BMW (Bayerische Motoren Werke AG – Công xưởng cơ khí Bayern) là một công ty sản xuất xe hơi và xe máy quan trọng của Đức. Thương hiệu ôtô của BMW nổi tiếng thế giới bởi sự sang trọng, thiết kế thể thao, khả năng vận hành cao.

Cung cấp phụ tùng xe BMW

 • Nẹp đệm bên trong tai xe phải BMW X5

   Nẹp đệm bên trong tai xe phải BMW X5 X6-51767185552 (SD)

  51767185552-Đã qua sử dụng
  X5 E70   (02/2006 — 06/2013)

  X5 E70 LCI   (04/2009 — 06/2013)

  X6 E71   (01/2007 — 06/2014)

  X6 E72 Hybrid   (10/2008 — 10/2011)

  Make    Model   Submodel           Engine

  BMW     E70         X5           M57 3.0L

  BMW     E70         X5           N52 3.0L

  BMW     E70         X5           N55 3.0L

  BMW     E70         X5           N62 4.8L

  BMW     E70         X5           S63 4.4L

  BMW     E70         X5 M      S63 4.4L

  BMW     E70         X5 xDrive30i       N52 3.0L

  BMW     E70         X5 xDrive35d      M57 3.0L

  BMW     E70         X5 xDrive35i       N55 3.0L

  BMW     E70         X5 xDrive48i       N62 4.8L

  BMW     E70         X5 xDrive50i       N63 4.4L

  BMW     E71         X6           S63 4.4L

  BMW     E71         X6 35iX  N54 3.0L

  BMW     E71         X6 50iX  N63 4.4L

  BMW     E71         X6 50iX  S63 4.4L

  BMW     E71         X6 ActiveHybrid N63 4.4L

  BMW     E71         X6 M      S63 4.4L

  BMW     E71         X6 xDrive35i       N54 3.0L

  BMW     E71         X6 xDrive35i       N55 3.0L

  BMW     E71         X6 xDrive50i       N63 4.4L

  800000
 • Babule bên phải BMW 528i-51177233366

  Babule bên phải BMW 528i-51177233366 (Af)

  51177233366-Aftermarket

  Part 51177233366 was found on the following vehicles:

  5′ F07 GT   (09/2008 — 06/2013)

  5′ F07 GT LCI   (08/2012 — 02/2017)

  5500000
 • Babule bên trái BMW 528i-51177233365

  Babule bên trái BMW 528i-51177233365 (Af)

  51177233365-Aftermarket

  Part 51177233365 was found on the following vehicles:

  5′ F07 GT   (09/2008 — 06/2013)

  5′ F07 GT LCI   (08/2012 — 02/2017)

  5500000
 • Bạc barie BMW X1 X3 X5 X4 X6 128i

  Bạc barie BMW X1 X3 X5 X4 X6 128i 225i 325i 42-11217637073

  Mã phụ tùng:

  11217637073, 11217591142

  11217591142 (01/01/2011 — 10/06/2011)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1′ E81   (02/2006 — 12/2011)

  1′ E87   (03/2003 — 02/2007)

  1′ E87 LCI   (01/2006 — 06/2011)

  1′ E88   (11/2006 — 10/2013)

  1′ E82   (11/2006 — 10/2013)

  1′ F20   (04/2011 — 02/2015)

  1′ F20 LCI   (06/2014 — 06/2016)

  1′ F21   (12/2011 — 02/2015)

  1′ F21 LCI   (06/2014 — 06/2016)

  2′ F22   (10/2012 — 06/2016)

  2′ F23   (03/2014 — 06/2016)

  3′ E90   (02/2004 — 09/2008)

  3′ E90 LCI   (07/2007 — 12/2011)

  3′ E91   (02/2004 — 08/2008)

  3′ E91 LCI   (07/2007 — 05/2012)

  3′ E92   (05/2005 — 02/2010)

  3′ E92 LCI   (11/2008 — 06/2013)

  3′ E93   (09/2005 — 02/2010)

  3′ E93 LCI   (11/2008 — 10/2013)

  3′ F30   (04/2011 — 07/2015)

  3′ F31   (08/2011 — 06/2015)

  3′ F34 GT   (07/2012 — 06/2016)

  4′ F32   (11/2012 — 06/2016)

  4′ F33   (03/2013 — 06/2016)

  4′ F36 Gran Coupé   (07/2013 — 06/2016)

  5′ E60   (07/2004 — 02/2007)

  5′ E60 LCI   (11/2005 — 12/2009)

  5′ E61   (07/2004 — 02/2007)

  5′ E61 LCI   (11/2005 — 05/2010)

  5′ F07 GT   (09/2008 — 06/2013)

  5′ F07 GT LCI   (08/2012 — 02/2017)

  5′ F10   (01/2009 — 06/2013)

  5′ F10 LCI   (08/2012 — 10/2016)

  5′ F11   (01/2009 — 06/2013)

  5′ F11 LCI   (10/2012 — 02/2017)

  6′ E63   (02/2004 — 07/2007)

