONG FRONTIER-140/K165/K3000
NẮP CAM TRƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP CHẶN NHỚT FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NẮP CHẶN TRƯỚC CAM FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP CHE BÌNH DẦU TRỢ LỰC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP CHỤP ĐẦU ĐÓT TRƯỚC (MÀU ĐEN) FRONTIER-140/K165/K3000
NẮP CHỤP ĐẦU ĐÓT TRƯỚC (MÀU TRẮNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NẮP CHỤP TĂNG ĐƯA GHẾ TÀI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NẮP CHỤP TĂNG ĐƯA GHẾ TÀI FRONTIER-K250
NẮP CO ĐẬY CÓC GIẢI NHIỆT NƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
NẮP CÓC GIẢI NHIỆT NƯỚC LÀM MÁT FRONTIER-K250
NẮP ĐẬY ĐUÔI XU PÁP FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NẮP ĐẬY GIÀN CÒ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP ĐẬY GIÀN CÒ (CÓ ROONG) FRONTIER-K250
NẮP ĐẬY HÔNG TÁP LÔ, PHẢI (LỖ GIÓ VÀO) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP ĐẬY HỘP CẦU CHÌ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP ĐẬY HỘP CẦU CHÌ HÔNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP ĐẬY HỘP CỐP PHỤ TÁP LÔ FRONTIER-K250
NẮP ĐẬY XÍCH CAM GIỮA FRONTIER-K250
NẮP ĐẬY XÍCH CAM NGOÀI FRONTIER-K250
NẮP ĐẬY XÍCH CAM TRONG, DUOWIS FRONTIER-K250
NẮP ĐẬY XÍCH CAM TRONG, TRÊN FRONTIER-K250
NẮP DƯỚI BẦU BÔ E GÍO FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
NẮP KÉT NƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP NHẬN KÈN FRONTIER-140/K165/K3000
NẮP NHẬN KÈN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NẮP NHẬN KÈN FRONTIER-K250
NẮP NHỚT MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP QUY LÁT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP SAU HỘP SỐ FRONTIER-140/K165/K3000
NẮP THÙNG DẦU (CÓ CHÌA KHÓA) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP THÙNG DẦU CÓ CHÌA KHÓA FRONTIER-K200/K250
NẮP TRÊN HỘP SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẮP VAN THÔNG HƠI THÙNG DẦU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NẸP ĐỆM TRÊN MUI CABIN NGOÀI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẸP ĐỆM TRÊN MUI CABIN NGOÀI, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẸP ĐỆM TRÊN MUI CABIN, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẸP ĐỆM TRÊN MUI CABIN, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẸP ĐỆM TRÊN NÓC CABIN, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẸP ĐỆM TRÊN NÓC CABIN, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẸP TÁP PI LA PHÔNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẸP TÁP PI SÀN, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẸP TÁP PI SÀN, PHẢI FRONTIER-K250
NẸP TÁP PI SÀN, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NẸP TÁP PI SÀN, TRÁI FRONTIER-K250
NHÍP LÁ SỐ 1 SAU (1480 x 70 x 9, NHÍP CÁI ÉP BẠC) FRONTIER-140
NHÍP LÁ SỐ 1 TRƯỚC (1467 x 70 x 7, NHÍP CÁI ÉP BẠC) FRONTIER140
NHÍP LÁ SỐ 4 FRONTIER-125
NHÍP LÁ SỐ 6 SAU (Nhíp lá 710 x 70 x 18, tán Rivet và Clip) FRONTIER-140
NHÍP SAU (BỘ 4 LÁ) FRONTIER-125
NÚM CÔNG TẮC CHỈNH GIÓ – LẠNH CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NÚT BẮT CẢN TRÊN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NÚT CAO SU CHE BỤI BU LÔNG ĐÙM THẮNG FRONTIER-140/K165/K3000
NÚT CAO SU ĐỆM GIỮA VIỀN CÁNH CỬA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NÚT CAO SU GÀI GÓC TRÊN CÁNH CỬA FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NÚT ĐIỀU CHỈNH QUẠT GIÓ MÁY LẠNH FRONTIER-K250
NÚT GÀI CA LĂNG FRONTIER-140/K165/K3000
NÚT GÀI TÁP PI CỬA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NÚT NHẬN CÔNG TẮC GẠT GIÓ CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NÚT NHẬN CÔNG TẮC MÁY ĐIỀU HÒA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
NÚT NHẬN CÔNG TẮC MÁY LẠNH FRONTIER-K250
NÚT NHẬN LA PHÔNG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NÚT NHẬN MẶT CA LĂNG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
NÚT NHẬN NẸP TÁP PI SÀN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
Ổ CHÌA KHÓA CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
Ổ CHÌA KHÓA CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
Ổ CHÌA KHÓA CỬA, TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
Ổ CÔNG TẮC ĐỀ FRONTIER-K200
Ổ GIÓ GIỮA TÁP LÔ FRONTIER-K250
Ổ GIÓ TÁP LÔ, PHẢI FRONTIER-K250
Ổ GIÓ TÁP LÔ, TRÁI FRONTIER-K250
Ổ KHÓA CỬA, PHẢI FRONTIER-K250
Ổ KHÓA CỬA, PHẢI FRONTIER-K250
Ổ KHÓA NGẬM CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
