Search Results for "KHUNG GẦM"

 • Van chia hơi bơm nâng gầm BMW 740i

  Van chia hơi bơm nâng gầm BMW 740i 740ex 740i-4725530100

  Mã phụ tùng:

  4725530100

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Đối với BMW 740eX Sedan số tự động 2016, 2017, 2018, 2019

  Đối với BMW 740i Sedan số tự động 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

  Đối với BMW 740iX Sedan tự động 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

  Đối với BMW 750i Sedan số tự động 2015, 2016 , 2017, 2018, 2019

  Đối với BMW 750iX Sedan số tự động 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

  Đối với BMW Alpina B7 Sedan số tự động 2016, 2017, 2018, 2019

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm nâng gầm BMW 730i 730dX 740dX

  Bơm nâng gầm BMW 730i 730dX 740dX 740e G1-37206861882

  Mã phụ tùng:

  37206861882, 37206884682, 4154039200, 4154033180, 4154034300

  37206861882 – 37 20 6 884 682 – 37 20 6 861 882 – 37206884682

  4154039200 – 4154033180 – 4154034300

  37206884682 (07/18/2016 — ), nonexchangeable retrospectively

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  7′ G11   (10/2014 — 02/2019)

  7′ G12   (10/2014 — 02/2019)

  Bơm nâng gầm xe BMW 725d, 730d G11, G11N

  Bơm nâng gầm xe BMW 730i, 730dX, 740dX, 740e G11, G11N

  Bơm nâng gầm xe BMW 740i, 745e, 750dX, 750i, 750iX G11, G11N

  Bơm nâng gầm xe BMW Alpina B7, 750LiX, 750Li G12, G12N

  Bơm nâng gầm xe BMW 750LdX, 750iX, 750i, 745Le G12, G12N

  Bơm nâng gầm xe BMW 745LeX, 745eX, 740LiX G12, G12N

  Bơm nâng gầm xe BMW 740Li, 740LeX, 740Le, 740LdX G12, G12N

  Bơm nâng gầm xe BMW 740iX, 740i, 740eX, 730Li, 760Li G12, G12N

  Bơm nâng gầm xe BMW 730LdX, 730Ld, 725Ld, M760Li G12, G12N

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm nâng gầm Mercedes S400 S500 S550

  Bơm nâng gầm Mercedes S400 S500 S550 CL55-A2213201704

  Mã phụ tùng:

  A2213201604, 2213201704,2213200304, 2213200704,A2213200904,221-320-03-04, 221320030428, 221320030480, 2213200704, 221320070428, 221320070480, 2213201604, 221320160480, 2213201704, 221320170460, 221320170488

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2014 Mercedes-Benz CL 550 4Matic® 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2014 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2014 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2014 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2013 Mercedes-Benz CL 550 4Matic® 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2013 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2013 Mercedes-Benz S 350 Bluetec 4Matic® 3.0L V6 – Diesel
  2013 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2013 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2013 Mercedes-Benz S 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2012 Mercedes-Benz CL 550 4Matic® 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2012 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2012 Mercedes-Benz S 350 Bluetec 4Matic® 3.0L V6 – Diesel
  2012 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2012 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2012 Mercedes-Benz S 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2011 Mercedes-Benz CL 550 4Matic® 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2011 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2011 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2011 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2011 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2011 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2011 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2011 Mercedes-Benz S 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2011 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2010 Mercedes-Benz CL 550 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2010 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2010 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2010 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2010 Mercedes-Benz S 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2009 Mercedes-Benz CL 550 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2009 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2009 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2009 Mercedes-Benz S 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2008 Mercedes-Benz CL 550 Base 5.5L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2008 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2008 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2008 Mercedes-Benz S 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2007 Mercedes-Benz CL 550 Base 5.5L V8 – Gas
  2007 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2007 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2007 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2007 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2006 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas


   

  LH: 035.680.8888
 • Lọc bơm nâng gầm Mercedes S450 S500

  Lọc bơm nâng gầm Mercedes S450 S500 S550 S-A2203200069

  Mã phụ tùng:

  A2203200069, 2203200069

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2013 Mercedes-Benz CL 550 4Matic® 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2013 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2013 Mercedes-Benz S 350 Bluetec 4Matic® 3.0L V6 – Diesel
  2013 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2013 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2013 Mercedes-Benz S 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2012 Mercedes-Benz CL 550 4Matic® 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2012 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2012 Mercedes-Benz S 350 Bluetec 4Matic® 3.0L V6 – Diesel
  2012 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2012 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2012 Mercedes-Benz S 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2011 Mercedes-Benz CL 550 4Matic® 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2011 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2011 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2011 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2011 Mercedes-Benz CLS 550 Base 5.5L V8 – Gas
  2011 Mercedes-Benz CLS 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2011 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2011 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2011 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2011 Mercedes-Benz S 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2011 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2010 Mercedes-Benz CL 550 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2010 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2010 Mercedes-Benz CLS 550 Base 5.5L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz CLS 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2010 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2010 Mercedes-Benz S 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2009 Mercedes-Benz CL 550 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2009 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2009 Mercedes-Benz CLS 550 Base 5.5L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz CLS 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz E 320 Bluetec 3.0L V6 – Diesel
  2009 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2009 Mercedes-Benz E 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz E 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2009 Mercedes-Benz S 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2008 Mercedes-Benz CL 550 Base 5.5L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2008 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2008 Mercedes-Benz CLS 550 Base 5.5L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz CLS 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz E 320 Bluetec 3.0L V6 – Diesel
  2008 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2008 Mercedes-Benz E 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz E 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2008 Mercedes-Benz S 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2007 Mercedes-Benz CL 550 Base 5.5L V8 – Gas
  2007 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2007 Mercedes-Benz CLS 550 Base 5.5L V8 – Gas
  2007 Mercedes-Benz CLS 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2007 Mercedes-Benz E 320 Bluetec 3.0L V6 – Diesel
  2007 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2007 Mercedes-Benz E 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2007 Mercedes-Benz E 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2007 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2007 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2007 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2006 Mercedes-Benz CLS 500 Base 5.0L V8 – Gas
  2006 Mercedes-Benz CLS 55 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2006 Mercedes-Benz E 320 CDI 3.2L L6 – Diesel
  2006 Mercedes-Benz E 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Gas
  2006 Mercedes-Benz E 500 4Matic®, Base 5.0L V8 – Gas
  2006 Mercedes-Benz E 55 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2006 Mercedes-Benz S 350 Base 3.7L V6 – Gas
  2006 Mercedes-Benz S 430 4Matic®, Base 4.3L V8 – Gas
  2006 Mercedes-Benz S 500 4Matic®, Base 5.0L V8 – Gas
  2006 Mercedes-Benz S 55 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2006 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2006 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2005 Mercedes-Benz E 320 4Matic®, Base, CDI 3.2L L6 – Diesel, 3.2L V6 – Gas
  2005 Mercedes-Benz E 500 4Matic®, Base 5.0L V8 – Gas
  2005 Mercedes-Benz E 55 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2005 Mercedes-Benz S 430 4Matic®, Base 4.3L V8 – Gas
  2005 Mercedes-Benz S 500 4Matic®, Base 5.0L V8 – Gas
  2005 Mercedes-Benz S 55 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2005 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2004 Mercedes-Benz E 320 4Matic®, Base 3.2L V6 – Gas
  2004 Mercedes-Benz E 500 4Matic®, Base 5.0L V8 – Gas
  2004 Mercedes-Benz E 55 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2004 Mercedes-Benz S 430 4Matic®, Base 4.3L V8 – Gas
  2004 Mercedes-Benz S 500 4Matic®, Base 5.0L V8 – Gas
  2004 Mercedes-Benz S 55 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2004 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2003 Mercedes-Benz E 320 4Matic®, Base 3.2L V6 – Gas
  2003 Mercedes-Benz E 500 Base 5.0L V8 – Gas
  2003 Mercedes-Benz E 55 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2003 Mercedes-Benz S 430 4Matic®, Base 4.3L V8 – Gas
  2003 Mercedes-Benz S 500 4Matic®, Base 5.0L V8 – Gas
  2003 Mercedes-Benz S 55 AMG® Kompressor 5.5L V8 – Gas
  2003 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2002 Mercedes-Benz S 430 Base 4.3L V8 – Gas
  2002 Mercedes-Benz S 500 Base 5.0L V8 – Gas
  2002 Mercedes-Benz S 55 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2002 Mercedes-Benz S 600 Base 5.8L V12 – Gas
  2001 Mercedes-Benz S 430 Base 4.3L V8 – Gas
  2001 Mercedes-Benz S 500 Base, Guard 5.0L V8 – Gas
  2001 Mercedes-Benz S 55 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2001 Mercedes-Benz S 600 Base 5.8L V12 – Gas
  2000 Mercedes-Benz S 430 Base 4.3L V8 – Gas
  2000 Mercedes-Benz S 500 Base, Guard 5.0L V8 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Bơm nâng gầm Mercedes S350 S400 S550

  Bơm nâng gầm Mercedes S350 S400 S550 S600-A2213200015

  Mã phụ tùng:

  A2213200015, 2213200015

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2014 Mercedes-Benz CL 550 4Matic® 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2014 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2014 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2014 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2013 Mercedes-Benz CL 550 4Matic® 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2013 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2013 Mercedes-Benz S 350 Bluetec 4Matic® 3.0L V6 – Diesel
  2013 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2013 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2013 Mercedes-Benz S 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2013 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2012 Mercedes-Benz CL 550 4Matic® 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2012 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2012 Mercedes-Benz S 350 Bluetec 4Matic® 3.0L V6 – Diesel
  2012 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2012 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2012 Mercedes-Benz S 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2012 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2011 Mercedes-Benz CL 550 4Matic® 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2011 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2011 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2011 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2011 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2011 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2011 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2011 Mercedes-Benz S 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2011 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2010 Mercedes-Benz CL 550 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2010 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2010 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3.5L V6 – Electric/Gas
  2010 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2010 Mercedes-Benz S 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2010 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2009 Mercedes-Benz CL 550 4Matic® 5.5L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2009 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2009 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2009 Mercedes-Benz S 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2009 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2008 Mercedes-Benz CL 550 Base 5.5L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2008 Mercedes-Benz CL 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz CL 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2008 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2008 Mercedes-Benz S 63 AMG® Base 6.3L V8 – Gas
  2008 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2007 Mercedes-Benz CL 550 Base 5.5L V8 – Gas
  2007 Mercedes-Benz CL 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2007 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Base 5.5L V8 – Gas
  2007 Mercedes-Benz S 600 Base 5.5L V12 – Gas
  2007 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas
  2006 Mercedes-Benz S 65 AMG® Base 6.0L V12 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Tấm ốp gầm Mercedes C300 C43 AMG

  Tấm ốp gầm Mercedes C300 C43 AMG W205-A2056824602, 20

  Mã phụ tùng:

  A2056824602, 2056824602

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2020 Mercedes-Benz C 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2020 Mercedes-Benz C 43 AMG® Base 3.0L V6 – Gas
  2019 Mercedes-Benz C 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2019 Mercedes-Benz C 43 AMG® Base 3.0L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Cụm điều chỉnh nâng hạ gầm Mercedes

  Cụm điều chỉnh nâng hạ gầm Mercedes GLS450 -A2929050400

  Mã phụ tùng:

  A2929050400, 2929050400

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2019 Mercedes-Benz GLE 400 4Matic® 3.0L V6 – Gas
  2019 Mercedes-Benz GLE 43 AMG® Base 3.0L V6 – Gas
  2019 Mercedes-Benz GLS 450 4Matic® 3.0L V6 – Gas
  2019 Mercedes-Benz GLS 550 4Matic® 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2019 Mercedes-Benz GLS 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2018 Mercedes-Benz GLE 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
  2018 Mercedes-Benz GLE 43 AMG® Base 3.0L V6 – Gas
  2018 Mercedes-Benz GLS 450 4Matic® 3.0L V6 – Gas
  2018 Mercedes-Benz GLS 550 4Matic® 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2018 Mercedes-Benz GLS 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2017 Mercedes-Benz GLE 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
  2017 Mercedes-Benz GLE 400 4Matic® 3.0L V6 – Gas
  2017 Mercedes-Benz GLE 43 AMG® Base 3.0L V6 – Gas
  2017 Mercedes-Benz GLS 350d 4Matic® 3.0L V6 – Diesel
  2017 Mercedes-Benz GLS 450 4Matic® 3.0L V6 – Gas
  2017 Mercedes-Benz GLS 550 4Matic® 4.6L V8 – Gas, 4.7L V8 – Gas
  2017 Mercedes-Benz GLS 63 AMG® Base 5.5L V8 – Gas
  2016 Mercedes-Benz GLE 350 4Matic®, Base 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
  2016 Mercedes-Benz GLE 400 4Matic® 3.0L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Ốp gầm bên phải Mercedes GLC300 GLC

  Ốp gầm bên phải Mercedes GLC300 GLC43 AMG-A2538857601

  Mã phụ tùng:

  A2538857601, 2538857601

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2019 Mercedes-Benz GLC 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2019 Mercedes-Benz GLC 43 AMG® 4Matic® 3.0L V6 – Gas
  2018 Mercedes-Benz GLC 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2018 Mercedes-Benz GLC 43 AMG® 4Matic® 3.0L V6 – Gas
  2017 Mercedes-Benz GLC 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2017 Mercedes-Benz GLC 43 AMG® 4Matic® 3.0L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Ốp gầm bên trái Mercedes GLC300 GLC

  Ốp gầm bên trái Mercedes GLC300 GLC43 AMG -A2538857501

  Mã phụ tùng:

  A2538857501, 2538857501

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2019 Mercedes-Benz GLC 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2019 Mercedes-Benz GLC 43 AMG® 4Matic® 3.0L V6 – Gas
  2018 Mercedes-Benz GLC 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2018 Mercedes-Benz GLC 43 AMG® 4Matic® 3.0L V6 – Gas
  2017 Mercedes-Benz GLC 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2017 Mercedes-Benz GLC 43 AMG® 4Matic® 3.0L V6 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Ốp đèn gầm trái Mercedes GLC250 GLC

  Ốp đèn gầm trái Mercedes GLC250 GLC300 GLC-A2538850122

  Mã phụ tùng:

  A2538850122, 2538850122

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2019 Mercedes-Benz GLC 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2019 Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic® 2.0L L4 – Electric/Gas
  2019 Mercedes-Benz GLC 43 AMG® 4Matic® 3.0L V6 – Gas
  2019 Mercedes-Benz GLC 63 AMG® 4Matic® 4.0L V8 – Gas
  2019 Mercedes-Benz GLC 63 AMG® S 4Matic® 4.0L V8 – Gas
  2018 Mercedes-Benz GLC 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2018 Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic® 2.0L L4 – Electric/Gas
  2018 Mercedes-Benz GLC 63 AMG® 4Matic® 4.0L V8 – Gas
  2018 Mercedes-Benz GLC 63 AMG® S 4Matic® 4.0L V8 – Gas
  2017 Mercedes-Benz GLC 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2017 Mercedes-Benz GLC 43 AMG® 4Matic® 3.0L V6 – Gas
  2016 Mercedes-Benz GLC 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Ốp đèn gầm phải Mercedes GLC250 GLC

  Ốp đèn gầm phải Mercedes GLC250 GLC300 GL-A2538850222

  Mã phụ tùng:

  A2538850222, 2538850222

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  Make Body & Trim Engine & Transmission
  2019 Mercedes-Benz GLC 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2019 Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic® 2.0L L4 – Electric/Gas
  2019 Mercedes-Benz GLC 43 AMG® 4Matic® 3.0L V6 – Gas
  2019 Mercedes-Benz GLC 63 AMG® 4Matic® 4.0L V8 – Gas
  2019 Mercedes-Benz GLC 63 AMG® S 4Matic® 4.0L V8 – Gas
  2018 Mercedes-Benz GLC 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2018 Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic® 2.0L L4 – Electric/Gas
  2018 Mercedes-Benz GLC 63 AMG® 4Matic® 4.0L V8 – Gas
  2018 Mercedes-Benz GLC 63 AMG® S 4Matic® 4.0L V8 – Gas
  2017 Mercedes-Benz GLC 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas
  2017 Mercedes-Benz GLC 43 AMG® 4Matic® 3.0L V6 – Gas
  2016 Mercedes-Benz GLC 300 4Matic®, Base 2.0L L4 – Gas

   

  LH: 035.680.8888
 • Đèn gầm bên trái Audi A4 A6 Q5

  Đèn gầm bên trái Audi A4 A6 Q5 2.0 3.0 3.2-8T0941699B-8T094

   Mã phụ tùng:

  8T0941699B

  Dùng cho các dòng xe và đời xe:

  B8 A4 FWD 2.0T
  Audi B8 A4 Quattro 2.0T
  Audi B8 A4 Quattro V6 3.2L
  Audi B8 Allroad Quattro 2.0T
  Audi B8 S4 Quattro 3.0T
  Audi B8 SQ5 GTI 3.0T
  Audi B8 SQ5 Quattro 3.0T
  Audi C6 A6 FWD V6 3.2L
  Audi C6 A6 Quattro V6 3.2L
  Audi C6 A6 Quattro V8 4.2L
  Audi Q5 Quattro 2.0T
  Audi Q5 Quattro 3.0 TDI
  Audi Q5 Quattro 3.0T
  Audi Q5 Quattro 3.2L

   

  LH: 035.680.8888

DANH MỤC PHỤ TÙNG XE

Tư vấn kỹ thuật
Hotline