  6′ E63 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  6′ E64   (03/2004 — 07/2007)

  6′ E64 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  6′ F06 Gran Coupé   (05/2011 — 02/2015)

  6′ F06 Gran Coupé LCI   (06/2014 — 09/2018)

  6′ F12   (10/2009 — 02/2015)

  6′ F12 LCI   (07/2014 — 05/2018)

  6′ F13   (04/2010 — 02/2015)

  6′ F13 LCI   (05/2014 — 10/2017)

  7′ E65   (06/2004 — 07/2008)

  7′ E66   (07/2004 — 07/2008)

  7′ F01   (09/2007 — 06/2012)

  7′ F01 LCI   (05/2011 — 05/2015)

  7′ F02   (09/2007 — 06/2012)

  7′ F02 LCI   (05/2011 — 05/2015)

  X1 E84   (09/2008 — 06/2015)

  X3 E83   (05/2003 — 07/2006)

  X3 E83 LCI   (02/2006 — 08/2010)

  X3 F25   (07/2009 — 08/2017)

  X4 F26   (06/2013 — 03/2018)

  X5 E70   (02/2006 — 03/2010)

  X5 E70 LCI   (04/2009 — 06/2013)

  X5 F15   (08/2012 — 06/2018)

  X6 E71   (01/2007 — 06/2014)

  X6 F16   (09/2013 — 05/2019)

  Z4 E85   (06/2004 — 08/2008)

  Z4 E86   (10/2005 — 08/2008)

  Z4 E89   (01/2008 — 08/2016)

  MS BMW Motorsport   ( — )

   

   

  LH: 035.680.8888
 • Bạc barie BMW X1 X4 X3 X5 X6 128i

  Bạc barie BMW X1 X4 X3 X5 X6 128i 225i 325i 42-11218605859

  Mã phụ tùng:

  11218605859, 11217591160, 11217515370

  11217591160 (01/01/2011 – 14/10/2013)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1 ‘E81 (02/2006 – 12/2011)

  1 ‘E87 (03/2005 – 02/2007)

  1 ‘E87 LCI (01/2006 – 06/2011)

  1 ‘E88 (11/2006 – 10/2013)

  1 ‘E82 (11/2006 – 10/2013)

  1 ‘F20 (04/2011 – 02/2015)

  1 ‘F20 LCI (06/2014 – 06/2016)

  1 ‘F21 (12/2011 – 02/2015)

  1 ‘F21 LCI (06/2014 – 06/2016)

  2 ‘F22 (10/2012 – 06/2016)

  2 ‘F23 (03/2014 – 06/2016)

  3 ‘E90 (02/2004 – 09/2008)

  3 ‘E90 LCI (07/2007 – 02/2012)

  3 ‘E91 (02/2004 – 08/2008)

  3 ‘E91 LCI (07/2007 – 05/2012)

  3 ‘E92 (05/2005 – 02/2010)

  3 ‘E92 LCI (11/2008 – 06/2013)

  3 ‘E93 (09/2005 – 02/2010)

  3 ‘E93 LCI (11/2008 – 10/2013)

  3 ‘F30 (04/2011 – 07/2015)

  3 ‘F31 (08/2011 – 06/2015)

  3 ‘F34 GT (07/2012 – 06/2016)

  3 ‘F35 (06/2011 – 04/2015)

  3 ‘F35 LCI (01/2015 – 01/2016)

  4 ‘F32 (11/2012 – 06/2016)

  4 ‘F33 (03/2013 – 06/2016)

  4 ‘F36 Gran Coupé (07/2013 – 06/2016)

  5 ‘E60 (07/2004 – 06/2007)

  5 ‘E60 LCI (11/2005 – 08/2010)

  5 ‘E61 (07/2004 – 02/2007)

  5 ‘E61 LCI (11/2005 – 05/2010)

  5 ‘F07 GT (09/2008 – 06/2013)

  5 ‘F07 GT LCI (08/2012 – 02/2017)

  5 ‘F10 (01/2009 – 06/2013)

  5 ‘F10 LCI (08/2012 – 10/2016)

  5 ‘F11 (01/2009 – 06/2013)

  5 ‘F11 LCI (10/2012 – 02/2017)

  5 ‘F18 (08/2009 – 08/2013)

  5 ‘F18 LCI (10/2012 – 12/2016)

  6 ‘E63 (02/2004 – 07/2007)

  6 ‘E63 LCI (04/2006 – 07/2010)

  6 ‘E64 (03/2004 – 07/2007)

  6 ‘E64 LCI (04/2006 – 07/2010)

  6 ‘F06 Gran Coupé (05/2011 – 02/2015)

  6 ‘F06 Gran Coupé LCI (06/2014 – 09/2018)

  6 ‘F12 (10/2009 – 02/2015)

  6 ‘F12 LCI (07/2014 – 05/2018)

  6 ‘F13 (04/2010 – 02/2015)

  6 ‘F13 LCI (05/2014 – 10/2017)

  7 ‘E65 (06/2004 – 07/2008)

  7 ‘E66 (07/2004 – 07/2008)