Ổ KHÓA NGẬM CỬA, PHẢI FRONTIER-K250
Ổ KHÓA NGẬM CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
Ổ KHÓA NGẬM CỬA, TRÁI FRONTIER-K250
Ổ KHÓA NGẬM CỬA, TRÁI (Ổ NGẬM + RỜ LE CỬA) FRONTIER-K200
Ổ KHÓA NGẬM NẮP CA BÔ FRONTIER-140/K165/K3000
Ổ KHÓA NGẬM NẮP CA BÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
Ổ KHÓA NGẬM NẮP CA BÔ FRONTIER-K250/KIA-BONGO
Ổ QUẠT GIÓ CABIN (MODEL MỚI) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
Ổ QUẠT LẠNH CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
Ổ QUAY LỐP DỰ PHÒNG FRONTIER-140/K165/K3000
Ổ QUAY LỐP DỰ PHÒNG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
Ổ TĂNG ĐƯA GHẾ TÀI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
Ổ TĂNG ĐƯA GHẾ TÀI FRONTIER-K250
Ổ TREO LỐP DỰ PHÒNG, SAU FRONTIER-K250
Ổ TREO LỐP DỰ PHÒNG, TRƯỚC FRONTIER-K250
ỐNG BÔ XẢ (CỤM ỐNG GIỮA) FRONTIER-140/K165
ỐNG BÔ XẢ (CỤM ỐNG SAU) FRONTIER-140/K165
ỐNG BÔ XẢ (CỤM ỐNG SAU) FRONTIER-125/K135
ỐNG BÔ XẢ (CỤM ỐNG SAU) FRONTIER-125
ỐNG BÔ XẢ (CỤM ỐNG TRƯỚC) FRONTIER-140/K165
ỐNG BÔ XẢ (CỤM ỐNG TRƯỚC) FRONTIER-125/K135
ỐNG BÔ XẢ (ĐOẠN ỐNG XẢ MỀM) FRONTIER-125/140/K165/K190
ỐNG CAO SU NỐI BƠM NHỚT FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG CAO SU NỐI GIỮA ÔNG GIÓ THẲNG ÔNG NHỰA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG CAO SU NỐI ỐNG HƠI VÔ BẦU HƠI THẮNG FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG CAO SU NỐI ỐNG NHỚT ĐI VỚI BÌNH NHỚT FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG CHỤP CẦN SỐ FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG CHỤP TRỤC TAY LÁI FRONTIER-K250
ỐNG CO DẪN NƯỚC RA VÒI NƯỚC XỊT KÍNH, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG CO DẪN NƯỚC RA VÒI NƯỚC XỊT KÍNH, PHẢI FRONTIER-K250
ỐNG CO DẪN NƯỚC RA VÒI NƯỚC XỊT KÍNH, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG CO DẪN NƯỚC RA VÒI NƯỚC XỊT KÍNH, TRÁI FRONTIER-K250
ỐNG DẪN GIÓ TỪ KÉT EGR VÀO CỔ GÓP HÚT FRONTIER-K250
ỐNG DẦU BƠM TRỢ LỰC (SỐ 3) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU BÓT TAY LÁI (1 ĐẦU BẤM) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU BÓT TAY LÁI (ỐNG CAO SU, CÓ BỐ) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU BÓT TAY LÁI (ỐNG THẲNG) (ỐNG THẲNG) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU CAO ÁP (ỐNG RAIL) FRONTIER-K250
ỐNG DẦU CẦU DÀI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU CẦU NGẮN FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU CẦU NGẮN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU CHASSIS KHÚC SAU FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU ĐI FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU DÍ TÀI FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU ĐI TỪ BƠM CAO ÁP (LOẠI DÀI) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU ĐI TỪ BƠM CAO ÁP (LOẠI NGẮN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU HỒI BÓT TAY LÁI (LOẠI MỚI) FRONTIER-K165
ỐNG DẦU HỒI KIM PHUN FRONTIER-K250
ỐNG DẦU HỒI KIM PHUN (SẮT + CAO SU) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU HỒI KIM PHUN (SẮT + CAO SU) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU LY HỢP FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU LY HỢP FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU LY HỢP DÀI FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU MÁY 1 & 3 FRONTIER-K250
ỐNG DẦU MÁY 2 & 4 FRONTIER-K250
ỐNG DẦU MÁY SỐ 1 FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU MÁY SỐ 1 FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU MÁY SỐ 2 FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU MÁY SỐ 2 FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU MÁY SỐ 3 FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU MÁY SỐ 3 FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU MÁY SỐ 4 FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU MÁY SỐ 4 FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU PHANH CABIN FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU TẢI TRỌNG FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU THẮNG 2 FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG BÁNH SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG DẦU THẮNG BÁNH TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG BÁNH TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU THẮNG BẮT BẦU SẸC VÔ THẮNG, SAU FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG CABIN FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG CABIN FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG CABIN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU THẮNG CABIN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU THẮNG NỐI CỤC CHIA DẦU FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG SAU SỐ 2 FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG SAU, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU THẮNG TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU THẮNG TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU TRỢ LỰC LỚN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU TRỢ LỰC NHỎ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU TRỢ LỰC VÀO FRONTIER 125
ỐNG DẦU TỪ BÌNH DẦU ĐẾN THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG DẦU TỪ BƠM CAO ÁP ĐẾN ỐNG RAIL FRONTIER-K250
ỐNG DẦU TỪ LỌC DẦU ĐẾN XY LANH FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU VÀO BÓT TAY LÁI (LOẠI MỚI) FRONTIER-K165
ỐNG DẦU VỀ BÓT TAY LÁI FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU XY LANH LY HỢP FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG DẦU XY LANH LY HỢP FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG GA TỪ GIÀN NÓNG ĐẾN GIÀN LẠNH (ỐNG DÀI, NHỎ) CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG GIÓ RA KÉT GIÓ TURBO (GẦN TURBO) FRONTIER-K250
ỐNG GIÓ THẲNG + CHỤP TRÊN ỐNG BẦU BÔ E FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG GIÓ TRONG TÁP LÔ DƯỚI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG GIÓ TRONG TÁP LÔ TRÊN, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG GIÓ VÀO BẦU BÔ E FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG GIÓ VÀO BẦU BÔ E (TRÊN) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG GIÓ VÀO CỔ GÓP HÚT (ĐOẠN GẦN CỔ GÓP HÚT) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG GIÓ VÀO CỔ GÓP HÚT (ĐOẠN GIỮA) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG GIÓ VÀO CỔ GÓP HÚT (ĐOẠN GIỮA) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG GIÓ VÀO CỔ GÓP HÚT (GẦN BẦU BÔ E) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG GIÓ VÀO CỔ GÓP HÚT (GẦN BẦU BÔ E) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG HƠI CABIN FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG HƠI CHÂN KHÔNG FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG HƠI CHÂN KHÔNG BẦU SẸC VÔ (ỐNG CAO SU) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG HƠI GẦM FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG HƠI NHỚT NẮP ĐẬY GIÀN CÒ FRONTIER-K250
ỐNG MỀM TỪ LỐC ĐẾN KÉT GIÀN NÓNG CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG MỀM TỪ LỐC ĐẾN ỐNG CỨNG CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG NHỚT BƠM SẸC VÍT (CÓ ĐẦU BẤM) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG NHỚT BƠM SẸC VÍT (KHÔNG ĐẦU BẤM) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG NHỚT BƠM TRỢ LỰC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG NHỚT BƠM TRỢ LỰC DÀI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐNG NHỚT ĐI VÀO BƠM (BẰNG SẮT) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG NHỚT LÊN BƠM SẸC VÍT FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG NHỚT TRỢ LỰC SỐ 2 FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG NHỚT TRỢ LỰC SỐ 2 (SU) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG NHỚT TRỢ LỰC THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG NHỚT TRỢ LỰC THƯỚC LÁI, DÀI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG NHỚT TRỢ LỰC THƯỚC LÁI, NGẮN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG NHỚT TRỢ LỰC VỀ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG NHỚT VỀ TỪ BƠM SẸC VÍT FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG NHỰA TRỤC TAY LÁI FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC DƯỚI FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC DƯỚI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC DƯỚI FRONTIER-K200
ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC TRÊN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC TRÊN FRONTIER-K200/K250
ỐNG NƯỚC PHỤ FRONTIER-140/K165/K3000
ỐNG THOÁT HƠI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG THUN CHỤP TAY NỐI THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐNG TY THĂM NHỚT FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, NGOÀI, PHẢI (SẮT) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, NGOÀI, PHẢI (SẮT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, NGOÀI, TRÁI (SẮT) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, NGOÀI, TRÁI (SẮT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRONG, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRONG, PHẢI (SẮT) FRONTIER-K250
