Càng nhôm W204,C230,C240,CLK,SLK-2T1CA

Mercedes

Fit for Mercedes Benz C230 2002 - 2007 Fit for Mercedes Benz C230 2008 - 2009 Fit for Mercedes Benz C240 2001 - 2002 Fit for Mercedes Benz C240 2003 - 2005 Fit for Mercedes Benz C280 2006 - 2007 Fit for Mercedes Benz C300 2008 - 2011 Fit for Mercedes Benz C32 AMG 2002 - 2004 Fit for Mercedes Benz C320 2001 - 2002 Fit for Mercedes Benz C320 2003 - 2005 Fit for Mercedes Benz C350 2006 - 2007 Fit for Mercedes Benz C350 2008 - 2011 Fit for Mercedes Benz C55 AMG 2005 - 2006 Fit for Mercedes Benz C63 AMG 2008 - 2011 Fit for Mercedes Benz CLK320 2003 - 2005 Fit for Mercedes Benz CLK350 2006 - 2009 Fit for Mercedes Benz CLK500 2003 - 2006 Fit for Mercedes Benz CLK55 AMG 2003 - 2006 Fit for Mercedes Benz CLK550 2007 - 2009 Fit for Mercedes Benz CLK63 AMG 2007 Fit for Mercedes Benz CLK63 AMG 2008 Fit for Mercedes Benz CLK63 AMG 2009 Fit for Mercedes Benz E350 2010 - 2014 Fit for Mercedes Benz E550 2010 - 2014 Fit for Mercedes Benz SLK280 2006 - 2008 Fit for Mercedes Benz SLK300 2009 - 2011 Fit for Mercedes Benz SLK350 2005 - 2011 Fit for Mercedes Benz SLK55 AMG 2005 - 2010
  • Parts number(OEM): 203 330 0211 - 2033300111
Tình trạng kho: Còn hàng
Giá - Liên hệ