  7 ‘F01 (09/2007 – 06/2012)

  7 ‘F01 LCI (05/2011 – 05/2015)

  7 ‘F02 (09/2007 – 06/2012)

  7 ‘F02 LCI (05/2011 – 05/2015)

  X1 E84 (09/2008 – 04/2015)

  X3 E83 LCI (02/2006 – 08/2010)

  X3 F25 (07/2009 – 08/2017)

  X4 F26 (06/2013 – 03/2018)

  X5 E70 (02/2006 – 03/2010)

  X5 E70 LCI (04/2009 – 06/2013)

  X5 F15 (08/2012 – 06/2018)

  X6 E71 (01/2007 – 06/2014)

  X6 F16 (09/2013 – 05/2019)

  Z4 E85 (10/2004 – 08/2008)

  Z4 E86 (10/2005 – 08/2008)

  Z4 E89 (01/2008 – 08/2016)

  MS BMW Motorsport (-)

   

   

  LH: 035.680.8888
 • Bạc barie BMW X4 X5 X6 128i 325i 525

  Bạc barie BMW X4 X5 X6 128i 325i 525i 640i 740i-11217637065

  Mã phụ tùng:

  11217637065, 11217591132

  55,75MM (+0,25)

  11217591132 (01/01/2011 – 10/12/2011)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1 ‘E81 (02/2006 – 12/2011)

  1 ‘E87 (03/2003 – 02/2007)

  1 ‘E87 LCI (01/2006 – 06/2011)

  1 ‘E88 (11/2006 – 10/2013)

  1 ‘E82 (11/2006 – 10/2013)

  1 ‘F20 (04/2011 – 02/2015)

  1 ‘F20 LCI (06/2014 – 06/2016)

  1 ‘F21 (12/2011 – 02/2015)

  1 ‘F21 LCI (06/2014 – 06/2016)

  2 ‘F22 (10/2012 – 06/2016)

  2 ‘F23 (03/2014 – 06/2016)

  3 ‘E90 (02/2004 – 09/2008)

  3 ‘E90 LCI (07/2007 – 02/2012)

  3 ‘E91 (02/2004 – 08/2008)

  3 ‘E91 LCI (07/2007 – 05/2012)

  3 ‘E92 (05/2005 – 02/2010)

  3 ‘E92 LCI (11/2008 – 06/2013)

  3 ‘E93 (09/2005 – 02/2010)

  3 ‘E93 LCI (11/2008 – 10/2013)

  3 ‘F30 (04/2011 – 07/2015)

  3 ‘F31 (08/2011 – 06/2015)

  3 ‘F34 GT (07/2012 – 06/2016)

  3 ‘F35 (06/2011 – 04/2015)

  3 ‘F35 LCI (01/2015 – 01/2016)

  4 ‘F32 (11/2012 – 06/2016)

  4 ‘F33 (03/2013 – 06/2016)

  4 ‘F36 Gran Coupé (07/2013 – 06/2016)

  5 ‘E60 (07/2004 – 06/2007)

  5 ‘E60 LCI (11/2005 – 09/2010)

  5 ‘E61 (07/2004 – 02/2007)

  5 ‘E61 LCI (11/2005 – 05/2010)

  5 ‘F07 GT (09/2008 – 06/2013)

  5 ‘F07 GT LCI (08/2012 – 02/2017)

  5 ‘F10 (01/2009 – 06/2013)

  5 ‘F10 LCI (08/2012 – 10/2016)

  5 ‘F11 (01/2009 – 06/2013)

  5 ‘F11 LCI (10/2012 – 02/2017)

  5 ‘F18 (08/2009 – 08/2013)

  5 ‘F18 LCI (10/2012 – 12/2016)

  6 ‘E63 (02/2004 – 07/2007)

  6 ‘E63 LCI (04/2006 – 07/2010)

  6 ‘E64 (03/2004 – 07/2007)

  6 ‘E64 LCI (04/2006 – 07/2010)

  6 ‘F06 Gran Coupé (05/2011 – 02/2015)

  6 ‘F06 Gran Coupé LCI (06/2014 – 09/2018)

  6 ‘F12 (10/2009 – 02/2015)

  6 ‘F12 LCI (07/2014 – 05/2018)

  6 ‘F13 (04/2010 – 02/2015)

  6 ‘F13 LCI (05/2014 – 10/2017)

  7 ‘E65 (06/2004 – 07/2008)

  7 ‘E66 (07/2004 – 07/2008)

  7 ‘F01 (09/2007 – 06/2012)

  7 ‘F01 LCI (05/2011 – 05/2015)

  7 ‘F02 (09/2007 – 06/2012)

  7 ‘F02 LCI (05/2011 – 05/2015)

  X1 E84 (09/2008 – 06/2015)

  X3 E83 (05/2003 – 07/2006)

  X3 E83 LCI (02/2006 – 08/2010)

  X3 F25 (07/2009 – 08/2017)

  X4 F26 (06/2013 – 03/2018)

  X5 E70 (02/2006 – 03/2010)