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRONG, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRONG, TRÁI (SẮT) FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
ỐP BẮP CHUỐI TAY LÁI, DƯỚI FRONTIER-K250
ỐP BẮP CHUỐI TAY LÁI, TRÊN FRONTIER-K250
ỐP CẢN HÔNG THÙNG ĐÔNG LẠNH (BỘ 6 CHI TIẾT/ XE, COMPOSITE) FRONTIER-K140/K165
ỐP CHỤP BỤI CẦN THẮNG TAY FRONTIER-K250
ỐP CHỤP CẦN SỐ FRONTIER-K250
ỐP CHỤP CHÂN KÍNH CHIẾU HẬU, PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
ỐP CHỤP CHÂN KÍNH CHIẾU HẬU, TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III
ỐP DƯỚI BÊN TRONG NẮP CA BÔ (SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP ĐUÔI ĐÈN CẢN TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-K200
ỐP ĐUÔI ĐÈN CẢN TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-K200
ỐP DƯỚI ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC NGOÀI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP DƯỚI ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC NGOÀI, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP DƯỚI TÁP LÔ GIỮA FRONTIER-K250
ỐP LÒNG DÈ, PHẢI (SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP LÒNG DÈ, TRÁI (SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP NHỰA CẦN THẮNG TAY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP NHỰA HÔNG TRONG CABIN, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP NHỰA HÔNG TRONG CABIN, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP NHỰA TRỤ KÍNH TRONG CABIN, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP NHỰA TRỤ KÍNH TRONG CABIN, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP NHỰA TRỤC TAY LÁI DƯỚI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP NHỰA TRỤC TAY LÁI TRÊN, NGOÀI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP NHỰA TRỤC TAY LÁI TRÊN, TRONG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP SAU LƯNG CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP TÁP LÔ PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGO
ỐP TÁP LÔ TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGO
ỐP TRÊN MẶT TRƯỚC CABIN (SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP TRONG KHUNG CỬA, SAU, TRÊN PHẢI FRONTIER-K250
ỐP TRONG KHUNG CỬA, SAU, TRÊN TRÁI FRONTIER-K250
ỐP TRONG KHUNG CỬA, TRƯỚC, DƯỚI PHẢI FRONTIER-K250
ỐP TRONG KHUNG CỬA, TRƯỚC, DƯỚI TRÁI FRONTIER-K250
ỐP TRONG KHUNG CỬA, TRƯỚC, TRÊN PHẢI FRONTIER-K250
ỐP TRONG KHUNG CỬA, TRƯỚC, TRÊN TRÁI FRONTIER-K250
ỐP TRONG ỐP GÓC SAU CABIN, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP TRỤ ĐỨNG THÙNG KÍN TRƯỚC (INOX) FRONTIER-140/K165
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC, DƯỚI TRÁI FRONTIER-K250
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC, TRÊN PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC, TRÊN TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII
ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC NGOÀI CABIN, PHẢI (BẰNG SẮT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC NGOÀI CABIN, PHẢI (SẮT) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC NGOÀI CABIN, TRÁI (BẰNG SẮT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC NGOÀI CABIN, TRÁI (SẮT) FRONTIER-140/K165/K3000
ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC TRONG CABIN, PHẢI (BẰNG SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC TRONG CABIN, TRÁI (BẰNG SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP TRỤ SAU NGOÀI, PHẢI (SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP TRỤ SAU NGOÀI, TRÁI (SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP TRỤ SAU TRONG GÓC CABIN, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP TRỤ SAU TRONG GÓC CABIN, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ỐP TRỤ TRƯỚC THÙNG KÍN (LOẠI INOX) FRONTIER-140/K165
ỐP TRỤ TRƯỚC THÙNG KÍN (LOẠI NHÔM) FRONTIER-140/K165
PHAO DẦU FRONTIER-K200/K250
