Search Results for "KHUNG GẦM"

 • Ốp đèn gầm trái Mercedes E300 E350 EHot

  Ốp đèn gầm trái Mercedes E300 E350 E400 E450-A2138856700

  Mã phụ tùng:

  A2138856700, 2138856700

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Year Make Model Body & Trim Engine & Transmission
  2020 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2020 Mercedes-Benz E 450 4Matic®, Base 3.0L V6 – Gas
  2019 Mercedes-Benz E 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2019 Mercedes-Benz E 450 4Matic®, Base 3.0L V6 – Gas
  2018 Mercedes-Benz E 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2018 Mercedes-Benz E 400 4Matic®, Base 3.0L V6 – Gas
  2017 Mercedes-Benz E 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2017 Mercedes-Benz E 400 4Matic®, Base 3.0L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Ốp đèn gầm phải Mercedes E300 E350 EHot

  Ốp đèn gầm phải Mercedes E300 E350 E400 E45-A2138856800

  Mã phụ tùng:

  A2138856800, 2138856800

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Year Make Model Body & Trim Engine & Transmission
  2020 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2020 Mercedes-Benz E 450 4Matic®, Base 3.0L V6 – Gas
  2019 Mercedes-Benz E 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2019 Mercedes-Benz E 450 4Matic®, Base 3.0L V6 – Gas
  2018 Mercedes-Benz E 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2018 Mercedes-Benz E 400 4Matic®, Base 3.0L V6 – Gas
  2017 Mercedes-Benz E 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2017 Mercedes-Benz E 400 4Matic®, Base 3.0L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Tấm chắn gầm giữa Audi Q5 SQ5-8R0825Hot

  Tấm chắn gầm giữa Audi Q5 SQ5-8R0825209-8R0825209-8R08

  Mã phụ tùng:

  8R0825209

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Tấm chắn gầm giữa Audi Q5 SQ5

  LH: 035.680.8888
 • Tấm chắn gầm trái Audi Q5 SQ5 2009-2Hot

  Tấm chắn gầm trái Audi Q5 SQ5 2009-2017-8R0825207E-8R08

  Mã phụ tùng:

  8R0825207E, 8R0825207C, 8R0825207B

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Year Make Model Body & Trim Engine & Transmission
  2017 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2017 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2016 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Premium Plus S-Line, TDI Prestige, TDI Prestige S-Line 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2016 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2015 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2015 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2013 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2012 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
  2011 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
  2010 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 3.2L V6 – Gas
  2009 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 3.2L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Tấm chắn gầm phải Audi Q5 SQ5 2009-2Hot

  Tấm chắn gầm phải Audi Q5 SQ5 2009-2017-8R0825208E-8R08

  Mã phụ tùng:

  8R0825208E, 8R0825208C, 8R0825208B

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Year Make Model Body & Trim Engine & Transmission
  2017 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2017 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2016 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Premium Plus S-Line, TDI Prestige, TDI Prestige S-Line 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2016 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2015 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2015 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2013 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2012 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
  2011 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
  2010 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 3.2L V6 – Gas
  2009 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 3.2L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Tấm ốp gầm phía sau trái Audi Q5 SQ5Hot

  Tấm ốp gầm phía sau trái Audi Q5 SQ5 2013-2017-8R0825215C

  Mã phụ tùng:

  8R0825215C

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Year Make Model Body & Trim Engine & Transmission
  2017 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2017 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2016 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Premium Plus S-Line, TDI Prestige, TDI Prestige S-Line 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2016 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2015 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2015 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2013 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Tấm ốp gầm trước trái Audi Q5 SQ5 20Hot

  Tấm ốp gầm trước trái Audi Q5 SQ5 2009-2017-8R0825201C

  Mã phụ tùng:

  8R0825201C

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Year Make Model Body & Trim Engine & Transmission
  2017 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2017 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2016 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Premium Plus S-Line, TDI Prestige, TDI Prestige S-Line 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2016 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2015 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2015 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2013 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2012 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
  2011 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
  2010 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 3.2L V6 – Gas
  2009 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 3.2L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Tấm ốp gầm trước phải Audi Q5 SQ5 20Hot