  X5 E70 LCI (04/2009 – 06/2013)

  X5 F15 (08/2012 – 06/2018)

  X6 E71 (01/2007 – 06/2014)

  X6 F16 (09/2013 – 05/2019)

  Z4 E85 (06/2004 – 08/2008)

  Z4 E86 (10/2005 – 08/2008)

  Z4 E89 (01/2008 – 08/2016)

  MS BMW Motorsport (-)

  ake Model Submodel Engine
  BMW E60 525i N52 3.0L
  BMW E60 525xi N52 3.0L
  BMW E60 528i N52 3.0L
  BMW E60 528xi N52 3.0L
  BMW E60 530i N52 3.0L
  BMW E60 530xi N52 3.0L
  BMW E60 535i N54 3.0L
  BMW E60 535xi N54 3.0L
  BMW E61 530xi N52 3.0L
  BMW E61 535xi N54 3.0L
  BMW E70 X5 N52 3.0L
  BMW E70 X5 xDrive35i N55 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive35i N54 3.0L
  BMW E71 X6 xDrive35i N55 3.0L
  BMW E82 1 M Coupe N54 3.0L
  BMW E82 128i N52 3.0L
  BMW E82 135i N54 3.0L
  BMW E82 135i N55 3.0L
  BMW E83 X3 N52 3.0L
  BMW E84 X1 xDrive35i N55 3.0L
  BMW E88 128i N52 3.0L
  BMW E88 135i N54 3.0L
  BMW E88 135i N55 3.0L
  BMW E90 325i N52 3.0L
  BMW E90 325xi N52 3.0L
  BMW E90 328i N52 3.0L
  BMW E90 328xi N52 3.0L
  BMW E90 330i N52 3.0L
  BMW E90 330xi N52 3.0L
  BMW E90 335i N54 3.0L
  BMW E90 335i N55 3.0L
  BMW E90 335xi N54 3.0L
  BMW E90 335xi N55 3.0L
  BMW E91 325xi N52 3.0L
  BMW E91 328i N52 3.0L
  BMW E91 328xi N52 3.0L
  BMW E92 328i N52 3.0L
  BMW E92 328xi N52 3.0L
  BMW E92 335i N54 3.0L
  BMW E92 335i N55 3.0L
  BMW E92 335is N54 3.0L
  BMW E92 335xi N54 3.0L
  BMW E92 335xi N55 3.0L
  BMW E93 328i N52 3.0L
  BMW E93 335i N54 3.0L
  BMW E93 335i N55 3.0L
  BMW E93 335is N54 3.0L
  BMW F01 740i N54 3.0L
  BMW F02 740Li N54 3.0L
  BMW F02 740Li xDrive N55 3.0L
  BMW F02 ActiveHybrid 7 N55 3.0L
  BMW F06 640i N55 3.0L
  BMW F06 640i xDrive N55 3.0L
  BMW F07 535i N55 3.0L
  BMW F07 535i xDrive N55 3.0L
  BMW F10 528i N52 3.0L
  BMW F10 535i N55 3.0L
  BMW F10 535i xDrive N55 3.0L
  BMW F10 ActiveHybrid 5 N55 3.0L
  BMW F12 640i N55 3.0L
  BMW F12 640i xDrive N55 3.0L
  BMW F13 640i N55 3.0L
  BMW F13 640i xDrive N55 3.0L
  BMW F15 X5 sDrive35i N55 3.0L
  BMW F15 X5 xDrive35i N55 3.0L
  BMW F16 X6 sDrive35i N55 3.0L
  BMW F16 X6 xDrive35i N55 3.0L
  BMW F22 M235i N55 3.0L
  BMW F22 M235i xDrive N55 3.0L
  BMW F23 M235i N55 3.0L
  BMW F23 M235i xDrive N55 3.0L
  BMW F25 xDrive2.8i N52 3.0L
  BMW F25 xDrive3.5i N55 3.0L
  BMW F26 X4 xDrive35i N55 3.0L
  BMW F30 335i N55 3.0L
  BMW F30 335i xDrive N55 3.0L
  BMW F30 ActiveHybrid 3 N55 3.0L
  BMW F32 435i N55 3.0L
  BMW F32 435i xDrive N55 3.0L
  BMW F33 435i N55 3.0L
  BMW F33 435i xDrive N55 3.0L
  BMW F34 335i xDrive N55 3.0L
  BMW F36 435i N55 3.0L
  BMW F36 435i xDrive N55 3.0L
  BMW Z4 3.0i N52 3.0L
  BMW Z4 3.0Si N52 3.0L
  BMW Z4 sDrive30i N52 3.0L
  BMW Z4 sDrive35i N54 3.0L
  BMW Z4 sDrive35is N54 3.0L

   

  LH: 035.680.8888
 • Bạc barie BMW X5 X6 525i 128i 135i

  Bạc barie BMW X5 X6 525i 128i 135i 325i-11217637069 (AF)

  11217637069- Aftermarket

  11217637069 – 64,75MM (+0,25)

  11217591152 (01/01/2011 – 10/06/2011)

  1 ‘E81 (02/2006 – 12/2011)

  1 ‘E87 (03/2003 – 02/2007)

  1 ‘E87 LCI (01/2006 – 06/2011)

  1 ‘E88 (11/2006 – 10/2013)

  1 ‘E82 (11/2006 – 10/2013)

  1 ‘F20 (04/2011 – 02/2015)

  1 ‘F20 LCI (06/2014 – 06/2016)

  1 ‘F21 (12/2011 – 02/2015)

  1 ‘F21 LCI (06/2014 – 06/2016)

  2 ‘F22 (10/2012 – 06/2016)

  2 ‘F23 (03/2014 – 06/2016)

  3 ‘E46 (03/2000 – 08/2006)

  3 ‘E90 (02/2004 – 09/2008)

  3 ‘E90 LCI (07/2007 – 02/2012)

  3 ‘E91 (02/2004 – 08/2008)

  3 ‘E91 LCI (07/2007 – 05/2012)

  3 ‘E92 (05/2005 – 02/2010)

  3 ‘E92 LCI (11/2008 – 06/2013)

  3 ‘E93 (09/2005 – 02/2010)

  3 ‘E93 LCI (11/2008 – 10/2013)

  3 ‘F30 (04/2011 – 07/2015)

  3 ‘F31 (08/2011 – 06/2015)

  3 ‘F34 GT (07/2012 – 06/2016)

  3 ‘F35 (06/2011 – 04/2015)

  3 ‘F35 LCI (01/2015 – 01/2016)

  4 ‘F32 (11/2012 – 06/2016)

  4 ‘F33 (03/2013 – 06/2016)

  4 ‘F36 Gran Coupé (07/2013 – 06/2016)

  5 ‘E60 (07/2004 – 06/2007)

  5 ‘E60 LCI (11/2005 – 09/2010)

  5 ‘E61 (07/2004 – 02/2007)

  5 ‘E61 LCI (11/2005 – 05/2010)

  5 ‘F07 GT (09/2008 – 06/2013)

  5 ‘F07 GT LCI (08/2012 – 02/2017)

  5 ‘F10 (01/2009 – 06/2013)

  5 ‘F10 LCI (08/2012 – 10/2016)

  5 ‘F11 (01/2009 – 06/2013)

  5 ‘F11 LCI (10/2012 – 02/2017)

  5 ‘F18 (08/2009 – 08/2013)

  5 ‘F18 LCI (10/2012 – 12/2016)

  6 ‘E63 (02/2004 – 07/2007)

  6 ‘E63 LCI (04/2006 – 07/2010)

  6 ‘E64 (03/2004 – 07/2007)

  6 ‘E64 LCI (04/2006 – 07/2010)

  6 ‘F06 Gran Coupé (05/2011 – 02/2015)

  6 ‘F06 Gran Coupé LCI (06/2014 – 09/2018)

  6 ‘F12 (10/2009 – 02/2015)

  6 ‘F12 LCI (07/2014 – 05/2018)

  6 ‘F13 (04/2010 – 02/2015)

  6 ‘F13 LCI (05/2014 – 10/2017)

  7 ‘E65 (06/2004 – 07/2008)

  7 ‘E66 (07/2004 – 07/2008)

  7 ‘F01 (09/2007 – 06/2012)

  7 ‘F01 LCI (05/2011 – 05/2015)

  7 ‘F02 (09/2007 – 06/2012)

  7 ‘F02 LCI (05/2011 – 05/2015)

  X1 E84 (09/2008 – 06/2015)

  X3 E83 (05/2003 – 07/2006)

  X3 E83 LCI (02/2006 – 08/2010)

  X3 F25 (07/2009 – 08/2017)

  X4 F26 (06/2013 – 03/2018)

  X5 E70 (02/2006 – 03/2010)

  X5 E70 LCI (04/2009 – 06/2013)

  X5 F15 (08/2012 – 06/2018)

  X6 E71 (01/2007 – 06/2014)

  X6 F16 (09/2013 – 05/2019)

  Z4 E85 (06/2004 – 08/2008)

  Z4 E86 (10/2005 – 08/2008)

  Z4 E89 (01/2008 – 08/2016)

  MS BMW Motorsport (-)