PHAO DẦU (RACK NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PHE CÁI GÀI PULY VÀO CỐT MÁY (CHỐT LAVET) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHE CHỮ C GÀI BÁNH RĂNG SỐ 1 & 2 FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHE CHỮ C GÀI BÁNH RĂNG SỐ 3 & 4 FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHE CHỮ C NHỎ GÀI BÁNH RĂNG SỐ 5 FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PHE GÀI BẠC ĐẠN ĐẦU CƠ HỘP SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PHE GÀI ĐỒNG TỐC SỐ 3 & 4 FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PHE GÀI TÁN ĐẦU ĐÓT TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
PHE GÀI TÁN ĐẦU ĐÓT TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHE GÀI TRỤC CHÂN CABIN FRONTIER-140/K165/K3000
PHE GÀI VÀO CHỐT ĐINH CÀNG BỐ FRONTIER-140/K165/K3000
PHÔI CHÌA KHÓA REMOTE FRONTIER-K250
PHỐT BÁNH SAU NGOÀI FRONTIER-140/K165/K3000
PHỐT BÁNH SAU NGOÀI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHỐT BÁNH SAU TRONG FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHỐT BÁNH SAU TRONG FRONTIER-140/K165/K3000
PHỐT BÁNH SAU TRONG (PHỐT TAM BUA) FRONTIER-K200
PHỐT BÁNH TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHỐT BÁNH TRƯỚC (PHỐT BÁNH SAU, TRONG) FRONTIER-140/K165/K3000
PHỐT CHẶN NHỚT ẮC THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHỐT CỐT MÁY SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PHỐT CỐT MÁY TRƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PHỐT ĐUÔI CÁ CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000
PHỐT ĐUÔI CÁ CẦU SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHỐT ĐUÔI CÁ HỘP SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PHỐT GÍT XU PÁP FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PHỐT LOA KÈN HỘP SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PHỐT LOA KÈN HỘP SỐ FRONTIER-K250
PHỐT NẮP ĐUÔI HỘP SỐ FRONTIER-K250
PHUỘC NHÚN SAU FRONTIER-140/K165/K3000
PHUỘC NHÚN SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHUỘC NHÚN TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
PHUỘC NHÚN TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PHUỘC NHÚN TRƯỚC FRONTIER-K200
PHUỘC NHÚN TRƯỚC FRONTIER-K250
PHUỘC NHÚN TRƯỚC (KHÔNG CÓ CAO SU ĐỆM) FRONTIER-140/K165/K3000
PÍT TÔNG  ẮC (STD) FRONTIER-K200
PÍT TÔNG + ẮC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PÍT TÔNG + ẮC FRONTIER-140/K165/K3000
PÍT TÔNG + CÚP PEN XY LANH CÁI LY HỢP – 5/8 (1 CUPEN CHÉN + 1 CUPEN LỖ TRÒN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PÍT TÔNG TRONG ĐÙM THẮNG TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
PÍT TÔNG TRONG ĐÙM THẮNG TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
PULY BƠM NƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PULY BƠM NƯỚC FRONTIER-K250
PULY CHỊU DÂY CUA ROA ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250
PULY CỐT MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PULY ĐINAMÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PULY LỐC LẠNH (CÓ BÁT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
PULY TĂNG ĐƯA DÂY CUROA BƠM TRỢ LỰC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
RAY CHẠY KÍNH CỬA, SAU PHẢI FRONTIER-K250
RAY CHẠY KÍNH CỬA, SAU TRÁI FRONTIER-K250
RAY CHẠY KÍNH CỬA, TRƯỚC PHẢI FRONTIER-K250
RAY CHẠY KÍNH CỬA, TRƯỚC TRÁI FRONTIER-K250
RIMEN NHÍP SAU FRONTIER-140/K165/K3000
RIMEN NHÍP TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
RỜ LE 4 CHÂN FRONTIER-140/K165/K3000
RỜ LE 4 CHÂN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
RỜ LE BÁO LÙI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
RỜ LE ĐỀ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
RỜ LE ĐÈN ƯU TIÊN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
RỜ LE ĐÈN XI NHAN CHỐT CỬA FRONTIER-125/K135/K190/K2700
RỜ LE GẠT NƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
RỜ LE KHÓA CỬA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
RỜ LE KHÓA CỬA TỰ ĐỘNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
RỜ LE KHÓA CỬA, PHẢI FRONTIER-K200
RỜ LE KHÓA CỬA, TRÁI FRONTIER-K200
RỜ LE MÁY LẠNH CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
RỜ LE XÔNG 4 CHÂN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
RỜ LE XÔNG MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
RÔ TUYN BA ĐỜ XÔNG NGANG, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
RÔ TUYN BA ĐỜ XÔNG NGANG, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
RÔ TUYN CÀNG CHỮ A FRONTIER-125/K135/K190/K2700
RÔ TUYN CÁNH GÀ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
RÔ TUYN TAY LÁI, TRÁI, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
RÔ TUYN THƯỚC LÁI FRONTIER-K200
ROONG  KÍNH LƯNG CABIN FRONTIER-K250
