Bơm trợ lực 118,E81,E84-47899BTL

BMW

Fit for BMW 1 (E81) 116i KW90 HP122 cc1597 2007.03-2012.09 Fit for BMW 1 (E81) 116i KW85 HP115 cc1596 2007.03-2012.09 Fit for BMW 1 (E81) 118i KW95 HP129 cc1995 2006.09-2012.09 Fit for BMW 1 (E81) 118i KW105 HP143 cc1995 2006.09-2012.09 Fit for BMW 1 (E81) 120i KW115 HP156 cc1995 2006.09-2012.09 Fit for BMW 1 (E81) 120i KW120 HP163 cc1995 2006.09-2012.09 Fit for BMW 1 (E81) 120i KW110 HP150 cc1995 2006.09-2012.09 Fit for BMW 1 (E81) 120i KW125 HP170 cc1995 2006.09-2012.09 Fit for BMW 1 (E87) 116i KW90 HP122 cc1597 2003.11-2012.09 Fit for BMW 1 (E87) 116i KW85 HP115 cc1596 2003.11-2012.09 Fit for BMW 1 (E87) 118i KW105 HP143 cc1995 118i 2004.07-2012.09 Fit for BMW 1 (E87) 118i KW95 HP129 cc1995 2004.07-2012.09 Fit for BMW 1 (E87) 120i KW120 HP163 cc1995 2003.11-2012.09 Fit for BMW 1 (E87) 120i KW115 HP156 cc1995 2003.11-2012.09 Fit for BMW 1 (E87) 120i KW110 HP150 cc1995 2003.11-2012.09 Fit for BMW 1 (E87) 120i KW125 HP170 cc1995 2003.11- 2012.09 Fit for BMW 1 Kabriolets (E88) 120i KW115 HP156 cc1995 2008.03- Fit for BMW 3 (E90) 316i KW85 HP116 cc1596 2006.02- 2011.12 Fit for BMW 3 (E90) 318i KW95 HP129 cc1995 2005.09-2007.03 Fit for BMW 3 (E90) 320i KW110 HP150 cc1995 2005.01-2007.03 Fit for BMW 3 (E90) 320si KW127 HP173 cc1997 2006.05-2011.12 Fit for BMW 3 Coupe (E92) 320i KW110 HP150 cc1995 2006.11-2007.06 Fit for BMW 3 Touring (E91) 318i KW100 HP136 cc1995 2007.09 Fit for BMW 3 Touring (E91) 318i KW95 HP129 cc1995 2006.01 Fit for BMW 3 Touring (E91) 320i KW110 HP150 cc1995 2005.09 Fit for BMW X1 (E84) sDrive 18i KW110 HP150 cc1995 2010.01
  • Parts number(OEM): 32 41 6 780 413
Tình trạng kho: Còn hàng
Giá - Liên hệ