Càng nhôm I A6-1T1BA

Audi

fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 2.0 TFSI 06.05 - 03.11 Saloon 125 170 1984 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 2.4 05.04 - 10.08 Saloon 130 177 2393 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 2.4 quattro 01.05 - 10.08 Saloon 130 177 2393 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 2.8 FSI 10.08 - 03.11 Saloon 140 190 2773 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 2.8 FSI quattro 10.08 - 03.11 Saloon 140 190 2773 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 2.8 FSI 11.06 - 10.08 Saloon 154 210 2773 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 2.8 FSI quattro 06.07 - 10.08 Saloon 154 210 2773 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 2.8 FSI 10.08 - 03.11 Saloon 162 220 2773 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 2.8 FSI quattro 10.08 - 03.11 Saloon 162 220 2773 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 3.0 quattro 05.04 - 05.06 Saloon 160 218 2976 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 3.0 TFSI quattro 10.08 - 03.11 Saloon 213 290 2995 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 3.2 FSI 05.04 - 05.09 Saloon 188 255 3123 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 3.2 FSI quattro 05.04 - 10.08 Saloon 188 255 3123 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 4.2 quattro 05.04 - 05.06 Saloon 246 335 4163 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 4.2 FSI quattro 06.06 - 03.11 Saloon 257 350 4163 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - RS6 quattro 09.08 - 08.10 Saloon 426 580 4991 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - S6 03.06 - 03.11 Saloon 320 435 5204 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 2.0 TDI 07.04 - 03.11 Saloon 100 136 1968 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 2.0 TDI 07.04 - 10.08 Saloon 103 140 1968 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 2.0 TDI 11.08 - 03.11 Saloon 125 170 1968 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 2.7 TDI 11.04 - 03.11 Saloon 120 163 2698 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 2.7 TDI quattro 06.05 - 03.11 Saloon 120 163 2698 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 2.7 TDI 11.04 - 10.08 Saloon 132 180 2698 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 2.7 TDI quattro 11.04 - 10.08 Saloon 132 180 2698 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 2.7 TDI 10.08 - 03.11 Saloon 140 190 2698 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 2.7 TDI quattro 10.08 - 03.11 Saloon 140 190 2698 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 3.0 TDI quattro 05.04 - 03.11 Saloon 155 211 2967 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 3.0 TDI quattro 05.04 - 05.06 Saloon 165 225 2967 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 3.0 TDI 06.06 - 03.11 Saloon 171 232 2967 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 3.0 TDI quattro 06.06 - 10.08 Saloon 171 233 2967 fit for AUDI - A6 (4F2, C6) - 3.0 TDI quattro 10.08 - 03.11 Saloon 176 240 2967 fit for AUDI - A6 Avant - 2.0 TFSI 06.05 - 08.11 Estate 125 170 1984 fit for AUDI - A6 Avant - 2.4 03.05 - 10.08 Estate 130 177 2393 fit for AUDI - A6 Avant - 2.4 quattro 03.05 - 10.08 Estate 130 177 2393 fit for AUDI - A6 Avant - 2.8 FSI 10.08 - 08.11 Estate 140 190 2773 fit for AUDI - A6 Avant - 2.8 FSI quattro 10.08 - 08.11 Estate 140 190 2773 fit for AUDI - A6 Avant - 2.8 FSI 11.06 - 10.08 Estate 154 210 2773 fit for AUDI - A6 Avant - 2.8 FSI quattro 06.07 - 10.08 Estate 154 210 2773 fit for AUDI - A6 Avant - 2.8 FSI 10.08 - 08.11 Estate 162 220 2773 fit for AUDI - A6 Avant - 2.8 FSI quattro 10.08 - 08.11 Estate 162 220 2773 fit for AUDI - A6 Avant - 3.0 quattro 03.05 - 05.06 Estate 160 218 2976 fit for AUDI - A6 Avant - 3.0 TFSI quattro 10.08 - 08.11 Estate 213 290 2995 fit for AUDI - A6 Avant - 3.2 FSI 03.05 - 10.08 Estate 188 255 3123 fit for AUDI - A6 Avant - 3.2 FSI quattro 03.05 - 10.08 Estate 188 255 3123 fit for AUDI - A6 Avant - 4.2 quattro 03.05 - 05.06 Estate 246 335 4163 fit for AUDI - A6 Avant - 4.2 FSI quattro 06.06 - 08.11 Estate 257 350 4163 fit for AUDI - A6 Avant - RS6 quattro 04.08 - 08.10 Estate 426 580 4991 fit for AUDI - A6 Avant - S6 03.06 - 08.11 Estate 320 435 5204 fit for AUDI - A6 Avant - 2.0 TDI 09.05 - 06.06 Estate 89 121 1968 fit for AUDI - A6 Avant - 2.0 TDI 06.05 - 08.11 Estate 100 136 1968 fit for AUDI - A6 Avant - 2.0 TDI 06.05 - 10.08 Estate 103 140 1968 fit for AUDI - A6 Avant - 2.0 TDI 10.08 - 08.11 Estate 125 170 1968 fit for AUDI - A6 Avant - 2.7 TDI 03.05 - 08.11 Estate 120 163 2698 fit for AUDI - A6 Avant - 2.7 TDI quattro 06.05 - 08.11 Estate 120 163 2698 fit for AUDI - A6 Avant - 2.7 TDI 03.05 - 10.08 Estate 132 180 2698 fit for AUDI - A6 Avant - 2.7 TDI quattro 03.05 - 10.08 Estate 132 180 2698 fit for AUDI - A6 Avant - 2.7 TDI 10.08 - 08.11 Estate 140 190 2698 fit for AUDI - A6 Avant - 2.7 TDI quattro 10.08 - 08.11 Estate 140 190 2698 fit for AUDI - A6 Avant - 3.0 TDI quattro 03.05 - 08.11 Estate 155 211 2967 fit for AUDI - A6 Avant - 3.0 TDI quattro 03.05 - 05.06 Estate 165 225 2967 fit for AUDI - A6 Avant - 3.0 TDi 06.06 - 08.11 Estate 171 232 2967 fit for AUDI - A6 Avant - 3.0 TDI quattro 06.06 - 10.08 Estate 171 233 2967 fit for AUDI - A6 Avant - 3.0 TDI quattro 10.08 - 08.11 Estate 176 240 2967 fit for AUDI - A6 Allroad - 3.0 TFSI quattro 10.08 - 08.11 Estate 213 290 2995 fit for AUDI - A6 Allroad - 3.2 FSI quattro 05.06 - 10.08 Estate 188 255 3123 fit for AUDI - A6 Allroad - 4.2 FSI quattro 05.06 - 12.10 Estate 257 350 4163 fit for AUDI - A6 Allroad - 2.7 TDI quattro 05.06 - 08.11 Estate 120 163 2698 fit for AUDI - A6 Allroad - 2.7 TDI quattro 05.06 - 10.08 Estate 132 180 2698 fit for AUDI - A6 Allroad - 2.7 TDI quattro 10.08 - 08.11 Estate 140 190 2698 fit for AUDI - A6 Allroad - 3.0 TDI quattro 05.06 - 08.11 Estate 155 211 2967 fit for AUDI - A6 Allroad - 3.0 TDI quattro 05.06 - 10.08 Estate 171 233 2967 fit for AUDI - A6 Allroad - 3.0 TDI quattro 10.08 - 08.11 Estate 176 240 2967
  • Parts number(OEM): 8F0498998 - 4F0498998 - 4F0498999
Tình trạng kho: Còn hàng
Giá - Liên hệ