ROONG BẦU BÔ E FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG BẦU BÔ E GIÓ FRONTIER-K200/K250
ROONG CHẠY KÍNH CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG CHẠY KÍNH CỬA, PHẢI FRONTIER-K200/K250
ROONG CHẠY KÍNH CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG CHẠY KÍNH CỬA, TRÁI FRONTIER-K200/K250
ROONG CỔ GÓP HÚT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG CỔ GÓP XẢ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG ĐỆM DƯỚI KÍNH CHẮN GIÓ FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO
ROONG DƯỚI CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG DƯỚI CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG KHUNG CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG KHUNG CỬA, PHẢI (TRÊN CÁNH CỬA) FRONTIER-K200/K250
ROONG KHUNG CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG KHUNG CỬA, TRÁI (TRÊN CÁNH CỬA) FRONTIER-K200/K250
ROONG KÍNH CHẮN GIÓ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG KÍNH CHẮN GIÓ FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III 1,4T
ROONG KÍNH LƯNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG MÁY FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ROONG MÁY FRONTIER-140/K165/K3000
ROONG MÁY FRONTIER-K200/K250
ROONG NẮP CA BÔ FRONTIER-K250
ROONG NẮP GIÀN CÒ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG NẮP QUY LÁT (AMIHAN) FRONTIER-140/K165/K3000
ROONG NẮP QUY LÁT (AMIHAN) FRONTIER-140/K165/K3000
ROONG NẮP QUY LÁT (KIM LOẠI) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
ROONG ỐNG BÔ ĐOẠN NGOÀI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG ỐNG BÔ ĐOẠN TRONG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG TRỤ CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG TRỤ CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG VIỀN CHẮN NƯỚC NẮP CA BÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG VIỀN CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG VIỀN CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
ROONG VIỀN KHUNG CỬA DƯỚI (TRÊN CABIN) FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III 1,4T
ROONG VIỀN KHUNG CỬA, TRÊN PHẢI (TRÊN CABIN) FRONTIER-K200/K250
ROONG VIỀN KHUNG CỬA, TRÊN TRÁI (TRÊN CABIN) FRONTIER-K200/K250
RUỘT CẦU SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
SÀN THÙNG LỬNG (ED) KIA-K3000/FRONTIER140
SIN + PHỐT BÓT TAY LÁI FRONTIER-140/K165/K3000
SIN + PHỐT THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
SIN MẶT BÍCH BƠM CAO ÁP FRONTIER-K200
SIN PÍT TÔNG ĐÙM THẮNG ĐĨA FRONTIER-140/K165/K3000
SIN PÍT TÔNG ĐÙM THẮNG ĐĨA FRONTIER-125/K135/K190/K2700
SIN PÍT TÔNG ĐÙM THẮNG ĐĨA FRONTIER-K200
SƠ MI (ỐNG XY LANH) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
SƠ MI (ỐNG XY LANH) FRONTIER-140/K165/K3000
SƠN MÀU TRẮNG METALLIC FRONTIER-K200/250
SƠN MÀU XANH DƯƠNG METALLIC FRONTIER-K200/250
SƠN MÀU XANH RÊU METALLIC FRONTIER-K200/250
TÀ VẸT CHÂN MÁY FRONTIER-140/K165/K3000
TÀ VẸT CHÂN MÁY FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TAM BUA BÁNH SAU FRONTIER-140/K165/K3000
TAM BUA BÁNH SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TẤM CHẮN MƯA ĐỘNG CƠ FRONTIER-140/K165/K3000
TẤM CHE TRÊN TURBO FRONTIER-K250
TẤM CHỐNG NÓNG CỔ GÓP XẢ FRONTIER-K250
TẤM LÓT SÀN CABIN FRONTIER125/140
TẤM TÔN MẶT ĐẦU (NẮP CA BÔ) FRONTIER-140/K165/K3000
TẤM TÔN MẶT ĐẦU (NẮP CA BÔ) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TÁN BẮT BU LÔNG LÁP DỌC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TÁN BẮT BU LÔNG THANH TRUYỀN FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TÁN BU LÔNG CHỈNH GÓC CAMPER FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TÁN BU LÔNG TĂNG CHỈNH CÀNG CHỮ A FRONTIER-K200
TÁN ĐẦU ĐÓT TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TÁN ĐẦU ĐÓT TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000
TÁN TẮC KÊ SAU NGOÀI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TÁN TẮC KÊ SAU NGOÀI, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TÁN TẮC KÊ SAU TRONG FRONTIER-140/K165/K3000
TÁN TẮC KÊ TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TÁN TẮC KÊ TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000
TÁN TẮC KÊ TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000
TĂNG BỐ SAU, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TĂNG BỐ SAU, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TĂNG ĐƯA DÂY CU ROA ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250
TĂNG ĐƯA XÍCH CAM NGOÀI FRONTIER-K250