  Make    Model   Submodel           Engine

  BMW     E60         525i        N52 3.0L

  BMW     E60         525xi      N52 3.0L

  BMW     E60         528i        N52 3.0L

  BMW     E60         528xi      N52 3.0L

  BMW     E60         530i        N52 3.0L

  BMW     E60         530xi      N52 3.0L

  BMW     E60         535i        N54 3.0L

  BMW     E60         535xi      N54 3.0L

  BMW     E61         530xi      N52 3.0L

  BMW     E61         535xi      N54 3.0L

  BMW     E70         X5           N52 3.0L

  BMW     E70         X5 xDrive35i       N55 3.0L

  BMW     E71         X6 xDrive35i       N54 3.0L

  BMW     E71         X6 xDrive35i       N55 3.0L

  BMW     E82         1 M Coupe          N54 3.0L

  BMW     E82         128i        N52 3.0L

  BMW     E82         135i        N54 3.0L

  BMW     E82         135i        N55 3.0L

  BMW     E83         X3           N52 3.0L

  BMW     E84         X1 xDrive35i       N55 3.0L

  BMW     E88         128i        N52 3.0L

  BMW     E88         135i        N54 3.0L

  BMW     E88         135i        N55 3.0L

  BMW     E90         325i        N52 3.0L

  BMW     E90         325xi      N52 3.0L

  BMW     E90         328i        N52 3.0L

  BMW     E90         328xi      N52 3.0L

  BMW     E90         330i        N52 3.0L

  BMW     E90         330xi      N52 3.0L

  BMW     E90         335i        N54 3.0L

  BMW     E90         335i        N55 3.0L

  BMW     E90         335xi      N54 3.0L

  BMW     E90         335xi      N55 3.0L

  BMW     E91         325xi      N52 3.0L

  BMW     E91         328i        N52 3.0L

  BMW     E91         328xi      N52 3.0L

  BMW     E92         328i        N52 3.0L

  BMW     E92         328xi      N52 3.0L

  BMW     E92         335i        N54 3.0L

  BMW     E92         335i        N55 3.0L

  BMW     E92         335is      N54 3.0L

  BMW     E92         335xi      N54 3.0L

  BMW     E92         335xi      N55 3.0L

  BMW     E93         328i        N52 3.0L

  BMW     E93         335i        N54 3.0L

  BMW     E93         335i        N55 3.0L

  BMW     E93         335is      N54 3.0L

  BMW     F01         740i        N54 3.0L

  BMW     F02         740Li      N54 3.0L

  BMW     F02         740Li xDrive       N55 3.0L

  BMW     F02         ActiveHybrid 7   N55 3.0L

  BMW     F06         640i        N55 3.0L

  BMW     F06         640i xDrive         N55 3.0L

  BMW     F07         535i        N55 3.0L

  BMW     F07         535i xDrive         N55 3.0L

  BMW     F10         528i        N52 3.0L

  BMW     F10         535i        N55 3.0L

  BMW     F10         535i xDrive         N55 3.0L

  BMW     F10         ActiveHybrid 5   N55 3.0L

  BMW     F12         640i        N55 3.0L

  BMW     F12         640i xDrive         N55 3.0L

  BMW     F13         640i        N55 3.0L

  BMW     F13         640i xDrive         N55 3.0L

  BMW     F15         X5 sDrive35i        N55 3.0L

  BMW     F15         X5 xDrive35i       N55 3.0L

  BMW     F16         X6 sDrive35i        N55 3.0L

  BMW     F16         X6 xDrive35i       N55 3.0L

  BMW     F22         M235i    N55 3.0L

  BMW     F22         M235i xDrive     N55 3.0L

  BMW     F23         M235i    N55 3.0L

  BMW     F23         M235i xDrive     N55 3.0L

  BMW     F25         xDrive2.8i            N52 3.0L

  BMW     F25         xDrive3.5i            N55 3.0L

  BMW     F26         X4 xDrive35i       N55 3.0L

  BMW     F30         335i        N55 3.0L

  BMW     F30         335i xDrive         N55 3.0L

  BMW     F30         ActiveHybrid 3   N55 3.0L

  BMW     F32         435i        N55 3.0L

  BMW     F32         435i xDrive         N55 3.0L

  BMW     F33         435i        N55 3.0L

  BMW     F33         435i xDrive         N55 3.0L

  BMW     F34         335i xDrive         N55 3.0L

  BMW     F36         435i        N55 3.0L

  BMW     F36         435i xDrive         N55 3.0L

  BMW     Z4           3.0i         N52 3.0L

  BMW     Z4           3.0Si       N52 3.0L

  BMW     Z4           sDrive30i              N52 3.0L

  BMW     Z4           sDrive35i              N54 3.0L

  BMW     Z4           sDrive35is            N54 3.0L

  750000
 • Bạc barie trên BMW X1 X3 X4 X5 X6

  Bạc barie trên BMW X1 X3 X4 X5 X6 128i 225i 32-11217637062

  Mã phụ tùng:

  11217637062, 11217637063, 11217637064

  55,75MM (+0,25)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  1 ‘E81 (02/2006 – 12/2011)

  1 ‘E87 (03/2005 – 02/2007)

  1 ‘E87 LCI (01/2006 – 06/2011)

  1 ‘E88 (11/2006 – 10/2013)

  1 ‘E82 (11/2006 – 10/2013)

  1 ‘F20 (04/2011 – 02/2015)

  1 ‘F20 LCI (06/2014 – 06/2016)

  1 ‘F21 (12/2011 – 02/2015)

  1 ‘F21 LCI (06/2014 – 06/2016)

  2 ‘F22 (10/2012 – 06/2016)

  2 ‘F23 (03/2014 – 06/2016)

  3 ‘E90 (02/2004 – 09/2008)

  3 ‘E90 LCI (07/2007 – 02/2012)

  3 ‘E91 (02/2004 – 08/2008)

  3 ‘E91 LCI (07/2007 – 05/2012)

  3 ‘E92 (05/2005 – 02/2010)

  3 ‘E92 LCI (11/2008 – 06/2013)

  3 ‘E93 (09/2005 – 02/2010)

  3 ‘E93 LCI (11/2008 – 10/2013)

  3 ‘F30 (04/2011 – 07/2015)

  3 ‘F31 (08/2011 – 06/2015)

  3 ‘F34 GT (07/2012 – 06/2016)

  3 ‘F35 (06/2011 – 04/2015)

  3 ‘F35 LCI (01/2015 – 01/2016)

  4 ‘F32 (11/2012 – 06/2016)

  4 ‘F33 (03/2013 – 06/2016)

  4 ‘F36 Gran Coupé (07/2013 – 06/2016)

  5 ‘E60 (07/2004 – 06/2007)

  5 ‘E60 LCI (11/2005 – 08/2010)

  5 ‘E61 (07/2004 – 02/2007)

  5 ‘E61 LCI (11/2005 – 05/2010)

  5 ‘F07 GT (09/2008 – 06/2013)

  5 ‘F07 GT LCI (08/2012 – 02/2017)

  5 ‘F10 (01/2009 – 06/2013)

  5 ‘F10 LCI (08/2012 – 10/2016)

  5 ‘F11 (01/2009 – 06/2013)

  5 ‘F11 LCI (10/2012 – 02/2017)

  5 ‘F18 (08/2009 – 08/2013)

  5 ‘F18 LCI (10/2012 – 12/2016)

  6 ‘E63 (02/2004 – 07/2007)

  6 ‘E63 LCI (04/2006 – 07/2010)

  6 ‘E64 (03/2004 – 07/2007)

  6 ‘E64 LCI (04/2006 – 07/2010)

  6 ‘F06 Gran Coupé (05/2011 – 02/2015)

  6 ‘F06 Gran Coupé LCI (06/2014 – 09/2018)

  6 ‘F12 (10/2009 – 02/2015)

  6 ‘F12 LCI (07/2014 – 05/2018)

  6 ‘F13 (04/2010 – 02/2015)

  6 ‘F13 LCI (05/2014 – 10/2017)

  7 ‘E65 (06/2004 – 07/2008)

  7 ‘E66 (07/2004 – 07/2008)

  7 ‘F01 (09/2007 – 06/2012)

  7 ‘F01 LCI (05/2011 – 05/2015)

  7 ‘F02 (09/2007 – 06/2012)

  7 ‘F02 LCI (05/2011 – 05/2015)

  X1 E84 (09/2008 – 04/2015)

  X3 E83 LCI (02/2006 – 08/2010)

  X3 F25 (07/2009 – 08/2017)

  X4 F26 (06/2013 – 03/2018)

  X5 E70 (02/2006 – 03/2010)

  X5 E70 LCI (04/2009 – 06/2013)

  X5 F15 (08/2012 – 06/2018)

  X6 E71 (01/2007 – 06/2014)

  X6 F16 (09/2013 – 05/2019)

  Z4 E85 (10/2004 – 08/2008)

  Z4 E86 (10/2005 – 08/2008)

  Z4 E89 (01/2008 – 08/2016)

  MS BMW Motorsport (-)

  LH: 035.680.8888
 • Bạc biên BMW X5 E70 X6 E71

  Bạc biên BMW X5 E70 X6 E71-11218605858-11218605857 (Af)

  11218605858-11218605857-Aftermarket

  11257547838,11257559434-11218605858-11218605856-11218605857

  Z4 3.0I : 2006

  525I,530I : 2006

  BMW 335i : 2007-2010

  BMW 535i:2008-2010

  BMW 535xi:2008

  BMW 335xi:2007-2008

  BMW 135i:2008-2010

  BMW X6:2008-2010

  BMW 535i xDrive:2008-2010

  BMW 335i xDrive:2009-2010

  BMW X5 E70 3.0 : 2007-2010

  BMW X3 3.0 : 2000-2010

  56mm

  500000
 • Bạc biên BMW X6 E71 N20 N54 N55-1

  Bạc biên BMW X6 E71 N20 N54 N55-11217627027 (Af)

  11217627027-Aftermarket

  11257547838,11257559434

  Z4 3.0I : 2006

  525I,530I : 2006

  BMW 335i : 2007-2010

  BMW 535i:2008-2010

  BMW 535xi:2008

  BMW 335xi:2007-2008

  BMW 135i:2008-2010

  BMW X6:2008-2010

  BMW 535i xDrive:2008-2010

  BMW 335i xDrive:2009-2010

  BMW X5 E70 3.0 : 2007-2010

  BMW X3 3.0 : 2000-2010

  2200000
 • Bạc biên BMW X6 E71 N20 N54 N55

  Bạc biên BMW X6 E71 N20 N54 N55-11217627031 (Af)