  Tấm ốp gầm trước phải Audi Q5 SQ5 2009-2017-8R0825202A

  Mã phụ tùng:

  8R0825202A

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Year Make Model Body & Trim Engine & Transmission
  2017 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2017 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2016 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Premium Plus S-Line, TDI Prestige, TDI Prestige S-Line 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2016 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2015 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2015 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Diesel, 3.0L V6 – Gas
  2014 Audi SQ5 Premium Plus, Prestige 3.0L V6 – Gas
  2013 Audi Q5 Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Flex, 3.0L V6 – Gas
  2012 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
  2011 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 2.0L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
  2010 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 3.2L V6 – Gas
  2009 Audi Q5 Premium, Premium Plus, Prestige 3.2L V6 – Gas

   

   

  LH: 035.680.8888
 • Tấm chắn gầm trước Audi Q5-8R1863821Hot

  Tấm chắn gầm trước Audi Q5-8R1863821C-8R1863821D-8R18

  Mã phụ tùng:

  8R1863821C, 8R1863821D, 8R1863821G, 8R1863821F

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Tấm chắn gầm trước Audi Q5

  LH: 035.680.8888
 • Tấm ốp gầm dọc gầm phải Mercedes E20

  Tấm ốp gầm dọc gầm phải Mercedes E200 E250-A2126800409

  Mã phụ tùng:

  A2126800409, A2126804608, A2126100708, A2126801009, A2126801009, 2126800409, 2126804608, 2126100708, 2126801009

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Year Make Model Body & Trim Engine & Transmission
  2018 Mercedes-Benz CLS 400 4Matic®, Base 3.0L V6 – Gas
  2018 Mercedes-Benz CLS 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2018 Mercedes-Benz CLS 63 AMG® S 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2017 Mercedes-Benz CLS 400 4Matic®, Base 3.0L V6 – Gas
  2017 Mercedes-Benz CLS 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2017 Mercedes-Benz CLS 63 AMG® S 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2016 Mercedes-Benz CLS 400 4Matic®, Base 3.0L V6 – Gas
  2016 Mercedes-Benz CLS 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2016 Mercedes-Benz CLS 63 AMG® S 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2016 Mercedes-Benz E 250 Bluetec, Bluetec 4Matic® 2.1L L4 – Diesel
  2016 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
  2016 Mercedes-Benz E 400 4Matic®, Base 3.0L V6 – Gas
  2016 Mercedes-Benz E 63 AMG® S 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2015 Mercedes-Benz CLS 400 4Matic®, Base 3.0L V6 – Gas
  2015 Mercedes-Benz CLS 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2015 Mercedes-Benz CLS 63 AMG® S 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2015 Mercedes-Benz E 250 Bluetec, Bluetec 4Matic® 2.1L L4 – Diesel
  2015 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
  2015 Mercedes-Benz E 400 4Matic®, Base, Hybrid 3.0L V6 – Gas, 3.5L V6 – Electric/Gas
  2015 Mercedes-Benz E 63 AMG® 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2015 Mercedes-Benz E 63 AMG® S 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2014 Mercedes-Benz CLS 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2014 Mercedes-Benz CLS 63 AMG® 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2014 Mercedes-Benz CLS 63 AMG® S 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2014 Mercedes-Benz E 250 Bluetec, Bluetec 4Matic® 2.1L L4 – Diesel
  2014 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
  2014 Mercedes-Benz E 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2014 Mercedes-Benz E 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2014 Mercedes-Benz E 63 AMG® 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2014 Mercedes-Benz E 63 AMG® S 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz CLS 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz CLS 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base, Bluetec 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
  2013 Mercedes-Benz E 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2013 Mercedes-Benz E 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz E 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz CLS 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz CLS 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base, Bluetec 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
  2012 Mercedes-Benz E 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz E 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2011 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base, Bluetec 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
  2011 Mercedes-Benz E 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2011 Mercedes-Benz E 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2010 Mercedes-Benz E 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz E 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Tấm ốp gầm dọc gầm trái Mercedes E20

  Tấm ốp gầm dọc gầm trái Mercedes E200 E250 E-A2126800309

  Mã phụ tùng:

  A2126800309, 2126800309, A2126100608, A2126804408, 2126100608, 2126804408

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Year Make Model Body & Trim Engine & Transmission
  2018 Mercedes-Benz CLS 400 4Matic®, Base 3.0L V6 – Gas
  2018 Mercedes-Benz CLS 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2018 Mercedes-Benz CLS 63 AMG® S 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2017 Mercedes-Benz CLS 400 4Matic®, Base 3.0L V6 – Gas
  2017 Mercedes-Benz CLS 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2017 Mercedes-Benz CLS 63 AMG® S 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2016 Mercedes-Benz CLS 400 4Matic®, Base 3.0L V6 – Gas
  2016 Mercedes-Benz CLS 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2016 Mercedes-Benz CLS 63 AMG® S 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2016 Mercedes-Benz E 250 Bluetec, Bluetec 4Matic® 2.1L L4 – Diesel
  2016 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
  2016 Mercedes-Benz E 400 4Matic®, Base 3.0L V6 – Gas
  2016 Mercedes-Benz E 63 AMG® S 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2015 Mercedes-Benz CLS 400 4Matic®, Base 3.0L V6 – Gas
  2015 Mercedes-Benz CLS 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2015 Mercedes-Benz CLS 63 AMG® S 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2015 Mercedes-Benz E 250 Bluetec, Bluetec 4Matic® 2.1L L4 – Diesel
  2015 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
  2015 Mercedes-Benz E 400 4Matic®, Base, Hybrid 3.0L V6 – Gas, 3.5L V6 – Electric/Gas
  2015 Mercedes-Benz E 63 AMG® 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2015 Mercedes-Benz E 63 AMG® S 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2014 Mercedes-Benz CLS 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2014 Mercedes-Benz CLS 63 AMG® 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2014 Mercedes-Benz CLS 63 AMG® S 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2014 Mercedes-Benz E 250 Bluetec, Bluetec 4Matic® 2.1L L4 – Diesel
  2014 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
  2014 Mercedes-Benz E 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2014 Mercedes-Benz E 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2014 Mercedes-Benz E 63 AMG® 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2014 Mercedes-Benz E 63 AMG® S 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz CLS 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz CLS 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base, Bluetec 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
  2013 Mercedes-Benz E 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2013 Mercedes-Benz E 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz E 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz CLS 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz CLS 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base, Bluetec 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
  2012 Mercedes-Benz E 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz E 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2011 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base, Bluetec 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
  2011 Mercedes-Benz E 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2011 Mercedes-Benz E 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2010 Mercedes-Benz E 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz E 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas

   

   

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm nâng gầm BMW 740i 750i 535i 550i

  Bơm nâng gầm BMW 740i 750i 535i 550i F01 F02-37206789450

  Mã phụ tùng:

  37206789450, 37206875176, 37206864215, 37206794465, 37206794465, 37206789165, 37206784137

  37206864215 (09/01/2013 — 07/29/2015), Exchangeable retrospectively

  37206875176 (02/20/2015 — ), Exchangeable retrospectively

  37206794465 (04/01/2009 — 09/28/2011), Exchangeable retrospectively

  37206789165 (09/01/2008 — 05/21/2011), Exchangeable retrospectively

  37206784137 (09/01/2008 — 05/20/2008)

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Model Submodel Engine
  BMW F01 740i N54 3.0L
  BMW F01 750i N63 4.4L
  BMW F01 750i xDrive N63 4.4L
  BMW F01 Alpina B7 N63 4.4L
  BMW F01 Alpina B7 xDrive N63 4.4L
  BMW F02 740Ld xDrive N57 3.0L
  BMW F02 740Li N54 3.0L
  BMW F02 740Li xDrive N55 3.0L
  BMW F02 750Li N63 4.4L
  BMW F02 750Li xDrive N63 4.4L
  BMW F02 760Li N74 6.0L
  BMW F02 ActiveHybrid 7 N55 3.0L
  BMW F07 535i N55 3.0L
  BMW F07 535i xDrive N55 3.0L
  BMW F07 550i N63 4.4L
  BMW F07 550i xDrive N63 4.4L

   

  LH: 035.680.8888

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE

Tư vấn kỹ thuật
Hotline