TÁP PI CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TÁP PI CỬA, PHẢI FRONTIER-K250
TÁP PI CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TÁP PI CỬA, TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII
TÁP PI LA PHÔNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TAY BẮT ĐẦU RÔ TUYN THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TAY BẬT GHẾ LƠ + GHẾ GIỮA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TAY BẬT GHẾ TÀI FRONTIER-K250
TAY BẮT RÔ TUYN THƯỚC LÁI, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TAY BẮT RÔ TUYN THƯỚC LÁI, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TAY DÊN (THANH TRUYỀN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TAY DÊN (THANH TRUYỀN) FRONTIER-140/K165/K3000
TAY ĐỠ CÁNH GÀ, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TAY ĐỠ CÁNH GÀ, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TAY MỞ CỬA NGOÀI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TAY MỞ CỬA NGOÀI, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TAY MỞ CỬA TRONG, PHẢI FRONTIER125/140
TAY MỞ CỬA TRONG, TRÁI FRONTIER125/140
TAY NẮM CẦN SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TAY NẮM CƠ CẤU LẬT CABIN FRONTIER-140/K165/K3000
TAY NẮM DÂY GIẬT MỞ NẮP CA BÔ FRONTIER-K250
TAY NẮM LA PHÔNG FRONTIER-K250
TAY NẮM LÊN XUỐNG CABIN FRONTIER-K250
TAY NẮM LÊN XUỐNG CABIN, TRONG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TAY NẮM MỞ CỬA NGOÀI, PHẢI FRONTIER-K200
TAY NẮM MỞ CỬA NGOÀI, PHẢI FRONTIER-K250
TAY NẮM MỞ CỬA NGOÀI, TRÁI FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGOIII
TAY NẮM TRONG TRÊN LA PHÔNG, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TAY NÂNG CON ĐỘI FRONTIER-K250
TAY QUAY LỚP DỰ PHÒNG FRONTIER-140/K165/K3000/K250/140/K165/K3000
TEM CHỮ FRONTIER 125 FRONTIER-125
TEM CHỮ K250 FRONTIER K250
TEM CHỮ K2700 FRONTIER K2700
TEM CHỮ K3000 FRONTIER K3000
TEM CHỮ THACO FRONTIER-125 FRONTIER-125
TEM CHỮ THACO FRONTIER-125 FRONTIER-125
TEM CHỮ THACO FRONTIER-140 FRONTIER-140
TEM CHỮ THACO-K135 FRONTIER-K135
TEM CHỮ THACO-K165 FRONTIER-K165
TEM CHỮ THACO-K190 FRONTIER-K190
TEM CỬA THACO FRONTIER FRONTIER 125/140/K2700/ K3000
TEM CỬA THACO FRONTIER NEW FRONTIER K250
THANH GIẰNG NGANG (CÓ BU LÔNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
THANH NGANG SAU (THÙNG MUI BẠT) FRONTIER-140
THANH NGANG SAU THÙNG MUI BẠT FRONTIER-125/K35/140/K165
THANH NGANG SAU THÙNG MUI BẠT (CÓ KHÓA GÀI) FRONTIER-125/K35/140/K165
THANH TRUYỀN GẠT NƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
THANH XOẮN CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
THỚT GIỮA HỘP SỐ FRONTIER-K250
THÙNG DẦU FRONTIER-140/K165/K3000
THÙNG DẦU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
THÙNG DẦU (65L) FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III
THÙNG ĐỰNG ĐỒ NGHỀ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000/K250/125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
THƯỚC TẦNG DƯỚI HỘP SỐ FRONTIER-140/K165/K3000
THƯỚC TẦNG DƯỚI HỘP SỐ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
THƯỚC TẦNG TRÊN HỘP SỐ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
THƯỚC TẦNG TRÊN HỘP SỐ FRONTIER-140/K165/K3000
THƯỚC TAY LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
THƯỚC TAY LÁI FRONTIER-K200
TIẾT CHẾ ĐINAMÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TIẾT CHẾ ĐINAMÔ FRONTIER-140/K165/K3000
TIẾT CHẾ ĐINAMÔ FRONTIER-K200/K250
TRỤ CHÂN CABIN, PHẢI (GANG) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TRỤ CHÂN CABIN, TRÁI (BẰNG SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TRỤ CỬA SAU THÙNG KÍN FRONTIER-140/K165
TRỤC + CÀNG CUA SANG SỐ 1 & 2 FRONTIER-K250
TRỤC + CÀNG CUA SANG SỐ 3 & 4 FRONTIER-K250
TRỤC + CÀNG CUA SANG SỐ LÙI FRONTIER-K250
TRỤC CÂN BẰNG ĐỘNG CƠ BÊN PHẢI FRONTIER-K250
TRỤC CÂN BẰNG ĐỘNG CƠ BÊN TRÁI FRONTIER-K250
TRỤC CÀNG CUA SANG SỐ 5 &  6 FRONTIER-K250
TRỤC SỐ LÙI FRONTIER-140/K165/K3000
TRỤC TĂNG ĐƯA CÀNG CHỮ A, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TRỤC TĂNG ĐƯA CÀNG CHỮ A, PHẢI FRONTIER-K200
TRỤC TĂNG ĐƯA CÀNG CHỮ A, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TRỤC TĂNG ĐƯA CÀNG CHỮ A, TRÁI FRONTIER-K200
TRỤC TAY LÁI FRONTIER-140/K165/K3000
TRỤC TAY LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TRỤC TAY LÁI (CABIN KHÔNG BẬT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
TRỤC TAY LÁI DƯỚI (BẮT BÔ BÓT TAY LÁI) FRONTIER-K250
TRỤC TAY LÁI TRÊN FRONTIER-K250