  11217627031-Aftermarket

  11257547838,11257559434

  Z4 3.0I : 2006

  525I,530I : 2006

  BMW 335i : 2007-2010

  BMW 535i:2008-2010

  BMW 535xi:2008

  BMW 335xi:2007-2008

  BMW 135i:2008-2010

  BMW X6:2008-2010

  BMW 535i xDrive:2008-2010

  BMW 335i xDrive:2009-2010

  BMW X5 E70 3.0 : 2007-2010

  BMW X3 3.0 : 2000-2010

  2200000
 • Bạc biên BMW X6 X5 X3 125i 525i 325i E70 E71 E81 E87 E82 F10 F11 /1cylinder ( red ) N20 N54 N55 B46 B58-11217581009 (AF)

  Bạc biên BMW X6 X5 X3 125i 525i 325i E70-11217581009 (AF)

  11217581009-Aftermarket

  11217581009, 11218605858, 11257547838,11257559434

  BMW Z4 3.0I : 2006

  BMW 525I, 530I : 2006

  BMW 335i : 2007-2010

  BMW 535i:2008-2010

  BMW 535xi:2008

  BMW 335xi:2007-2008

  BMW 135i:2008-2010

  BMW X6:2008-2010

  BMW 535i xDrive:2008-2010

  BMW 335i xDrive:2009-2010

  BMW X5 E70 3.0 : 2007-2010

  BMW X3 3.0 : 2000-2010

  1′ E81   (02/2006 — 12/2011)

  1′ E87   (03/2003 — 02/2007)

  1′ E87 LCI   (01/2006 — 06/2011)

  1′ E88   (11/2006 — 10/2013)

  1′ E82   (11/2006 — 10/2013)

  1′ F20   (04/2011 — 02/2015)

  1′ F20 LCI   (06/2014 — 06/2016)

  1′ F21   (12/2011 — 02/2015)

  1′ F21 LCI   (06/2014 — 06/2016)

  2′ F22   (10/2012 — 06/2016)

  2′ F23   (03/2014 — 06/2016)

  3′ E90   (02/2004 — 09/2008)

  3′ E90 LCI   (07/2007 — 12/2011)

  3′ E91   (02/2004 — 08/2008)

  3′ E91 LCI   (07/2007 — 05/2012)

  3′ E92   (05/2005 — 02/2010)

  3′ E92 LCI   (11/2008 — 06/2013)

  3′ E93   (09/2005 — 02/2010)

  3′ E93 LCI   (11/2008 — 10/2013)

  3′ F30   (04/2011 — 07/2015)

  3′ F31   (08/2011 — 06/2015)

  3′ F34 GT   (07/2012 — 06/2016)

  4′ F32   (11/2012 — 06/2016)

  4′ F33   (03/2013 — 06/2016)

  4′ F36 Gran Coupé   (07/2013 — 06/2016)

  5′ E60   (07/2004 — 02/2007)

  5′ E60 LCI   (11/2005 — 12/2009)

  5′ E61   (07/2004 — 02/2007)

  5′ E61 LCI   (11/2005 — 05/2010)

  5′ F07 GT   (09/2008 — 06/2013)

  5′ F07 GT LCI   (08/2012 — 02/2017)

  5′ F10   (01/2009 — 06/2013)

  5′ F10 LCI   (08/2012 — 10/2016)

  5′ F11   (01/2009 — 06/2013)

  5′ F11 LCI   (10/2012 — 02/2017)

  6′ E63   (02/2004 — 07/2007)

  6′ E63 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  6′ E64   (03/2004 — 07/2007)

  6′ E64 LCI   (04/2006 — 07/2010)

  6′ F06 Gran Coupé   (05/2011 — 02/2015)

  6′ F06 Gran Coupé LCI   (06/2014 — 09/2018)

  6′ F12   (10/2009 — 02/2015)

  6′ F12 LCI   (07/2014 — 05/2018)

  6′ F13   (04/2010 — 02/2015)

  6′ F13 LCI   (05/2014 — 10/2017)

  7′ E65   (06/2004 — 07/2008)

  7′ E66   (07/2004 — 07/2008)

  7′ F01   (09/2007 — 06/2012)

  7′ F01 LCI   (05/2011 — 05/2015)

  7′ F02   (09/2007 — 06/2012)

  7′ F02 LCI   (05/2011 — 05/2015)

  X1 E84   (09/2008 — 06/2015)

  X3 E83   (05/2003 — 07/2006)

  X3 E83 LCI   (02/2006 — 08/2010)

  X3 F25   (07/2009 — 08/2017)

  X4 F26   (06/2013 — 03/2018)

  X5 E70   (02/2006 — 03/2010)

  X5 E70 LCI   (04/2009 — 06/2013)

  X5 F15   (08/2012 — 06/2018)

  X6 E71   (01/2007 — 06/2014)

  X6 F16   (09/2013 — 05/2019)

  Z4 E85   (06/2004 — 08/2008)

  Z4 E86   (10/2005 — 08/2008)

  Z4 E89   (01/2008 — 08/2016)

  MS BMW Motorsport   ( — )

   

   

  500000

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE

Tư vấn kỹ thuật
Hotline