TURBO TĂNG ÁP ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250
TUÝP MỞ TẮC KÊ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
TY THĂM NHỚT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VAN CHIA DẦU TỰ ĐỘNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VAN CÒ NHỚT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VAN ĐIỆN TỪ CHÂN KHÔNG FRONTIER-K250
VAN ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG KHÍ NẠP VÀO CỔ GÓP HÚT FRONTIER-K200/K250
VAN ĐÓNG MỞ DẦU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VAN HẰNG NHIỆT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VAN HỒI LƯU KHÍ THẢI (EGR) FRONTIER-K200/K250
VAN SCV BƠM CAO ÁP ĐỘNG CƠ FRONTIER-K200
VAN SCV BƠM CAO ÁP ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250
VAN THÔNG HƠI THÙNG DẦU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
VAN XOAY CHIA DẦU THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
VỎ CABIN (GỒM 2 VỎ CÁNH CỬA, HÀN BẤM, SƠN TĨNH ĐIỆN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
VỎ CABIN (GỒM 2 VỎ CÁNH CỬA, HÀN BẤM, SƠN TĨNH ĐIỆN) FRONTIER-140/K165/K3000
VỎ CÁNH CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VỎ CÁNH CỬA, PHẢI FRONTIER-K200
VỎ CÁNH CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VỎ CÁNH CỬA, TRÁI FRONTIER-K200
VỎ CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000
VỎ CẦU SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
VỎ HÔNG CABIN, PHẢI FRONTIER-K250
VỎ HÔNG CABIN, TRÁI FRONTIER-K250
VỎ HỘP SỐ (LOẠI LẮP PTO) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VỎ HỘP SỐ CHÍNH FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VỎ HỘP SỐ GIỮA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VÔ LĂNG TAY LÁI (KHÔNG CÓ NẮP NHẬN KÈN) FRONTIER-140/K165/K3000
VÔ LĂNG TAY LÁI (KHÔNG CÓ NẮP NHẬN KÈN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
VỎ LỌC GIÓ MÁY LẠNH FRONTIER-K250/KIA-BONGO
VỎ RUỘT CẦU SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700
VỎ RUỘT CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000
VỎ VI SAI CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000
VÒI NƯỚC XỊT KÍNH CÓ ỐNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VÒI SEN BƠM NHỚT MÁY FRONTIER-125/K135/K190/K2700
VÒI SEN BƠM NHỚT MÁY FRONTIER-140/K165/K3000
VÒI XỊT NƯỚC KÍNH, PHẢI (TRÊN CẦN) FRONTIER-K250
VÒI XỊT NƯỚC KÍNH, TRÁI (TRÊN CẦN) FRONTIER-K250
VÒNG DÂY ĐIỆN CÔNG TẮC KÈN FRONTIER-K250/KIA-BONGO III 1,4T
VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 1 & 2 FRONTIER-140/K165/K3000
VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 1 & 2 (42 RĂNG) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 3 & 4 (39 RĂNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 5 FRONTIER-125/K135/K190/K2700
VÒNG RĂNG BÁNH ĐÀ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
VÒNG RĂNG BÁNH ĐÀ FRONTIER-K250
XÔNG DẦU MÁY FRONTIER-K250
XU PÁP HÚT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
XU PÁP XẢ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
XƯƠNG TRƯỚC ỐP HÔNG CỬA, PHẢI FRONTIER-K250
XƯƠNG TRƯỚC ỐP HÔNG CỬA, TRÁI FRONTIER-K250
XY LANH CÁI LY HỢP FRONTIER-K200/K250
XY LANH CÁI LY HỢP (5/8) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
XY LANH CON LY HỢP FRONTIER-K250
XY LANH CON LY HỢP (3/4) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000
XY LANH THẮNG BÁNH SAU, PHẢI FRONTIER-K200
XY LANH THẮNG BÁNH SAU, PHẢI (3/4) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
XY LANH THẮNG BÁNH SAU, TRÁI FRONTIER-K200
XY LANH THẮNG BÁNH SAU, TRÁI (3/4) (KHÔNG CÓ ỐC XẢ GIÓ) FRONTIER-125/K135/K190/K2700
XY LANH THẮNG BÁNH SAU, TRÁI, PHẢI (13/16) FRONTIER-140/K165/K3000
XY LANH THẮNG CÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700
XY LANH THẮNG CÁI FRONTIER-K200
XY LANH THẮNG CÁI (KHÔNG CÓ ỐNG NỐI) FRONTIER-140/K165/K3000

 

XEM THÊM: Bảng giá phụ tùng xe Mercedes chính hãng mới nhất năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT Ô TÔ VIỆT ĐỨC – HHD

Trụ sở cty : Số 7 tổ 27 Phường Thanh Trì quận Hoàng Mai- HN
+ Chi nhánh Tp.HCM : Số 168 Nguyễn Công Thái khu ĐTM Đại Kim-HN – Hotline : 0787.35.35.38
+ Chi nhánh HCM : Số 93/5C Nguyễn Thị Tú – Phường Bình Hưng Hòa – Bình Tân – HCM – Hotline : 0788.35.35.38

Hotline : 035.680.8888

Facebook : Phụ Tùng Xe Sang DAUTOPARTS

Email : dautopartsvn@gmail.com

2 Comments

Comments are closed.

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE